Üliõpilasesindus

Üliõpilasesindajad osalevad instituudi nõukogus ja esindavad seal tudengite arvamust õppetööd puudutavates küsimustes. Näiteks annavad nad tagasisidet õppekava muudatusele ning osalevad õppejõudude atesteerimisel. Samuti aitavad nad korraldada erinevaid instituudi üritusi ning on ühenduslüliks üliõpilaste ja instituudi töötajate vahel.

Et olla esindajatööga kursis, liitu kindlasti MSI tudengite facebookigrupiga.

Kui teil on ülikooli elu suhtes ettepanekuid või tagasisidet, siis pöörduge endale sobiva üliõpilasesindaja poole.

 

 

2024/2025 õppeaasta matemaatika ja statistika instituudi üliõpilasesindajad

Anet Ilustrumm
2. aasta bakalaureuse tudeng
matemaatilise statistika eriala
Anet Ilustrumm
2. aasta bakalaureuse tudeng
matemaatilise statistika eriala
Helene Loorents
3. aasta bakalaureuse tudeng
matemaatilise statistika eriala
Helene Loorents
3. aasta bakalaureuse tudeng
matemaatilise statistika eriala
Marin-Brith Põldma
2. aasta bakalaureuse tudeng
matemaatika eriala
Marin-Brith Põldma
2. aasta bakalaureuse tudeng
matemaatika eriala
Laura Mia Mikk
1. aasta bakalaureuse tudeng
matemaatilise statistika eriala
Laura Mia Mikk
1. aasta bakalaureuse tudeng
matemaatilise statistika eriala