Atesteerimine

Doktorantide atesteerimised toimuvad:

  • 02.02.2024 algusega 12.15 Delta r 4103.. Dokumentide esitamine 23. jaanuariks 2024.
  • 26.08.2024. Dokumentide esitamine 12. augustiks 2024.

Doktorant esitab vähemalt kaheksa tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva atesteerimiskomisjonile enda ja juhendaja(te) allkirja(de)ga kinnitatud aruande individuaalplaani täitmise kohta ja individuaalplaanist lähtuva järgmise õppeaasta tegevuskava ning sisestab need õppeinfosüsteemi (Doktoriõppe eeskiri).

70. Doktoriõppes õppija sisestab atesteerimiseks vajalikud dokumendid õppeinfosüsteemi vähemalt kaheksa tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva.

74. Atesteerimiskoosolekul osalemine on doktoriõppes õppijale kohustuslik. Mõjuval põhjusel võib atesteerimiskomisjon doktoriõppes õppija taotlusel anda talle loa koosolekul mitte osaleda

Doktoriõppe kavandamine ja läbimine

Doktorandi teadustöö edasijõudmise hindamise kriteeriumid

Komisjoni esimees: kaasprofessor Johann Langemets

Liikmed:

  • professor Viktor Abramov
  • professor Krista Fischer
  • professor Rainis Haller
  • professor Valdis Laan
  • professor Jüri Lember
  • professor Arvet Pedas
  • professor Eero Vainikko (LTAT)

 

 

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Klassiruumi pilt

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe infotund 2024