Kirjandus

Matemaatika ja statistika insituudi praeguste ja varasemate töötajate poolt väljastatud kirjanduse osaline loetelu.

Avalikud kursuste materjalid on leitavad veebilehelt courses.ms.ut.ee.

Matemaatika ja statistika instituudi liikmed on kirjutanud artikleid Eesti Matemaatika Seltsi aastaraamatutesse.

Meediakajastusi matemaatika ja statistika instituudist või instituudiga seotud inimestest leiab siit loetelust.

Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica on avatud juurdepääsuga puhta- ja rakendusmatemaatika ajakiri.

Ajakirja koduleht

"Matemaatika ja kaasaeg" on aastatel 1963–1984 Tartu Riikliku Ülikooli välja antud ebaregulaarselt ilmunud matemaatikaalaste populaarteaduslike artiklite kogumik

File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File

Algebra

Algebra I (Kilp)

Algebra II (Kilp)

Algebra struktuurid (Kilp)

Analüüs

Funktsionaalanalüüs (Oja)

Harilikud diferentsiaalvõrrandid (Pedas, Vainikko)

Kompleksmuutuja funktsioonide teooria lühikursus (Jürimäe)

Süsteemide optimiseerimine (Lellep)

Geomeetria

Algebra ja geomeetria ülesannete kogu (Abel, Laan)

Analüütilise geomeetria praktikum I-IV (Tuulmets)

Matemaatilise analüüsi praktikum I-II (Reimers)

Tõenäosusteooria ja statistika

Statistilise andmetöötluse algõpetus (Parring)

Tõenäosusteooria algkursus. Õpik kõrgkoolidele (Pärna)