Teoreetiline mehaanika

Teoreetilise mehaanika uurimisrühm uurib õhukeseseinalisi vardaid, kaari, plaate ja koorikuid ning nende optimiseerimist erinevate mudelite korral.

Uurimisrühma koosseis

Uurimisküsimused:

  • Nanomaterjalist talade, varraste, kaarte ja ribade ning plaatide võnkumine ja stabiilsus.

Uurimisrühma projektid

Väitekirjade projektid (professor Jaan Lellepi juhendatud)

Teised projektid

  • Elastic-plastic bending of axisymmetric plates (J. Polikarpus)  
  • Dynamic behaviour of stiffened conical shells (E. Puman)
  • Inelastic bending of thin circular plates (A. Mürk)
  • Stability of beams and columns weakened with cracks (T. Kraav)

Lõppenud projektid

  • COST TD1207 "Mathematical Optimization in the Decision Support Systems for Efficient and Robust Energy Networks" 2013-2017
  • IUT20-57 Analüüsi, algebra ja geomeetria struktuursed probleemid ning rakendused arvutusmatemaatikas 2014-2019
  • ETF9110 Konstruktsioonielementide optimiseerimine 2012-2015
  • SF0180081s08 Rakendusmatemaatika ja mehaanika mudelid 2008-2013

Hiljuti kaitstud doktoritööd

Mehaanika seminar

Seminarides käsitletakse uurimisrühma liikmete ja kraadiõppurite teadustulemusi, tehakse ettekandeid uuemate teadusartiklite tutvustamiseks uurimisrühma huvipakkuvatel teemadel.