Kaitsmine 2023/2024

kevadsemestril 2023/2024

bakalaureusetööde esitamine: 15.05.2024,

magistritööde esitamine:  22.05.2024;

lõputööde kaitsmine ja lõpueksam: 06.06., 07.06., 10.06., 11.06., 12.06.2024.

 

Bakalaureuse- ja magistritööd tuleb esitada pdf-formaadis failina instituudi meiliaadressile ltms_kantselei@ut.ee. Tähtajaks esitatuks loetakse tööd, mis jõuavad saaja postkasti esitamispäeval hiljemalt kell 23.59. NB! Kõik esitatud tööd saavad vastuskirja järgmise tööpäeva jooksul; kui vastust ei tule, siis kirjutage ltms_kantselei@ut.ee.

Ainekavad avanevad registreerumiseks lõputööde esitamise päeval.

NB! Lõputöö kaitsmisele lubatakse üliõpilane, kes vähemalt 2 tööpäeva enne kaitsmist on läbinud kõik õppekavasse kuuluvad ülejäänud ained.

Retsensioon edastatakse üliõpilasele hiljemalt üks päev enne kaitsmist.

Elektrooniliste esitlusvahendite kasutamise korral peavad esitluse materjalid olema ette valmistatud (tõmmatud klassiarvutisse/kontrollitud oma sülearvuti ühildumist projektoriga) enne kaitsmisistungi algust, pärast pausi kaitsjad võivad kasutada ettevalmistamiseks vaheaega.

Bakalaureusetöö kaitsmisel antakse autorile ettekandeks kuni 10 ning magistritöö ettekandeks kuni 15 minutit.

Kaitsmise käik:

 1. töö kaitsja ettekanne
 2. küsimused ettekande kohta
 3. retsensendi arvamus
 4. juhendaja hinnang ning ülddiskussioon
 5. autori lõppsõna (1 min)
Kaitsmiskomisjon: esimees Urve Kangro, liikmed Mart Abel, Julia Polikarpus, Natalia Saealle, Hanna Britt Soots (10.06.), Margus Lillemäe (12.06.)
  ÜliõpilaneJuhendaja(d)LõputööNB! Projekt Retsensent 
1Karl-IngmarAdamsonRainis Haller, Jaagup KirmeTugevalt normi saavutavad Lipschitzi funktsioonid 
2Karl-JoanAlesmaJüri LemberSegmenteerimine läbi murdepunktide 
3Randal AnnusViktor AbramovGrassmanni algebra ja kommutaatori ternaarsed analoogidPriit Lätt
4RichardFriedrichsKristjan Kannike (KBFI), Julia Polikarpus, Luca Marzola (KBFI)Kahe reaalse skalaarväljaga mudeli valevaakumi lagunemineJaan Lellep
5AnnikaJaaksonÜlo ReimaaKaalutud kategooriadValdis Laan
6Kerttu IngerKailJaan LellepHamiltoni printsiip 
7Karl OskarKuuseJohann Langemets, Yoël PerreauA characterization of denting points in Banach spacesMärt Põldvere
8Mathilde ManuelaNigulMärt PõldvereValdivia tugevdus Nikodými tõkestatuseteoreemile 
9ErkoOlumetsÜlo ReimaaKumerusruumidKristo Väljako
10LotaOtsusArvet PedasVolterra teist liiki integraalvõrrandi lahendamine lineaarsplainidega kollokatsioonimeetodilMikk Vikerpuur
11RenéPiikMart AbelSegali topoloogilised algebradKateryna Pavlyk
12NikolaiSovetnikovViktor AbramovTransposed Poisson and 3-Lie superalgebrasOlga Liivapuu
13PirjeÕunpuuRainis HallerBanachi ruumi C(K) teatud ekvivalentne ümbernormeering perfektse K korral ja selle geomeetrilisest struktuurist 

NB! PROJEKT! Kaitsmine 10. juunil 2024 Delta r 1020

Kaitsmiskomisjon: esimees Märt Möls; liikmed Hannes Jukk, Anne Selart, Anastassia Kolde, Ene Käärik
  ÜliõpilaneJuhendaja(d)LõputööNB! Projekt Retsensent 
 EricJakobson Kristi KuljusStatistiline mudeli valik Akaike informatsioonikriteeriumi ja suurimate vahemike meetodi abilTõnu Kollo
 Lotta-Lorette KalmaruTiit Sepp, Toomas RausMullatemperatuuride hindamine meteoroloogiliste ja kaugseire andmete põhjalKalev Pärna
 KätlinKipparMärt MölsVigadega sekveneerimisandmete analüüs. Sekveneerimiskatvuse hindamineKristi Kuljus
 Hanna-MariaKukkJaanika Kronberg, Krista FischerVäliskeskkonna mõju astmariskileEne Käärik
 PAUS
 KatrinKulbergJon Anders Eriksson, Kristi KuljusRelationships Between Genetic and Lifestyle Factors and Weight in the Estonian BiobankMärt Möls
 EmmaRäimJaanika Kronberg, Krista FischerKeskkonnategurite mõju komorbiidsuse võrgustikele TÜ Eesti geenivaramu andmete põhjalMare Vähi
 JaanOtterKelli Lehto, Anastassia KoldePuuduvate andmete imputeerimine depressiooni hindavas küsimustikusEne Käärik
 HeleneLoorents Raivo KoldeRavijärgimuse seos tervisetulemitegaAnne Selart

.

NB! PROJEKT! Kaitsmine 11. juunil 2024 Delta r 1020

Kaitsmiskomisjon: esimees Märt Möls; liikmed Hannes Jukk, Anne Selart, Anastassia Kolde, Ene Käärik
  ÜliõpilaneJuhendaja(d)LõputööNB! Projekt Retsensent 
 DenisSmirnovAnne SelartMitteparameetriline test mittetäielike paarisvaatluste korral kahe grupi võrdlemiseksMärt Möls
 MirianValkAnne-Mai Ilumäe, Märt MölsEesti geneetiliste emaliinide mitmekesisus, struktuur ja võrdlus valitud naaberpopulatsioonidegaMare Vähi
 KarmeliKaasik Märt MölsEnergiakauguse rakendamine normaaljaotuse eelduse testimiselAnne Selart
 MariliisKüttKristi Lehto, Mare VähiAdaptiivne uuringu disainImbi Traat
PAUS 
 PriitPetersonTerje Trasberg, Mare VähiEesti alaliste elanike määramine: Registriandmete integreerimine varajase perioodi analüüsiEne-Margit Tiit
 LoreenRahumeelTerje Trasberg, Mare VähiAlaliste elanike algoritmi (residentsuse indeksi) analüüs - rahvastikurühmade kaasatus alalise elanikkonna määramiselKristi Lehto
 WillemKlaassenTerje Trasberg, Mare VähiTraditsioonilised ja uuenduslikud rahvastikuprognoosi metoodikadEne-Margit Tiit

NB! Projekt! Kaitsmine 11. juunil 2024 Delta r 1007, kinnine osa algusega 9.00, avalik algusega 10.00

Kaitsmiskomisjon: esimees Krista Fischer; liikmed Tõnu Kollo, Raul Kangro, Kristi Kuljus, Toomas Raus
orienteeruv algusõppekava ÜliõpilaneJuhendaja(d)LõputööNB! Projekt Retsensent 
kinnine kaitsmine 9.00KFMMargusKodasmaMärt Möls, Johannes PuuseppReal Estate Indexation Model based on Estonian Land Board summary statistics (pole avalikuks kasutamiseks 22.05.2029)Krista Fischer
PAUS      
avalik osa      
10.00KFMGrayson StevenFeltRaul KangroPredicting Loan Default with XGBoost: An Examination of Strength and ApplicationMeelis Käärik
10.40MSJoonas-SanderTammTanel Kaart, Ilmar TammGenotüübi ja keskkonna vahelist koosmõju hindavate meetodite kirjeldus ja võrdlus NOBALwheat projekti andmete näitelTõnu Kollo
11.20MSHannaSõnajalgOliver Aasmets, Krista FischerStatistiliselt ekvivalentsete argumenttunnuste kogumite leidmineToomas Raus

12.00

 

MS

 

SaskiaKuusk Krista Fischer, Lili MilaniSihtkatse matkimine: polügeense riskiskoori ja kolesterooli alandava ravi mõju südame-veresoonkonna haiguste riskileAnastassia Kolde
12.40MSSiimViigandKristi Kuljus, Alexey KoloydenkoAssessment of surgical margins of basal cell carcinoma with Raman microspectroscopy measurementsRaul Kangro

Matemaatika eriala

Kaitsmine 7. juunil 2024 Delta r 1007 algusega 10.00

Kaitsmiskomisjon: esimees Urve Kangro, liikmed Mart Abel, Julia Polikarpus, Natalia Saealle, Hanna Britt Soots
  ÜliõpilaneJuhendaja(d)LõputööNB! Projekt Retsensent 
 MarilynKuttiValdis LaanTroopiline algebra ja maatriksid üle järjestatud Abeli rühmade (pole avalikuks kasutamiseks kuni 30.09.2025)Alvin Lepik
 UrmasLuhaäär Valdis Laan, Ganna KudryavtsevaGlobalizations of strong partial acts over monoidsNasir Sohail
 Erik-JürgenMääritsArvet Pedas, Mikk VikerpuurCaputo murrulist tuletist sisaldava algväärtusülesande lahendamisest (pole avalikuks kasutamiseks kuni 01.09.2025) 
 HeleenSaarse Kristo Väljako, Valdis LaanOsaliste moodulite tensorkorrutis (pole avalikuks kasutamiseks kuni 31.08.2025)Ülo Reimaa

 

Kaitsmiskomisjon: esimees Reelika Suviste; liikmed Evely Kirsiaed, Tiina Kraav, Tauno Palts, Sirje Pihlap
  ÜliõpilaneJuhendaja(d)LõputööNB! Projekt Retsensent 
 GetterHiis-Hommuk Karin TähtMatemaatika õppimise raskustest kutsehariduses ühe Eesti kutsekooli näitel 
 LauraKaruTauno PaltsPythoni PyGame’iga mängude programmeerimise moodul gümnaasiumiastmeleReelika Suviste
 KerstiKiviHannes JukkProbleemülesannete lahendamine III kooliastmes Peter Liljedahli mõtleva klassiruumi kujundamise ideele tuginedes 
 Aljona Kritševskaja Ella PumanEsmakursuslaste kohanemine kõrgema matemaatika õppimisel (pole avalikuks kasutamiseks kuni 22.05.2027)Tiina Kraav
 KaritaLõbuTiina KraavLoovmõtlemise arendamine matemaatika tunnis II kooliastmes geomeetria ülesannete näitelHannes Jukk
 KrislinSarap Getriin AavisteMatemaatikatundides esinevad negatiivsed emotsioonid ja nende leevendamise võimalused matemaatikaõpetajate hinnangul 
 LeanikaVattsar Sirje PihlapPõhikooli matemaatika lõpueksamiks kordavate Moodle testide loomine teemadel algebra ja stereomeetria 
 LauraViruTiina KraavMatemaatikaõpetajate arvamused aktiivõppemeetoditest ja nende kasutamine kolmandas kooliastmesKerli Orav-Puurand

Matemaatika bakalaureuseõppe, matemaatika eriala magistriõppe kaitsmiskomisjon

Esimees: kaasprofessor Urve Kangro
Liikmed:

 • kaasprofessor Mart Abel
 • lektor Julia Polikarpus
 • lektor Natalia Saealle
 • nooremteadur Hanna Britt Soots

Matemaatilise statistika bakalaureuseõppe kaitsmiskomisjon

Esimees: kaasprofessor Märt Möls
Liikmed:

 • nooremlektor Hannes Jukk
 • nooremlektor Anne Selart
 • nooremteadur Anastassia Kolde
 • PhD Ene Käärik

Kindlustus- ja finantsmatemaatika, matemaatilise statistika eriala magistriõppe kaitsmiskomisjon

Esimees: professor Krista Fischer
Liikmed:

 • emeriitprofessor Tõnu Kollo
 • kaasprofessor Raul Kangro
 • kaasprofessor Kristi Kuljus
 • külalisteadur Toomas Raus

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe kaitsmiskomisjon

Esimees: lektor Reelika Suviste
Liikmed:

 • lektor Evely Kirsiaed
 • lektor Tiina Kraav
 • lektor Tauno Palts
 • nooremlektor Sirje Pihlap
Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Klassiruumi pilt

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe infotund 2024