Kaitsmine 2022/2023

sügissemestril 2022/2023

matemaatika bakalaureuseõppekava, matemaatika ja statistika (144957) magistriõppe matemaatika eriala – lõputööde esitamine 05.01.2023, kaitsmine 13.01.2023;

kindlustus- ja finantsmatemaatika (162777) magistriõpe; matemaatika ja statistika (144957) magistriõppe matemaatilise statistika eriala – lõputööde esitamine 16.01.2023, kaitsmine 26.01.2023;

 

kevadsemestril 2022/2023

bakalaureusetööde esitamine: 09.05.2023,

magistritööde esitamine:  16.05.2023;

lõputööde kaitsmine ja lõpueksam: 07.06., 08.06., 09.06., 12.06., 13.06.2023.

 

Lisakaitsmised kevadsemestril 2022/2023

lõputööde esitamine 06.06.2023 kaitsmiseks 20.06.2023,

lõputööde esitamine 21.08.2023 kaitsmiseks 30.08.2023.

 

Bakalaureuse- ja magistritööd tuleb esitada pdf-formaadis failina instituudi meiliaadressile ltms_kantselei@ut.ee. Tähtajaks esitatuks loetakse tööd, mis jõuavad saaja postkasti esitamispäeval hiljemalt kell 23.59. NB! Kõik esitatud tööd saavad vastuskirja järgmise tööpäeva jooksul; kui vastust ei tule, siis kirjutage ltms_kantselei@ut.ee.

Ainekavad avanevad registreerumiseks lõputööde esitamise päeval.

  NB! Lõputöö kaitsmisele lubatakse üliõpilane, kes vähemalt 2 tööpäeva enne kaitsmist on läbinud kõik õppekavasse kuuluvad ülejäänud ained.

  Retsensioon edastatakse üliõpilasele hiljemalt üks päev enne kaitsmist.

  Elektrooniliste esitlusvahendite kasutamise korral peavad esitluse materjalid olema ette valmistatud (tõmmatud klassiarvutisse/kontrollitud oma sülearvuti ühildumist projektoriga) enne kaitsmisistungi algust, pärast pausi kaitsjad võivad kasutada ettevalmistamiseks vaheaega.

  Bakalaureusetöö kaitsmisel antakse autorile ettekandeks kuni 10 ning magistritöö ettekandeks kuni 15 minutit.

  Kaitsmise käik:

  1. töö kaitsja ettekanne
  2. küsimused ettekande kohta
  3. retsensendi arvamus
  4. juhendaja hinnang ning ülddiskussioon
  5. autori lõppsõna (1 min)

  Matemaatika bakalaureuseõppe, matemaatika eriala magistriõppe kaitsmiskomisjon

  Esimees: kaasprofessor Johann Langemets
  Liikmed:

  • lektor Kaido Lätt
  • lektor Annely Mürk
  • teadur Ülo Reimaa (07.06.23), teadur Ago-Erik Riet (12.06.23)
  • PhD Alvin Lepik

  Matemaatilise statistika bakalaureuseõppe kaitsmiskomisjon

  Esimees: kaasprofessor Märt Möls
  Liikmed:

  • emeriitdotsent Imbi Traat
  • nooremlektor Hannes Jukk
  • nooremlektor Anne Selart
  • PhD Ene Käärik

  Kindlustus- ja finantsmatemaatika, matemaatilise statistika eriala magistriõppe kaitsmiskomisjon

  Esimees: kaasprofessor Raul Kangro
  Liikmed:

  • professor Jüri Lember
  • emeriitprofessor Kalev Pärna
  • kaasprofessor Meelis Käärik
  • külalisteadur Toomas Raus

  Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe kaitsmiskomisjon

  Esimees: lektor Kerli Orav-Puurand
  Liikmed:

  • kaasprofessor Piret Luik
  • nooremlektor Hannes Jukk
  • nooremteadur Riin Saadjärv
  Rektor Toomas Asser kõnepuldis

  Sissejuhatavad tunnid

  Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

  Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

  Tudengid koos

  Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht