Uurimisrühmad

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudis tegutsevad järgmised uurimisrühmad:

Algebra
Uurimisrühma juht: professor Valdis Laan

Uurimisteemad on poolrühmateooria ja universaalalgebra. Lisaks tegeletakse kategooriateooriaga, aga ollakse huvitatud ka teatud probleemidest võreteoorias ja ringiteoorias.

Funktsionaalanalüüs
Uurimisrühma juht: professor Rainis Haller

Uurimisteemad on Lipschitzi funktsiooniruumid, Lipschitzi-vabad ruumid, tensorkorrutised ja Banachi ruumide ekstremaalne geomeetriline struktuur.

Geomeetria ja topoloogia
Uurimisrühma juht: professor Viktor Abramov

Uurimisteemad on pindade diferentsiaalgeomeetria, Riemanni pinnad, seostused peakihtkondades ja kalibratsiooniväljateooriad, Lie algebrad ja nende üldistused, mittekommutatiivne geomeetria, sõlmede topoloogilised invariandid ja kvantrühmad.
 

Uurimisrühma juht: professor Jüri Lember

Uurimisteemad on varjatud Markovi mudelitega seonduv, juhuslike jadade võrdlemine, suurima vahendi meetodi uurimine ja valideerimine ning Moran-tüüpi evolutsioonimudeleid. 

Murrulised tuletised, iseärasustega diferentsiaal - ja integraalvõrrandid ning mittekorrektsed ülesanded
Uurimisrühma juht: professor Arvet Pedas

Uurimisteemad on murrulised tuletised, iseärased diferentsiaal- ja integraalvõrrandid ning mittekorrektsed ülesanded.

Rakendusstatistika
Uurimisrühma juht: professor Krista Fischer

Uurimisteemad on mitmemõõtmeliste statistikute jaotuste lähendamine, statistilised mudelid epidemioloogias, statistiline geneetika ja geneetiline epidemioloogia, põhjuslik analüüs, elukestusanalüüs,  tõenäosuslikud mudelid finants- ja kindlustusmatemaatikas, valikuuringute meetodid, statistika rakendused sotsiaalteadustes ja demograafias.

Teoreetiline mehaanika
Uurimisrühma juht: professor Jaan Lellep

Uurimisteemad on õhukeseseinalised vardad, kaared, plaadid ja koorikud ning nende optimiseerimine erinevate mudelite korral.

Topoloogilised algebrad
Uurimisrühma juht: kaasprofessor Mart Abel

Uurimisteemad on üldised topoloogilised algebrad, Segali topoloogilised algebrad, topoloogiliste algebrate kategooriad.

Naase

heleroosad roosid

Eesti Teaduste Akadeemia fondi järgmise aasta stipendiaadid on Ülo Reimaa ja Angela Peeb

Algamas on Vikipeedia terminivõistlus

Eesti kõrgkoolid kutsuvad Vikipeediasse artikleid kirjutama

The best in 3-minute thesis competition

Parimad välkkõnelejad rääkisid matemaatikast, majandusest ja märgaladest