Juhendid ja korrad

Tartu Ülikooli õppekorralduse kohta saab lugeda TÜ pealehelt.

Üliõpilased saavad üliõpilasstaatust tõendada rahvusvahelise üliõpilaspileti ehk ISIC-kaardi abil. Paljud transpordifirmad, muuseumid, teatrid, poed jm teenindusasutused annavad ISIC-üliõpilaspileti omanikele hinnasoodustusi nii Eestis kui ka mujal maailmas.

ISIC-üliõpilaspiletit saavad kõik Eesti üliõpilased taotleda ISIC-kaardi veebilehelt. EÜL-i poolt väljastatud ISIC-kaardi taotleja üliõpilasstaatust kontrollitakse taotluse esitamisel automaatselt Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS), seega saavad esmakursuslased kaarti taotleda alates õppeaasta algusest. Panga poolt väljastatud ISIC kaardi taotleja kohta pangad päringuid EHISesse ei tee. Swedbank kasutab selleks X-tee päringuid riigiportaalis, SEB pank nõuab üliõpilaselt kooli tõendit. Selleks sobib ka digitembeldatud tõend haridusportaalist.

ISIC-kaart maksab 7,50 eurot ning kehtib kooliaasta algusest kuni järgmise kalendriaasta lõpuni.

Loe rohkem VÕTA korra kohta siit.

NB! VÕTA taotlus ja lisa esitada õppekava haldava instituudi kantseleisse ltms@ut.ee või otse programmijuhile, nimekiri on siinDoktoriõppe VÕTA dokumendid esitada dekanaati, Vanemuise 46-208 või digiallkirjastatult ltt@ut.ee.

Dokumendid, mis tuleb esitada:

  • taotlus varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks;
  • lisa 1 (õppeainete/täiendusõppe arvestamine) ja/või lisa 2 (töökogemuse arvestamine).

Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine õppe- ja teadustöö kohustustest, kuid ta jääb edasi üliõpilaste nimekirja.

Avaldus esitada valdkonna dekanaati

Vanemuise 46-208
51014 Tartu
Tel: (+372) 737 5820

või elektroonselt digiallkirjaga ltt@ut.ee.

Õpingute pikendamisest saab lugeda siin. Avalduse saab kirjutada valdkonna dekanaadis, saata postiga või esitada elektroonselt digiallkirjaga ltt@ut.ee. Avalduse vorm siin

Vanemuise 46-208
51014 Tartu
Tel: (+372) 737 5820
E-post: ltt@ut.ee

Eksmatrikuleerimine on üliõpilase nimekirjast välja arvamine. Õpinguid on võimalik jätkata uuesti sisse astudes, reimmatrikuleerudes või eksternina.

Enne avalduse esitamist tutvu õppekorraldusega (nt teist korda samas kõrgharidusastmes õppimine) ning täiendavate võimalustega (akadeemiline puhkus, õppepuhkus, tugiteenused üliõpilastele).

Avaldus

NB! Enne eksmatrikuleerimisavalduse andmist on kohustuslik konsultatsioon oma õppekava programmijuhiga.

Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava, sh sooritada eksameid ja arvestusi (kuni 30 EAP õppeaastas), kaitsta lõputöö või sooritada lõpueksam. Eksterniks saab tulla näiteks isik, kes soovib oma katkenud õpingud lõpetada, kuid kellel pole võimalik taotleda reimmatrikuleerimist.

Eksterniõppesse asumiseks tuleb esitada avaldus, milles on loetletud eksternina läbitavad ainekursused. Avalduse saab kirjutada dekanaadis kohapeal või esitada elektroonselt digiallkirjaga e-posti aadressile ltms_kantselei@ut.ee.

Ekstern võib kandideerida vabanenud õppekohale. Vabade õppekohtade nägemiseks uuri vastavat andmebaasi.

Eksternidele on kehtestatud õppetasud.

Informatsiooni vabade õppekohtade täitmise korra ja konkursitingimuste kohta leiab ülikooli veebilehelt

Teavet akadeemilise petturluse ja vääritu käitumise menetlemise korra kohta leiab siit.

Tartu Ülikooli infotehnoloogia osakonna üldinfo leiab SIIT. Vajalikke juhendeid leiab SIIT.

Uute õppijate ligipääs õppeinfosüsteemile tekib semestri esimesel päeval. Esmakasutuse korral saab õppija ÕISi kasutajatunnuse ning parooli e-posti teel TÜ arvutiabi töötajalt sellele meiliaadressile, mille ta on enda kontaktina esitanud. Murede korral pöörduda arvutiabi@ut.ee, tel 737  5500.

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Klassiruumi pilt

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe infotund 2024