Kaitstud doktoritööd

 1. Shahid Mubasshar (2023). Natural vibrations of  curved nanobeams. Juhendaja Jaan Lellep, Tartu Ülikool. Oponendid professor Rimantas Kacianauskas, (Vilnius Gediminas Technical University, Leedu) ja professor Janos Logo, (Budapest University of Technology and Economics, Ungari).
 2. Alvin Lepik (2023). On Morita equivalence of semigroups. Juhendaja professor Valdis Laan, Tartu Ülikool. Oponendid professor Mark Verus Lawson (Heriot-Watt University, Edinburgh, UK), professor Benjamin Steinberg (City College of New York, USA).
 3. Mohammed Mainul Hossain (2022). Numerical analysis of vibrations of nanobeams . Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. Oponendid professor Zdenek Kala, Brno University of Technology (Tšehhi), professor Evgeny Barkanov, Riga Technical University (Läti).
 4. Andre Ostrak (2022). Diameter two properties in spaces of Lipschitz functions . Juhendajad professor Rainis Haller, kaasprofessor Märt Põldvere, Tartu Ülikool. Oponendid professor Ramón J. Aliaga, Polytechnic University of Valencia (Hispaania), professor Antonín Procházka, University of Franche-Comté (Prantsusmaa).
 5. Kristo Väljako (2022). On the Morita equivalence of idempotent rings and monomorphisms of firm bimodules. Juhendaja professor Valdis Laan, Tartu Ülikool. Oponendid professor Mark Verus Lawson, Heriot-Watt University (Suurbritannia), professor Laiachi El Kaoutit, University of Granada (Hispaania).
 6. Joonas Sova (2021). Pairwise Markov models. Juhendaja professor Jüri Lember, Tartu Ülikool. Oponendid professor Pavel Chigansky, Hebrew University of Jerusalem (Iisrael); professor Evgeny Verbitskiy, Leiden University (Holland).
 7. Hina Arif (2021). Stability analysis of stepped nanobeams with defects. Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. Oponendid professor Károly Jármai, University of Miskolc (Ungari); professor Juha Paavola, Aalto University (Soome).
 8. Zahra Alijani (2021). Fuzzy integral equations of the second kind. Juhendajad kaasprofessorid Uno Hämarik ja Urve Kangro, Tartu Ülikool. Oponendid professor Svetlana Asmuss, Läti Ülikool (Läti); professor Jaan Janno, Tallinna Tehnikaülikool. 
   
 9. Katriin Pirk (2020). Diametral diameter two properties, Daugavet-, and ∆-points in Banach spaces. Juhendajad vanemteadur Rainis Haller ja teadur Johann Langemets, Tartu Ülikool; dotsent Trond Arnold Abrahamsen, Agderi Ülikool (Norra). Oponendid professor Anna Helena Kamińska, Memphise Ülikool (USA); professor Miguel Martín Suarez, Granada Ülikool (Hispaania).
   
 10. Rihhard Nadel (2020). Big slices of the unit ball in Banach spaces. Juhendajad vanemteadur Rainis Haller ja teadur Johann Langemets, Tartu Ülikool; dotsent Vegard Lima, Agderi Ülikool (Norra). Oponendid professor Vladimir Kadets, Kharkiv V. N. Karazin National University (Ukraina); dotsent Antonín Procházka, Franche-Comté Ülikool (Prantsusmaa).
   
 11. Sumaira Rehman (2020). Fast and quasi-fast solvers for weakly singular Fredholm integral equations of the second kind. Juhendajad professor Arvet Pedas ja emeriitprofessor/akadeemik Gennadi Vainikko, Tartu Ülikool. Oponendid professor Sergei V. Pereverzyev, Johann Radon Austria Teaduste Akadeemia (Austria); emeriitprofessor Harijs Kalis, Läti Ülikool (Läti).
   
 12. Priit Lätt (2020). Induced 3-Lie superalgebras and their applications in superspace. Juhendaja professor Viktor Abramov, Tartu Ülikool. Oponendid professor Abdenacer Makhlouf, Université de Haute Alsace (Prantsusmaa); professor Sergei Silvestrov, Mälardalen Ülikool (Rootsi).
   
 13. Mikk Vikerpuur (2020). Numerical solution of fractional differential equations. Juhendaja professor Arvet Pedas, Tartu Ülikool. Oponendid: professor Neville J. Ford, Chesteri Ülikool (UK); professor Ewa Weinmüller, Viini Tehnikaülikool (Austria).
   
 14. Gul Wali Shah (2019). Spline approximations. Juhendajad vanemteadur Peeter Oja ja lektor Evely Kirsiaed, Tartu Ülikool. Oponendid: dotsent Svetlana Asmuss, Läti Ülikool (Läti); professor Jaan Janno, Tallinna Tehnikaülikool.
   
 15. Kristi Läll (2019). Risk scores and their predictive ability for common complex diseases. Juhendaja professor Krista Fischer, Tartu Ülikool. Oponendid: Juan R. González Ruiz, Barcelona Institute for Global Health (Hispaania);  dotsent Tanel Kaart, Eesti Maaülikool.
   
 16. Annika Krutto (2019). Empirical Cumulant Function Based Parameter Estimation in Stable Distributions. Juhendaja emeriitprofessor Tõnu Kollo, Tartu Ülikool. Oponendid professor A. Malyarenko, Mälardaleni Ülikool (Rootsi), professor O. Januškevičiene, Vilniuse Ülikool (Leedu).
   
 17. Mart Kals (2018). Computational and statistical methods for DNA sequencing data analysis and applications in the Estonian Biobank cohort. Juhendaja professor Krista Fischer, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Taru Tuula Tukiainen, Helsingi Ülikool (Soome); dotsent Tanel Kaart, Eesti Maaülikool.
   
 18. Paul Tammo (2018). Closed maximal regular one-sided ideals in topological algebras. Juhendajad emeriitprofessor Mati Abel ja vanemteadur Mart Abel, Tartu Ülikool. Oponendid professor Hugo Arizmendi Peimbert, Mehhiko Rahvuslik Ülikool (Mehhiko); emeriitprofessor Maria Fragoulopoulou, Ateena Ülikool (Kreeka).
   
 19. Kaur Lumiste (2018). Improving accuracy of survey estimators by using auxiliary information in data collection and estimation stages. Juhendaja dotsent Imbi Traat, Tartu Ülikool. Oponendid vanemstatistik Peter Matthias Lundqvist, Rootsi Statistikaamet;  dotsent Jan-Anton Grafström, Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool, Rootsi. 
   
 20. Rauni Lillemets (2017). Generating systems of sets and sequences. Juhendajad professor Eve Oja ja teadur Aleksei Lissitsin, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Hans-Olav Johannes Tylli, Helsingi Ülikool (Soome); professor Dirk Werner, Berliini Vaba Ülikool (Saksamaa).
   
 21. Silja Veidenberg (2017). Lifting bounded approximation properties from Banach spaces to their dual spaces. Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool. Oponendid professor Gilles Godefroy, Institut de Mathématiques de Jussieu (Prantsusmaa); professor Dirk Werner, Berliini Vaba Ülikool (Saksamaa).
   
 22. Ülo Reimaa (2017). Non-unital Morita equivalence in a bicategorical setting. Juhendaja professor Valdis Laan, Tartu Ülikool. Oponendid teadusnõustaja Gabriella Böhm, Ungari Teaduste Akadeemia, Ungari; lektor Laiachi El Kaoutit, Lecturer, Granada Ülikool (Hispaania).
   
 23. Liivika Tee (2017). Stochastic Chain-Ladder Methods in Non-Life Insurance. Juhendaja dotsent Meelis Käärik, Tartu Ülikool. Oponendid professor Remigijus Leipus, Vilniuse Ülikool (Leedu), professor Katrien Antonio, Leuveni Ülikool (Belgia).
   
 24. Tiina Kraav (2017). Stability of elastic stepped beams with cracks. Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. Oponendid: professor Jakub Kõo, Eesti Maaülikool; professor Janosz Logo, Budapesti Tehnikaülikool (Ungari).
   
 25. Julia Polikarpus (2016). Elastic plastic analysis and optimization of axisymmetric plates. Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. Oponendid emeriitprofessor Niels Olhoff, Aalborgi Ülikool (Taani); professor Juha Paavola, Aalto Ülikool (Soome).  
   
 26. Alexander Liyvapuu (2016). Natural vibrations of elastic stepped arches with cracks. Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. Oponendid professor Rimantas Kačianauskas, Vilniuse Gediminase Tehnikaülikool (Leedu); professor Aleksander Klauson, Tallinna Tehnikaülikool.
   
 27. Md Raknuzzaman (2016). Noncommutative Galois extension approach to ternary Grassmann algebra and graded q-differential algebra. Juhendaja professor Viktor Abramov, Tartu Ülikool. Oponendid professor Alexandre Luis Trovon de Carvalho, Parana Riiklik Ülikool, (Brasiilia); professor Sergei Silvestrov, Mälardaleni ülikooli (Rootsi).

1. Johann Langemets (2015). Geometrical structure in diameter 2 Banach spaces (Diameeter-2 omadusega Banachi ruumide geomeetriline struktuur). Juhendajad vanemteadur Rainis Haller, Tartu Ülikool; professor Olav Nygaard, Agderi Ülikool (Norra). Oponendid professor Ginés López Pérez, Granada Ülikool (Hispaania); vanemteadur Jarno Talponen, Ida-Soome Ülikool (Soome). 

2. Kati Ain (2015). Compactness and null sequences defined by ℓp spaces (Ruumide ℓp poolt defineeritud kompaktsus ja nulljadad). Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Hans-Olav Johannes Tylli, Helsingi Ülikool (Soome); professor Dirk Werner, Berliini Vaba Ülikool (Saksamaa).

3. Helle Hallik (2015). Rational Spline Histopolation (Ratsionaalsplainidega histopoleerimine). Juhendaja dotsent Peeter Oja, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Natalja Budkina, Riia Tehnikaülikool (Läti); professor Jaan Janno, Tallinna Tehnikaülikool.

4. Kaido Lätt (2015). Singular Fractional Differential Equations and  Cordial Volterra Integral Operators (Singulaarsed murrulised diferentsiaalvõrrandid ja südamlikud Volterra integraaloperaatorid). Juhendajad professor Arvet Pedas, Tartu Ülikool; emeriitprofessor Gennadi Vainikko, Tartu Ülikool. Oponendid juhtivteadur Andi Kivinukk, Tallinna Ülikool; professor Igor Podlubny, Košice Tehnikaülikool (Slovakkia).

5. Oleg Košik (2015). Categorical equivalence in algebra (Kategoorne ekvivalents algebras). Juhendaja emeriitprofessor Kalle Kaarli, Tartu Ülikool. Oponendid teadusassistent Erkko Lehtonen, Lissaboni Ülikool (Portugal); professor Peeter Puusemp, Tallinna Tehnikaülikool.

6. Kerli Orav-Puurand (2014). Central Part Interpolation Schemes for Weakly Singular Integral Equations (Keskosa interpolatsioonil põhinevad meetodid nõrgalt singulaarsete integraalvõrrandite lahendamiseks). Juhendajad professor Arvet Pedas, Tartu Ülikool; emeriitprofessor Gennadi Vainikko, Tartu Ülikool. Oponendid emeriitprofessor Rainer Kress, Georg-Augusti Ülikool (Saksamaa); professor Alastair Spence, Bathi ülikool (UK).

7. Elena Safiulina (2013). Parallel and semiparallel space-like submanifolds of low dimension in pseudo-Euclidean space (Paralleelsed ja semiparalleelsed ruumisarnased madalamõõtmelised alammuutkonnad pseudoeukleidilises ruumis). Juhendaja emeriitprofessor Ülo Lumiste, Tartu Ülikool. Oponendid professor Vanya Mirzoyan, Armeenia Riiklik Tehnikaülikool Jerevan (Armeenia); emeriitprofessor Kaarin Riives-Kaagjärv, Eesti Maaülikool
. 

8. Boriss Vlassov (2013).  Optimization of stepped plates in the case of smooth yield surfaces (Astmeliste plaatide optimeerimine siledate voolavuspindade korral. Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. Oponendid professor Karoly Jarmai, Miskolci Ülikool (Ungari); professor Rimantas Kacianauskas, Gediminase-nimeline Vilniuse Tehnikaülikool (Leedu).

9. Esta Kägo (2013). Natural vibrations of elastic stepped plates with cracks (Pragudega elastsete astmeliste plaatide omavõnkumised). Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. Oponendid professor Evgeny Barkanov, Riia Tehnikaülikool, (Läti); professor Aleksander Klauson, Tallinna Tehnikaülikool.

10. Erge Ideon (2013). Rational spline collocation for boundary value problems (Rajaülesannete lahendamine ratsionaalsplainidega kollokatsioonimeetodil. Juhendaja dotsent Peeter Oja, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Natalia Budkina, Riia Tehnikaülikool (Läti); professor Jaan Janno, Tallinna Tehnikaülikool.

11. Vitali Retšnoi (2012). Vector fields and Lie representations (Vektorväljad ja Lie rühma esitlused). Juhendaja emeriitprofessor Maido Rahula, Tartu Ülikool. Oponendid professor Vladimir Balan, Bukaresti Polütehniline Ülikool (Rumeenia); emeriitprofessor Kaarin Riives-Kaagjärv, Eesti Maaülikool.

12. Marje Johanson (2012). M(r; s)-ideals of compact operators (Kompaktsete operaatorite M(r;s)-ideaalid). Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool; vanemteadur Rainis Haller, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Terje Hõim, Floria Atlantic Ülikool (USA); dotsent Hans-Olav Tylli, Helsingi Ülikool (Soome).

13. Nadezda Bazunova (2011). Differential calculus d^3=0 on binary and ternary associative algebras (Diferentsiaalarvutus d^3=0 binaarsetel ja ternaarsetel assotsiatiivsetel algebratel). Juhendaja dotsent Viktor Abramov, Tartu Ülikool. Oponendid professor Alexander Stolin, Chalmersi Tehnikaülikool and Gothenburgi Ülikool (Rootsi); dotsent Sergei Silvestrov, Lundi Ülikool (Rootsi).

14. Lauri Tart (2011). Morita equivalence of partially ordered semigroups (Osaliselt järjestatud poolrühmade Morita ekvivalentsus). Juhendaja vanemteadur Valdis Laan, Tartu Ülikool. Oponendid Dr. Laszlo Marki, A. Renyi Matemaatika Instituut (Ungari); professor Peeter Normak, Tallinna Ülikool.

15. Aleksei Lissitsin (2011). Convex approximation properties of Banach spaces (Banachi ruumide kumerad aproksimatsiooniomadused). Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool. Oponendid professor Dirk Werner, Berliini Vaba Ülikool (Saksamaa); dotsent David Yost, Ballarati Ülikool (Austraalia).

16. Olga Liivapuu (2011). Graded q-differential algebras and algebraic models in noncommutative geometry (Gradueeritud q-diferentsiaalalgebrad ja algebralised mudelid mittekommutatiivses geomeetrias). Juhendaja dotsenr Viktor Abramov, Tartu Ülikool. Oponendid dr. Andrzej Borowiec, Wroclaw Ülikool (Poola); professor Eugen Paal, Tallinna Ülikool.

17. Larissa Roots (2010). Free vibrations of stepped cylindrical shells containing cracks (Pragudega silindriliste kooriukute vabavõnkumised). Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. Oponendid professor Werner H. Schmidt, Greifswaldi Ülikool (Saksamaa); emeriitprofessor Martti Mikkola, Aalto Ülikool (Soome). 

18. Marek Kolk (2010). Piecewise Polynomial Collocation for Volterra Integral Equations with Singularities (Tükiti polünomiaalne kollokatsioonimeetod iseärasustega Volterra integraalvõrrandi jaoks). Juhendaja professor Arvet Pedas, Tartu Ülikool. Oponendid professor Ezio Venturino, Torino Ülikool (Itaalia); professor Jaan Janno, Tallinn Tehnikaülikool. 

19. Indrek Zolk (2010). The commuting bounded approximation property of Banach spaces (Kommuteeruvad tõkestatud aproksimatsiooniomadused Banachi ruumides). Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool. Oponendid dotsenr Terje Hõim, Floria Atlantic Ülikool (USA); professor Olav Nygaard Agder Kristiansandi Ülikool (Norra). 

20. Evely Leetma (2009). Solution of smoothing problems with obstacles (Tõketega silumisülesannete lahendamine). Juhendaja dotsent Peeter Oja, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Svetlana Asmuss, Läti Ülikool (Läti); professor Otu Vaarmann, Tallinn Tehnikaülikool. 

21. Kristel Mikkor (2006). Uniform factorization for compact subsets of Banach spaces of operators (Banachi operaatorruumide kompaktsete alamhulkade ühtlane faktorisatsioon). Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool. Oponendid teadur Hans-Olav Johannes Tylli, Soome Akadeemia (Soome); professor Anne Tali, Tallinna Ülikool. 

22. Annely Mürk (2006). Optimization of inelastic plates with cracks (Pragudega plastsete plaatide optimeerimine). Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. Oponent professor Vitauts Tamužs, Läti Ülikool (Läti).  

23. Olga Panova (2006). Real Gelfand-Mazur algebras (Reaalsed Gelfand-Mazuri algebrad). Juhendaja professor Mati Abel, Tartu Ülikool. Oponendid dotsenr Jorma Arhipainen, Oulu Ülikool (Soome); dotsent Aleksander Monakov, Tallinna Ülikool. 

24. Annemai Raidjõe (2006). Sequences spaces defined by moduls functions and superposition operators (Moodulfunktsioonide abil defineeritud jadaruumid ja superpositsioonoperaatorid). Juhendaja dotsenr Enno Kolk, Tartu Ülikool. Oponendid teadur Hans-Olav Johannes Tylli, Soome Akadeemia (Soome); professor Anne Tali, Tallinna Ülikool. 

25. Darja Savaljeva (2006). Quadratic and cubic spline collocation for Volterra integral equations (Volterra integraalvõrrandite lahendamine ruut- ja kuupsplainidega kollokatsioonimeetodil). Juhendaja dotsent Peeter Oja, Tartu Ülikool. Oponendid nooremteadur Ewald Quak, SINTEF ICT (Norra); professor Jaan Janno, Tallinna Tehnikaülikool. 

26. Kadre Torn (2006). Shear and bending response of inelastic structures to dynamic loads (Impulsiivselt koormatud konstruktsioonide käitumine arvestades nihkepingeid). Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool.  Oponendid professor Janis Brauns, Läti Põllumajandusülikool (Läti); emeriitprofessor Jakub Kõo, Eesti Maaülikool. 

27. Inga Parts (2005). Piecewise polynomial collocation methods for solving weakly singular integro-differential (Tükiti polünoomiaalsed kollokatsioonimeetodid nõrgalt singulaarsete integro-diferentsiaalvõrrandite lahendamiseks). Juhendaja professor Arvet Pedas, Tartu Ülikool. Oponendid professor Hermann Brunner, Newfoundlandi Ülikool (Kanada); professor Jaan Janno; Tallinna Tehnikaülikool. 

28. Natalia Saealle (2005). Convergence and summability with speed of functional series (Funktsionaalridade kiirusega koonduvus ja summeeruvus). Juhendaja professor Toivo Leiger ja Ph.D Heino Türnpu, Tartu Ülikool. Oponendid professor Igor Brui, Baranovichi Ülikool (Valgevene); professor Andi Kivinukk, Tallinna Pedagoogikaülikool. 

29. Kristiina Hakk (2004). Approximation methods for weakly singular integral equations with discontinuous coefficients (Aproksimatsioonimeetodid katkeva kordajaga nõrgalt singulaarsete integraalvõrrandite jaoks). Juhendaja professor Arvet Pedas, Tartu Ülikool. Oponendid professor Habil Raimondas Èiegis, Gediminase-nimeline Vilniuse Tehnikaülikool (Leedu); dr. Gennadi Vainikko, Eesti Teaduste Akadeemia. 

30. Mare Tarang (2004). Stability of the spline collocation method for Volterra integro-differential equations (Splain-kollokatsioonimeetodi stabiilsus Volterra integro-diferentsiaalvõrrandi korral). Juhendaja dotsent Peeter Oja, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Svetlana Asmuss, Läti Ülikool (Läti); professor Raul Kangro, Tartu Ülikool. 

     

31. Mart Abel (2003). Structure of Gelfand-Mazur algebras. Juhendaja professor Mati Abel, Tartu Ülikool. 

32. Vladimir Kutšmei (2003). Affine completeness of some Ockham algebras. Juhendaja professor Kalle Kaarli, Tartu Ülikool. 

33. Rainis Haller (2002). M(r,s)-inequalities. Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool. 

34. Maria Zeltser (2001). Investigation of double sequence spaces by soft and hard analytical methods. Juhendaja rpofessor Toivo Leiger, Tartu Ülikool. 

35. Ernst Tungel (2001). Optimization of plastic spherical shells. Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. 

36. Ella Puman (2000). Optimization of plastic conical shells. Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. 

37. Jelena Ausekle (1999). Compactness of operators in Lorentz and Orlicz sequence spaces. Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool. 

38. Valdis Laan (1999). Pullbacks and flatness properties of acts. Juhendaja professor Mati Kilp, Tartu Ülikool.

39. Märt Põldvere (1999). Subspaces of Banach spaces having Phelps' uniqueness property. Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool. 

 1. Natalja Lepik (2011). Estimation of domains under restrictions built upon generalized regression and synthetic estimators. Juhendaja dotsent Imbi Traat, Tartu Ülikool. Oponendid Risto Lehtonen; Helsingi Ülikool (Soome); Kaja Sõstra; Eesti Statistikaamet.
   
 2. Ants Kaasik (2009). Estimating Ruin Probabilities in the Cramer-Lundberg Model with Heavy-tailed Claims. Juhendaja professor Kalev Pärna, Tartu Ülikool. Oponendid Görän Högnäs, Abo Akademia (Soome); Tomaš Cipra, Karli Ülikool (Tšehhi). 
   
 3. Ene Käärik (2007). Handling Dropouts in Repeated Measurements Using Copulas. Juhendaja emeriitprofessor Ene-Margit Tiit, Tartu Ülikool. Oponendid Esa Läärä, Oulu Ülikool (Soome); dotsent Ebu Tamm, Tallinna Tehnikaülikool. 
   
 4. Margus Pihlak (2007). Approximation of Multivariate Distribution Functions. Juhendaja professor Tõnu Kollo, Tartu Ülikool. Oponendid Albert Satorra, Pompeu Fabra Ülikool (Hispaania); dotsent Ivan Zezula, Safarik Ülikool (Slovakkia).
   
 5. Artur Sepp (2007). Affine Models in Mathematical Finance: an Analytical Approach. Juhendajad professor Kalev Pärna ja dotsent Raul Kangro, Tartu Ülikool. Oponendid Esko Valkeila, Helsingi Tehnikaülikool (Soome); professor Andi Kivinukk, Tallinna Ülikool. 
   
 6. Kaja Sõstra (2007). Restriction Estimator for Domains. Juhendaja dotsent Imbi Traat, Tartu Ülikool. Oponendid Risto Lehtonen, Helsingi Ülikool (Soome); dotsent Ebu Tamm, Tallinna Tehnikaülikool. 
   
 7. Tanel Kaart (2006). The Reliability of Linear Mixed Models in Genetic Studies. Juhendaja dotsent Tõnu Möls, Tartu Ülikool. Oponendid professor Dietrich von Rosen, Rootsi Põllumajandusülikool (Rootsi); professor Anita Dobek, Poznani Põllumajandusülikool (Poola).
   
 8. Meelis Käärik (2005). Fitting Sets to Probability Distributions. Juhendaja professor Kalev Pärna, Tartu Ülikool. Oponendid professor Hans-Hermann  Bock, Aacheni Ülikool (Saksamaa); professor Mindaugas Bloznelis, Vilniuse Ülikool (Leedu). 
   
 9. Märt Möls (2004). Linear Mixed Models with Equivalent Predictors. Juhendaja dotsent Tõnu Möls, Tartu Ülikool. Oponendid professor Kenneth Nordström, Oulu Ülikool (Soome); dotsent Simo Puntanen, Tampere Ülikool (Soome). 
   
 10. Tatjana Nahtman (2004). Permutation Invariance and Reparameterizations in Linear Models. Juhendaja dotsent Tõnu Möls, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Anna Michalska, Wroclawi Põllumajandusülikool (Poola); professor Marijus Radavicius, Vilniuse Matemaatika-informaatika instituut (Leedu).
   
 11. Olga Dunajeva (2003). Asymptotic Matrix Methods in Statistical Inference Problems. Juhendaja professor Tõnu Kollo, Tartu Ülikool. Oponendid Heinz Neudecker ja Jurij Kharin.
   
 12. Krista Fischer (1999). Structural Mean Models for Analyzing the Effect of Compliance in Clinical Trials (Struktuurse keskmise mudelid tegeliku ravi mõju analüüsil kliinilistes katsetes). Juhendajad Els Goetghebeur ja professor Tõnu Kollo, Tartu Ülikool. Oponendid Niels Keiding ja Ene-Margit Tiit.
   
 13. Jüri Lember (1999). Consistency of Empirical k-centres (Empiiriliste k-tsentrite mõjusus). Juhendaja professor Kalev Pärna, Tartu Ülikool. Oponendid Alfredas Rackauskas ja Riho Lepp.

 

TÜ väitekirjade andmebaas: 1944-2003 ja 2004-... .