Rakendusstatistika

Uurimisrühm tegeleb matemaatilise statistika rakendustega erinevates eluvaldkondades ning neis valdkondades tekkinud probleemide poolt motiveeritud teoreetiliste küsimustega. Konkreetsemalt, tegeleb uurimisrühm järgmiste valdkondadega:

 1. Biostatistika
  Prof. Krista Fischeri juhitavas töörühmas on üheks uurimisvaldkonnaks mudelid geneetilises epidemioloogias. Selles valdkonnas tehakse koostööd TÜ genoomika instituudiga, ning uurimisteemad on peamiselt seotud terviseriskide prognoosimisega TÜ Eesti geenivaramu geenidoonorite andmebaasi põhjal, mis omakorda on oluliseks sisendiks personaalmeditsiini rakendamisele Eestis. Statistilised probleemid on seotud polügeensete riskiskooride väljatöötamisega ja absoluutriskide prognoosimisega, samuti põhjuslike mõjude hindamisega.
  (prof. Krista Fischer, kaasprofessor Märt Möls, teadur/järeldoktorant Oleksandr Chepizko, doktorandid Anastassia Kolde, Merli Mändul, Tuuli Jürgenson)

 2. Mitmemõõtmeline statistika
  Mitmemõõtmelise statistika valdkonnas  on uurimistöö on suunatud klassikalise normaaljaotusega üldkogumi kirjeldamiselt üldisemale olukorrale, kus ühelt poolt on vaatluse all parameetrilise statistika mudelid, nende parameetrite hindamise ja hüpoteeside kontrolli ülesanded elliptiliste jaotuste ja ebasümmeetriliste elliptiliste jaotuste korral. Teisalt arendatakse andmeanalüüsis vajalike keerukate  statistikute jaotuste lähendamist asümptootiliste jaotuste leidmise ja reaksarenduste teel.  Üheks suunaks on mitmemõõtmeliste jaotuste baasil koopulate konstrueerimine ja nende rakendamine andmeanalüüsi ülesannetes. Uurimistöö oluliseks osaks on simulatsioonimeetodite rakendamine teoreetiliste tulemuste empiiriliseks kirjeldamiseks.

 3. Tõenäosuslikud mudelid finants- ja kindlustusmatemaatikas
  Finants- ja kindlustusmatemaatika mudelid on reeglina välja töötatud matemaatilise statistika meetodite baasil spetsiifilise ülesandepüstituse jaoks. Finants- ja kindlustusmatemaatika uurimisrühmas uuritakse nii tõenäosuslike mudelite teoreetilisi kui ka rakenduslikke aspekte. Paljud kindlustusmatemaatika uurimisküsimused sisaldavad jaotustega lähendamise ülesannet, sh erilise tähelepanu all raske sabaga jaotused (näiteks asümmeetriline normaaljaotus ja asümmeetriline t-jaotus), mis sobivad kirjeldama kahjude suurust. Huvi pakuvad ka muud kindlustusmatemaatika küsimused, näiteks  preemiaarvutus laiemalt (sh nii kahjude arvu kui üksikkahjude arvu jaotuse hindamine) ning reservide mudelid.

 4. Valikuuringud

 5. Statistika rakendused sotsiaalteadustes ja demograafias

 

Uurimisrühma liikmed:

 • Krista Fischer (professor, uurimisrühma juht)
 • Meelis Käärik (kaasprofessor)
 • Märt Möls (kaasprofessor)
 • Raul Kangro (kaasprofessor)
 • Annika Krutto (lektor)
 • Oleksandr Chepizko (teadur)
 • Anne Selart (nooremlektor)
 • Ene Käärik 
 • Mare Vähi 
 • Imbi Traat (emeriitdotsent)
 • Tõnu Kollo (emeriitprofessor)
 • Kalev Pärna (emeriitprofessor)

 

Doktorandid:

 • Merli Mändul
 • Anastassia Kolde
 • Jamsher Mohhamed Ali
 • Tuuli Jürgenson
Delta kesks 3

Seitsmendas Delta loengus keskendutakse õpetamisele koolis

Konkursi „Teadus 3 minutiga“ viis parimat ja teaduste akadeemia president Tarmo Soomere

Martin Haamer ja Hanna Britt Soots jõudsid konkursi „Teadus 3 minutiga“ parimate hulka

Matemaatikahariduse keskus

Keskuse eesmärk on matemaatikaõpetaja ameti ja õpetajakoolituse populariseerimine ning magistrikraadiga õpetajate arvu suurendamine.