Matemaatika ja statistika instituudi lõputööd

2024

Bakalaureusetööd

Matemaatika (2472)

 1. Karl-Ingmar Adamson. Tugevalt normi saavutavad Lipschitzi funktsioonid. Juhendajad R. Haller, J. Kirme. Retsensent J. K. Kaasik.
 2. Karl-Joan Alesma. Segmenteerimine läbi murdepunktide. Juhendaja J. Lember. Retsensent J. Sova.
 3. Randal Annus. Grassmanni algebra ja kommutaatori ternaarsed analoogid. Juhendaja V. Abramov. Retsensent P. Lätt.
 4. Rainer Bõkov. Lõikajate meetod kordse lahendi korral. Juhendaja E. Kirsiaed. Retsensent M. Lillemäe.
 5. Richard Friedrichs. Kahe reaalse skalaarväljaga mudeli valevaakumi lagunemine. Juhendajad K. Kannike (KBFI), J. Polikarpus, L. Marzola (KBFI). Retsensent J. Lellep.
 6. Annika Jaakson. Kaalutud kategooriad. Juhendaja Ü. Reimaa. Retsensent V. Laan.
 7. Kerttu Inger Kail. Hamiltoni printsiip. Juhendaja J. Lellep. Retsensent E. Puman.
 8. Karl Oskar Kuuse. A characterization of denting points in Banach spaces. Juhendajad J. Langemets, Y. Perreau. Retsensent M. Põldvere.
 9. Leene Lotta Lüdimois. Dirichlet' karakterid. Juhendaja L. Tart. Retsensent M. Abel.
 10. Mathilde Manuela Nigul. Valdivia tugevdus Nikodými tõkestatuseteoreemile. Juhendaja M. Põldvere. Retsensent K. Ain.
 11. Erko Olumets. Kumerusruumid. Juhendaja Ü. Reimaa. Retsensent K. Väljako.
 12. Lota Otsus. Volterra teist liiki integraalvõrrandi lahendamine lineaarsplainidega kollokatsioonimeetodil. Juhendaja A. Pedas. Retsensent M. Vikerpuur.
 13. René Piik. Segali topoloogilised algebrad. Juhendaja M. Abel. Retsensent K. Pavlyk.
 14. Nikolai Sovetnikov. Transposed Poisson and 3-Lie superalgebras. Juhendaja V. Abramov. Retsensent O. Liivapuu.
 15. Pirje Õunpuu. Banachi ruumi C(K) teatud ekvivalentne ümbernormeering perfektse K korral ja selle geomeetrilisest struktuurist. Juhendaja R. Haller. Retsensent M. Lõo.

Matemaatiline statistika (2474)

 1. Eric Jakobson. Statistiline mudeli valik Akaike informatsioonikriteeriumi ja suurimate vahemike meetodi abil. Juhendaja K. Kuljus. Retsensent T. Kollo.
 2. Karmeli Kaasik. Energiakauguse rakendamine normaaljaotuse eelduse testimisel. Juhendaja M. Möls. Retsensent A. Selart.
 3. Lotta-Lorette Kalmaru. Mullatemperatuuride hindamine meteoroloogiliste ja kaugseire andmete põhjal. Juhendajad T. Sepp, T. Raus. Retsensent K. Pärna.
 4. Kätlin Kippar. Vigadega sekveneerimisandmete analüüs. Sekveneerimiskatvuse hindamine. Juhendaja M. Möls. Retsensent K. Kuljus. 
 5. Willem Klaassen.Traditsioonilised ja uuenduslikud rahvastikuprognoosi metoodikad. Juhendajad T. Trasberg, M. Vähi. Retsensent E.-M. Tiit.
 6. Hanna-Maria Kukk. Väliskeskkonna mõju astmariskile. Juhendajad J. Kronberg, K. Fischer. Retsensent E. Käärik.
 7. Katrin Kulberg. Relationships Between Genetic and Lifestyle Factors and Weight in the Estonian Biobank. Juhendajad J. A. Eriksson, K. Kuljus. Retsensent M. Möls.
 8. Mariliis Kütt. Adaptiivne uuringu disain. Juhendajad K. Lehto, M. Vähi. Retsensent I. Traat.
 9. Helene Loorents. Ravijärgimuse seos tervisetulemitega. Juhendaja R. Kolde. Retsensent A. Selart.
 10. Jaan Otter. Puuduvate andmete imputeerimine depressiooni hindavas küsimustikus. Juhendaja K. Lehto, A. Kolde. Retsensent E. Käärik.
 11. Priit Peterson. Eesti alaliste elanike määramine: Registriandmete integreerimine varajase perioodi analüüsi. Juhendajad T. Trasberg, M. Vähi. Retsensent E.-M. Tiit.
 12. Loreen Rahumeel. Alaliste elanike algoritmi (residentsuse indeksi) analüüs - rahvastikurühmade kaasatus alalise elanikkonna määramisel. Juhendajad T. Trasberg, M. Vähi. Retsensent K. Lehto.
 13. Emma Räim. Keskkonnategurite mõju komorbiidsuse võrgustikele TÜ Eesti geenivaramu andmete põhjal. Juhendajad J. Kronberg, K. Fischer. Retsensent M. Vähi.
 14. Denis Smirnov. Mitteparameetriline test mittetäielike paarisvaatluste korral kahe grupi võrdlemiseks. Juhendaja A. Selart. Retsensent M. Möls.
 15. Mirian Valk. Eesti geneetiliste emaliinide mitmekesisus, struktuur ja võrdlus valitud naaberpopulatsioonidega. Juhendajad A.-M. Ilumäe, M. Möls. Retsensent M. Vähi.

Magistritööd

Actuarial and Financial Engineering (162777) (Kindlustus- ja finantsmatemaatika)

 1. Grayson Steven Felt. Predicting Loan Default with XGBoost: An Examination of Strength and Application. Juhendaja R. Kangro. Retsensent M. Käärik.
 2. Margus Kodasma. Real Estate Indexation Model based on Estonian Land Board summary statistics (pole avalikuks kasutamiseks kuni 22.05.2029). Juhendajad M. Möls, J. Puusepp. Retsensent T. Kollo.

Matemaatika ja statistika (144957)

Matemaatika eriala

 1. Marilyn Kutti. Troopiline algebra ja maatriksid üle järjestatud Abeli rühmade (pole avalikuks kasutamiseks kuni 30.09.2025). Juhendaja V. Laan. Retsensent A. Lepik.
 2. Nikita Leo. Banachi ruumi ühikkera plastilisus. Juhendajad R. Haller, O. Zavarzina. Retsensent A. Lissitsin.
 3. Urmas Luhaäär. Globalizations of strong partial acts over monoids (pole avalikuks kasutamiseks kuni 31.08.2025). Juhendajad V. Laan, G. Kudryavtseva. Retsensent N. Sohail.
 4. Erik-Jürgen Määrits. Caputo murrulist tuletist sisaldava algväärtusülesande lahendamisest (pole avalikuks kasutamiseks kuni 01.09.2025). Juhendajad A. Pedas, M. Vikerpuur. Retsensent K. Lätt.
 5. Heleen Saarse. Osaliste moodulite tensorkorrutis (pole avalikuks kasutamiseks kuni 31.08.2025). Juhendajad K. Väljako, V. Laan. Retsensent Ü. Reimaa.
   

Matemaatilise statistika eriala 

 1. Saskia Kuusk. Sihtkatse matkimine: polügeense riskiskoori ja kolesterooli alandava ravi mõju südame-veresoonkonna haiguste riskile. Juhendajad K. Fischer, L. Milani. Retsensent A. Kolde. 
 2. Hanna Sõnajalg. Statistiliselt ekvivalentsete argumenttunnuste kogumite leidmine. Juhendajad O. Aasmets, K. Fischer. Retsensent T. Raus.
 3. Joonas-Sander Tamm. Genotüübi ja keskkonna vahelist koosmõju hindavate meetodite kirjeldus ja võrdlus NOBALwheat projekti andmete näitel. Juhendajad T. Kaart, I. Tamm. Retsensent K. Fischer. 
 4. Siim Viigand. Assessment of surgical margins of basal cell carcinoma with Raman microspectroscopy measurements. Juhendajad K. Kuljus, A. Koloydenko. Retsensent R. Kangro.

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja (2501)

LTAT.00.012 Magistritöö ATI lõputööderegister

 1. Laura Karu. Pythoni PyGame’iga mängude programmeerimise moodul gümnaasiumiastmele. Juhendaja T. Palts Retsensent R. Suviste.

LTMS.00.014 Magistritöö

 1. Tatiana GanyavinaProtsentülesanded kui probleemülesanded ning kolmanda ja neljanda kooliastme õpilaste peamised raskused nende ülesannete lahendamisel. Juhendaja K. Orav-Puurand. Retsensent H. Tuopi.
 2. Getter Hiis-Hommuk. Matemaatika õppimise raskustest kutsehariduses ühe Eesti kutsekooli näitel. Juhendaja K. Täht. Retsensent E. Kirsiaed.
 3. Kersti Kivi. Probleemülesannete lahendamine III kooliastmes Peter Liljedahli mõtleva klassiruumi kujundamise ideele tuginedes. Juhendaja H. Jukk. Retsensent J. Kaljula.
 4. Aljona Kritševskaja. Esmakursuslaste kohanemine kõrgema matemaatika õppimisel (pole avalikuks kasutamiseks kuni 22.05.2027). Juhendaja E. Puman. Retsensent T. Kraav.
 5. Karita Lõbu. Loovmõtlemise arendamine matemaatika tunnis II kooliastmes geomeetria ülesannete näitel. Juhendaja T. Kraav. Retsensent H. Jukk.
 6. Krislin Sarap. Matemaatikatundides esinevad negatiivsed emotsioonid ja nende leevendamise võimalused matemaatikaõpetajate hinnangul. Juhendaja G. Aaviste. Retsensent M. Sõrmus.
 7. Leanika Vattsar. Põhikooli matemaatika lõpueksamiks kordavate Moodle testide loomine teemadel algebra ja stereomeetria. Juhendaja S. Pihlap. Retsensent H. Toikka.
 8. Laura Viru. Matemaatikaõpetajate arvamused aktiivõppemeetoditest ja nende kasutamine kolmandas kooliastmes. Juhendaja T. Kraav. Retsensent K. Orav-Puurand.

2023

Bakalaureusetööd

Matemaatika (2472)

 1. Rasmus Born. Jõustamismeetod: kontiinumihüpoteesi sõltumatus ZFC-hulgateooriast. Juhendaja T. Tamme. Retsensent K. Kaarli.
 2. Brett Johannes Hankewitz. Diskreetse logaritmi probleemi entroopiline teisendus ja selle rakendused. Juhendajad J. Villemson, V. Laan. Retsensent J. K. Kaasik.
 3. Kristjan Kallikivi. Lipschitzi funktsioonide jätkamine. Juhendajad N. Saealle, J. Langemets. Retsensent K. Ain.
 4. Kaarel August Kurik. Partial result on the plasticity of the unit ball of the l-sum of finitely many strictly convex Banach spaces (pole avalikuks kasutamiseks kuni 01.07.2024). Juhendajad R. Haller, N. Leo. Retsensent S. Ciaci.
 5. Anete Miller. Rühmade osalised toimed. Juhendaja V. Laan. Retsensent K. Väljako.
 6. Ekke-Markus Muttika. Tulemusi τ-arvudest polünoomide suhtes. Juhendajad M. Abel, R. M. Perez Tiscareno. Retsensent E. Redi.
 7. Kristiina Oksner. Exclusive-Or Computation on Reconciled Data. Juhendajad V. Skachek, A.-E. Riet. Retsensent V. Laan. 
 8. Raido Rehepapp. Absoluutselt lamedad monoidid. Juhendajad V. Laan, N. Sohail. Retsensent L. Tart.
 9. Kristel Saul. Investigation of Resolution Bounds of Muon Scattering Tomography (pole avalikuks kasutamiseks kuni 07.06.2024). Juhendajad A. Aksonov, E. Puman. Retsensent J. Polikarpus.
 10. Kadi Siigur. Poolrühma püsivad endomorfismid. Juhendajad Ü. Reimaa, V. Laan. Retsensent A. Lepik.
 11. Marie Tempel. Kvadratuurvalemi jääkliikme esitus integraalsel kujul. Juhendaja E. Kirsiaed. Retsensent M. Vikerpuur.
 12. Andres Truu. Inverssete poolrühmade Morita ekvivalentsus. Juhendaja A. Lepik. Retsensent V. Laan.
 13. Hendrik Vija. Greeni-Tao teoreem. Juhendaja L. Tart. Retsensent K. Kaarli.

Matemaatiline statistika (2474)

 1. Mirjam Jesmin. Aadressipõhise ja ütluspõhise leibkonna võrdlus. Juhendajad M. Vähi, T. Trasberg. Retsensent E.-M. Tiit.
 2. Annabel Kaasik. Optsioonide hindamine alusvaralt makstavate dividendide korral. Juhendaja T. Raus. Retsensent K. Lätt.
 3. Karita Kimmel. Korduste arvu hindamine tsentromeeris. Juhendaja M. Möls. Retsensent K. Pärna.
 4. Kadi-Liis Kivi. Kronotüübi ja erinevate haiguste põdemise seoste uurimine TÜ Eesti geenivaramu andmetel. Juhendajad E. Abner, A. Kolde. Retsensent N. Taba.
 5. Johann Koobas. The Pleiotropic Effects of Neanderthal DNA in Present-Day Asian Populations. Juhendaja M. Dannemann. Retsensent K. Kuljus.
 6. Marko Lillemägi. Läänemere veevahetustega seotud ilmamustrite uurimine. Juhendajad K. Kuljus, P. Post. Retsensent A. Selart.
 7. Paula Marie Loopere. Eesti elanike kõrghariduse taseme määramine registrite põhjal. Juhendajad M. Vähi, T. Trasberg. Retsensent K. Lehto.
 8. Erik Mandel. Reconstructing Ancient Migration Paths from Mitochondrial Genomes. Juhendaja J. A. Eriksson. Retsensent A. Kolde. 
 9. Minni-Marii Paarmets. Primaarse ja sekundaarse ravijärgimuse mõõtude võrdlus. Juhendaja R. Kolde. Retsensent A. Selart.
 10. Hendrik Piikov. Covid-19 mõju krooniliste haiguste põdejatele Eestis. Juhendaja R. Kolde. Retsensent M. Möls.
 11. Stein-Marten Pool. Statistilised meetodid bioloogilise vanuse hindamiseks. Juhendaja K. Fischer. Retsensent E. Käärik.
 12. Sten Raak. Puukborrelioos: geneetilised riskitegurid ja nakkusega seotud terviseriskid TÜ Eesti geenivaramu andmete põhjal. Juhendajad E. Abner, K. Fischer. Retsensent M. Möls.
 13. Johann Saavaste. Isheemiliste südamehaiguste markerite leidmine Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu metaboloomika andmetele geneetilist algoritmi rakendades. Juhendajad J. Kronberg, K. Fischer. Retsensent T. Kaart.
 14. Karmel Teder. Teise tüübi diabeedi riski prognoosimine ja tagasiside algoritmi väljatöötamine TÜ Eesti geenivaramu andmetel. Juhendajad K. Fischer., N. Pervjakova. Retsensent A. Kolde.
 15. Mikk Tomson. Vasikate seedetrakti mikrobioomi mitmekesisus ja areng. Juhendaja T. Kaart. Retsensent I. Traat.

Magistritööd

 Actuarial and Financial Engineering (162777) (Kindlustus- ja finantsmatemaatika)

 1. Suleyman Ahmadov. Weight of Evidence Methodology in Logistic Regression with Application in Credit Scoring. Juhendaja K. Pärna. Retsensent K. Kuljus.
 2. Dhruba Raj Gnawali. GLARMA Time Series Modeling of Counts. Juhendaja M. Möls. Retsensent T. Raus.
 3. Ali Hasanov. Analysis of the Links among FDI, GDP, Oil and Gas Prices in Developed, Developing and Resource-Dependent Countries. Juhendaja T. Raus. Retsensent M. Möls.
 4. Abdullateef Akorede Ibrahim. Weak Efficiency of Foreign Exchange Rates. Juhendaja T. Raus. Retsensent K. Lätt.
 5. Kaari Kuus. Claims frequency modelling with usage-based insurance data. Juhendajad M. Käärik, E. Sääsk. Retsensent A. Kolde.
 6. Nicholas Lupul. Claims Severity Modelling on the Basis of Publicly Available Vehicle Insurance Data. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 7. Narmin Mammadli. Interpretable approaches for financial time series forecasting. Juhendajad S. Tomasiello, T. Raus. Retsensent M. Möls.
 8. Lilian Amarachukwu Nnamdi. Two-Asset Option Pricing. Juhendaja T. Raus. Retsensent R. Kangro.
 9. Hardi Roosi. K-lähinaabri meetodi ja selle modifikatsioonide rakendamise tehnilistest detailidest ja nende võimalikust mõjust tulemuste täpsusele. Juhendaja R. Kangro. Retsensent K. Pärna.
 10. Kelly Tilga. Pseudovaatlused elukestusanalüüsis depressiooni ja kardiometaboolsete haiguste vaheliste seoste hindamiseks TÜ Eesti Geenivaramu andmete põhjal. Juhendaja A. Kolde. Retsensent M. Käärik.
 11. Artur Tuttar. Extending generalized linear models in insurance with machine learning techniques (pole avalikuks kasutamiseks kuni 16.05.2028). Juhendajad M. Käärik, J. Pau. Retsensent R. Kangro.

Matemaatika ja statistika (144957)

Matemaatika eriala

 1. Anti Maria Aader. Derivations on quandle algebras. Juhendaja V. Abramov. Retsensent P. Lätt.
 2. Marcus Lõo. Slicely Countably Determined Points in Banach Spaces (pole avalikuks kasutamiseks kuni 01.01.2025). Juhendajad J. Langemets, M. Martin Suarez. Retsensent M. Põldvere.
 3. Oskar Soop. Kolmekaupa Markovi ahelate Viterbi raja lähendamine. Juhendaja J. Lember. Retsensent J. Sova.

Matemaatilise statistika eriala

 1. Liis Hiie. Human Metabolic Pathways as Predictors for Hypertension Based on Estonian Biobank Data. Juhendajad J. Kronberg, K. Fischer. Retsensent M. Möls.
 2. Mihkel Lepson. Epikriisi tekstide genereerimine GPT-2 mudeliga. Juhendaja R. Kolde. Retsensent R. Kangro.

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja (2501)

LTAT.00.012 Magistritöö ATI lõputööderegister

 1. Martti Kakk. Automaatkontrollide arendus õppetöö tagasisidestamiseks aines Andmebaasid. Juhendajad P. Luik, V. Leping. Retsensent A. Villems.
 2. Veronika Lehesaar. Informaatikaõpe III kooliastmes Tartumaa ja Valgamaa koolide näitel. Juhendajad P. Luik, R. Saadjärv. Retsensent T. Palts.
 3. Kadri Sügis. Juhendaja M. Lepp. Gümnaasiumi valikkursuse “Maamõõtmispraktikum” koostamine. Retsensent R. Suviste.
 4. Epp Tohver. Matemaatika- ja informaatikaõpetajate arvamus ettevõtlusõppest. Juhendaja R. Suviste. Retsensent R. Saadjärv.

LTMS.00.014 Magistritöö

 1. Aljona Kotška. Tekstülesannete tüübi mõju õpilaste töö tulemusele ning õpilaste suhtumine matemaatikasse ja elulistesse ülesannetesse. Juhendaja K. Orav-Puurand. Retsensent E. Timak.
 2. Evelin Kukk. Probleemülesannete lahendamine kolmandas kooliastmes. Juhendaja H. Jukk. Retsensent T. Kraav.
 3. Ave Pošlin. Võrratuste kordamiseks õppematerjalide loomine ning õpetajate tagasiside loodud õppematerjalidele. Juhendaja S. Pihlap. Retsensent A. Külter.
 4. Helika Toikka. Riigieksami kursusele valikvastustega kontrolltestide loomine. Juhendajad T. Kraav, K. Orav-Puurand. Retsensent R. Vilt.

2022

Bakalaureusetööd

Matemaatika (2472)

 1. Jon Hendrik Aruväli. abc-hüpoteesist ja selle järeldustest. Juhendaja L. Tart. Retsensent A.-E. Riet.
 2. Johanna Maria Kirss. Möbiuse funktsioonid intsidentsusalgebrates. Juhendaja Ü. Reimaa. Retsensent K. Väljako.
 3. Erki Külaots. Gravitatsiooniline kolme keha ülesanne ja mõned selle erilahendid. Juhendaja U. Kangro. Retsensent J. Polikarpus.
 4. Urmas Luhaäär. Kvantaalide laiendid. Juhendaja V. Laan. Retsensent K. Kaarli.
 5. Martin Puškin. On Unequal Data Demand Private Information Retrieval Codes. Juhendajad H. D. L. Hollmann, A.-E. Riet. Retsensent K. Khathuria.
 6. Deivid Saad. Plasticity of the unit ball of a strictly convex Banach space. Juhendajad R. Haller, N. Leo. Retsensent S. Ciaci.
 7. Heleen Saarse. Osaliste polügoonide tensorkorrutis. Juhendaja K. Väljako. Retsensent A. Lepik.
 8. Jaanus Tomson. Tolmani-Oppenheimeri-Volkovi võrrandi numbriline uurimine. Juhendajad H. Veermäe, U. Kangro. Retsensent J. Polikarpus.
 9. Kristjan Vimm. Suboptimaalsed meetodid jadade sarnasuse võrdlemiseks kahetähelise tähestiku puhul. Juhendaja J. Lember. Retsensent M. Käärik.

Matemaatiline statistika (2474)

 1. Valerija Jerina. Creating prediction models for cervical cancer. Juhendaja R. Kolde. Retsensent I. Traat.
 2. Saskia Kuusk. Rinnavähi riskitegurid ja nende mõju rinnavähi riskile TÜ Eesti geenivaramu andmete põhjal. Juhendaja K. Fischer. Retsensent K. Läll.
 3. Maarja Mustimets. Sotsiaalselt soovitava vastamise uurimine kinnitava faktoranalüüsi meetodil. Juhendajad K. Konstabel, M. Vähi. Retsensent K. Fischer.
 4. Jarmo Pähklamäe. Ravimisoostumuse ennustamine patsiendi isiku põhjal. Juhendaja R. Kolde. Retsensent T. Kollo.
 5. Karolin Rips. COVID-19 läbimurdeinfektsioonid ja neid mõjutavad tegurid. Juhendaja K. Fischer. Retsensent M. Mändul.
 6. Elis Sams. 4MOST vaatlusprogrammi tunnuste tihedusfunktsioonide taastamine vaatlusandmetelt. Juhendajad E. Tempel, A. Selart. Retsensent K. Pärna.
 7. Reijo Sepp. Moran tüüpi evolutsioonimudelid. Juhendaja J. Lember. Retsensent M. Möls.
 8. Armand Sutt. Covid andmete põhjal SIR mudeli koostamine. Juhendaja S. Laur. Retsensent M. Vähi.
 9. Hanna Sõnajalg. Inimestevaheliste kontaktide analüüs Eesti CoMix uuringu põhjal. Juhendaja K. Fischer. Retsensent K. Kuljus.
 10. Annika Talvet. Antibiootikumide kasutamine suurtes Eesti piimaveisekarjades. Juhendajad T. Kaart, P. Kalmus. Retsensent A. Selart.
 11. Joonas-Sander Tamm. Covid-19 hospitaliseerimise prognoosimine nakatunute andmetelt. Juhendaja K. Fischer. Retsensent M. Vähi.

Magistritööd

Actuarial and Financial Engineering (162777) (Kindlustus- ja finantsmatemaatika)

 1. Abdul-Baaki Dolapo Adedokun. Modeling Complex Seasonalities. Juhendaja M. Möls. Retsensent R. M. Perez Tiscareño.
 2. Masoumeh Forouzandeh. CAPM model and its extensions: an overview and applications. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. J. Ali.
 3. Joseph Lyle Haske. Option Pricing Using Stochastic Volatility Models. Juhendaja T. Raus. Retsensent R. Kangro.
 4. Kadi Kilgi. Hospitaliseerimise riski prognoosimine krooniliste haigustega patsientidel. Juhendajad K. Fischer, M. Gimbutas. Retsensent M. Möls.
 5. Kadi-Liis Kuum. Pseudovaatluste kasutamine elukestusanalüüsis liiklusõnnetuste ravikulude hüvitamise näitel. Juhendaja A. Kolde. Retsensent M. Käärik.
 6. Annela Pajumets. Krediidiriski hindamine valdavalt kategoriaalsete andmete põhjal. Juhendaja K. Pärna. Retsensent R. Kangro.
 7. Liis Simmul. Development of Dynamic Time-to-Event Models for Use in Credit Risk Modeling (pole avalikuks kasutamiseks kuni 17.05.2027). Juhendajad M. Käärik, J. Kuusik. Retsensent A. Kolde.
 8. Laura Anna Tammesoo. Nõudmiseni hoiuse intressimääradele ARIMAX tüüpi mudelite leidmine turumäärade abil. Juhendaja R. Kangro. Retsensent T. Raus.
 9. Kristo Visk. Measures to assess the discriminatory power of loss given default models. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo.

Matemaatika ja statistika (144957)

Matemaatika eriala

 1. Jaan Kristjan Kaasik. Lipschitzi-vaba ruumi peaaegu ruudu omadused. Juhendajad R. Haller, A. Ostrak. Retsensent I. Zolk.
 2. Jaagup Kirme. Bishop-Phelpsi ja Bishop-Phelps-Bollobáse tüüpi teoreemid operaatorite jaoks. Juhendajad R. Haller, M. Põldvere. Retsensent A. Lissitsin.

Matemaatilise statistika eriala

 1. Enelin Haviko. Modelling Volume of Savings Deposits. Juhendajad K. Pärna, J. Diamant. Retsensent T. Raus.
 2. Laura Birgit Luitva. Mitme olekuga mudelid depressiooni ja kardiometaboolsete haiguste vaheliste seoste hindamiseks TÜ Eesti Geenivaramu andmete põhjal. Juhendajad S. Kasela, L. Milani. Retsensent K. Läll.
 3. Jürgen RannapCausal Effect of Incarceration History on HIV Susceptibility among People who Inject Drugs: an Individual-Level Meta-Analysis. Juhendajad K. Fischer, A. Uusküla, S. E. Ojavee. Retsensent M. Möls.
 4. Mikael Raihhelgauz. Bayesi segumudelid tiheduse hindamiseks. Juhendaja J. Lember. Retsensent R. Kangro.
 5. Brigitta Rebane. Detection of Meaningful Locations from Passive Mobile Positioning Data Using Location Profiling. Juhendajad M. Möls, K. Vent. Retsensent O. Chepizhko.

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja (2501)

LTAT.00.012 Magistritöö ATI lõputööderegister

 1. Kerstin Kippar (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Viimsi Gümnaasiumi projekt „Matemaatika 2.0“ ja selle mõju õpilaste uskumustele ja õpiharjumustele matemaatikas. Juhendaja M. Lepp. Retsensent P. Luik.
 2. Janek Press (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). VR elementidega tund. Juhendaja M. Vasser. Retsensent M. Muhhin.
 3. Margus Roo (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Andmebaaside kursuse lugemismaterjali loomine. Juhendaja P. Luik. Retsensent M. Paales.

LTMS.00.014 Magistritöö

 1. Kelina Lillemets (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Lineaarvõrrandisüsteemide õppimiseks õppematerjalide loomine ning õpetajate ja õpilaste tagasiside loodud õppematerjalidele. Juhendaja S. Pihlap. Retsensent H. Jukk.
 2. Allar Mehik. Õpioskuste kasutamine matemaatika õppimisel ja nende integreerimine õppematerjalidesse üks- ja hulkliikmete õppimise näitel. Juhendaja T. Kraav. Retsensent H. Jukk.
 3. Merilin Rauman (matemaatikaõpetaja). Matemaatikaõpetajate kogemused erinevate e-õppevarade kasutamisel. Juhendajad K. Täht, P. Luik. Retsensent S. Pihlap.

2021

Bakalaureusetööd

Matemaatika (2472)

 1. Getter Hiis-HommukPerfektsed monoidid. Juhendaja V. Laan. Retsensent A. Lepik.
 2. Kati Iher. Juhuslike jadade võrdlemine. Juhendaja J. Lember. Retsensent K. Kuljus.
 3. Laura Karu. Parameetriliste Bezier' liitkõverate konstrueerimine. Juhendaja E. Kirsiaed. Retsensent M. Lillemäe.
 4. Aljona Kritševskaja. Riemanni pindade geomeetria ja minimaalpinnad. Juhendaja V. Abramov. Retsensent O. Liivapuu.
 5. Erki Kuus. Optimaalse juhtimise rakendusi majanduses. Juhendaja E. Puman. Retsensent J. Lellep.
 6. Markus Rene Pae. Perioodiliste kuupsplainidega histopoleerimine. Juhendajad E. Kirsiaed, P. Oja. Retsensent H. Hallik.
 7. Nikita Leo. Plasticity of the unit ball of a Banach space (pole avalikuks kasutamiseks kuni 10.06.2022). Juhendajad R. Haller, O. Zavarzina. Retsensent A. Lissitsin.
 8. Marcus Lõo. Loenduva arvu viiludega määratud Banachi ruumid. Juhendaja J. Langemets. Retsensent K. Ain.
 9. Calvin Pärn. Supersingulaarsete elliptkõverate isogeensed teisendused ning rakendused signatuuriskeemi CSI-FiSh näitel. Juhendajad J. Villemson, V. Laan. Retsensent K. Kaarli.

Matemaatiline statistika (2474)

 1. Kai Budrikas. The Impact of Social Inequality on Stage at Diagnosis of Colon and Rectal Cancers in Denmark. Juhendajad C. Dehlendorff, K. Fischer. Retsensent K. Lumiste.
 2. Triin Bulõgina. Mikrobioomil põhinevad ennustusmudelid soolevähi diagnoosimiseks. Juhendaja O. Aasmets. Retsensent T. Kaart.
 3. Aljona Golubeva. Perearstide visiitide analüüs. Juhendaja S. Laur. Retsensent A. Kolde.
 4. Kaari Kuus. Ravimisoostumise ennustamine kroonilistel haigetel eelneva käitumise põhjal. Juhendaja R. Kolde. Retsensent A. Selart.
 5. Raul NiitMitteparameetrilised testid kuhja alternatiivhüpoteesidele. Juhendaja A. Selart. Retsensent T. Kollo.

Magistritööd

Actuarial and Financial Engineering (162777) (Kindlustus- ja finantsmatemaatika)

 1. Ismayil Aghahasanli. Detecting money laundering in transaction monitoring using hidden Markov model. Juhendaja K. Lumiste. Retsensent M. Möls.
 2. Hans Erik Atonen. Ameerika optsioonide hindamine Monte Carlo meetodiga. Juhendaja T. Raus. Retsensent T. Kollo.
 3. Hardo  Niit. Kaskokindlustuse kahjude modelleerimine. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M. Käärik.
 4. Robert Pikmets. Forecasting intraday electricity prices on the Nord Pool using LASSO. Juhendaja R. Kangro. Retsensent K. Kuljus.
 5. Anna-Helena Salurand. Validation and development of risk metrics for the currency portfolio of a global FinTech company. Juhendajad R. Kangro, E. Kraev. Retsensent K. Pärna.
 6. Priyush Protim SharmaTree-based methods in supervised learning with Estonian Health Insurance Fund data. Juhendajad J. Lember, M. Gimbutas. Retsensent A. Kolde.
 7. Kristjan Sinikas. Kindlustuslepingute hinnastamine Bayesi meetodi abil. Juhendaja M. Möls. Retsensent A. Kolde.
 8. Meelis Utt. Paralleelarvutused optsiooni hinna leidmise numbrilistes meetodites. Juhendajad T. Raus, E. Vainikko. Retsensent R. Kangro.

Matemaatika ja statistika  (144957)
Matemaatika eriala

 1. Tanel KipperDaugaveti ja Delta-punktid Banachi ruumides - ühtne vaatenurk. Juhendajad R. Haller, M. Põldvere, K. Ain. Retsensent J. Langemets.
 2. Georg Simmul. Nambu teooria laienemine superruumile. Juhendaja V. Abramov. Retsensent S. Groote.
 3. Hanna Britt Soots. Murrulise tuletisega integro-diferentsiaalvõrrandi numbriline lahendamine. Juhendajad A. Pedas, K. Lätt. Retsensent M. Vikerpuur.
 4. Triinu Veeorg. Daugavet- and Delta-points in Lipschitz-free Banach Spaces (pole avalikuks kasutamiseks kuni 10.06.2022). Juhendajad R. Haller, V. Lima. Retsensent J. Langemets.

Matemaatilise statistika eriala

 1. Kristin Avans. Paarikaupa Markovi mudel: definitsioon ja näited. Juhendaja J. Lember. Retsensent J. Sova.
 2. Kristin Jesse. Introduction to Propensity Score Methods. Juhendajad K. Fischer, J. Sõnajalg. Retsensent M. Möls.
 3. Tuuli Jürgenson. Retrospektiivsete ja prospektiivsete andmete kombineerimine ülegenoomsetes seoseuuringutes. Juhendajad A. Kolde, K. Fischer, R. Mägi. Retsensent M. Möls.
 4. Kristina Muhu. Log-suhte teisendustel põhinevad ennustusmudelid soolevähi diagnoosimiseks mikrobioomi andmetelt. Juhendaja O. Aasmets. Retsensent K. Fischer
 5. Lisette Pajula. Kompuutertomograafia piltide hindamine magnetresonantstomograafia piltide põhjal varjatud Markovi mudeli abil. Juhendaja K. Kuljus. Retsensent K. Lumiste
 6. Johannes Puusepp. Äritsükli mõju maksehäire esinemistõenäosusele (pole avalikuks kasutamiseks kuni 25.05.2026). Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Raus.

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja (2501)

LTAT.00.012 Magistritöö  ATI lõputööderegister

 1. Vahur Lell (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Gümnaasiumi praktilise valikkursuse "IoT lahendused" väljatöötamine ja läbiviimine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi näitel. Juhendaja A. Peets. Retsensent M. Säde.
 2. Mark Muhhin (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Videomängude arenguloo e-kursus. Juhendaja R.-H. Tunnel. Retsensent A. Villems.
 3. Kristin Parve (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Informaatikat õpetavate õpetajate koolitusvajadus. Juhendaja R. Suviste. Retsensent T. Palts.
 4. Tiim Salumägi (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Digitaalse õppematerjali väljatöötamine arvuti osade õpetamiseks informaatika tundides II kooliastmes. Juhendaja P. Luik. Retsensent T. Palts.
 5. Ruth Schihalejev (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Õppeprotsessi kognitiivsetele tasemetele vastavad ülesanded gümnaasiumi kursusel „Programmeerimine“. Juhendaja T. Palts. Retsensent H. Meier.

LTMS.00.014 Magistritöö

 1. Laura Kaldjärv  (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Gümnaasiumi matemaatika õppekavade võrdlus: Eesti ja rahvusvaheline IB diplomiprogramm. Juhendajad K. Orav-Puurand, T. Kraav. Retsensent H. Jukk.
 2. Helen Kann (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Kujundava hindamise elementide kasutamisest teise ja kolmanda kooliastme matemaatikatundides. Juhendajad K. Täht, K. Mikkor. Retsensent M. Jürimäe.
 3. Juudit Kure-Pohhomov (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Piirkondlikud erinevused matemaatikatulemustes (2015–2018) ja sotsiaalmajandusliku tausta ning IKT roll selles. Juhendajad K. Täht, D. Rozgonjuk. Retsensent K. Mikkor.
 4. Lilia Ottenson (matemaatikaõpetaja). Õpiobjekti väljatöötamine lahuse protsendilise koostise õppimiseks. Juhendaja S. Pihlap. Retsensent T. Kraav.
 5. Kati Paas (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Õpetajate hinnangud IKT vahendite kasutamisele matemaatikaõppes. Juhendaja S. Pihlap. Retsensent T. Kraav.

2020

Bakalaureusetööd

Matemaatika (2472)

 1. Jaan Kristjan Kaasik. Ligilähedase keskpunkti omadusega meetrilise ruumi Lipschitzi-vaba ruum. Juhendajad R. Haller, A. Ostrak. Retsensent I. Zolk.
 2. Indrek Pertman. Topoloogiline andmeanalüüs püsivusmoodulite abil. Juhendajad Ü. Reimaa (LTAT), V. Laan. Retsensent M. Abel.
 3. Mikael Raihhelgauz. Dirichlet' protsess. Juhendaja J. Lember. Retsensent M. Põldvere.
 4. Sander Tamm. Adamsi tüüpi meetodid Caputo murrulise tuletisega Cauchy ülesande numbriliseks lahendamiseksJuhendajad K. Lätt, M. Vikerpuur. Retsensent A. Pedas.
 5. Karolina Tammemaa. J-triviaalsed monoidid ja tükiviisi testitavad keeled. Juhendaja L. Tart. Retsensent A. Lepik.
 6. Tähvend Uustalu. Lühikesed eeltäpsed jadad eeljärjestatud Ω-algebrate kategoorias. Juhendaja V. Laan. Retsensent Ü. Reimaa.

Matemaatiline statistika (2474)

 1. Annika Altoja. Koopiaarvu variatsioonide mõju inimese isiksusele. Juhendaja U. Vainik (SVPH). Retsensent K. Fischer.
 2. Markus Haug. Juhumetsa mudelite loomine tasakaalustamata andmetega. Juhendaja R. Kolde (LTAT). Retsensent K. Lumiste.
 3. Liis Hiie. Sagedasemate haiguste ning metaboliitide vahelised seosed Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu andmete põhjal. Juhendajad J. Kronberg (P1GI), T. Esko (P1GI), K. Fischer.  Retsensent M. Vähi.
 4. Kadi Kilgi. Liikluskindlustuslepingute pikkuste prognoosimine Weibulli mudelite abil. Juhendajad K. Fischer, R. Talvet (ERGO). Retsensent A. Kolde.
 5. Merili Konik. Ankurpunktide mudeli tundlikkus andmetiheduse ja kellaaja kui sisendparameetri suhtes (pole avalikuks kasutamiseks kuni 13.05.2025). Juhendajad A. Selart, K. Vent (Positium). Retsensent E.-M. Tiit.
 6. Kelli Kukk. Kindlustuskahjude modelleerimine Balti riikides. Juhendaja T. Kollo. Retsensent A. Kolde.
 7. Kadi-Liis Kuum. Isiksuseküsimustiku lühendamine ja lühendatud küsimustiku valiidsuse uurimine. Juhendajad K. Konstabel (SVPH), M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 8. Mihkel Lepson. Rekurrentsed närvivõrgud aegridade uurimiseks. Juhendaja R. Kolde (LTAT). Retsensent I. Traat.
 9. Laura Birgit Luitva. Jämesoolevähi riskitegurid TÜ Eesti Geenivaramu andmete põhjal. Juhendajad J. Kronberg (P1GI), T. Esko (P1GI), K. Fischer. Retsensent M. Mändul.
 10. Annela Pajumets. Farmi ja isa mõju Eesti piimalehmade piimajõudlus- ja –kvaliteedinäitajatele. Juhendaja T. Kaart (EMÜ). Retsensent A. Selart.
 11. Hanna Britt Parman. Ettevõtte kompleksse kalendriaasta aruande (EKOMAR) puuduvate müügitulu väärtuste imputeerimine majandusaasta aruannetele tuginedes. Juhendajad K. Lehto (Statistikaamet), M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 12. Kristin Petersel. Restoranide külastusi registreeriva algoritmi valideerimine. Juhendaja U. Vainik (SVPH). Retsensent E. Käärik.
 13. Brigitta Rebane. Rekurrentsed tehisnärvivõrgud inimeste kliiniliste trajektooride ennustamisel. Juhendaja R. Kolde (LTAT). Retsensent E.-M. Tiit.
 14. Silver Rooger. Juriidilise isiku maksejõuetuse prognoosimine. Juhendaja M. Möls. Retsensent I. Traat.
 15. Laura Anna Tammesoo. Hõredate ja stabiilsete väärtpaberiportfellide koostamine Balti aktsiaturu näitel. Juhendaja T. Raus. Retsensent K. Pärna.
 16. Artur Tuttar. Järjekorrasüsteemide tutvustus ja lahendamine kasutades rakendustarkvara R. Juhendaja M. Käärik. Retsensent K. Pärna.
 17. Johanna ÕunRaviarvete tagasilükkamise põhjuste tuvastamine. Juhendaja S. Laur (LTAT). Retsensent K. Lumiste.

Magistritööd

Finants- ja kindlustusmatemaatika (2577)

 1. Kadi Kitsing. Poliisi uuendustõenäosuse sõltuvus erinevatest faktoritest (pole avalikuks kasutamiseks kuni 12.06.2023). Juhendaja T. Kollo. Retsensent  M. Käärik.
 2. Risto KorbOptsioonide hindamine binoommeetodiga konstantse elastsusega dispersiooni korralJuhendaja T. Raus. Retsensent R. Kangro.

Actuarial and Financial Engineering (162777) (Kindlustus- ja finantsmatemaatika)

 1. Juan Manuel Alvarado Salcedo. Absolute Risk Estimation for Time to Event Data. Juhendaja K. Fischer. Retsensent T. Kollo.
 2. Karen Danielyan. Swaption Pricing with SABR Model. Juhendaja R. Kangro. Retsensent T. Raus.
 3. Gegham Fahradyan. Statistical Testing of Claims Related To High-Frequency Stock Market Data. Juhendaja R. Kangro. Retsensent K. Pärna.
 4. Nshan Potikyan. Clustering Financial Time Series. Juhendaja R. Kangro. Retsensent M. Möls.
 5. Linnet Puskar. Estimation of MTPL Claim Frequency Using GLM, GAM and XGBoost Techniques. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 6. Argo Rihkrand. Algoritmkauplemine elektriturul (pole avalikuks kasutamiseks kuni 01.06.2025). Juhendaja T. Raus. Retsensent R. Kangro.
 7. Omar Setihe. Optimal Control Theory and Portfolio OptimizationJuhendajad J. Lellep, M. Kantšukov. Retsensent T. Kraav.
 8. Kirill Smirnov. Approximation of Ruin Probability using Phase-Type Distributions. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. J. Ali.
 9. Farhad Tahirov.  Application of Poisson and Dixon-Coles Models on Football Match Outcome Prediction and Research of a Positive Return Over Investment in Betting MarketJuhendaja J. Lember. Retsensent M. Käärik.
 10. Lasma Ungere. Estimation of the Volatility Parameter in Value at Risk (VaR) Model. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Käärik.

Matemaatika ja statistika (144957)

Matemaatika eriala

 1. Urmas Aunin. Weibulli jaotus ja tuuleenergia. Juhendajad J. Lellep, K. Pärna. Retsensent J. Polikarpus.

Matemaatilise statistika eriala

 1. Viktoria Kirpu. Vähki haigestumise riski hindamine soo, vanuse ja aasta järgi. Juhendajad M. Möls, N. Eigo (TAI). Retsensent K. Kuljus.
 2. Anna Laaneväli. Statistilised mudelid bakterite segude määramiseks. Juhendaja M. Möls. Retsensent O. Aasmets.
 3. Indrek Polding. Erineva ravistrateegiaga ägeda müokardiinfarkti patsientide suremus müokardiinfarktiregistri andmete alusel. Juhendajad T. Kaart (EMÜ), G. Veldre (MVCM). Retsensent A. Selart.
 4. Getter Põru. Isejuhtiva auto objektituvastusmudeli riski jaotuse hindamine Poissoni protsessiga. Juhendaja M. Kull (LTAT). Retsensent J. Lember.
 5. Hiie Soeorg. Vankomütsiini individuaalse doosi ennustamine mittelineaarse ja lineaarse segamudeli abil. Juhendajad M. Möls. Retsensent T. Kaart.
 6. Diana Sokurova. Tervishoiutöötajate aruandluskoormuse vähendamine veereva ja kahe hetke valimidisaini abil. Juhendajad I. Traat, N. Eigo (TAI). Retsensent K. Lumiste.
 7. Anastassia UgrjumovaMudelipõhise klasteranalüüsi ja K-medoidide meetodi võrdlemine kvalitatiivsete tunnustega andmete klasterdamisel. Juhendaja K. Kuljus. Retsent A. Krutto.
 8. Kristiina Uusna. Mudelipõhise klasteranalüüsi rakendamine Eesti Haigekassa andmeteleJuhendaja K. Kuljus. Retsensent M. Möls.

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja (2501)

LTAT.00.012 Magistritöö   ATI lõputööderegister

 1. Getriin Kokk (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Algoritmilise mõtlemise oskust arendav arvutivaba programmeerimise õppematerjal II ja III kooliastmele. Juhendaja T. Palts. Retsensent M. Säde.
 2. Moonika Raudvee (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Matemaatikas andeka õpilase märkamine ja toetamine. Juhendaja M. Lepp. Retsensent R. Suviste.
 3. Jelizaveta Reitsakas (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Programmeerimise sissejuhatava kursuse õppijate teadmisi ja oskusi mõõtev test. Juhendajad E. Tõnisson, M. Lepp. Retsensent M. Säde.
 4. Hanna-Liisa Reponen (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Foorumite kasutajate aktiivsus ja üliaktiivsete vastajate roll e-kursusel "Programmeerimise alused II". Juhendajad E. Tõnisson, R. Suviste. Retsensent G. Aaviste.

LTMS.00.014 Magistritöö

 1. Laura Kuusemets (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Abakuse õppematerjalide loomine ja tunni läbiviimist toetavad materjalid õpetajatele ning õpilaste ja õpetajate tagasiside loodud õppematerjalidele. Juhendaja S. Pihlap. Retsensent H. Jukk.
 2. Anne-Mai Liigand (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Õppematerjalide ja nende koostamise juhendi loomine keskkonnale Teacher.desmos ning õpetajate tagasiside loodud juhendile ja õppematerjalidele. Juhendaja S. Pihlap. Retsensent H. Jukk.
 3. Eneli Maal (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Eesti matemaatikaõpetajate ettevalmistus, oskused ja valmisolek koolis töötamiseks. Juhendajad K. Mikkor, D. Rozgonjuk. Retsensent G. Silm.
 4. Sergei Ponomar (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Matemaatika täiendõppe e-kursuse prototüübi koostamine õpidisaini mudeli SAM2 abil. Juhendaja H. Jukk. Retsensent S. Pihlap.
 5. Eve Taar (matemaatikaõpetaja). Matemaatikaõpetajate enesetõhusus ja suhtlemine õpilaste ning kolleegidega. Juhendajad K. Täht, D. Rozgonjuk. Retsensent K. Orav-Puurand.
 6. Karin Tepaskent (matemaatikaõpetaja). Stereomeetria töölehed kitsa matemaatika kursusele ja GeoGebra liitreaalsuse võimaluste tutvustamine. Juhendajad K. Orav-Puurand, T. Kraav. Retsensent S. Pihlap.

2019

Bakalaureusetööd

Matemaatika (2472)

 1. Kristin Avans. Segmenteerimine ja parameetrite hindamine varjatud Markovi mudeli korral. Juhendaja J. Lember. Retsensent K. Kuljus.
 2. Reiko Blum. Radoni teisendus ja selle rakendused. Juhendajad K. Lätt, M. Kolk. Retsensent H. Hallik.
 3. Joonas JärveHägusate funktsioonide lähendamine. Juhendaja U. Kangro. Retsensent U. Hämarik.
 4. Laura Kaldjärv. Südamlikud integraalvõrrandid. Juhendaja U. Kangro. Retsensent G. Vainikko.
 5. Tiiu Kaljuste. Ülesannete kogu "Programmeerime endale Lahendaja" näidislahendused. Juhendaja R. Prank (LTAT). Retsensent E. Kirsiaed.
 6. Jaagup Kirme. Banachi ruumide ekvivalentsed ümbernormeeringud, mille suhtes teine kaasruum on oktaeedriline. Juhendajad R. Haller, M. Põldvere. Retsensent J. Langemets.
 7. Kaisa Käosaar. Portfelli optimiseerimine kahel meetodil. Juhendaja P. Miidla. Retsensent K. Lätt.
 8. Patrik Nukka. Funktsioonide lähendamine kuupsplainidega, kus splaini teise tuletise väärtused rajapunktides on võrdsed nulliga. Juhendajad K. Lätt, A. Pedas. Retsensent T.  Raus.
 9. Salme Ojasild. Klastrite moodustumine konkureerivate Browni uitlejate ühedimensionaalses mudelis. Juhendajad E. Heinsalu, D. N. Maeso (KBFI); P. Oja. Retsensent E. Puman.
 10. Ingel-Brit Parmas. Searching Turing Instabilities in the Abrams-Strogatz Model. Juhendajad E. Heinsalu (KBFI), M. Patriarca (KBFI), P. Oja. Retsensent J. Lember.
 11. Georg Simmul. Supergeomeetria struktuurid. Juhendaja V. Abramov. Retsensent P. Lätt.
 12. Oskar Soop. Lokaalide korrutised. Juhendaja Ü. Reimaa. Retsensent K. Kaarli.
 13. Hanna Britt Soots. Murruliste diferentsiaaloperaatorite omavahelised seosed. Juhendajad K. Lätt, A. Pedas. Retsensent G. Vainikko.
 14. Anette Uiga. Mere populatsioonide dünaamika ülesannete modelleerimine. Juhendaja E. Puman. Retsensent J. Polikarpus.
 15. Triinu Veeorg. Delta- ja Daugaveti-punktid Banachi ruumide otsesummades. Juhendajad R. Haller, K. Pirk. Retsensent A. Lissitsin.
 16. Karl Hannes Veskus. Combinatorial Nullstellensatz and its Applications. Juhendaja A.-E. Riet. Retsensent J. Villemson.

Matemaatiline statistika (2474)

 1. Martin Aasmäe. Krediidiriski hindamisel kasutatavate mudelite võrdlus ühe Eesti laenuandmestiku näitel. Juhendajad M. Käärik, K. Pärna. Retsensent M. Möls.
 2. Hans Erik Atonen. Insuldi epidemioloogia ja riskitegurid TÜ Eesti Geenivaramu kohordi näitel. Juhendajad M. Mändul; J.  Kõrv (MVCM). Retsensent E. Käärik.
 3. Tuuli Jürgenson. Koopiaarvu variatsioonide mõju ravimi kõrvaltoimete tekkimisele. Juhendajad M. Lepamets (P1GV), K. Lepik (LTAT). Retsensent T. Kaart.
 4. Villem Lassmann. Kahe klasterdamismeetodi võrdlus TÜ Eesti Geenivaramu metaboloomika andmestiku näitel. Juhendaja K. Fischer. Retsensent K. Pärna.
 5. Kristina Muhu. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu lisavalimi moodustamine. Juhendajad I. Traat, N. Eigo (TAI). Retsensent K. Lumiste.
 6. Hardo Niit. Optimaalse aktsiaportfelli koostamine Balti aktsiaturu näitel. Juhendaja T. Raus. Retsensent K. Lätt.
 7. Anne Ott. Eestlaste verepildi kirjeldav analüüs. Juhendaja S. Laur (LTAT). Retsensent K. Kuljus.
 8. Jaak Peterson. Binoommeetodi koonduvuse kiirendamine optsioonide hindamisel. Juhendaja T. Raus. Retsensent  R. Kangro.
 9. Hardi Roosi. Juhumetsa mudel ja selle rakendamine liiklusõnnetuste prognoosimisel. Juhendaja T. Unt (SVJS). Retsensent A. Krutto.
 10. Kaisa Saarkoppel. Noorte saarlaste uurimine antropomeetriliste mõõtmete alusel. Juhendaja I. Traat. Retsensent E.-M. Tiit.
 11. Liis Simmul. Pidevate jaotuste parameetrite hindamisest suurima tõepära ja suurimate vahemike meetodil. Juhendaja K. Kuljus. Retsensent A. Selart.
 12. Kristjan Sinikas. Isiksuseomaduste tajutud sarnasus ja koosesinemise tõenäosus. Juhendajad K. Konstabel (SVPH), K. Lumiste. Retsensent A. Selart.
 13. Tuule Tamme. Radioloogiliste korduvuuringute tuvastamine globaalsel skaalal Eesti Haigekassa näitel. Juhendaja S. Laur (LTAT). Retsensent M. Vähi.
 14. Siim Tarbe. Radioloogiliste uuringute kasutuse geograafiline variatsioon Eestis. Juhendaja S. Laur (LTAT). Retsensent A. Selart.
 15. Kirke Tarjus. Tervise testimine homoseksuaalsete meeste uuringu põhjal. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 16. Joonas Tomingas. Töökaaslaste isiksushinnangute kokkulangevus. Juhendajad K. Konstabel (SVPH), M. Vähi. Retsensent T. Kaart.
 17. Meelis Utt. Müokardiinfarkti järgne elumus ja seda mõjutavad tegurid müokardiinfarktiregistri andmete põhjal. Juhendajad T. Kaart (EMÜ), G. Veldre (MVCM). Retsensent M. Vähi.
 18. Teele Viliberg. Eestis elavate inimeste väärtushinnangud. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E. Käärik.

Magistritööd

Actuarial and Financial Engineering (162777) (Kindlustus- ja finantsmatemaatika)

 1. Merili Aaspalu. Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise tõenäosuse modelleerimine (pole avalikuks kasutamiseks). Juhendaja M. Möls. Retsensent K. Fischer.
 2. Afua Durowaa-Boateng. A Multi-State Model for Post-Retirement Long-Term Care for the Risk of Cognitive Impairment. Juhendaja A. Krutto. Retsensent K. Pärna.
 3. Pirge Kaasik. Valuutade müügimahtude prognoosimine (pole avalikuks kasutamiseks). Juhendaja R. Kangro. Retsensent T. Raus.
 4. Evgenia Kichuk. Designing and Pricing Weather Index Insurance with Applications to Winter Wheat Production in Tartu County. Juhendaja A. Krutto. Retsensent T. Kollo.
 5. Iuliia Kim. Modelling Large Claims in Order to Optimise the Reinsurance Program (pole avalikuks kasutamiseks kuni 16.05.2024). Juhendajad H.-L. Viirsalu (ERGO), M. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 6. Kerli Mägi. Laoliikumiste analüüs ja optimeerimine tootmisettevõttes. Juhendaja M. Käärik. Retsensent K. Lumiste.
 7. Perttu Narvik. Sõidukite kindlustuskahjude sageduse hindamine mitmemõõtmelise adaptiivse regressioonsplaini abil. Juhendajad T. Maldre (Salva Kindlustus), M. Käärik. Retsensent M. Möls.
 8. Hele-Liis Peedosk. Forecasting Time Series with Artificial Neural Networks. Juhendaja T. Raus. Retsensent A. Krutto.
 9. Johannes Puusepp. Maksehäirituskõverate ajakohasus (pole avalikuks kasutamiseks). Juhendaja M. Käärik. Retsensent K. Pärna.
 10. Kätrin Suvi. Mitmemõõtmeline asümmeetriline t_{p,ν}-jaotus ja koopula. Juhendaja T. Kollo. Retsensent A. Selart.

Financial Mathematics (119157) (Finantsmatemaatika)

 1. Parviz Piriyev. Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Fama-French Three Factor Model (FF3). Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Krutto.

Finants- ja kindlustusmatemaatika (2577)

 1. Ravel Riik.  Äritsükli indeksi hindamine Kalmani filtriga. Juhendaja R. Kangro. Retsensent K. Pärna.

Matemaatika magistriõpe (2608)

 1. Svetlana Frolova. Ruutsplainidega kollokatsioonimeetod Fredholmi teist liiki integraalvõrrandi lahendamiseksJuhendaja A. Pedas. Retsensent M. Vikerpuur.

Matemaatika ja statistika (144957)

Matemaatika eriala

 1. Triin Taveter. λ-Compact Operators as a Surjective Hull of Certain Nuclear Operators. Juhendaja A. Lissitsin. Retsensent M. Põldvere.
 2. Alvin Lepik. Poolrühmade laiendid ja Morita ekvivalentsusJuhendaja V. Laan. Retsensent Ü. Reimaa.

Matemaatilise statistika eriala

 1. Kristi Ernits. Finite Mixtures with Application on Estonian Meteorological Data. Juhendaja A. Krutto. Retsensent T. Kollo.
 2. Sören Mirski. Mudelipõhine klasteranalüüs. Juhendaja K. Kuljus. Retsensent T. Kollo.
 3. Mats Ploompuu.  Mitmemõõtmelised meetodid puuliikide osakaalude prognoosimiseks satelliidiandmete põhjal. Juhendaja M. Möls. Retsensent I. Traat.
 4. Hanna-Liisa Soll. Haiglapatsientide arvu prognoosimine ARIMA tüüpi mudelitega. Juhendajad K. Fischer, R. Kangro; M. Tikk (TÜ Kliinikum). Retsensent N. Taba (P1GV).
 5. Pille-Riin Vare. Geneetilise varieeruvuse mõju antidepressantide tarvitamisele TÜ Eesti Geenivaramu andmete põhjal. Juhendajad  K. Fischer, K. Krebs (P1GV). Retsensent M. Käärik.

Matemaatiline statistika (2611)

 1. Kaidi Kapp. Modifitseeritud regressioonhinnang Eesti tööjõu-uuringu näitel. Juhendaja I. Traat. Retsensent K. Lumiste.
 2. Triin Ree. Krediidibüroosse eraisikute kohta tehtud päringute informatsiooni kasutamine panga krediidiriski mudelis. Juhendajad  R. Kangro, K. Märka (Creditinfo). Retsensent K. Fischer.

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja (2501)

 1. Rita Postov (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Põhikooli statistika ja tõenäosuse teemade dünaamilised töölehed programmiga GeoGebra. Juhendaja H. Jukk. Retsensent S. Pihlap.

Bakalaureusetöö​d

Matemaatika (2472)

 1. Keelia Hallap. Poolrühmade Cayley graafid. Juhendaja V.  Laan. Retsensent L. Tart.
 2. Moonika Raudvee. Ruutsplainidega kollokatsioonimeetod integraalvõrrandi lahendamiseks. Juhendaja A. Pedas. Retsensent P. Miidla.
 3. Siim Sirel. Banachi ruumide sümmeetriline tugev diameeter-2 omadus. Juhendaja R. Haller. Retsensent K. Ain.
 4. Kadri Sügis. Algarvuvalemitest. Juhendaja L. Tart. Retsensent V. Laan.
 5. Ingeborg Virveste. Banachi ruumi Schuri omadus. Juhendajad J. Martsinkevitš, M. Põldvere. Retsensent T. Leiger.

Matemaatiline statistika (2474)

 1. Herman Aadamsoo. Tõenäosusjaotuste asümptootilise kvantimisteooria kasutamine praktikas. Juhendaja K. Pärna. Retsensent R. Kangro.
 2. Jelena Gorbova. Logistilise ja aditiivse logistilise mudeli võrdlus saarlaste antropoloogiliste mõõtmiste näitel. Juhendaja I. Traat. Retsensent E. Käärik.
 3. Annika Ilves. Ilmaprognoos ja tegelik ilm Tartu näitel. Juhendaja A. Selart. Retsensent A. Krutto.
 4. Jelizaveta Jerahtina. Panga klientide hoiuste stabiilsuse hindamine. Juhendaja M. Käärik. Retsensent A. Selart.
 5. Kristjan-Martin Kirjanen. Mitteparameetrilised testid rohkem kui kahe grupi järjestuse kontrollimiseks. Juhendaja A. Selart. Retsensent K. Fischer.
 6. Viktoria Kirpu. Haigekassa kindlustamata patsientide vigastuste andmete imputeerimine. Juhendajad N. Lepik, N. Eigo (Tervise Arengu Instituut). Retsensent E. Käärik.
 7. Andreas Peeter Lätt. Bootstrap-meetodil põhinev maksejõuetuse mudeli valideerimisprotsess (kinniseks kasutamiseks). Juhendaja M. Käärik. Retsensent M. Möls.
 8. Eneli Maal. Võrkpallurite õlavöötmevigastuste esinemisriski uurimine elukestusanalüüsi abil. Juhendaja M. Möls. Retsensent M. Lepamets.
 9. Kalder Maarand. Statistilise kompetentsi vajadus Eestis tegutsevates ettevõtetes. Juhendajad M. Vähi, S. Kasela, K. Läll. Retsensent E. Käärik.
 10. Lisette Pajula. Geneetilise korrelatsiooni hindamine LD-skoori regressiooni meetodiga. Juhendajad M. Möls., R. Mägi (Eesti geenivaramu). Retsensent K. Pärna.
 11. Indrek Polding. Krediidiriski hindamine logistilise regressiooni mudeli abil. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Käärik.
 12. Linnet Puskar. Kindlustusreservide hindamine statistikatarkvara R paketiga ChainLadder. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 13. Getter Põru. Veekogude klassifitseerimine satelliidiandmetelt multinomiaalse logistilise mudeliga. Juhendajad K. Uudeberg (Tartu Observatoorium), E. Käärik. Retsensent I. Traat.
 14. Argo Rihkrand. Õppeaine "Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika" uurimine. Juhendaja N. Lepik. Retsensent M. Vähi.
 15. Roman Ring. Replicating DeepMind StarCraft II Reinforcement Learning Benchmark with Actor-Critic Methods. Juhendajad I. Kuzovkin (LTAT), T. Matiisen (LTAT). Retsensent T. Pärnamaa.
 16. Kirill Smirnov. Eesti piimakarjas kasutatavate pullide geneetiline sugulus. Juhendaja T. Kaart (EMÜ). Retsensent M. Vähi.
 17. Diana Sokurova. Lokaalne pöördemeetod valikuuringutes. Juhendaja N. Lepik. Retsensent I. Traat.
 18. Mari Helen Štarkov. Tervena elada jäänud aastad. Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Selart.
 19. Anastassia Ugrjumova. DanceAct tantsustuudio reklaamiallikate analüüs. Juhendaja E. Käärik. Retsensent M. Vähi.
 20. Kristiina Uusna. Statistilise analüüsi rakendamine Eesti Haigekassa raviarvetele. Juhendaja S. Laur (LTAT). Retsensent M. Möls.

Magistritööd

Finantsmatemaatika (119157)

 1. Olesia Kucheryk. Application of optimal control theory in finance and economy. Juhendajad J. Lellep, E. Puman. Retsensent J. Polikarpus.

Finants- ja kindlustusmatemaatika (2577)

 1. Laura Kruusmann. Mahuriski hinnastamine elektriturul. Juhendajad T. Pungas (Eesti Energia), R. Kangro. Retsensent K. Pärna.

Matemaatika ja statistika (144957)

Matemaatika eriala

 1. Margus Lillemäe. Fredholmi integraalvõrrandi lahendi tükiti konstantne aproksimatsioon. Juhendaja A. Pedas. Retsensent G. Vainikko.
 2. Andre Ostrak. Pidevate lineaarsete operaatorite ruumi Radon-Nikodými omadus. Juhendajad M. Põldvere, R. Haller. Retsensent I. Zolk.
 3. Kristo Väljako. Monomorfismid moodulite kategooriates. Juhendaja V. Laan. Retsensent Ü. Reimaa.

Matemaatilise statistika eriala

 1. Birgit Kadastik. Magnetresonantstomograafia (MRT) ja kompuutertomograafia (KT) andmete jaotuste võrdlemine. Juhendaja K. Kuljus. Retsensent I. Traat.
 2. Merli Mändul. Geneetilise tagasiside mõju ravijärgimusele ja ravi tulemuslikkusele. Juhendaja K. Fischer (Eesti geenivaramu). Retsensent M. Möls.

Matemaatiline statistika (2611)

 1. Oliver Aasmets. Mikrobioomi andmete analüüs. Juhendajad K. Fischer, E. Org (Eesti geenivaramu). Retsensent T. Kaart.
 2. Kristel Luik. Unikaalsete k-meeride keskmise katvuse hindamine ja saadud hinnangu rakendamisnäiteid. Juhendaja M. Möls. Retsensent T. Kollo.
 3. Sven Erik Ojavee. Päritolu hindamine geeniandmete põhjal: TÜ Eesti Geenivaramu andmete analüüs. Juhendaja K. Fischer. Retsensent M. Möls.
 4. Marili Zimmermann. Elukestusanalüüs vasakult tõkestatud andmete ning ajast sõltuva argumenttunnuse korral TÜ Eesti geenivaramu kohordi näitel. Juhendajad K. Fischer, N. Taba (Eesti geenivaramu). Retsensent M. Käärik.

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja (2501)

 1. Getriin Aaviste (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Osalejate taustaandmete mõjutustest programmeerimise MOOC-i kursuse läbimisel. Juhendaja R. Suviste. Retsensent M. Säde.
 2. Terttu Tammaru (matemaatika- ja informaatikaõpetaja). Digiõpiku koostamine II kooliastme Digimeedia õppeteema näitel. Juhendaja T. Palts. Retsensent P. Luik.
 3. Marjo Toomik  (matemaatika- ja informaatikaõpetaja).  Sphero SPRK+ integreerimine I kooliastmesse. Juhendajad T. Duvin, P. Luik. Retsensent R. Rantsus.

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja (2501) lõpueksam

 1. Aire Kuresson (matemaatikaõpetaja)
 2. Andreas Suurkuusk (matemaatikaõpetaja)

Bakalaureusetööd

Matemaatika (2472)

 1. Reemet Ammer. Projektiivsed ja I-regulaarsed järjestatud polügoonid. Juhendaja V. Laan. Retsensent K. Pavlyk.
 2. Rauno Jõgi. Transpordiülesande lahendamine Vogeli ja potentsiaalide meetodil. Juhendajad E. Puman, A. Mürk. Retsensent T. Kraav.
 3. Johanna Adele Järvsoo. Kalman Filter and Extended Kalman Filter. Juhendajad J. Lember, A. Slavinskis (Tartu Observatoorium). Retsensent J. Sova.
 4. Aljona Koliberskaja. Funktsiooni lähendamine kuupsplaini abil. Juhendaja A. Pedas. Retsensent M. Vikerpuur.
 5. Alvin Lepik. Poolrühmade põimikkorrutis ja Krohn-Rhodes’i teoreem. Juhendaja V. Laan. Retsensent L. Tart.
 6. Kristiina Mähar. p-aadilised arvud. Juhendaja L. Tart. Retsensent T. Leiger.
 7. Jürgen Rannap. Mathematical Analysis of Numic Languages. Juhendajad E. Heinsalu, M. Patriarca (KBFI), P. Oja. Retsensent H. Hallik (TTÜ).
 8. Märt Riiner. Singulaarse spektraalanalüüsi meetod. Juhendaja P. Miidla. Retsensent T. Raus.
 9. Triin Taveter. Jadaruumide poolt defineeritud tuumaoperaatorid (kinniseks kasutamiseks kuni 01.08.2018). Juhendaja A. Lissitsin. Retsensent K. Ain.
 10. Elery Teor. Polügoonide konservatiivne lamedus. Juhendaja V. Laan. Retsensent L. Tart.
 11. Reelika Tõnisson. Barjääriga optsioonide hindamine võrgumeetodiga. Juhendaja T. Raus. Retsensent P. Miidla.
 12. Margaret Viitung. Jamesi ruumi alternatiiv ja lineaarse mõõtme probleem. Juhendaja A. Lissitsin. Retsensent J. Langemets.
 13. Anett Vähi. Aproksimatsiooniomaduse iseloomustus kompaktsete operaatorite ruumi kaudu. Juhendajad E. Oja, I. Zolk. Retsensent E. Kolk.

Matemaatiline statistika (2474)

 1. Merili Aaspalu. Minimaalse toidukorvi maksumuse arvutusmetoodika uurimine. Juhendajad A. Selart, E.-M. Tiit. Retsensent M. Vähi.
 2. Markus Ellisaar. Mittelineaarsed regressioonimudelid rakendusega spordiandmetele. Juhendaja I. Traat. Retsensent A. Selart.
 3. Kristi Ernits. Logistiline regressioon ja klassifitseerimispuu binaarse tunnuse modelleerimisel. Juhendaja N. Lepik. Retsensent I. Traat.
 4. Pirge Kaasik. Mitmemõõtmeliste andmete visualiseerimine meetodi t-SNE abil. Juhendaja K. Kuljus. Retsensent T. Kollo.
 5. Kaisa Komp. Pikkuse päritavuskoefitsiendi hindamine. Juhendajad M. Möls; R. Mägi (TÜ EGV). Retsensent M. Vähi.
 6. Sören Mirski. Tõenäosuslik valikuuring tarkvara R pakettide "sampling" ja "survey" abil. Juhendaja N. Lepik. Retsensent A. Selart.
 7. Perttu Narvik. Kant- ja lassoregressioon ning nende rakendamine. Juhendaja T. Unt. Retsensent M. Käärik.
 8. Hele-Liis Peedosk. Logistilise regressiooni ja otsustuspuumeetodite kasutamine otsemüügi efektiivsuse suurendamiseks. Juhendaja K. Pärna. Retsensent E. Käärik.
 9. Johannes Puusepp. Ekspektiil-ekspektiil graafikud jaotuse sobivuse hindamiseks. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 10. Hanna-Liisa Soll. Intuitiivsed hinnangud statistilistele näitajatele. Juhendaja M. Vähi. Retsensent N. Lepik.
 11. Kätrin Suvi. Vastanute hulga tasakaalustamine hinnangute täpsustamiseks. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 12. Pille-Riin Vare. Depressiooniravi efektiivsus ja selle võimalik geneetiline taust: TÜ Eesti Geenivaramu poolt läbi viidud uuringu analüüs. Juhendaja K. Fischer (TÜ EGV). Retsensent E. Käärik.

Magistritööd 2017

Finants- ja kindlustusmatemaatika (2577)

 1. Edwart Ždanovitš. Müügikvaliteedi parandamine tugivektormasinate abil. Juhendaja R. Kangro. Retsensent M. Möls.
 2. Julius Pau. Üldistatud lambdajaotus: rakendus varakindlustuse kahjudele. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M. Käärik.

Finantsmatemaatika (119157)

 1. Samuel Amankwaa. Singular Points Binomial Method for Pricing American Fixed Lookback Options. Juhendaja T. Raus. Retsensent U. Hämarik.
 2. Dominic Isaac Andoh. Limit Order Book Modelling -- A Stochastic Approach --. Juhendaja R. Kangro. Retsensent M. Käärik.
 3. Kseniia Guskova. Fractional ARIMA Processes and Applications in Modeling Financial Time Series. Juhendaja R. Kangro. Retsensent T. Raus.
 4. Ibraheem Olanrewaju Ola-Adua. Back-testing the VaR Risk Measure: an Empirical Study. Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Krutto.
 5. Aytan Osmanzade. Singular Spectrum Analysis Forecasting for Financial Time Series. Juhendaja P. Miidla. Retsensent R. Kangro.
 6. Reyna Maria Perez Tiscareño. Loss Reserving with Kernel Functions. Juhendajad M. Käärik, L. Tee. Retsensent K. Pärna. 
 7. Nare Torosyan. Application of Binary Logistic Regression in Credit Scoring. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Möls.

Matemaatika (2608)

 1. Leesi Peedumäe. Üldiste koonduvuseeskirjade suhtes pidevad funktsioonid. Juhendaja T. Leiger. Retsensent R. Haller.

Matemaatika ja statistika (144957)

Matemaatika eriala

 1. Rasmus Erlemann. Effects of Parameters Choice in Random Sequence Comparison. Juhendaja J. Lember. Retsensent J. Sova.

Matemaatiline statistika (2611)

 1. Gertis Aru. Statistiline mudel kihlveokontoritega konkureerimiseks English Premier League näitel. Juhendaja K. Pärna. Retsensent E. Käärik.
 2. Hanna Läänemets. Autoregressiivsed peidetud Markovi mudelid. Juhendaja M. Möls. Retsensent T. Unt.
 3. Carmen Taimre. Aktsiahindade modelleerimine lineaarsete segamudelite abil. Juhendaja M. Möls. Retsensent L. Tee.

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja (2501) lõpueksam

 1. Merlin Joa (matemaatika-ja informaatikaõpetaja)
 2. Liis Mardi (matemaatika-ja informaatikaõpetaja)
 3. Johannes Must (matemaatika-ja informaatikaõpetaja)
 4. Kairi Nurk (matemaatikaõpetaja)
 5. Leesi Peedumäe (matemaatikaõpetaja)
 6. Nele Rosenberg (matemaatika-ja informaatikaõpetaja)
 7. Kristina Šabunova (matemaatika-ja informaatikaõpetaja)
 8. Airika Veinjärv (matemaatika-ja informaatikaõpetaja)

Bakalaureusetööd

Matemaatika (2472)

 1. Getriin Aaviste. Ümberpööratud klassiruumi õppemeetodi kasutamine III kooliastme matemaatikaõppes kahe tunni vältel. Juhendaja T. Hõim. Retsensent H. Jukk.
 2. Rasmus Erlemann. Riemanni dzeetafunktsioon. Juhendaja U. Kangro. Retsensent I. Zolk.
 3. Tanel Kipper. Vektorväärtustega jadaruumid. Juhendajad E. Oja, K. Ain. Retsensent E. Kolk.
 4. Laura Kruusmann. Vitali-Hahn-Saksi teoreem ja Nikodými koonduvusteoreem. Juhendaja M. Põldvere. Retsensent J. Martsinkevitš.
 5. Anna Laaneväli. Lineaarsplainidega kollokatsioonimeetod Fredholmi II liiki integraalvõrrandi lahendamiseks. Juhendaja A. Pedas. Retsensent G. Vainikko.
 6. Margus Lillemäe. Numbriline meetod Caputo tuletisega diferentsiaalvõrrandi lahendamiseks. Juhendaja A. Pedas. Retsensent M. Vikerpuur.
 7. Paul Meerits. Optimaalse juhtimise rakendusi. Juhendaja J. Lellep. Retsensent T. Kraav.
 8. Dagmar Nurges. Karmarkari meetod. Juhendaja P. Miidla. Retsensent E. Puman.
 9. Sten Mattias Oksaar. Teoreem pöördfunktsioonist. Juhendaja M. Põldvere. Retsensent N. Saealle.
 10. Andre Ostrak. Lipschitzi-vaba Banachi ruumi oktaeedrilisus. Juhendajad M. Põldvere, R. Haller. Retsensent I. Zolk.
 11. Dairis Püvi. Bishop-Phelps-Bollobáse teoreem. Juhendajad K. Mikkor, M. Põldvere. Retsensent J. Langemets.
 12. Ravel Riik. Murruliste tuletiste ligikaudne arvutamine harilike tuletiste abil. Juhendaja A. Pedas. Retsensent P. Miidla.
 13. Terttu Tammaru. Tudengite õpiharjumused Arvuteooria kursuse näitel. Juhendajad T. Hõim, L. Tart. Retsensent A. Lissitsin.
 14. Taisi Telve. Liikmetega (-1)^n |sin n|/n rea koonduvus. Juhendaja I. Zolk. Retsensent O. Košik.
 15. Tiivi Toom. Panga teenindussaali töö modelleerimine programmiga Arena (töö pole avalikuks kasutamiseks). Juhendaja E. Puman. Retsensent E. Tungel (TTÜ).
 16. Janno Veeorg. Jälg ja päranduv aproksimatsiooniomadus Banachi ruumides. Juhendaja A. Lissitsin. Retsensent R. Haller.
 17. Kristo Väljako. Murrulised tuletised ja Caputo tuletisega lineaarse diferentsiaalvõrrandi lahendamine. Juhendaja A. Pedas. Retsensent K. Lätt.

Matemaatiline statistika (2474)

 1. Sille Habakukk. Geenimarkerite põhjal hinnatud haiguseriski võrdlus perekonnaajalooga. Juhendajad K. Fischer (TÜEGV), K. Läll. Retsensent M. Vähi.
 2. Enelin Haviko. Statiinide tarvitamise seos geneetiliste variantidega TÜ Eesti Geenivaramu geenidoonoritel. Juhendajad L. Milani (TÜEGV), K. Fischer (TÜEGV). Retsensent M. Vähi.
 3. Birgit Kadastik. Missing data in clinical trials. Juhendajad M. Valge, P. Korhonen (StatFinn). Retsensent N. Lepik.
 4. Risto Korb. Ülevaade regressioonmudeli diagnostika graafikutest R-i paketis „car“. Juhendaja A. Selart. Retsensent N. Lepik.
 5. Oskar Kärmas. Krediidiskooringu süsteemi loomine laenu mittesaajate kaasamisega. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Käärik.
 6. Merli Mändul. Geneetilise tagasiside mõju ravitulemusele. Juhendajad K. Fischer (TÜEGV), K. Läll. Retsensent E. Käärik.
 7. Lisbeth Neevits. Sample size calculations in clinical trials. Juhendajad M. Valge, P. Korhonen StatFinn). Retsensent M. Möls.
 8. Grete Ojala. Kao kompenseerimine mittejuhusliku vastamise korral latentse tunnuse abil. Juhendaja N. Lepik. Retsensent I. Traat.
 9. Hannula-Katrin Pandis.Valimi paigutamise meetodid lihtsa juhusliku kihtvaliku korral. Juhendaja N. Lepik. Retsensent A. Selart.
 10. Mats Ploompuu. Sündimust iseloomustavad tempo-täpsustatud näitajad. Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Selart.
 11. Hanna Pook. Sageduste standardiseerimise mõju korrespondentsanalüüsi tulemustele eesti murretes esinevate elatiivi funktsioonide näitel. Juhendajad M. Vähi, K. Uiboaed (HVEE). Retsensent E. Käärik.
 12. Siim Viigand. Otsesuunatud tehisnärvivõrgud ja nende treenimine. Juhendajad R. Klement, T. Unt. Retsensent R. Kangro.
 

Magistritööd

Finants- ja kindlustusmatemaatika (2577)

 1. Keiu Kriit. Kohandatud krediidiskooring Bigbank AS näitel (töö pole avalikuks kasutamiseks). Juhendaja M. Käärik. Retsensent K. Pärna.
 2. Mailis Metsalu. Barjääriga optsiooni hinna määramine binoom- ja trinoommeetodi modifikatsioonidega. Juhendaja T. Raus. Retsensent R. Kangro.
 3. Annegrete Peek. Ühe ressursiga tulude optimiseerimine bussipiletite müügi näitel. Juhendaja R. Kangro. Retsensent  T. Unt.
 4. Tuuli Puhkim. Lambert'i W juhuslikud suurused ja nende rakendamine kahjukindlustuses. Juhendaja M. Käärik. Retsensent K. Kuljus.
 5. Nora Roosileht. Swedbank P&C Insurance AS-i reisikindlustuse preemia analüüs (ligipääs piiratud kuni 12.05.2019). Juhendaja M. Käärik. Retsensent M. Möls.
 6. Lagle Sammelsaar. Pankrotistumise tõenäosuse prognoosimine otselaenamisettevõtte Bondora andmetel. Juhendaja R. Kangro. Retsensent K. Pärna.
 7. Kristjan Sirge. Measuring the effectiveness of casino bonuses using linear regression models. Juhendaja M. Käärik. Retsensent M. Möls.
 8. Janika Smirnov. Modelling late invoice payment times using survival analysis and random forests techniques. Juhendajad I. Traat, P. Küngas (LTAT). Retsensent M. Möls.
 9. Liina Uurman. Pensionikindlustusmudelid ja teenistustabeli koostamine Eesti näitel. Juhendaja A. Krutto. Retsensent T. Kollo.

Finantsmatemaatika (119157)

 1. Mohammad Jamsher Ali. Wang’s premium principle: overview and comparison with classical principles. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 2. Satrajit Mandal. Unit Linked Insurance Plans and their Applications in India. Juhendaja A. Krutto. Retsensent R. Kangro.
 3. Tevfik Can Özay. Credit Scoring by Segmented Modelling. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Käärik.

Matemaatika (2608)

 1. Märten Heinsalu. Caputo murrulise tuletisega Cauchy ülesanne. Juhendaja A. Pedas. Retsensent Enn Tamme.
 2. Britt Kalam. Does absolute or conditional convergence of the integrals define fractional derivatives? Juhendaja G. Vainikko. Retsensent A. Pedas.
 3. Rihhard Nadel. Banachi ruumi karedus. Juhendajad R. Haller, J. Langemets. Retsensent A. Lissitsin.
 4. Ksenia Niglas. Lähendusteooria. Juhendaja I. Zolk. Retsensent K. Lätt.
 5. Katriin Pirk. Diametraalse diameeter-2 omadusega Banachi ruumid. Juhendajad R. Haller, J. Langemets. Retsensent T. Leiger.

Matemaatiline statistika (2611)

 1. Maia Arge. Generalized Estimating Equations: an overview and application in IndiMed study. Juhendajad K. Läll, P. Korhonen (StatFinn), K. Fischer (TÜEGV). Retsensent E. Käärik.
 2. Reigo Hendrikson. Using Gromov-Wasserstein distance to explore sets of networks. Juhendaja R. V. Zafra (LTAT). Retsensent D. O. J. Theis (LTAT).
 3. Jaak Sõnajalg. Segmenteerimine peidetud Markovi mudelite segude korral. Juhendaja J. Lember. Retsensent K. Kuljus.
 4. Kristi Tüli. Empiirilise tõepära meetod valikuuringutes. Juhendajad N. Lepik, I. Traat. Retsensent E. Käärik.

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja (2501) lõpueksam

 1. Kädi Alanurm (matemaatikaõpetaja)
 2. Kerttu Kruusma (matemaatika- ja informaatikaõpetaja)
 3. Merle Tuulas (matemaatikaõpetaja)
 4. Kerri Gertrud Vestberg (matemaatika- ja informaatikaõpetaja) 

2015

Magistritööd 2015

 1. Anna Marita LaanemaaLaplace’i teisenduse kasutamine diferentsiaalvõrrandite lahendamisel, juhendaja A. Pedas
 2. Artur LenbaumElastse tala staatika ja dünaamika, juhendaja J. Lellep
 3. Priit Lättn-Lie superalgebrad, juhendaja V. Abramov
 4. Margit OjaotsDiferentsiaalgeomeetria meetodite rakendused dünaamiliste süsteemide uurimisel, juhendajad V, Abramov, O. Liivapuu
 5. Riina OrgLie algebroidid, juhendaja V. Abramov
 6. Tauri ViilNormi säilitavate jätkude ühesus, juhendajad E. Oja, M. Põldvere

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja

 1. Annika Hansalu
 2. Kätlin Ingi
 3. Mari-Liis Jaansalu
 4. Külli Kallas
 5. Heidi Carolina Martinsaari
 6. Karina Piirimaa
 7. Merlin Saulep
 8. Merilin Säde
 9. Svetlana Vassiljev

Bakalaureusetööd 2015

 1. Anu AhvenBiruutvastavusseadus, juhendaja L. Tart
 2. Diana-Katry KornisArvjadade statistiline koonduvus, juhendaja T. Leiger
 3. Annabell KuldmaaEfficienty multiplication in binary fields, juhendaja L. Tart
 4. Kerttu LääneDünaamika ülesannete modelleerimine programmi Stella abil, juhendajad E. Puman, A. Mürk
 5. Iiris LüsiParajad poolrühmad, juhendaja V. Laan
 6. Heleri MelsasEpideemia leviku matemaatilised mudelid, juhendaja E. Puman
 7. Johannes MustPinged ja deformatsioonid plaatide teoorias, juhendaja J. Lellep
 8. Marite RammoKeemiliste reaktsioonide, südametöö ja häiritud liikumise modelleerimine programmiga Stella, juhendaja E. Puman
 9. Nele RosenbergKeskväärtusteoreemid ja nendega seotud funktsionaalvõrrandid, juhendaja T. Leiger
 10. Kristo ViskPermutatsioonikoodid ja allikakodeerimine, juhendaja A.-E. Riet

 

2014

Magistritööd 2014

Matemaatika

 1. Julia Martsinkevitš, „Radon-Nikodými omadus“, juhendaja dots. M. Põldvere, retsensent lektor I. Zolk.
 2. Heiki Niglas, „Lipschitzi kujutused ja M-ideaalid“, juhendajad prof. E. Oja, lektor I. Zolk, retsensent dots. M. Põldvere.

Matemaatikaõpetaja

 1. Allar Aav, „Matemaatikaõpetuse erinevusi eesti ja vene õppekeelega koolides (PISA 2012 uuringu andmetel)“, juhendaja dots. T. Lepmann, retsensent lektor K. Kokk 
 2. Kristi Orgmets, „Matemaatika ärevus. Näiteid tasemeuuringust PISA 2012“, juhendaja lektor H. Jukk, retsensent dots. L. Lepmann
 3. Riina Soon, „Erialane matemaatika ehitusviimistlus eriala õppijaile. Õppematerjal“, juhendaja lektor H. Jukk, retsensent assistent M. Karm

Bakalaureusetööd 2014

 1. Anne Borkmann, „Reaalelulise matemaatikaõpetuse probleemid ja lahendusvõimalused“, juhendaja lektor R. Palm (ATI), retsensent assistent M. Karm 
 2. Galina Brokan, „Gaussi täisarvud“, juhendaja van.teadur V. Laan, retsensent teadur L. Tart 
 3. Rihhard Nadel, „Diameeter-2 omadustega Banachi ruumide kaasruumide kirjeldused oktaeedrilisuse abil“, juhendajad teadur R. Haller, assist. J. Langemets, retsensent teadur A. Lissitsin 
 4. Merilin Ollema, „Silindrilise kooriku paine“, juhendaja prof. J. Lellep, retsensent lektor E. Puman 
 5. Tuuli Puhkim, „Projektsiooniruumi dimensiooni valikust mittekorrektsete ülesannete iseregulariseerimisel vähima vea meetodiga“, juhendaja dots. U. Hämarik, retsensent lektor U. Kangro 
 6. Mailis Rannaveer, „Barjääriga optsiooni hinna leidmine bino-trinoommeetodi abil“, juhendaja dots./van.teadur T. Raus, retsensent U. Hämarik 
 7. Vootele Rõtov, „Valikvastustega küsimustike reliaabluse hindamine“, juhendaja lektor M. Niitsoo, retsensent K. Kubjas 
 8. Kristina Šabunova, „Sümmeetriliselt ja nõrgalt pidevad funktsioonid“, juhendaja prof. T. Leiger, retsensent K. Mikkor 
 9. Jaana Tõnisson, „Cayley graafid“, juhendajad prof. K. Kaarli, prof. P. Puusemp (TTÜ), retsensent V. Laan
 10. Liina Uurman, „Mehaaniliste võnkumiste ja majanduse mudelid“, juhendaja lektor E. Puman, retsensent lektor A. Mürk

2013

Magistritööd 2013

Matemaatika

 1. Rauni Lillemets, „Operaatorideaalid ning genereerivate hulkade ja genereerivate jadade süsteemid“, juhendaja prof. E. Oja, retsensent van.teadur E. Kolk
 2. Raido Paas, „Algebraliste võrrandite lahenduvus radikaalides“, juhendaja van.teadur Mart Abel, retsensent prof. K. Kaarli
 3. Ülo Reimaa, „Morfismidest kokorrutiste vahel järjestatud ja aditiivsel juhul“, juhendaja van.teadur V. Laan, retsensent prof. M. Kilp

Matemaatikaõpetaja

 1. Kaarel Joala, „Arvutitundide läbiviimine klassihaldustarkvara iTALC abil“, juhendaja lektor A. Villems, retsensent T. Eelma
 2. Kairi Karlson, „Matemaatika probleemülesannete lahendamine III kooliastmes“, juhendaja dots. L. Lepmann, retsensent lektor K. Kokk
 3. Signe Reidla, „Põhikooli geomeetria võimalusi matemaatika praktilise väärtuse näitamisel“, juhendaja dots. T. Lepmann, retsensent lektor K. Kokk

 

Bakalaureusetööd 2013

 1. Galina Bogdanova, „Tõkestamata intervallis ühtlaselt pidevad funktsioonid“, juhendaja prof. T. Leiger, retsensent dotsent V. Soomer
 2. Märten Heinsalu, „Murrulised tuletised“, juhendaja prof. A. Pedas, retsensent dots. P. Miidla
 3. Jekaterina Izotova, „Absoluutselt summeerivad operaatorid ruumil B(F)“, juhendaja dots. M. Põldvere, retsensent teadur A. Lissitsin
 4. Kaile Kasepuu, „Elastsete plaatide painde ülesanded“, juhendaja prof. J. Lellep, retsensent teadur J. Polikarpus
 5. Rain Kask, „Aasia optsioonide hindamine“, juhendaja dots/van.teadur T. Raus, retsensent dots. P. Miidla
 6. Annika Koovit, „Interpoleerimine kuupsplainidega“, juhendaja prof. A. Pedas, retsensent doktorant M. Vikerpuur
 7. Teele Laas, „Rändkaupleja ülesande lahendamine sipelgaalgoritmiga“, juhendaja dots. P. Miidla, retsensent assist. P. Tammo
 8. Merili Liivoja, „Otsesuunatud tehisnärvivõrgud paketis R“, juhendaja dots. P. Miidla, retsensent lektor M. Kolk
 9. Karin Lillo, „Dünaamiliste süsteemide ja geneetika mudelid“, juhendaja lektor E. Puman, retsensent lektor A. Mürk
 10. Kätlin Loit, „Täisarvuliste maatriksite Smithi normaalkuju“, juhendaja teadur L. Tart, retsensent dokt. L. Tooming
 11. Indrek Loolaid, „Ülevaade metaheuristilistest meetoditest ja rändkaupmehe ülesande lahendamine GRASP meetodiga“, juhendaja dots. P. Miidla, retsensent teadur K. Orav-Puurand
 12. Priit Lätt, „Minkowski aegruumi geomeetriast“, juhendaja prof. V. Abramov, retsensent O. Liivapuu (Eesti Maaülikooli dotsent)
 13. Inger-Helen Maadik, „Integraali keskväärtusteoreemid: keskväärtust määravate punktide asümptootiline käitumine“, juhendaja prof. T. Leiger, retsensent dots. L. Loone
 14. Kaia Malberg, „Sümmeetriline tuletis ja sellega seotud keskväärtusteoreemid“, juhendaja prof. T. Leiger, retsensent van.teadur E. Kolk
 15. Liina Muru, „DEA meetodi rakendamine Kagu-Eesti gümnaasiumide efektiivsuse hindamisel“, juhendaja dots. P. Miidla, retsensent dots. T. Lepmann
 16. Riina Org, „Joonteparvede mähisjooned“, juhendaja emeriitprof. M. Rahula, retsensent prof. V. Abramov
 17. Kärt Päll, „Kvaasi-aritmeetilised keskmised ja Lagrange'i keskmised“, juhendaja prof. T. Leiger, retsensent lektor I. Zolk
 18. Kristiina Rahkema, „On Semigroup Amalgams“, juhendaja teadur N. Sohail, retsensent van.teadur V. Laan
 19. Gerda Rakaselg, „Osakeste parvega optimeerimise rakendamine elektribörsil“, juhendaja dots. P. Miidla, retsensent lektor M. Kolk
 20. Ksenia Rozhinskaya, "M(a,B,c)-ideaalid Banachi ruumides“, juhendaja lektor I. Zolk, retsensent dots. M. Põldvere
 21. Ave Räni, „Agrawali, Kayali ja Saxena teoreem algarvulisuse kohta“, van.teadur. V. Laan, retsensent teadur A.-E. Riet
 22. Mai Simson, „Matemaatika võimalikest rakendustest muusikas“, juhendaja emeriitprof. M. Abel, retsensent teadur U. Kangro

2012

Magistritööd 2012

Matemaatika

 1. Märten Karm „Poolkonservatiivsed kvaasimaatriksteisendused“, juhendaja prof. T. Leiger, retsensent vanemteadur E. Kolk. 
 2. Silja Treialt „Banachi ruumide paari aproksimatsiooniomadused“, juhendaja prof. E. Oja, retsensent dots. V. Soomer.
 3. Johann Langemets „Diameter 2 Properties“, juhendajad teadur R. Haller ja prof. O. Nygaard (Norra), retsensent teadur A. Lissitsin.
 4. Toomas Krips „Threshold secret sharing with generalisations to rings“, juhendajad vanemteadur S. Laur ja vanemteadur V. Laan, retsensent P. Laud (Cybernetica AS).
 5. Mikk Vikerpuur „Siluv teisendus ja kuupsplain-kollokatsioonimeetod iseärasustega integraalvõrrandi lahendamiseks“, juhendaja prof. A. Pedas, retsensent emeriitprof. G. Vainikko.

Matemaatikaõpetaja

 1. Liisi Küüts „PISA uuringu taotluste realiseerimine Eesti põhikooli matemaatika-õpetuses“, juhendaja dots. T. Lepmann, retsensent lektor H. Jukk.
 2. Leila Lille „Harivad mängud“, juhendaja lektor H. Jukk, retsensent dots. L. Lepmann.
 3. Malle Mägi „Loovuse ja mõtlemisoskuse arendamine läbi nuputamisülesannete“, juhendaja lektor H. Jukk, retsensent lektor K. Kokk.
 4. Kätlin Neimann „Mõtlemist arendavad tekstülesanded 7. klassi õppekirjanduses“, juhendaja lektor H. Jukk, retsensent lektor K. Kokk.
 5. Marina Savina „Annoteeritud linkide kogu matemaatilistest mängudest“, juhendaja lektor H. Jukk, retsensent dots. T. Lepmann.
 6. Riina Taidre „Matemaatikakodutööd arvuti abil 8. klassis“, juhendaja ATI lektor E. Tõnisson, retsensent ATI assist. T. Kull.
 7. Liisa Vals „Kolmnurgad meid ümbritsevas keskkonnas“, juhendaja lektor H. Jukk, retsensent ATI lektor E. Tõnisson.
 8. Kadri Veider „Erialavalik kui vahend õpilaste motiveerimiseks matemaatikas“, juhendaja dots. L. Lepmann, retsensent lektor K. Kokk.

 

Bakalaureusetööd 2012

 1. Aet Einberg „Interpoleerimine kuupsplainidega integraalsete lisatingimuste korral“, juhendaja prof. A. Pedas, retsensent assist. M. Kolk.
 2. Merili Kivi „Täiesti lihtsad poolrühmad ja Rees’i teoreem“, juhendaja vanemteadur V. Laan, retsensent teadur L. Tart.
 3. Liis Kolberg „Cesaro-pidevus topoloogilistes vektorruumides“, juhendaja lektor I. Zolk, retsensent prof. T. Leiger.
 4. Ivo Kubjas „Regulariseerimisparameetri valik Tihhonovi meetodis üldise R-reegliga“, juhendaja dots. U. Hämarik, retsensent dots./vanemteadur T. Raus.
 5. Anna Kudimova „Sadulpunkti olemasolu ja rakendused“, juhendaja lektor E. Leetma, kaasjuhendaja  dots. P. Oja, retsensent lektor I. Zolk.
 6. Julia Martsinkevitš „Analüüsi põhiteoreemide tõestused Cousini lemma abil“, juhendaja prof. T. Leiger, retsensent dots. M. Põldvere.
 7. Heiki Niglas „Lipschitzi kujutused ja M-ideaalid“, juhendajad prof. E. Oja ja lektor I. Zolk, retsensent dots. M. Põldvere.
 8. Kristi Orgmets „Stieltjesi integraal“, juhendaja dots. V. Soomer, retsensent dots. L. Loone.
 9. Silja Paju „Kalmani filtri rakendamine intressimudelites“, juhendaja dots. P. Miidla, retsensent dots./vanemteadur T. Raus.
 10. Britt Pellä „Optsiooni hindamine interpoleeritud võremeetodil“, juhendaja dots./vanemteadur T. Raus, retsensent dots. P. Miidla.
 11. Indrek Purga „Loomulikult täielikult järjestatud kommutatiivsed poolrühmad“, juhendaja vanemteadur V. Laan, retsensent teadur L. Tart.
 12. Kaarel Raik „Aegridade statsionaarsed mudelid“, juhendaja dots./vanemteadur T. Raus, retsensent dots. U. Hämarik.
 13. Helerin Raikerus „Müomeetri kiirendusanduri signaali töötlus Fourier’ teisenduse meetodil“, juhendaja prof. V. Abramov, kaasjuhendaja LOTE emeriitdots. A.Vain.
 14. Heli Seli „Kumerad funktsioonid ja nendega seotud võrratused“, juhendaja dots. V. Soomer, retsensent teadur R. Haller.
 15. Jüri Valdmann „Järjestatud moodulite tensorkorrutised“, juhendaja vanemteadur V. Laan, retsensent prof. K. Kaarli.
 16. Tauri Viil „Banachi ruumi siledalt sisestuvad alamruumid“, juhendajad prof. E. Oja ja dots. M. Põldvere, retsensent vanemteadur E. Kolk.

 

2011

Magistritööd 2011

Matemaatika

 1. Laur Tooming, Kitsenduste rahuldamise ülesannete arvutuskeerukuse uurimine universaalalgebra abil, prof. K. Kaarli
 2. Reena Undla, Eesti kimalaste asualade võrdlemine meetoditega DEA ja hägus DEA, dots. P. Miidla

Matemaatikaõpetaja

 1. Eleri Eier, Funktsiooni uurimise ülesanded matemaatika riigieksamitel, lektor K. Kokk   
 2. Carita Hommik, Abiturientide suhtumine matemaatika riigieksamisse ning matemaatika õpetamisse ja õppimisse, dots. L. Lepmann
 3. Kaido Kariste, Ajalugu matemaatilises hariduses, dots. E. Abel
 4. Marje Käärik, Stereomeetria ülesanded riigieksamitel, lektor K. Kokk
 5. Katriin Orason, Dünaamilised slaidid trigonomeetrias, dots. T. Lepmann
 6. Mikk Põdra, Eesti õpilaste matemaatilise ja loodusteadusliku kirjaoskuse seos PISA 2006 uuringu põhjal, dots. T. Lepmann
 7. Tatjana Tambovtseva, Arvuti mõju geomeetria õpetamisel, dots. T. Lepmann
 8. Mariliis Tulit, Matemaatilise kirjaoskuse ja funktsionaalse lugemisoskuse seos (PISA 2009 uuring Eestis), dots. T. Lepmann

Matemaatikaõpetaja ja informaatikaõpetaja

 1. Mirjam Paales, Robootika praktikumid programmeerimise algõpetuse toetuseks, lektor A. Villems
 2. Tauno Palts, Tuulelohe (romboid)  koolimatemaatikas. Õpilaste tegevus paaristöö ajal 7. klassis, lektor E. Tõnisson
 3. Klaarika Prii, Matemaatika õpetamine liitklassis II ja III kooliastmes, lektor E. Tõnisson
 4. Katrin Rõigas, Dünaamilised slaidid  6. klassi geomeetrilistele konstruktsioonidele, dots. T. Lepmann
 5. Annika Teska, Sudokude ja sudokulaadsete mõistatuste kasutamine põhikooli matemaatikaõppes, dots, L. Lepmann

 

Bakalaureusetööd 2011

 1. Kadri Allese, Riemanni integraali keskväärtusteoreemi üldistus, prof. T. Leiger
 2. Tatjana Iljašenko, Topoloogiliste vektorruumide lokaalne kumerus,  dots. V. Soomer
 3. Milena Jaamaste, Arvridade koonduvustunnused, prof. T. Leiger
 4. Teet Kannike,  Projektiivne tasand ja koonuselõiked, dots. V. Abramov
 5. Karina Kesvatera, Hahn-Banachi teoreemi tõestamine Königi meetodil, assist. I. Zolk
 6. Karina Kisselite, Document Recommendation Based on Topic Similarity and Link Analysis, van.tead. L. Garcia Banuelos
 7. Silvia Kuusk, Ratsionaalne trigonomeetria kui alternatiiv klassikalisele trigonomeetriale, lektor H. Jukk
 8. Tuuli Käiro, Kvaternioonid ja nende pöörded ruumis, dots. V. Abramov
 9. Anna Marita Laanemaa, Diferentsiaalvõrrandite lahendamine Laplace’i teisenduse abil, prof. A. Pedas
 10. Kerdi Mihhailova, Sissejuhatus Riemanni geomeetriasse, dots. V. Abramov
 11. Leesi Peedumäe, Fletti tüüpi keskväärtusteoreemid, prof. T. Leiger
 12. Olga Polikarpova, Diferentsiaalvõrrandid majanduses, dots. P. Miidla
 13. Heidi Raidma, Kalmani filter,  dots. P. Miidla
 14. Ülo Reimaa, Järjestatud algebrad Lawvere Pos-teooriate ja finitaarsete Pos-monaadide kaudu, van.teadur V. Laan
 15. Kristjan Sirge, Riemanni integraali definitsioonist ja ühest lihtsast üldistusest, prof. T. Leiger
 16. Liivika Tee, Reaalarvude järjestatud korpuse omadustest, prof. T. Leiger
 17. Triinu Tolk, Teist järku lineaarsete diferentsiaalvõrrandite lahendamine astmeridade abil, prof. A. Pedas

 

2010

Magistritööd 2010

Matemaatika (4+2)

 1. Julia Prost, „Tükiti konstantse paksusega plaadi paine“, juhendaja prof. J. Lellep.
 2. Raili Vilt, „Erilised täisarvude jadad, mis on defineeritud arvu jagajate arvu või numbrite arvu, jagajate summade või arvu numbrite summade abil“, juhendaja dots. E. Abel.
 3. Kati Metsalu-Smotrova, „Endoprimaalsed väändeta Abeli rühmad astakuga 3“, juhendaja prof. K. Kaarli.

Matemaatika (3+2)

 1. Maiu Muru, „Interpoleerimine kuupsplainidega ja nende rakendamine integraalvõrrandi lahendamisel“, juhendaja prof. A. Pedas
 2. Ave Tintson, „Lineaarsplainidega kollokatsioonimeetod nõrgalt singulaarsete integraalvõrrandite lahendamiseks“, juhendaja prof. A. Pedas
 3. Jaan Vajakas,  „Funktsioonialgebrate karakterid ja topoloogilise ruumi laiendid“, juhendaja prof. M. Abel

 

Matemaatikaõpetaja

 1. Julia Artjušihina, „Rahandusülesandeid gümnaasiumi 2010. aasta ainekava ja selle valikkursuse Majandusmatemaatika elemendid  juurde“, juhendaja dots. J. Afanasjev.

Matemaatikaõpetaja ja informaatikaõpetaja 

 1. Ulvi Kaasik, „Veebivahendid 9. klassi matemaatika lõpueksamiks kordamisel“, juhendaja lektor E. Tõnisson.
 2. Annika Kinnas, “Peastarvutamise strateegiad naturaalarvude liitmisel ja lahutamisel“, juhendaja dots. E. Abel.
 3. Kristi Kurg, „Arvuti kasutamine matemaatika õpetamisel VIII klassis“, juhendaja lektor K. Kokk.
 4. Reelika Leopard, „Dünaamilise geomeetria programmi GeoGebra mõju 7. klassi õpilaste arusaamisele matemaatilistest funktsioonidest“, juhendaja prof. T. Sarapuu.
 5. Maris Toomik, „Matemaatika ajaloo elemendid matemaatikaõpetuses“, juhendaja dots. E. Abel.

Avatud Ülikooli matemaatikaõpetaja 

 

 1. Silja Ljaškov, „Dünaamilised slaidid koolimatemaatika teema „Funktsioonid I“ juurde“, juhendaja dots. T. Lepmann
 2. Eve Reinik, „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning koolimatemaatika lõimimine tabelarvutuse kursuse näitel“, juhendaja dots. J. Afanasjev
 3. Merle Sukk, „Abiturientide matemaatikateadmistest põhikooli õppekava raames“, juhendaja lektor H. Jukk
 4. Eda Tuvikene, „Projektõpe matemaatikas“, juhendaja dots. L. Lepmann

 

Bakalaureusetööd 2010

 1. Oksana Dõrlova, „Regulariseerimisparameetri valikureeglite numbriline võrdlemine itereeritud ja ekstrapoleeritud Tihhonovi meetodites“, juhendaja dots. U. Hämarik.
 2. Riina Kamenik, „Astmeread: Abeli piirväärtusteoreem ja Tauberi teoreemid“, juhendaja prof. T. Leiger.
 3. Kairi Karlson, „Naturaalarvude esitamine ruutude summadena“, juhendaja vanemteadur. V. Laan.
 4. Kait Kasak, „Teadusarvutuste keskuse klastri jõudlusanalüüs maatriksi determinandi arvutamisel“, juhendaja dots. P. Miidla.
 5. Toomas Krips, „Funktsionaalread ajaskaaladel“, juhendaja prof. T. Leiger.
 6. Merilin Kuus, „Rees’i maatrikspoolrühma kongruentsid“, juhendaja vanemteadur V. Laan.
 7. Liisi Küüts, „Lagrange’i keskväärtusteoreem ja selle pöördteoreem“, juhendaja prof. T. Leiger.
 8. Rauni Lillemets, „Jadaruumide  poolt defineeritud kompaktsus“, juhendaja  prof. E. Oja, kaasjuhendaja dokt. K. Ain.
 9. Karin Lusikas, „Regulaarsete poolrühmade loomulikud järjestused“, juhendaja vanemteadur V. Laan.
 10. Heidi Carolina Martinsaari, „Hambuvus ja tugevalt eksponeeritud punktid Banachi ruumis“, juhendaja dots. M. Põldvere.
 11. Margit Ojaots, „Lie rühmad“, juhendaja dots. V. Abramov, kaasjuhendaja doktorant O. Liivapuu.
 12. Reet Paakspuu, „Praoga elastse tala paine“, juhendaja prof. J. Lellep.
 13. Raido Paas, „Aegread“, juhendaja dots. R. Kangro.
 14. Kadri Rumm,  „Laenu teenindamise protsessi modelleerimine MS Excel VBA Keskkonnas“, juhendaja dots. O. Karma.
 15. Silja Treialt, „Faktorruumid ja aproksimatsiooniomadused“, juhendaja prof. E. Oja.

 

 

2009

Magistritööd 2009

Matemaatika (4+2)

 1. Alina Ganina, Mittekorrektsete ülesannete iseregulariseerimisest vähima vea projektsi-oonimeetodiga, juhendaja dots. U. Hämarik
 2. Vaiki Randala,  Isomorfismid Banachi ruumide tensorkorrutistes, juhendaja prof. E. Oja

Matemaatika (3+2)

 1. Kati Ain, Mittearhimeedilised jadaruumid, juhendaja prof. T. Leiger
 2. Erge Ideon, Rajaülesannete lahendamine kollokatsioonimeetodil, juhendaja dots. P. Oja
 3. Kaido Lätt, Polaartopoloogiad jadaruumides, juhendaja prof. T. Leiger
 4. Pille Masing, Soliidsed jadaruumid, juhendaja prof. T. Leiger

Matemaatikaõpetaja

 1. Anneli Bent, Excel koolimatemaatika toeks, juhendaja dots. J. Afanasjev
 2. Kristi Kreitzberg, Õpilaste tegevus rühmatöö ajal lineaarfunktsiooni graafiku uurimise näitel 7. Klassis, juhendaja lektor E. Tõnisson
 3. Anu Kuld, Geotahvli kasutamine põhikooli geomeetriaõpetuses, juhendaja dots. T. Lepmann
 4. Marili Rõõm, Arvutite kasutamine matemaatika õpetamisel konverentsi Arvutid koolimatemaatikas 2009 osalenud matemaatikaõpetajate silmade läbi, juhendaja lektor E. Tõnisson

Avatud Ülikooli matemaatikaõpetaja 

 1. Anne Aasamets, Lisamaterjalid koordinaatide meetodi käsitlemiseks põhikoolis, juhendaja dots. E. Abel
 2. Katrin Pentel, Tulemusliku õppeprotsessi planeerimine matemaatikas töölehtede koostamise kaudu, juhendaja dots. L. Lepmann

 

Bakalaureusetööd 2009

 1. Matis Alusalu, Riemanni pindade diferentsiaalgeomeetria, juhendaja dots. V. Abramov
 2. Jorn Baayen, Dünaamiliste süsteemide globaalne optimiseerimine, juhendaja prof. J. Lellep
 3. Kaido Kariste, Lookuste konstrueerimine dünaamilise geomeetria tarkvarapaketiga GeoGebra, juhendaja dots. T. Lepmann
 4. Märten Karm, Ajaskaalal määratud funktsioonide diferentseerimine ja integreerimine, juhendaja prof. T. Leiger
 5. Kadi Kitsing, Treppfunktsioonide abil defineeritud Riemanni integraal, juhendaja prof. T. Leiger
 6. Redi Kotkas, Tasakaaluprintsiibi kvaasioptimaalsus veaga antud operaatori korral, juhendaja v.tead. T. Raus
 7. Johann Langemets, Hahn-Banachi teoreem ja eraldamisteoreemid, juhendaja teadur R. Haller
 8. Maris Malva, Jadade maatriksteisendused ning Stolzi ja Jenseni teoreemid, juhendaja dots. V. Soomer
 9. Anu Mitt, Polünomiaalsete splainide geomeetrilised omadused, juhendaja dots. P. Oja
 10. Elise Nurm, Muutumispunktide leidmine Tallinna Börsiindeksi näitel, juhendaja dots. P. Miidla
 11. Seren Ojasoo, Piirdega optsiooni hinna määramine diferentsmeetodiga, juhendaja v.tead. T. Raus
 12. Mirjam Paales, Piiratud suurusega ansambli moodustamine atmosfäärse hajumise mudelarvutustest ja selle toimimise uurimine, juhendajad tead. E. Tungel, v.teadur M. Kaasik (füüsik)
 13. Maarja Talv, Pidevuse aksioom ja selle ekvivalendid, juhendaja dots. E. Kolk
 14. Laur Tooming, Lõplike enamusalgebrate ühtlased kongruentsid, juhendaja prof. K. Kaarli
 15. Mikk Vikerpuur, Interpoleerimine kuupsplainidega splaini teise ja eelviimase sõlmega seotud rajatingimuste korral, juhendaja prof. A. Pedas

 

2008

Magistritööd 2008

Matemaatika (4+2)

 1. Jane Albre „Dünaamilised slaidid 12. klassi matemaatikaõpiku juurde“, juhendajad dots. T. Lepmann, lekt. E. Tõnisson

Matemaatika (3+2)

 1. Peeter Puusemp „Unaarsed polünoomfunktsioonid ühel lõplike rühmade klassil“, juhendaja prof. K. Kaarli

Matemaatikaõpetaja

 1. Ave Štein „Trigonomeetrilised võrrandid. Abimaterjal algajale matemaatika-õpetajale“, juhendaja lekt. E. Tõnisson
 2. Grete Lastauskas „TIMSS 2003 ülesannete lahendamine arvu ja andmete valdkonnas“, juhendaja dots. T. Lepmann

 

Bakalaureuse- ja lõputööd 2008

 1. Monika Arras „Pythagorase teoreemi ajalugu ja valitud üldistused“, juhendaja van.tead. M. Abel
 2. Julia Artjušihina „Regulariseerimisparameetri valikureeglite numbriline võrdlemine mitteenesekaasses mittekorrektses ülesandes“, juhendaja dots. U. Hämarik
 3. Eleri Eier „Hüperboolsed funktsioonid ja nende rakendused“, juhendaja dots. V. Soomer
 4. Svetlana Frolova „Ruutsplainidega interpoleerimine ühtlasel võrgul“, juhendaja prof. A. Pedas
 5. Heidi Kadarik „Suunatud pered“, juhendaja prof. T. Leiger
 6. Kairit Kiviste „Morita-ekvivalentsed kategooriad“, juhendaja van.tead. V. Laan
 7. Kristel Kukkeus „Jadad järjestatud korpuses“, juhendaja prof. T. Leiger
 8. Marje Käärik „Aritmeetilise, geomeetrilise ning harmoonilise keskmise abil tuletatud võrratused“, juhendaja prof. M. Abel
 9. Reelika Leopard „Valik hulgateoreetilisi paradokse“, juhendaja van.tead. M. Abel
 10. Jelena Melnikova „Frenet-Serret-Bartelsi valemid ja nende rakendamine joonte uurimisel“, juhendaja dots. V. Abramov
 11. Anna Moppel „Binoommudeli efektiivsuse võrdlemine parameetrite erinevate valikureeglite korral“, juhendaja dots. O. Karma
 12. Maiu Muru „Interpoleerimine kuupsplainidega splaini teise tuletise väärtusi kasutava esituse korral“, juhendaja prof. A. Pedas
 13. Epp Niidri „Euleri integraalid ja nende geomeetrilisi rakendusi“, juhendaja dots. V. Soomer
 14. Margus Niitsoo „Heytingi ahelate alamotsekorrutiste endoprimaalsus“, juhendaja prof. K. Kaarli
 15. Kadri Paberits-Taur „Nesbitti võrratus“, juhendaja prof. M. Abel
 16. Klaarika Prii „Cauchy-Bunjakovski-Schwarzi võrratus“, juhendaja prof. M. Abel
 17. Eva Raun „Interpoleerimine kuupsplainidega splaini esimese tuletise väärtusi kasutava esituse korral“, juhendaja prof. A. Pedas
 18. Riin Saar „Ritmomahhia ehk arvude lahing“, juhendaja van.tead. M. Abel
 19. Helen Sasi „Isoperimeetrilised probleemid tasandil“, juhendaja dots. E. Abel
 20. Silja Steinberg „Matemaatilise konstandi π lühiajalugu“, juhendaja dots. E. Abel
 21. Egle Suit „Teest sõltuvateoptsioonide hinna leidmine“, juhendaja van.tead. T. Raus
 22. Ave Tintson „Lineaarsplainidega kollokatsioonimeetod Fredholmi teist liiki integraalvõrrandite lahendamiseks“, juhendaja prof. A. Pedas
 23. Mariliis Tulit „Ruutvõrrandist Abeli-Ruffini teoreemini“, juhendaja van.tead. M. Abel
 24. Reena Undla „Kuluefektiivsuse hindamine stohhastilise rajaanalüüsi meetodiga“, juhendaja dots. P. Miidla
 25. Jaan Vajakas „Topoloogilise ruumi kujutuste kogumite poolt määratud laiendid“, juhendaja prof. M. Abel
 26. Liisi Varik „Esimest ja teist järku stohhastiline domineerimine“, juhendaja dots. O. Karma
 27. Kati Vendelin „Geomeetriliste konstruktsioonülesannete lahendamine programmi GeoGebra abil“, juhendaja dots. T. Lepmann
 28. Nadežda Verhogljad „Piirdega optsiooni hinna määramine“, juhendaja van.tead. T. Raus

 

2007

Magistritööd 2007

Matemaatika (4+2)

 1. Marje Johanson „Kompaktsete operaatorite M(r,s)-võrratust rahuldavad ideaalid“, juhendajad prof E. Oja ja teadur R. Haller
 2. Olga Liivapuu „Seostused kihtkondadel, superseostused ja nende rakendused väljateoorias“, juhendaja dots V. Abramov

Matemaatika (3+2)

 1. Esta Kägo „Komposiitmaterjalid ja laminaadid“, juhendaja prof J. Lellep
 2. Aleksei Lissitsin „Approximation properties defined by sets of operators“, juhendaja prof E. Oja

Avatud Ülikooli matemaatikaõpetaja

 1. Irja Kängsepp „Kutseala toetav matemaatikaõpetus koka erialal“, juhendaja dots E. Abel
 2. Ene Müürsepp „Mõistete kognitiivne kaardistamine põhikooli matemaatikas“, juhendaja dots L. Lepmann 

 

Bakalaureuse- ja lõputööd 2007

 1. Elina Kuljus (4+2) "B-splainid ja nende rakendused", juhendajad dots M. Fischer, dots P. Oja
 2. Tiina Aia (3+2) "Kaks diskreetse ajaga mudelit ellujäämistõenäosuse modelleerimiseks riskiteoorias", juhendaja dots O. Karma       
 3. Kati Ain (3+2) "p-aadilised astmeread", juhendaja prof T. Leiger
 4. Erge Ideon (3+2) "Ruutsplainidega interpoleerimine“, juhendajad dots M. Fischer ja dots P. Oja      
 5. Kaie Kubjas (3+2) „Abstraktsed kloonid ja operaadid“, juhendaja prof K. Kaarli
 6. Anu Kuld (3+2) „Riccati diferentsiaalvõrrand finantsmatemaatikas“, juhendaja dots P. Miidla      
 7. Kristina Käst (3+2) „Pidevad p-aadilised funktsioonid“, juhendaja prof T. Leiger
 8. Kaido Lätt (3+2) „Reaalarvude esitamine ahelmurdudena“, juhendaja prof T. Leiger
 9. Pille Masing (3+2) „Reaalarvude esitused: Cantori, Capelli ja Bachmanni konstruktsioon“, juhendaja prof T. Leiger
 10. Yvyan Merzin (3+2) „Teist järku diferentsiaalvõrrandite lahendite ostsilleeruvus“, juhendaja prof A. Pedas
 11. Anni Nurk (3+2) „Rajaülesande lahendamine ratsionaalsplainidega kollokatsiooni-meetodil“, juhendajad dots M. Fischer, dots P. Oja
 12. Terje Parm (3+2) „Diferentsiaalvõrrandite süsteemi lahendi stabiilsus“, juhendaja prof A. Pedas 
 13. Mikk Põdra (3+2) „Elastsete ümar- ja rõngasplaatide paindeülesanded“, juhendaja prof J.  Lellep
 14. Helene Rajaste (3+2) „Moodulfunktsioonide määratud jadaruumid w_0(f), w_1(f) ja w_\infty(f)“, juhendaja dots V. Soomer
 15. Kadri Veider (3+2) „Funktsiooni keskmine väärtus ja Hermite-Hadamardi võrratus“, juhendaja dots V. Soomer
 16. Anastasia Vorobjova (3+2) „Regularisatsiooniparameetri valikureeglid enesekaasses mitte-korrektses ülesandes“, juhendaja dots U. Hämarik 
 17. Marian Õunap (3+2) „Kompaktsed operaatorid Banachi ruumides“, juhendaja prof E. Oja

2015

Magistritööd 2015

 1. Paavo BinsolMaksevõimetuse hindamine. Juhendaja R. Kangro. Retsensent A. Olvik. 
 2. Cliona Georgia DalbergEesti elektritarbimise prognoos. Juhendajad R. Kangro, J. Lassmann (Eesti Energia). Retsensent M. Möls.
 3. Mark GimbutasVarjatud Markovi välja mudelid puudel. Juhendaja J. Lember. Retsensent K. Tretjakov.
 4. Astrid HaasÜldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele. Juhendaja M. Möls. Retsensent K. Läll.
 5. Kristi HelekiviPõhjuslikud mudelid Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu metaboloomika ja toitumise andmetel. Juhendaja K. Fischer (TÜEGV). Retsensent I. Traat.
 6. Kristjan KokorevErlangi jaotuste segude sobitamine kindlustuskahjudele. Juhendaja M. Käärik. Retsensent L. Tee.
 7. Liis Kolberg. Krediidiswapi preemiamaksete suuruse leidmine firma struktuurimudelite korral. Juhendaja R. Kangro. Retsensent J. Lember.
 8. Inger-Helen Maadik{Ω, δ}-parametrisatsiooniga mitmemõõtmeline asümmeetriline normaaljaotus erinevate korrelatsioonistruktuuride korral. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 9. Ethel MaasingEesti alaliste elanike määratlemine registripõhises loenduses. Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Selart.
 10. Liina MuruKindlustuskahjude sageduse analüüs lokaalse regressiooni ja k-lähima naabri meetodil. Juhendaja M. Käärik. Retsensent L. Tee.
 11. Kaspar MärtensPärilike tunnuste täpne prognoosimine DNA põhjal. Juhendaja PhD L. Parts. Retsensent T. Kaart (EMÜ).
 12. Helis PuksandEkspektiilid ja nende kasutamine riskimõõduna. Juhendaja M. Käärik. Retsensent K. Pärna.
 13. Kärt PällEesti elektrienergia hinna analüüs ja ühesammuline prognoosimine ARIMA tüüpi mudelitega. Juhendaja R. Kangro. Retsensent K. Pärna.
 14. Tanel PärnamaaPiltide automaatne kirjeldamine eesti keeles - visuaalse ja semantilise ühisesituse õppimine neurovõrkudega. Juhendajad S. Laur, PhD L. Parts. Retsensent K. Tretjakov.
 15. Joosep RaudsikFellegi-Holt´i meetod ja deduktiivne imputeerimine andmestiku Väliskülastajad Eestisnäitel. Juhendajad M. Vähi, M. Ilves (Statistikaamet).
 16. Madli RööpMitmemõõtmelise asümmeetrilise normaaljaotuse parametriseerimisest. Juhendaja M. Käärik. Retsensent A. Selart.
 17. Erik Salm. Klientide lahkumisriski hindamine SEB näitel (töö pole avalikuks kasutamiseks). Juhendajad M. Käärik, L. Kitt (SEB). Retsensent R. Klement.
 18. Joonas SovaHomoloogsete jadade sõltuvusmõõdud. Juhendaja J. Lember. Retsensent M. Käärik.
 19. Salome TabagariCredit Scoring by Logistic Regression. Juhendaja K. Pärna. Retsensent R. Kangro.

 

Bakalaureusetööd 2015

 1. Oliver AasmetsGeneetiliste mõjude hindamine kinnitava faktoranalüüsiga. Juhendaja K. Fischer (TÜEGV). Retsensent M. Vähi.
 2. Ivo AdermannAndmete puudumise struktuuri määramise testid. Juhendaja E. Käärik. Retsensent M. Vähi.
 3. Kaupo KoppelPheWAS ja selle praktiline läbiviimine TÜ Eesti Geenivaramu andmete põhjal. Juhendajad K. Läll, S. Kasela (LOTE). Retsensent M. Möls.
 4. Kristel LuikTüsistustega kulgenud rasedustest sündinud laste kasv esimestel eluaastatel. Juhendajad M. Möls, K. Rull (AR). Retsensent I. Traat.
 5. Hanna LäänemetsPortfelli VaR’i hindamine mitme riskifaktori korral. Juhendaja K. Pärna. Retsensent T. Unt.
 6. Kea MeiStatistiline test k-meeride abil DNA tandemkorduse koopiaarvu määramiseks. Juhendaja M. Möls. Retsensent M. Kals.
 7. Maret MuusikusValikuuringutes vastanute hulga kvaliteeti mõõtvad indikaatorid. Juhendaja K. Lumiste. Retsensent N. Lepik.
 8. Sven Erik OjaveeGeneetiliste päritolukomponentide määramine mitmemõõtmelise statistika meetodite abil. Juhendajad K. Fischer (TÜEGV), T. Haller (TÜEGV). Retsensent E. Käärik.
 9. Kätlin ProtsinMediaan mitmemõõtmelistes ruumides. Juhendaja K. Pärna. Retsensent I. Traat.
 10. Valentin SkokovKrediidiskooringu süsteemi loomine tehisõppe meetodite abil. Juhendaja K. Pärna. Retsensent T. Unt.
 11. Marili ZimmermannToitumismustrite analüüs Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu andmebaasis k-keskmiste meetodi abil. Juhendaja K. Fischer (TÜEGV). Retsensent E. Käärik.
 12. Carmen TaimreLaenuvõtja maksejõuetuse modelleerimine. Juhendaja M. Möls. Retsensent R. Klement.
 13. Anne-Liis TänavUuringutüübi mõjust tulemustele. Juhendajad M. Möls, K. Rull (AR). Retsensent N. Lepik.

 

2014

Magistritööd 2014

 1. Janika AllinguAeg laostumiseni raskete sabadega kahjujaotuste korral. Juhendaja A. Kaasik. Retsensent M. Käärik.
 2. Maarja BussovUniversumi struktuuri statistiline uurimine: filamentide, galaktikate ja galaktikaparvede vahelised seosed. Juhendajad K. Pärna, E. Tempel (Tartu Observatoorium). Retsensent K. Lumiste.
 3. Miguel Cuevas UrosaOptimization of Model Points. Juhendaja K. Pärna. Retsensent T. Kollo.
 4. Natalja JoutsiOlulise valimi meetod krediidiriski hindamisel koopulatega. Juhendaja T. Kollo. Retsensent K. Pärna.
 5. Margot KaseKogukahju arvutamise meetodite võrdlemine kahjukindlustuses. Juhendaja M. Käärik. Retsensent A. Kaasik.
 6. Anna KlavinaOn Estimating Open Position Risk at the Electricity forward Market. Juhendajad R. Kangro, J. Lassmann (Eesti Energia). Retsensent N. Lepik.
 7. Kairiin KüttLeibkonnad ja perekonnad registripõhises rahva ja eluruumide loenduses. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E.-M. Tiit.
 8. Kaido LepikSpordiennustused: kihlveokontoritega konkureerimine NBA-s. Juhendaja J. Lember. Retsensent R. Kangro.
 9. Silja PajuBlack-Littermani mudel. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Möls.
 10. Kapil SharmaNatural Catastrophe Modeling for Pricing in Insurance. Juhendaja K. Pärna. Retsensent D. Teneng.
 11. Triin TeesaluFinantsandmete modelleerimine Arhimeediliste ja ekstremaalväärtuste koopulatega. Juhendaja T. Kollo. Retsensent J. Lember.
 12. Anu TensingMõjukate vaatluste analüüs lineaarsetes segamudelites. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 13. Martynas TrepekaDevelopment of an Algorithmic Trading Model for Intraday Trading on Stock Markets Based on Technical Analysis Methods. Juhendaja R. Kangro. Retsensent A. Olvik.
 14. Maryna Tverdostup. Optimization of Parameters of a Reinsurance Agreement in Non-Life Insurance. Juhendaja M. Käärik. Retsensent R. Kangro.
 15. Taavi UntKoopulad ja nende kasutamine portfelli VaR’i hindamisel. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Käärik.

 

Bakalaureusetööd 2014

 1. Maia ArgeMarkerite sõltumatuse olulisus geneetilistes riskiskoorides. Juhendajad R. Mägi (TÜ Eesti Geenivaramu), K. Läll. Retsensent T. Iljašenko.
 2. Kristin JesseÜlegenoomsete geen-geen koosmõjude hindamise meetodi valideerimine. Juhendajad T. Haller (TÜ Eesti Geenivaramu), K. Fischer (TÜ Eesti Geenivaramu). Retsensent M. Möls.
 3. Kaidi JõgiTervishoiutöötajate keskmise tunnipalga hindamine süstemaatilise klastervaliku ja lihtsa juhusliku kihtvaliku korral. Juhendaja N. Lepik. Retsensent K. Lumiste.
 4. Jaanika Karp2010. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonda sisseastunud üliõpilaste terviseseisundi hindamine. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 5. Ann-Mari KoppelDeterminatsioonikordaja ja prognoosikordaja. Juhendaja E. Käärik. Retsensent M. Vähi.
 6. Karili KuslapÜliõpilaste tervislik seisund. Juhendaja M. Vähi. Retsensent N. Lepik.
 7. Getter MadisonEesti sporthobuste täkkude geneetiline hindamine. Juhendajad T. Kaart (EMÜ), M. Vähi. Retsensent A. Selart.
 8. Matvei MirošnikovMunich Chain Ladder meetod reservide hindamiseks kahjukindlustuses. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 9. Gea PajulaBenfordi seadus. Juhendaja A. Selart. Retsensent M. Käärik.
 10. Annegrete PeekÜldistatud aditiivne mudel. Juhendaja M. Möls. Retsensent R. Klement.
 11. Kai SarvFinantssuhtarvud finantsanalüüsisüsteemis. Juhendajad  M. Käärik, I.-I. Ots, J. Grauberg (OÜ Resta). Retsensent M. Vähi.
 12. Liina TammeMitmese testimise probleem. Juhendaja M. Valge. Retsensent E. Käärik.
 13. Kristi TüliVõrdeliste tõenäosustega valik tervishoiutöötajate tunnipalga uurimiseks. Juhendaja N. Lepik. Retsensent L. Tee.

 

2013 

Magistritööd 2013

 1. Frazier Henry Carsten. Overdispersed Models for Claim Count Distribution. Juhendaja M. Käärik. Retsensent A. Kaasik.
 2. Tatjana Iljašenko. Geneetiliste markerite imputeerimine. Juhendaja M. Möls. Retsensent M. Kals.
 3. Silva Kasela. DNA metülatsioon: normaliseerimine ja analüüs. Juhendajad K. Fischer, L. A. Milani (TÜ Eesti Geenivaramu). Retsensent M. Möls.
 4. Riho Klement. Geneetiliste markerite mõju muutlikkust kirjeldavad meta-analüüsi mudelid. Juhendaja M. Möls. Retsensent M. Kals.
 5. Givi Kupatadze. Taxpayers’ Index. Juhendaja K. Pärna. Retsensent K. Allik.
 6. Kristi Läll. Mitmemõõtmeline analüüs peptiidide käitumise uurimiseks. Juhendajad M. Vähi, A. Selart. Retsensent E. Käärik.
 7. Babalwa Mehlomakulu. Estimating the Truncation Error in the Case of Solving One Dimensional Black-Scholes Equation. Juhendaja R. Kangro. Retsensent I. Traat.
 8. Kädi Mägi. Eksponentsiaalse silumise meetodid aegridade prognoosimiseks. Juhendaja R. Kangro. Retsensent A. Olvik.
 9. Vassili Mušnikov. On the Usage of Support Vector Machines for the Short-Term Price Movement Prediction in Intra-Day Trading. Juhendaja R. Kangro. Retsensent K. Pärna.
 10. Anni Niidumaa. Soome elektrienergia hinna modeleerimine ja lühiajaline ennustamine. Juhendaja R. Kangro. Retsensent I. Traat.
 11. Marja-Liisa Roos. Hüpertensiooni geneetilise riskiskoori prognoosivõime hindamine: analüüs Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu andmebaasi põhjal. Juhendaja K. Fischer (TÜ Eesti Geenivaramu). Retsensent M. Raag.
 12. Liivika Tee. Stochastic Reserving Methods in Non-Life Insurance. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 13. Agris Vaselāns. Predictions by Non-Invertible ARMA Models. Juhendaja R. Kangro. Retsensent M. Möls.
 14. Rauno Viin. Bootstrap-meetod kahjukindlustuse reservide hindamisel. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo.

 

Bakalaureusetööd 2013

 1. Gertis AruKorrespondentsanalüüs ja andmete dubleerimine. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Vähi.
 2. Paavo BinsolHindamine osakogumites abiinformatsiooni olemasolul. Juhendaja N. Lepik. Retsensent A. Selart.
 3. Cliona Georgia DalbergImputation of Inventories in Estonian Commercial Register. Juhendaja M. Vähi. Retsensent N. Lepik.
 4. Ingi Einaste. Eesti kõrgkoolide matemaatika ja informaatika üliõpilaste enesetõhususe ja motivatsiooni analüüs. Juhendaja E. Käärik. Retsensent M. Vähi. 
 5. Astrid HaasÜliõpilaste tervisekaebused ja igapäevane käitumine (juurdepääs piiratud kuni 20.06.2018). Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Selart.
 6. Kristi HelekiviToitumise seosed lipoproteiinidega Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu andmestikus: korreleeritud andmete mitmemõõtmeline analüüs. Juhendaja K. Fischer. Retsensent  M. Möls.
 7. Reigo HendriksonNominaalsete sisendtunnuste vaheliste seoste kasutamine lähinaabrite meetodi korral. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Käärik.
 8. Getter KallasmaaMotivatsioon õpinguteks ja elusuundumus (juurdepääs piiratud kuni 20.06.2018). Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Selart.
 9. Kristjan KokorevOsakogumite kooskõlaline hindamine PPS hüpergeomeetrilise ja Poissoni valiku korral. Juhendaja K. Lumiste. Retsensent N. Lepik.
 10. Tõnis KortsMACD indikaator aktsiate tehnilises analüüsis. Juhendaja K. Pärna. Retsensent K. Lumiste.
 11. Maarja LepametsConus consors’i konopeptiidide geene ümbritsevate kordusjärjestuste statistiline analüüs. Juhendajad M. Remm (LOTE), M. Möls. Retsensent T. Kaart (EMÜ). 
 12. Maarja MaarjakõivLiikluskindlustuse riskikoefitsiendi arvutusmeetodi uurimine. Juhendajad M. Käärik, T. Maldre (Salva Kindlustuse AS). Retsensent K. Allik.
 13. Kaspar MärtensMDL-meetod diferentsiaalselt metüleeritud regioonide tuvastamiseks. Juhendaja R. Kolde. Retsensent K. Fischer.
 14. Rauno NäksiDiferentsiaalvõrrandite lahendamine simulatsioonide abil. Juhendaja R. Kangro. Retsensent A. Olvik.
 15. Liis OjokasTriatloni areng Eestis. Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Selart.
 16. Fanny-Dhelia PajusteMittesisuline vastamine õppeaine tagasiside ankeetides. Juhendajad M. Niitsoo, M. Vähi. Retsensent I. Traat.
 17. Helis PuksandHindamine osakogumites summeeruvuse kitsenduse korral. Juhendaja N. Lepik. Retsensent A. Selart. 
 18. Tanel PärnamaaSegumudeli õppimine osaliselt sildistatud andmetest. Juhendajad L. Parts, R. Kolde. Retsensent J. Lember. 
 19. Joosep RaudsikHajuvusdiagrammid ning korrelatsioonimaatriksite illustreerimine statistikapaketis R. Juhendaja T. Kaart (EMÜ). Retsensent E. Käärik.
 20. Nora RoosilehtAndmete kogumise juhtimine tasakaaluindikaatori abil. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 21. Madli Rööp. Matemaatika-informaatikateaduskonna bakalaureuseastme üliõpilase kirjeldus ja õppetöö tulemusi ennustavad tegurid. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 22. Angela SahkÜliõpilaste stress (juurdepääs piiratud kuni 20.06.2018). Juhendaja M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 23. Erik SalmEesti laste kasvukõverad (juurdepääs piiratud kuni 20.06.2018). Juhendaja E. Käärik. Retsensent E.-M. Tiit.
 24. Joonas SovaSõltuvate jadade mudel. Juhendaja J. Lember. Retsensent M. Käärik.
 25. Liis StarkopfEbaõnnestunud toitmine TÜ Kliinikumi üldintensiivravi osakonna patsientidel. Juhendajad K. Fischer, A. Reintam Blaser (AR). Retsensent M. Raag.
 26. Jaak SõnajalgTutvumine AdaBoostiga. Juhendaja J. Lember. Retsensent M. Möls.
 27. Edwart ŽdanovitšBarnardi täpse testi võrdlus Fisheri täpse testiga. Juhendaja M. Möls. Retsensent N. Lepik.
 28. Tõnis TasaRavi sihtmärgi saavutamise tõenäosus vankomütsiini korduval manustamisel enneaegsetel vastsündinutel. Juhendajad E. Käärik, K. Oselin (AR). Retsensent M. Valge.
 29. Ragnar VentÕpiprogramm „Suurte arvude seadus“. Juhendaja K. Pärna. Retsensent R. Kangro.

 

2012

Magistritööd 2012

 1. Erki AlasCaplet ja floorlet tüüpi intressimääraderivaatide väärtustamineJuhendaja K. Pärna. Retsensent A. Olvik.
 2. Erik HirmoLokaalsed joondused ja sarnasuskriteeriumid juhuslike jadade võrdlemisel. Juhendaja J. Lember. Retsensent M. Möls.
 3. Rainer KikasKahemõõtmelise Black-Scholesi võrrandi lahendamine muutuvate suundade meetodiga. Juhendaja R. Kangro. Retsensent A. Kaasik.
 4. Mari Liiva. Binaarsete tunnuste polügeense determineerituse hindamine. Juhendajad M. Vähi, T. Kaart. Retsensent E. Käärik.
 5. Maila MajakVõrdeliste riskide mudel elukestusanalüüsis: parameetrilise ja poolparameetrilise mudeli võrdlus (töö ei ole avalikuks kasutamiseks). Juhendaja M. Möls. Retsensent A. Kaasik.
 6. Andrei OrlovDevelopment of Trading Algorithms for Taking or Clearing a Large Single Company Stock Position in a One Day Frame Based on the Historical Tick Data. Juhendaja R. Kangro. Retsensent K. Pärna.
 7. Reet PaakspuuGeomeetrilise keskmise regressioon. Juhendaja A. Kaasik. Retsensent M. Käärik.
 8. Jekaterina Plotnikova. Ruin Probability and Its Use in Premium Calculation. Juhendaja M. Käärik. Retsensent A. Žegulova.
 9. Nikoloz Razmadze. Modern Portfolio Theory: Mathematical Aspects and Applications. Juhendaja K. Pärna. Retsensent O. Karma.
 10. Krista SarvMitmemõõtmeline ebasümmeetriline t-jaotus. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M. Käärik.
 11. Liisa SeppelComparison of Methods in Credit Risk Classification with Covari.ate Shift (töö ei ole avalikuks kasutamiseks). Juhendaja A. Leontjeva. Retsensent K. Pärna.
 12. Snežana Ševtsova. Populatsiooni geneetiliste parameetrite ajalise dünaamika hindamine. Juhendajad M. Vähi, T. Kaart. Retsensent M. Möls.
 13. Anna TekhovMonte Carlo meetodite kiirendamisest optsioonide hindamise kontekstis. Juhendaja R. Kangro. Retsensent I. Traat.
 14. Märt TootsSuboptimal Alignments and Similarity of Random Sequences. Juhendaja J. Lember. Retsensent R. Kangro.
 15. Marju Valge. Tunnuste informatiivsete alamhulkade leidmine peptiidide mikrokiibi andmete näitel. Juhendajad E. Käärik, T. von Rosen. Retsensent A. Selart.
 16. Triin VõrnoVariatsioonikordaja kasutamine peptiidide mikrokiibi andmete kvaliteedi kontrollimiseks. Juhendajad E. Käärik, T. von Rosen. Retsensent M. Vähi.
 17. Käthi VälmanVarimajanduse ja selle komponentide hindamine Eesti näitel. Juhendaja A. Žegulova. Retsensent M. Möls.

Bakalaureusetööd 2012

 1. Liis Jürisoo. Mõnede tehnilise analüüsi indikaatorite testimine Tallinna börsil. Juhendaja K. Pärna. Retsensent R. Kangro.
 2. Annett Avaste. Noorukiea sotsiaalmajandusliku olukorra ja koolikogemuste mõju haridusele ja ühiskondlikule kuuluvusele noores täiskasvanueas. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 3. Karin KulpsonTeist liiki üldistatud beeta jaotus GB2 sissetulekute modelleerimiseks. Juhendaja I. Traat. Retsensent M. Käärik.
 4. Kaido LepikLähinaabrite meetod ja selle rakendamine. Juhendaja K. Pärna. Retsensent R. Kangro.
 5. Maiken MätikKao mõju mõõtmine nii valimi võtmise kui ka hindamise etapil. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 6. Geete PaulusTÜ Eesti Geenivaramu andmetel põhinev toitumisharjumuste analüüs. Juhendaja K. Fischer (TÜ Eesti Geenivaramu). Retsensent M. Vähi.
 7. Kai RemmSuremus ja riskitegurid TÜ Eesti Geenivaramu geenidoonorite seas. Juhendaja K. Fischer (TÜ Eesti Geenivaramu). Retsensent M. Möls.
 8. Teet SmidtTarkvarapaketis R kasutatavatest numbrilise optimiseerimise meetoditest. Juhendaja R. Kangro. Retsensent M. Möls.
 9. Janika SmirnovSuundandmete statistika ringjoonel. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M. Käärik.
 10. Anu TensingPrognoosiprogrammi MicMac juhend. Juhendaja M. Vähi. Retsensent H. Rannala.
 11. Taavi UntKahemõõtmelise Browni liikumise jõudmisajad. Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Selart.
 12. Diana TšižikovaÜliõpilase tervis ja läbipõlemine.  Juhendaja M. Vähi. Retsensent I. Traat.   

2011 

Doktoritööd

Natalja Lepik. Estimation of domains under restrictions built upon generalized regression and synthetic estimators. Juhendaja I. Traat. Oponendid R. Lehtonen (Helsingi Ülikool), K. Sõstra (Eesti Statistikaamet).

Magistritööd 2011

 1. Kris AllikRiigikassa rahavoogude prognoosimine. Juhendaja R. Kangro. Retsensent K. Ääremaa.
 2. Vladislav BelousIntroduction to Malliavin calculus in financial mathematics. Juhendaja R. Kangro. Retsensent J. Lember.
 3. Baiba DulevskaThe concept and properties of limited fluctuation credibility. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 4. Jelena Ivanova. Segamudelite rakendamine peptiidide mikrokiibi andmete normaliseerimiseks. Juhendajad E. Käärik, T. von Rosen. Retsensent M. Vähi.
 5. Tauno MetsaluStatistilised meetodid mikroRNA aktiivsuse hindamiseks mRNA ekspressiooni abil. Juhendaja R. Kolde. Retsensent  M. Möls.
 6. Anu Mitt. Aegridade ARCH mudelite omadustest. On the properties of ARCH models of time series. Juhendaja R. Kangro. Retsensent K. Pärna.
 7. Karmen MännikEesti linnade ja valdade kuritegevust mõjutavad väliskeskkonna tegurid. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E.-M. Tiit.
 8. Anni NurkTõenäosusjaotused kindlustuskahjude kirjeldamiseks. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M. Käärik.
 9. Raili PaatÜlemine piir rahalisele koguveale auditeerimisülesandes. Juhendaja I. Traat. Retsensent M. Käärik.
 10. Ivar SalaVäärtpaberite hinnaliikumiste analüüs varjatud Markovi mudelite abil. Juhendaja T. Tamkivi. Retsensent A. Kaasik.
 11. Alina SurkovaPrinciples of Islamic Economy in Comparison with Conventional Economy: an Application of CAPM Model. Juhendaja K. Pärna. Retsensent O. Karma.
 12. Dean TenengLévy Processes in Option Pricin. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Möls.
 13. Liina VäitsLaostumistõenäosuse hindamine lõpliku ajahorisondi korral. Juhendaja A. Kaasik. Retsensent I. Traat.  

Bakalaureusetööd 2011

 1. Anneliis ArmValimimahu määramine auditvalimi jaoks. Juhendaja I. Traat. Retsensent A. Kaasik.
 2. Maarja BussovBrowni liikumine ja tõkked: teooria ja simulatsioonid. Juhendaja K. Pärna. Retsensent R. Kangro.
 3. Silva KaselaÜlegenoomne assotsiatsiooniuuring ja selle praktiline läbiviimine TÜ Eesti Geenivaramu andmete põhjal. Juhendajad K. Fischer, M. Kals. Retsensent M. Möls.
 4. Riho KlementÜlegenoomne assotsiatsiooniuuring hariduse omandamist ennustavate geneetiliste markerite leidmiseks. Juhendaja M. Möls. Retsensent K. Fischer.
 5. Joosep LassmannEbasümmeetriline normaaljaotus. Juhendaja  T. Kollo. Retsensent A. Kaasik.
 6. Kadri LaurRikkuse piirid ja rikkuse indeksid Eestis 2007. aastal. Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Selart.
 7. Artur LenbaumMeditsiiniõdede luu- ja lihaskonna valude esinemise analüüs. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 8. Kristi LällErametsaomanike individuaalnõustamissüsteemi analüüs. Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Žegulova.
 9. Marja-Liisa RoosEpidemioloogilised uuringud kohvi mõjust tervisele ning kohvijoomise kui võimaliku riskiteguri analüüs Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu andmebaasi põhjal. Juhendaja K. Fischer. Retsensent E. Käärik.
 10. Krisli SäinasRegistripõhised juhtkontrolluuringud TÜ Eesti Geenivaramu andmebaasi näitel. Juhendaja K. Fischer. Retsensent R. Kolde.
 11. Rauno ViinKaadrikaitseväelaste töökeskkonna, läbipõlemise ja tervise vaheliste seoste analüüs. Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Selart.

 

 2010 

Magistritööd 2010

 1. Maile Adamson. Ahel-redel meetod ja selle vea hindamine. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo. 
 2. Merike Hindrikson. Lisainformatsiooni kasutamine osakogumite hindamisel. Juhendaja N. Lepik. Oponent I. Traat.
 3. Heidi Kadarik. Tõkestatud keskväärtusfunktsioon ja selle rakendused kindlustusmatemaatikas. Juhendaja M. Käärik. Retsensent A. Kaasik.
 4. Andre Kaldamäe. Eeldatava volatiilsuse indeksite kasutamine investeerimisportfelli diversifitseerimisel. Juhendaja O. Karma. Retsensent K. Pärna.
 5. Pille Kool. Sõltuvate uuringute meta-analüüs. Juhendaja M. Möls. Oponent K. Fischer.
 6. Anna Leontjeva.  Statistical analysis of hypergraph data with application to fraud detection. Juhendajad T. Tamkivi, K. Tretjakov. Retsensent M. Käärik.
 7. Kaur Lumiste. Ristklassiftseeritud osakogumite kooskõlaline hindamine. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 8. Jelena Melnikova. Fisheri informatsiooniteooria elemente mitmemõõtmelisel juhul. Juhendaja I. Traat. Retsensent A. Selart.
 9. Yvyan Merzin. Suremusandmete kirjeldamine tõenäosusjaotustega. Juhendaja T. Kollo. Retsensent Mare Vähi.
 10. Natalja Morozova. Diskreetne mudel elektrienergia hinna forwardi optsioonile. Juhendaja O. Karma. Oponent K. Pärna.
 11. Eve Mõts. Tururisk elukindlustusandjate investeerimisportfellis ja sellest tuleneva kapitalinõude kujunemine Solventsus II süsteemis. Juhendaja K. Pärna. Oponent M. Käärik.
 12. Kristin Männik. Uuringupõhiste sissetulekuandmete ja sotsiaalsete indikaatorite registripõhine hindamine. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent E. Käärik.
 13. Ander Olvik. Tehnilise analüüsi indikaatorite ennustusvõime testimine päevasisese kauplemise tingimustes. Juhendaja R. Kangro. Retsensent K. Pärna.
 14. Kerli Pille. Ühendriski hindamine koopula meetodil. Juhendaja K. Pärna. Oponent T. Kollo.
 15. Reele Viirmaa. Üksikvastuste teooria ja selle rakendamine insulditeadlikkuse küsitluse andmestikule. Juhendaja A. Selart. Retsensent M. Vähi.  

Bakalaureusetööd 2010

 1. Lilia Borodkina. Peakomponentide regressioon. Juhendaja M. Juhkam. Retsensent M. Möls.
 2. Rainer Kikas. Regressioonihinnang klaster- ja kaheastmelise valiku korral abiinformatsiooniga klastrite tasemel. Juhendaja N. Lepik. Retsensent A. Selart.
 3. Mari Liiva. Lehmade poegimisraskust ja vasikate surnultsündi mõjutavad tegurid. Juhendajad T. Kaart, M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 4. Silja Ostrov. Riigieksamite tulemuse ja pingeridade stabiilsus aastate lõikes. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent N. Lepik.
 5. Jekaterina Plotnikova. MiRNA ekspressiooni andmete  statistiline analüüs kopsuvähi uuringu näitel. Juhendaja R. Kolde. Retsensent M. Möls.
 6. Krista Sarv. Ebasümmeetriline t-jaotus. Juhendaja T. Kollo. Retsensent A. Kaasik.
 7. Marju Valge. Elatusmiinimumi arvutamine ja absoluutse vaesuse riski hindamine tänapäeva Eestis. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent M. Vähi.
 8. Triin Võrno. Klasteranalüüs ja selle kasutamine klientuuri segmenteerimisel. Juhendaja K. Pärna. Retsensent E. Käärik.

 

  2009

Doktoritööd

Ants KaasikEstimating Ruin Probabilities in the Cramer-Lundberg Model with Heavy-tailed Claims. Juhendaja professor Kalev Pärna. Oponendid G. Högnäs (Abo Akademi), T. Cipra (Charles University of Prague).

Magistritööd 2009

 1. Tiina Aia. Markovi ahela mudel kindlustusfirma laostumistõenäosuse hindamiseks. Juhendaja O. Karma. Retsensent T. Kollo.
 2. Evelin Kukk. Ühepoolsed riskimõõdud. Juhendaja K. Pärna. Oponent O. Karma.
 3. Priit Kärner. Võidukoefitsentide hindamine ja panustamisstrateegiad jalgpalliennustuses. Juhendaja M. Käärik. Retsensent A. Selart.
 4. Mait Raag. Viterbi joonduse risk ja vigade arvu vähendamine. Juhendaja J. Lember. Retsensent T. Tamkivi.
 5. Maria Sarv. Suurte kahjude jaotuste kirjeldamine. Juhendaja T. Kollo. Retsensent E. Käärik.
 6. Anastassia Žegulova. Kahjujaotuste ja riskimõõtude hindamine. Juhendaja  M. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 7. Marek Tooming. Bermuda swaptioni hinnastamine Libor turumudeli näitel. Juhendaja R. Kangro. Retsensent K. Pärna.
 8. Karolin Toompere. Imputeerimis- ja kaalumismeetodite mõju hinnangute nihkele. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 9. Anastasia Vorobjova. Optsioonide volatiilsuse arvutamine regulariseeritud Dupire võrranditest. Juhendaja U. Hämarik. Retsensent R. Kangro.

Bakalaureusetööd 2009

 1. Kris Allik. Riigikassa rahavoogude prognoosimine. Juhendaja K. Ääremaa. Retsensent K. Lehto.
 2. Roman Jugai. Kliendirahulolu indeksite võrdlus ACSI metoodika põhjal. Juhendajad M. Käärik, L. Lahtvee. Retsensent M. Vähi.
 3. Silja Karu. Volatiilsus ja selle hindamine. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Juhkam.
 4. Helina Kitsing. DNA mikrokiipidelt saadud andmete analüüs. Juhendaja M.Möls. Retsensent J. Lember.
 5. Eva Leini. Laktatsioonikõverate lähendamine kuuppolünoomidega ning klaster-analüüs.  Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Vähi.
 6. Ander Olvik. Otsese ja kaudse meetodi võrdlemine aktsiahinna kasvamise tõenäosuse leidmisel päevasisese kauplemise tingimustes. Juhendaja R. Kangro.Retsensent M. Juhkam.
 7. Martti Praks. Lühiajaliste ilmaprognooside võrdlus Tartu näitel. Juhendaja A. Kaasik. Retsensent E. Käärik.
 8. Liisi Saar. Imputeerimismeetod VVK (Viimase Väärtuse Kasutamine). Juhendaja E. Käärik. Retsensent A. Selart.
 9. Tarmo Sari. Liiklusõnnetustes hukkunute arvu dünaamika ja faktorid. Juhendaja K. Pärna. Retsensent K. Ääremaa.
 10. Annika Teska. Väikeste osakogumite mudelipõhine hindamine. Juhendaja I. Traat. Retsensent  M. Möls.
 11. Tarvo Topolev. Matemaatilise statistika eriala lõpetanute uuring. Juhendaja M. Vähi. Retsensent N. Lepik.
 12. Marko Varik. Otsustuspuud andmekaevanduses: C&RT algoritm teoorias ja praktikas. Juhendajad K. Pärna, A. Kaasik. Retsensent E. Käärik.

 

2008

Magistritööd 2008

 1. Karin Ange. Klassifitseerimismeetodid andmekaevanduses: automaatse seosetuvastamise hii-ruut-meetod ja logistiline regressioon. Juhendaja K. Pärna. Retsensent T. Tamkivi.
 2. Julia Aru. Informatiivse valiku mõju tunnustevahelisele kovariatsioonile. Juhendaja I. Traat. Oponent T. Kollo.
 3. Triin Beljaev. Inflatsioonirisk ja selle maandamine kogumispensioni väljamaksetes. Juhendajad T. Kollo, A. Vesilind. Retsensent K. Ääremaa.
 4. Kadri Jaanson. Päevasisese automaatse kauplemise strateegiad suuremahulise ostutehingu realiseerimiseks. Juhendaja R. Kangro. Oponent K. Pärna.
 5. Karin Joala. Kiirabisüsteemi optimeerimine järjekorrateooria abil. Juhendaja K. Pärna. Oponent M. Käärik.
 6. Raivo Kolde. Co-Expression Queries Across Multiple Experiments. Juhendajad S. Laur, J. Vilo, J. Lember. Oponent M. Möls.
 7. Jevgenia Koževnikova. Kahedimensionaalsete osatuletistega diferentsiaalvõrrandite lahendamine finantsmatemaatikas. Juhendaja R. Kangro. Retsensent O. Karma.
 8. Oxana Krylova. Kalibreerimismeetod valikuuringute teoorias ja praktikas. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 9. Ave Kurss. Aktsiahinna päevasisene dünaamika. Juhendaja K. Pärna. Retsensent R. Kangro.
 10. Reeni Kuus. Mikrofinantsturu tehniline analüüs. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Juhkam.
 11. Kai Mikk. Kvaasi-Monte-Carlo meetod finantsmatemaatikas. Juhendaja R. Kangro. Retsensent M. Möls.
 12. Aldo Mäsak. Empiirilist tõepära kasutavad hinnangud kaoga valikuuringutes. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 13. Kadri Mäsak. Veemajandusprojektide klassifitseerimine tugivektormasinate abil. Juhendaja R. Kangro. Retsensent M. Möls.
 14. Heleri Narusk. IBNR reservi arvutusmeetodid Solventsus II tingimustes. Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Krutto.
 15. Natalja Nikonova. Üldistatud veajaotus ja selle rakendamine. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M Vähi.
 16. Elis Paas. Portfelliriski mõõtmine: tavameetodid ja alternatiivid. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Juhkam.
 17. Helerin Rannala. Eesti rände andmed (2000-2007). Juhendaja M. Vähi. Retsensent E.-M. Tiit.
 18. Piret Raukas. Riski mõõtmine. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M. Käärik.
 19. Jekaterina Simonova. Tasakaalustatud valik. Juhendaja I. Traat. Retsensent M. Möls.
 20. Kerli Säks. Ökonomeetrilise mudeli leidmine pangaettevõtte näitel. Juhendaja I. Traat. Oponent E.-M. Tiit.
 21. Brit Tafenau. Creditmetrics ja Basel II (töö pole avalikuks kasutamiseks). Juhendaja O. Karma. Retsensent K. Pärna.
 22. Merili Umbleja. Kahjude jaotuse ja kindlustuspreemiate hindamine Eestis 2006/2007 toimunud liikluskahjude põhjal. Juhendaja M. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 23. Geoffrey Vandepitte. The Comonotonic Sum as Upper Bound in the Convex Order. Juhendaja K. Pärna. Retsensent I. Traat.

Bakalaureusetööd 2008

 1. Karel Aru. Perkolatsioonid kahemõõtmelistel võredel. Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Kaasik. 
 2. Kertu Hanson. Põlveliigese osteofüütide ja põlve ümbermõõdu vahelise seose uurimine statistiliste meetoditega. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 3. Erik Hirmo. Lõplike jadade sarnasuskriteeriumid ja optimaalsed järjestused. Juhendaja J. Lember. Retsensent K. Ääremaa.
 4. Carita Hommik. Otsese ja kaudse meetodi võrdlus aktsiahinna kasvamise tõenäosuse leidmisel. Juhendaja R. Kangro. Retsensent M. Käärik. 
 5. Jelena Ivanova. Reliaabluse kordajad. Juhendaja E. Käärik. Retsensent T. Kollo.  
 6. Keiu Kriit. Optsioonid ja Black-Scholesi valem. Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Kaasik. 
 7. Kaur Lumiste. Identifitseerimata osakogumite hindamine kitsenduste olemasolul. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 8. Tauno Metsalu. Ohutusvaru maksejõuetuse tõenäosusele. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Juhkam.
 9. Karmen Männik. Tervishoiutöötajate läbipõlemise, stressi ja tervise seoste analüüs struktuurivõrrandite mudeliga. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 10. Kristin Männik. Kinnisvaraturu dünaamika registri andmetel. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent E. Käärik.
 11. Raili Paat. Kataloogikaupade tellimuste analüüs (2006, 2007 kevad-suviste kataloogide põhjal). Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Selart.
 12. Julius Pau. Kataloogikaupade tellimused (Sügis-talviste kataloogide põhjal). Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Selart.
 13. Marit Saar. Eesti 2-4 aastaste laste hammaste eest hoolitsemise seos laste emade vanuse, haridustaseme ja hambaarstikartlikkusega. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 14. Liisa Seppel. HIV levimuse hindamine süstivate narkomaanide seas ja riskifaktorite leidmine. Juhendaja M. Möls. Retsensent K. Lehto.
 15. Snežana Ševtsova. Eesti hobuste tõuraamatu andmete analüüs. Juhendaja T. Kaart (EMÜ). Retsensent K. Ääremaa.
 16. Märt Toots. Chvatal-Sankovi konstandi hindamine simulatsioonide abil. Juhendaja J. Lember. Retsensent M. Käärik.
 17. Malle Tõnnisson. Hot-deck imputeerimismeetod. Juhendaja E. Käärik. Retsensent A. Selart. 

 

2007

Doktoritööd

Ene Käärik. Handling Dropouts in Repeated Measurements Using Copulas. Juhendaja emeriitprofessor E.-M. Tiit. Oponendid E. Läärä (Oulu Ülikool), E. Tamm (TTÜ).

Margus Pihlak. Approximation of Multivariate Distribution Functions. Juhendaja professor T. Kollo. Oponendid A. Satorra (Pompeu Fabra Ülikool), I. Zezula (Safarki Ülikool).

Artur Sepp. Affine Models in Mathematical Finance: an Analytical Approach. Juhendajad professor K. Pärna, dotsent R. Kangro. Oponendid E. Valkeila (Helsingi Tehnikaülikool), A. Kivinukk (Tallinna Ülikool).

Kaja Sõstra. Restriction Estimator for Domains. Juhendaja dotsent I. Traat. Oponendid R. Lehtonen (Helsinki Ülikool), E. Tamm (TTÜ).

Magistritööd 2007

 1. Jelena Frolova. Lineaarsed struktuurvõrrandid ja nende kasutamine kahepoolse turu modelleerimisel. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Käärik.
 2. Marina Haldna. Ruumilised kovariatsioonistruktuurid ja nende kasutamine vee kvaliteedinäitajate modelleerimisel. Juhendajad T. Möls, M. Möls. Retsensent E. Käärik.
 3. Helle Kilgi. Nihutatud mitmemõõtmeline asümmeetriline Laplace'i jaotus. Juhendaja T. Kollo. Retsensent A. Selart.
 4. Külli Koov. Liikluskindlustuse tariifid kindlustusseltsile. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M. Käärik.
 5. Taavi Tamkivi. Aktsiahindade ja käivete ühisjaotuste modelleerimine ning tulevaste hindade ennustamine. Juhendaja T. Kollo. Retsensent J. Lember.
 6. Anet Tomberg. Portfelliriskide hindamine aktsiate portfelli näitel. Juhendaja T. Kollo. Retsensent K. Pärna.

Bakalaureusetööd 2007

 1. Katrin Jaaksoo. Logistilise regressiooni kasutamine börsikauplemise uurimisel. Juhendaja K. Pärna. Retsensent R. Kangro.
 2. Marje Johanson. Perioodilise koodi restaureerimine. Juhendaja J. Lember. Retsensent M. Käärik.
 3. Kadri Jugandi. Suremustõenäosuste hindamine. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M. Vähi.
 4. Rain Kirjanen. Orderi eluea uuring. Juhendaja K. Pärna. Retsensent K. Ääremaa.
 5. Karin Kukk. Eesti kolmanda samba pensionifondid ja nende riskinäitajad. Juhendaja T. Kollo. Retsensent R. Kangro.
 6. Priit Kärner. Sagedustabelite analüüs väikese valimi korral Tallinna prostituutide HIV-uuringu näitel. Juhendaja K. Fischer. Retsensent M. Vähi.
 7. Karin Küttis. Sissetuleku suurus ja struktuur erinevates leibkonnatüüpides 2000-2004. Juhendaja E. Käärik. Retsensent M. Vähi.
 8. Erika Lelumees. Sündimuse dünaamika Eestis võrreldes naaberriikidega ja vaade tulevikku. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E.-M. Tiit.
 9. Anna Leontjeva. Tõenäosuslik valikuuring 2004. aasta perearstikeskuste majandusaruande näitel. Juhendaja N. Lepik. Retsensent I. Traat.
 10. Helen Luts. Kooskõlastatistik kapa. Juhendaja M. Möls. Retsensent I. Traat.
 11. Moonika Parts. Tartus sissekirjutuseta elavate tudengite arvu ja motivatsiooni hinnang. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent E. Käärik.
 12. Jekaterina Prostakova. Mittevastamine ja selle kompenseerimine. Juhendaja N. Lepik. Retsensent A. Kaasik.
 13. Kristiina Puustusmaa. Kohvijoomise lühiajaline mõju vaimsetele võimetele: randomiseeritud uuringu analüüs. Juhendaja K. Fischer. Retsensent E. Käärik.
 14. Mait Raag. Sissejuhatus varjatud Markovi ahelatesse. Juhendaja J. Lember. Retsensent R. Kangro.
 15. Kersti Roosimäe. Kvantitatiivsed meetodid turu-uuringutes. Juhendaja E. Käärik. Retsensent K Ääremaa.
 16. Stella Sarapuu. Tervisehoiutöötajate tunnipalga valikuuringu väljatöötamine. Juhendaja N. Lepik. Retsensent I. Traat.
 17. Keiu Sopp. Uute liikmete lisandumine leibkondadesse ja eemalviibivate, kuid leibkonnaga majanduslikult seotud leibkonnaliikmete arvukus (2000-2005). Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent A. Selart.
 18. Anastassia Žegulova. Solventsus II baasprintsiibid ja riskipõhise lähenemise põhimõtted. Juhendaja M. Käärik. Retsensent K. Pärna.
 19. Reele Viirmaa. Statistikaameti tarbijaküsitluse tulemuste analüüs. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent N. Lepik.

Semestritööd 2007

 1. Erika Lelumees. Vastsündinu vanemad. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E.-M. Tiit.
 2. Marje Johanson. Andmestiku analüüs. Keskkonnafaktorid - kas üks meeste viljatuse mõjutegureid? Juhendajad A. Selart, R. Mikelsaar (ARMP). Retsensent E. Käärik.

2006

Doktoritööd

Tanel Kaart. The Reliability of Linear Mixed Models in Genetic Studies. Juhendaja dotsent T. Möls. Oponendid D.von Rosen (Rootsi Põllumajandusülikool), A. Dobek (Poznani Põllumajandusülikool, Poola).

Magistritööd 2006

 1. Anna Bileva. Mitmene võrdlemine protseduuriga MULTTEST. Juhendaja A.-M. Parring. Oponent  M. Vähi.
 2. Mihhail Juhkam. Populations with Large Number of Classes: Models and Estimation of Sample Coverage and Sample Size. Juhendaja K. Pärna. Oponent M. Käärik.
 3. Anu Vilu. Kaotatud eluaastate mudelid Eesti andmetel. Juhendaja E.-M. Tiit. Oponent M. Vähi.

Bakalaureusetööd 2006

 1. Kadri Kanarbik. Varjatud faktortunnusega regressioonanalüüs. Juhendaja M. Möls. Retsensent E.-M. Tiit.
 2. Kati Kukk. Leibkonna eelarve uuringu jaotamata kulude käsitlemise metoodika. Juhendaja K. Sõstra. Retsensent N. Lepik.
 3. Reeni Kuus. Õppejõud tudengite silmis: korrespondentsanalüüsi meetodi rakendus. Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Roos.
 4. Aldo Mäsak. Erindid ettevõtlusstatistikas. Juhendaja I. Traat. Retsensent M. Käärik.
 5. Heleri Narusk. Riskiprotsessi agregeerimine ja selle mõju laostumistõenäosusele. Juhendaja K. Pärna. Retsensent R. Kangro.
 6. Elis Paas. Summaarse kahjujaotuse lähendamine. Juhendaja K. Pärna. Retsensent I. Traat.
 7. Helerin Rannala. Välisränne Baltikumis ja Skandinaaviamaades (1989-2005). Juhendaja M. Vähi. Retsensent A. Krutto.
 8. Maria Sarv. Faktoranalüüs tarkvarapaketiga LISREL spordipsühholoogia andmetel. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M. Möls.
 9. Marek Tooming. Euroopa optsiooni hindamine kahend- ja kolmendaktsiamudeli korral. Juhendaja R. Kangro. Retsensent O. Karma.
 10. Karolin Toompere. Kadu ja kao indeksid. Juhendaja I. Traat. Retsensent N. Lepik.
 11. Merili Umbleja. Eesti leibkonnaliikme sissetulek ja tarbimiskulutused aastatel 2000-2004 võrrelduna Leedu ja Lätiga. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent E. Käärik.
 12. Natalja Vassiljeva. Suitsetamine koolinoorte tervishäirete põhjustajana: korduvmõõtmistega uuringu analüüs. Juhendaja K. Fischer. Retsensent A. Selart.

 

 

2005

Doktoritööd

Meelis KäärikFitting Sets to Probability Distributions. Juhendaja professor K. Pärna. Oponendid H.-H. Bock (Aacheni Ülikool), M. Bloznelis (Vilniuse Ülikool).

Kadri Meister. On Methods for Real Time Sampling and Distributions in Sampling. Juhendaja professor L. Bondesson (Umeå Ülikool), kaasjuhendaja dotsent I. Traat. Oponent professor D. Thorburn (Stockholmi Ülikool).

Magistritööd 2005

 1. Olga Gorjajeva. Sisestusvigade leidmine statistiliste meetoditega. Juhendaja M. Möls. Oponent E. Käärik.
 2. Kati Hoop. Kapitalikogumiskindlustuse portfelli kasumi stohhastiline mudel. Juhendaja K. Pärna. Oponent T. Kollo.
 3. Liile Jõgi. Ühe aktsia käitumist kirjeldavate Black-Scholesi tüüpi turumudelite parameetrite hindamisest. Juhendaja R. Kangro (Audentese Ülikool). Oponent K. Pärna.
 4. Mart Kals. Campylobacter seroprevalence estimates from multivariate distribution mixtures. Juhendajad P. Teunis, R. Braekers (Hasselti Ülikool, Belgia).
 5. Triin Kriisa. G3 riikide 10-aastaste võlakirjade futuuride hindade sesoonsuse analüüs. Juhendaja K. Pärna. Oponent O. Karma.
 6. Jüri Kuusik. Häälikute kestuse modelleerimine tekst-kõne-sünteesiks. Juhendaja E.-M. Tiit. Oponent M. Vähi.
 7. Keit Musting. Valikvaatluste rakendamisvõimaluste uurimine makse-bilansistatistikas. Juhendaja I. Traat. Oponent E.-M. Tiit.
 8. Rait Ress. Serverite koormusanalüüs alluvussuhte tingimustes. Juhendaja K. Pärna. Retsensent J. Lember.
 9. Aivi Themas. Leibkondade sissetulekute dünaamika ja tüpoloogia. Juhendaja E.-M. Tiit. Oponent I. Traat.
 10. Mirjam Vallas. Juhuslike regressioonikordajatega mudel loomade aretuses. Juhendajad M. Vähi, T. Kaart. Oponent M. Möls.
 11. Hele-Liis Viirsalu. Actuarial modelling in health insurance with an emphasis on Bayesian statistics. Juhendaja J. Beirlant (Leuveni Ülikool, Belgia).

Bakalaureusetööd 2005

 1. Karin Ange. Mitme remonditava seadmega liini töökindluse analüüs. Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Roos.
 2. Triin Beljaev. Põllumajandusettevõtete majandusnäitajate analüüs. Juhendaja K. Sõstra. Retsensent N. Jurevitš.
 3. Piia-Piret Eomois. Päikesemärkide mõju käitumisele erinevates inimsuhetes. Juhendaja M. Vähi. Retsensent A.-M. Parring.
 4. Jelena Frolova. Riigieksamite arvestamisest matemaatika-informaatika-teaduskonda astumisel. Juhendaja K. Pärna. Retsensent A. Selart.
 5. Anu Iher. Olulisemad kahe üldkogumi võrdlemise testid ja MS Excel'i moodul nende läbiviimiseks. Juhendaja T. Kaart, kaasjuhendaja A. Selart. Retsensent K. Rajaleid.
 6. Marit Jürisaar. Nakkushaiguste diagnoosimine süstivatel narkomaanidel: diagnostiliste testide statistiline analüüs. Juhendaja K. Fischer. Retsensent E. Käärik.
 7. Ants Kaasik. Ekstremaalväärtuste lävendimudelid. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Pihlak.
 8. Helle Kilgi. Asümmeetria ja järsakuse karakteristikud. Juhendaja T. Kollo. Retsensent A. Selart.
 9. Raivo Kolde. Segujaotuse parameetrite hindamine parandatud Viterbi treeninguga. Juhendaja J. Lember. Retsensent M. Käärik.
 10. Ave Kroon. Multikollineaarsus regressioonanalüüsis. Juhendaja A.-M. Parring. Retsensent M. Käärik.
 11. Ave Kurss. Euroopa tüüpi optsioonide hindamine ja kaitsmine. Juhendaja K. Pärna. Retsensent T. Kollo.
 12. Marina Ljubimova. Dispersioonanalüüs korduvmõõtmistega andmete korral. Juhendaja E. Käärik. Retsensent T. Nahtman.
 13. Marin Randoja. Hierarhilised Bayesi mudelid ja vastavad kovariatsiooni-struktuurid. Juhendaja I. Traat. Retsensent M. Möls.
 14. Piret Sarv. Kindlustuskonto. Juhendaja T. Kollo. Retsensent K. Pärna.
 15. Kerli Säks. Struktuurimudeli leidmine põlveprobleeme käsitleva küsimustiku baasil. Juhendaja I. Traat. Retsensent A.-M. Parring.
 16. Brit Tafenau. Kvantiilregressioon. Juhendaja M. Möls. Retsensent K. Fischer.
 17. Taavi Tamkivi. Sissejuhatus koopulate teooriasse ning näiteid rakendamisest. Juhendaja T. Kollo. Retsensent A. Roos.

Semestritööd 2005

 1. Piia-Piret Eomois. Käitumine erinevates inimsuhetes sõltuvalt päikesemärkidest. Juhendaja M. Vähi.

2004

Doktoritööd

Märt Möls. Linear Mixed Models with Equivalent Predictors. Juhendaja dotsent T. Möls. Oponendid K. Nordström (Oulu Ülikool), S. Puntanen (Tampere Ülikool).

Tatjana Nahtman. Permutation Invariance and Reparameterizations in Linear Models. Juhendaja dotsent T. Möls. Oponendid A. Michalski (Wroclawi Põllumajandusülikool), M. Radavicius (Vilniuse Matemaatika-informaatika instituut).

Magistritööd 2004

 1. Tiia Arro. Factors influencing the control over hypertension. Cuba's second national survey of risk factors and non-communicable ahronic ailments (Limburgs Universitair Centrum, INHEM). Juhendajad I. Barroso, A. A. Abad.
 2. Valeri Koort. Võrestiku-, Monte-Carlo ning kvaasi-Monte-Carlo meetodid Euroopa optsioonide hindamiseks. Juhendajad T. Kollo, R. Kangro.
 3. Kersti Kriisk. Noorte tööpuudus Eestis ja Saksamaa Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal. Kirjeldus ja põhjuslikud mudelid. Juhendaja E.-M. Tiit.
 4. Anu Roos. Elliptilised jaotused kasvukõvera mudeli kirjeldamiseks. Juhendaja T. Kollo.
 5. Triin Umbleja. Analysis of a clinical trial to evaluate the effect of a new drug in treatment of patients with depression (Limburgs Universitair Centrum, National Center of Clinical Trials). Juhendajad A. A. Abad, M. Robaina.
 6. Kandela Õun. Vastsündinu sünnikaalu ennustamine loote korduvate ultraheli mõõtmiste põhjal. Juhendajad E.-M. Tiit, projektijuht H. Kaarma.

Bakalaureusetööd 2004

 1. Maria Ainson. Valimimaht ja võimsusanalüüs. Kasutajaliidese SAS Analyst kasutamine. Juhendaja M. Vähi. Retsensent A.-M. Parring.
 2. Airi Allika. Täiesti juhusliku väljalangemise testimine korduvmõõtmiste analüüsis. Juhendaja E. Käärik. Retsensent I. Traat.
 3. Ksenia Andrejeva. Aegridade analüüs ja nullsummaline mäng Läänemere räime püügikvootide ümberjaotamisel. Juhendajad R. Aps (TÜ Eesti Mereinstituut), M. Pihlak. Retsensent T. Nahtman.
 4. Julia Aru. Regressiooniparameetrite hindamine informatiivse valiku tingimustes. Juhendaja I. Traat. Retsensent K. Fischer.
 5. Tatjana Borodako. Lünkadega andmete analüüs. EM-algoritm. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent E. Käärik.
 6. Anna Fjodorova. Euroopa riikide sündimuse analüüs (1955-1994) ja sündimuskõverate jaoks sobivate mudelite otsimine. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent M. Vähi.
 7. Teele Gornoi. Vähi esmashaigestumuse prognoosimine Eestis aastani 2022 vanus-periood-kohort mudeli abil. Juhendaja K. Fischer (AR). Retsensent M. Möls.
 8. Maiki Ilves. Hinnangu dispersioonivalem ühe kahefaasilise disaini korral. Juhendaja I. Traat. Retsensent K. Sõstra.
 9. Külli Koov. Tartu Ülikooli töötajate andmestiku korrespondentsanalüüs. Juhendaja T. Kollo. Retsensent K. Pärna.
 10. Iivika Krillo. Ainekursusel osalemise tulemuslikkuse seos õpetamisega. Juhendaja M. Vähi. Retsensent K. Ääremaa.
 11. Kadri Lõbus. Kõrgdimensioonsete andmete kovariatsioonimaatriksi hinnang. Juhendaja T. Kollo. Retsensent T. Möls.
 12. Piret Lõhmus. Hüpetega aegrida. Juhendaja T. Kollo. Retsensent A. Reitsak.
 13. Anna Mamutov. Eristruktuuriga kovariatsioonimaatriksite ja nende spektri uurimine. Juhendaja T. Nahtman. Retsensent T. Möls.
 14. Olga Medvedeva. M3-võistlus. Juhendaja M. Viil. Retsensent A. Sepp.
 15. Natalja Pavlova. Portfelliteooria mudelid ja nende realiseerimine MS Exceli vahenditega. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Viil.
 16. Kerli Pille. Kahe meetodi võrdlus ravijärgimuse põhjusliku mõju hindamisel kliinilistes katsetes. Juhendaja K. Fischer (AR). Retsensent H. Pisarev.
 17. Kärt Puura. Mitme dekremendiga mudelid. Juhendaja H.-L. Viirsalu. Retsensent T. Kollo
 18. Janeli Sarv. Korduvmõõtmistega logistiline regressioon epidemioloogilise andmestiku näitel. Juhendaja M. Möls. Retsensent M. Vähi.
 19. Anu Vilu. Leibkondade jaotuse prognoos. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent H.-L. Viirsalu.

Semestritööd 2004

 1. Airi Allika. Täiesti juhusliku puudumise test. Juhendaja E. Käärik.
 2. Tatjana Borodako. Lünklike andmete analüüs. EM-algoritm. Juhendaja E.-M. Tiit.
 3. Ants Kaasik. Ekstremaalväärtuste jaotuste modelleerimine. Juhendaja K. Pärna.
 4. Raivo Kolde. Naabrireeglid klassifitseerimisel. Juhendaja J. Lember.
 5. Külli Koov. Õppejõud ja teadurid Tartu Ülikoolis: statistiline ülevaade. Juhendaja T. Kollo.
 6. Iivika Krillo. Õpetamise ja ainekursuse hindamise küsitluse tulemused. Juhendaja M. Vähi.
 7. Ave Kroon. Kantregressioon. Juhendaja Anne-Mai Parring.
 8. Kadri Lõbus. Perekonna BROMUS liikide eristamine morfoloogiliste tunnuste alusel. Juhendaja T. Kollo.
 9. Piret Lõhmus. Hüpetega aegrida. Juhendaja T. Kollo.
 10. Olga Medvedeva. Sobivusstatistikud aegridade analüüsis. Juhendaja M. Viil.
 11. Kerli Pille. Põhjuslike seoste hindamine kliinilises katses. Juhendaja K. Fischer.
 12. Kärt Puura. Mitme dekremendiga mudelid. Juhendaja H.-L. Viirsalu.
 13. Marin Randoja. Andmete modelleerimisest Bayesi meetodil. Juhendaja I. Traat.
 14. Janeli Sarv. Kodukliima mõju allergia tekkele varajases lapseeas. Juhendaja M. Möls.
 15. Kerli Säks. Faktoranalüüs ja peakomponentide regressioon. Juhendaja I. Traat.
 16. Taavi Tamkivi. Fikseeritud marginaaljaotustega meta-Gaussi jaotus. Juhendaja T. Kollo.

 

2003

Doktoritööd

Olga DunajevaAsymptotic Matrix Methods in Statistical Inference Problems. Juhendaja professor Tõnu Kollo. Oponendid Heinz Neudecker ja Jurij Kharin.

Magistritööd 2003

 1. Kertu Fedotov. Pensionikindlustuse mudelid Eesti andmetel. Juhendajad T. Kollo, M. Sõrg.
 2. Natalja Jurevitš. Rakendusstatistika algkursus Üldpõhimõtted. Õppevahend. Juhendaja A.-M. Parring.
 3. Ülle Kirsimägi. Neerusiirdamine Eestis. Elulemusanalüüs. Juhendajad E. Käärik, K. Fischer.
 4. Annika Krutto. Stabiilsete jaotuste parameetrite hindamine. Juhendaja T. Kollo.
 5. Kristi Lehto. Retrospektiivsetele korduvmõõtmistele tuginevad laste ja noorukite kasvumudelid. Juhendaja E.-M. Tiit.
 6. Katrin Lokk. Kahe barjääriga riskiprotsessid. Juhendaja K. Pärna.
 7. Anne Selart. Asümmeetriline normaaljaotus tihedusfunktsioonide lähendamisel. Juhendaja T. Kollo.
 8. Artur Sepp. Analytical Pricing of Path-Dependent Options under Jump-Diffusion Processes: Application of Laplace Transform. Juhendajad K. Pärna, R. Kangro.
 9. Artur Sepp. Modeling Volatility Smiles via Jump-Diffusion Stochastic Volatility and Levy Processes. Juhendajad K. Pärna, R. Kangro.
 10. Marek Tuul. Parameeterfunktsioonide uusi kasutusvõimalusi biomeetrias. Juhendaja T. Möls.

Bakalaureusetööd 2003

 1. Merike Hindrikson. Kordusmõõtmised. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E.-M. Tiit.
 2. Inna Jermolajeva. Statistikaterminite sõnastik. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent K. Pärna.
 3. Karin Joala. Finantsturu mudelid ja delta-hedging. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Käärik.
 4. Mart Kals. Struktuurivõrrandite mudelid kooliõpetajate läbipõlemise analüüsil. Juhendaja K. Fischer (AR). Retsensent A.-M. Parring.
 5. Triin Kriisa. Puuduvate andmete käsitlusmeetodid. Juhendaja M. Vähi. Retsensent E. Käärik.
 6. Kirill Linnik. Indeksid ja hindade statistika. Indeksite analüüsi elemendid. Juhendaja T. Nahtman. Retsensent M. Viil.
 7. Keit Musting. Regressioonhinnangu nihe. Juhendaja I. Traat. Retsensent T. Kollo.
 8. Rait Ress. Erinevaid prioriteetsusi ja funktsionaalsusastmeid omavate serveritega järjekorrasüsteemid. Juhendaja K. Pärna. Retsensent K. Ääremaa.
 9. Olesja Zaporoštšenko. Heteroskedastiline regressioonimudel ja White'i test. Juhendaja A.-M. Parring. Retsensent E. Käärik.
 10. Merilyn Zuts. Korduvmõõtmiste regressioonimudel. Juhendaja A.-M. Parring. Retsensent T. Möls.
 11. Aivi Themas. Struktuurimudeli koostamine leibkonna majandusliku olukorra hindamiseks. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent I. Traat.
 12. Anet Tomberg. Parameetriline ja mitteparameetriline diskriminantanalüüs perekond Euphrasia andmetel. Juhendaja S. Koskel. Retsensent M. Vähi.
 13. Kristel Tuisk. Lehmade tiinestumist mõjutavad tegurid. Juhendaja T. Kaart (EPMÜ). Retsensent M. Viil.
 14. Triin Umbleja. Mitmetasandilised mudelid. Juhendaja K. Fischer (AR). Retsensent M. Möls.
 15. Mirjam Vallas. Valla rahvastik praegu ja tulevikus (Haanja-Misso-Rõuge-Vastseliina vald). Juhendaja M. Vähi. Retsensent S. Koskel.

Semestritööd 2003

 1. Ksenia Andrejeva. Läänemere avaosa ja Liivi lahe räimevaru täiendi, kudukarja biomassi ja saakide aegridade analüüs. Juhendajad R. Aps, M. Pihlak.
 2. Julia Aru. Statistiline hindamisülesanne informatiivse valiku tingimustes. Juhendaja I. Traat.
 3. Teele Gornoi. Imikute suremuse sõltuvus sünnikellaajast. Juhendaja K. Fischer.
 4. Maiki Ilves. Eesti Tööjõu-uuringu hinnangute dispersioonist. Juhendaja I. Traat.
 5. Karin Joala. Optsioonide hindamine ja kasutamine. Juhendaja K. Pärna.
 6. Marina Ljubimova. Klassikalise dispersioonanalüüsi ülesanne. Juhendaja E. Käärik
 7. Rain Lõpp. Kadu valikuuringutes. Juhendaja I. Traat.
 8. Anna Mamutov. Eristruktuuriga kovariatsioonimaatriksite ja nende spektri uurimine. Juhendaja T. Nahtman.
 9. Aivi Themas. Teemudelite koostamine leibkonna eelarveuuringu andmete näitel. Juhendaja E.-M. Tiit.
 10. Kristel Tuisk. Lehmade tiinestumine seoses poegimisjärgse energiabilansiga. Juhendaja T. Kaart. 
 11. Anu Vilu. Lastega perede struktuur ja osakaal Eestis. Hinnang ja prognoosimudel. Juhendaja E.-M. Tiit.

2002

 Magistritööd 2002

 1. Svetlana Bizjajeva. Järjestustunnuse mudelid. Juhendaja E. Käärik.
 2. Kadri Ohvril. Raseda kehamõõtude muutumise statistiline mudel ja lapse sünnikaalu prognoosimine. Juhendaja Ene- Margit Tiit.
 3. Kristiina Rajaleid. Dispersiooni hindamine Pareto valiku korral. Juhendaja I. Traat.
 4. Anne Reitsak. Laostumistõenäosuste hinnangud lõpliku ajahorisondi juhul. Juhendaja K. Pärna.
 5. Jelena Sõrmus. Mittetäielike järjestuste korrespondentsanalüüs. Juhendaja K. Pärna.

Bakalaureusetööd 2002

 1. Ivika Allekand. Asümmeetriline normaaljaotus andmemudelina. Juhendaja T. Kollo. Retsensent M. Möls.
 2. Tiia Arro. Valimimahu määramine. Juhendaja E. Käärik. Retsensent T. Kollo.
 3. Piret Bild. Mõõtmisvead valikuteoorias. Juhendaja I. Traat. Retsensent E.-M. Tiit.
 4. Anna Bileva. Hüpoteeside kontrollimine ja võimsuse arvutamine Analyst Application abil. Juhendaja A.-M. Parring. Retsensent M. Vähi.
 5. Marina Faruškina. Programmi Matrixer kasutamise juhend. Juhendaja E. Käärik. Retsensent T. Nahtman.
 6. Natalja Gluškova. Kindlustuskahjude jaotuse modelleerimine. Juhendaja T. Kollo. Retsensent K. Pärna.
 7. Kati Hoop. Portfelliteooriad ja SAS tarkvara. Juhendaja K. Pärna. Retsensent R. Kangro.
 8. Mihhail Juhkam. Valimi värvilisus ja katvus multinomiaalse ning Poissoni skeemi korral. Juhendaja K. Pärna. Retsensent K. Ääremaa.
 9. Pille Kool. Faktoranalüüsi mudel ja selle identifitseerimine. Juhendaja A.-M. Parring. Retsensent S. Koskel.
 10. Tanel Lumiste. Internetiankeedi koostamine ja tulemuste statistiline analüüs. Juhendaja E.-M. Tiit. Retsensent M. Möls.
 11. Piret Paomees. Puu vanuse määramisest korba paksuse järgi. Juhendaja T. Kollo. Retsensent A.-M. Parring.
 12. Ivika Puusepp. Kalibreerimismeetodite võrdlus Eesti tööjõu-uuringus. Juhendaja K. Sõstra. Retsensent E.-M. Tiit.
 13. Kadri Ruusmaa. Kvalitatiivsete argumenttunnustega lineaarsed mudelid. Juhendaja A.-M. Parring. Retsensent E. Käärik.
 14. Ardo Säks. Investori kasulikkusfunktsioonile vastavate optsioonidest ja aktsiatest moodustatud optimaalsete portfellide koostamine Markowitzi portfelliteooria kohaselt. Juhendaja R. Kangro (RMI). Retsensent K. Pärna.
 15. Risto Tamme. Peipsi mudeli realiseerimine programmeerimiskeeles Java. Juhendaja T. Möls. Retsensent E.-M. Tiit.
 16. Taavi Tasuja. Prioriteetidega järjekorrasüsteemid: analüüs ja optimiseerimine SAS-protseduur QSIM abil. Juhendaja K. Pärna. Retsensent M. Viil.
 17. Anu Teeäär. Mitmemõõtmeline asümmeetriline normaaljaotus. Juhendaja T. Kollo. Retsensent T. Möls.
 18. Randel Veerits. Meditsiiniuuringutes kasutatavad katseplaanid ja seosekordajate hindamismeetodid erinevate katseplaanide korral. Juhendaja M. Möls. Retsensent K. Fischer.
   

 

Semestritööd 2002

 1. Ivika Allekand. Ühemõõtmeline asümmeetriline normaaljaotus. Juhendaja T. Kollo.
 2. Piret Bild. Binaarsete juhuslike suuruste summa jaotus. Juhendaja I. Traat.
 3. Anna Fjodorova. Sündimuse analüüs, sündimuskõverate jaoks sobivate mudelite otsimine. Juhendaja E.-M. Tiit.
 4. Merike Hindrikson. Toiduainete tarbimise analüüs. Juhendaja M. Vähi.
 5. Inna Jermolajeva. Statistikaterminite sõnastik inglise-eesti-vene keeltes. Juhendaja E.-M. Tiit.
 6. Mart Kals. Eesti koolijuhtide tööstress ja läbipõlemine. Juhendajad K. Fischer, E. Merisalu.
 7. Triin Kriisa. Dispersioonanalüüsi eelduste mõju F-testile. Juhendaja M. Vähi.
 8. Kirill Linnik. Hindade statistika ja indeksid (vene k.). Juhendaja T. Nahtman.
 9. Keit Musting. Valikumeetodid auditi tarbeks. Juhendaja I. Traat.
 10. Piret Paomees. Puu vanuse määramisest korba paksuse järgi. Juhendaja T. Kollo.
 11. Rait Ress. Kõnepikkuste jaotuse modelleerimine. Juhendaja K. Pärna.
 12. Natalja Slugina. Optimaalse portfelli koostamine SAS süsteemi abil. Juhendaja K. Pärna.
 13. Ardo Säks. Optsioone sisaldavate optimaalsete portfellide koostamine Markowitzi portfelliteooria kohaselt. Juhendaja R. Kangro.
 14. Taavi Tasuja. Järjekorrasüsteemid ja nende simuleerimine SAS-tarkvara abil. Juhendaja K. Pärna.
 15. Anet Tomberg. Kauguste kasutamine diskriminantanalüüsis. Juhendaja S. Koskel.
 16. Triin Umbleja. Mitmetasemelised mudelid eesti, soome ja vene suitsetamisuuringu andmetel. Juhendaja K. Fischer.
 17. Mirjam Vallas. Toidu tarbimine Eestis aastatel 1992 ja 2001. Juhendaja M. Vähi.
 18. Olesja Zaporoštšenko. Juhuslike vigade mõju modelleerimine regressioonanalüüsi mudelis (vene k.). Juhendaja A.-M. Parring.
 19. Merilyn Zuts. Hambakaare laiuse prognoosimine hambumuse tüübi abil. Juhendaja A.-M. Parring. 

2001

 Magistritööd 2001

 1. Julia Abramova. Suremustabel ja riskipreemia Hansapanga kindlustuse näitel. Juhendaja O. Karma.
 2. Irina Keller. Delta-hedgingu perioodi optimiseerimine valuutaoptsioonide korral. Juhendaja K. Pärna.
 3. Tatjana Obidina. Description of sampling designs by eigenvalues. Juhendaja I. Traat.
 4. Kaari Orav. Riski väärtus ehk VaR Eesti Panga investeerimisportfelli näitel. Juhendaja T. Kollo.
 5. Margus Pihlak. Mitmemõõtmeliste jaotusfunktsioonide lähendamine. Juhendaja T. Kollo.
 6. Heti Pisarev. Structural nested mean models in a repeated measures setting. Juhendaja K. Fischer.
 7. Inge Ringmets. Resistance to (re)infection with Schistosoma mansoni in Senegalese epidemic foci. Juhendajad M. Aerts, J. Scott.

Bakalaureusetööd 2001

 1. Jevgeni Budalov. Loglineaarne analüüs. Juhendaja A.-M. Parring.
 2. Olga Gorjajeva. Erindid statistilises andmestikus. Juhendaja S. Koskel.
 3. Jane Jostov. Logistiline regressioon statistikapaketis SPSS. Juhendaja A.-M. Parring.
 4. Sirje Kiiber. Dispersioonanalüüs paketiga SPSS. Juhendaja M. Vähi.
 5. Valeri Koort. Simulatsiooni- ja puumeetoditest Euroopa tüüpi optsioonide hindade arvutamisel. Juhendaja R. Kangro.
 6. Elsa Leiten. Statistilisest metsainventeerimisest Eestis. Juhendaja I. Traat.
 7. Agneta Matthiessen. Mitmene võrdlemine. Juhendaja A.-M. Parring.
 8. Jaana Raudla. Eestlaste suremusnäitajad kõrges vanuses. Juhendaja T. Kollo.
 9. Jevgeni Rjabinin. Bootstrap valikuteoorias. Juhendaja I. Traat.
 10. Anne Selart. Mitmemõõtmeline asümmeetriline normaaljaotus. Juhendaja T. Kollo.

Semestritööd 2001

 1. Maria Ainson. SAS Analyst kasutamine. Juhendaja M. Vähi.
 2. Tiia Arro. Valimi mahu määramine lineaarse ja logistilise regressiooni korral. Juhendaja E. Käärik.
 3. Anna Bileva. Hüpoteeside kontrollimine süsteemis SAS. Juhendaja A.-M. Parring.
 4. Jevgeni Budalov. Sagedustabeli analüüs. Juhendaja A.-M. Parring.
 5. Dmitri Dontsov. Mitteparameetriline dispersioonanalüüs. Juhendaja M. Vähi.
 6. Marina Faruškina. Tasuta statistiline tarkvara. Juhendaja E. Käärik
 7. Kati Hoop. Markowitzi portfelliteooria. Juhendaja K. Pärna.
 8. Mihhail Juhkam. Matemaatilise statistika digitaalne ülesannete kogu majandusteaduskonna üliõpilastele. Juhendaja K. Ääremaa.
 9. Pille Kool. Faktoranalüüsi meetodite võrdlus modelleeritud andmete põhjal. Juhendaja A.-M. Parring.
 10. Ivika Puusepp. Hindavad funktsioonid. Juhendaja I. Traat.
 11. Jaana Raudla. Suremuse mudelid eakatele. Juhendaja T. Kollo.
 12. Kadri Ruusmaa. Toiduainete tarbimise analüüs. Juhendaja A.-M. Parring.
 13. Risto Tamme. Peipsi mudeli realiseerimine programmeerimise keeles Java. Juhendaja T. Möls. 
 14. Anu Teeäär. Mitmemõõtmeline asümmeetriline normaaljaotus. Juhendaja T. Kollo.

 

2000

Magistritööd 2000

 1. Merle Kurvits. Normaalne Gaussi pöördjaotus. Juhendaja T. Kollo.
 2. Meelis Käärik. Jaotuse lähendamine tõkestatud hulkadega. Juhendaja K. Pärna.
 3. Jan Liinev. Latent class analysis in validation of diagnostic tests for visceral leishmaniasis. Juhendaja E. Goetghebeur (Belgia).
 4. Kaire Ruul. Korrelatsioonimaatriksi jaotuse empiiriline analüüs. Juhendaja professor T. Kollo.

Bakalaureusetööd 2000

 1. Julia Bõtšinskaja. Muutuva intensiivsusega järjekorrasüsteemi optimiseerimine. Juhendaja K. Pärna.
 2. Svetlana Bizjajeva. Kaks-korda-kaks sagedustabelite analüüsivõimalused. Juhendaja E. Käärik.
 3. Kersti Kriisk. Gini kordaja ja tema hinnangu jaotusJuhendaja E.-M. Tiit.
 4. Kristiina Rajaleid. JärjestusvalikJuhendaja I. Traat.
 5. Eneli Reimets. Tehingusignaalide statistiline analüüs. Juhendaja K. Pärna.
 6. Anne-Liis Rämson. Aktsiahindade päevasisene prognoosimine. Juhendaja K. Pärna.
 7. Dmitri Sestopalov. Programm ARLK-protsesside ja ülekandefunktsioonmudelite korrelatsioonifunktsioonide arvutamiseks (vene keeles). Juhendaja M. Viil.
 8. Anne Reitsak. Jaotuse keskringJuhendaja K. Pärna.
 9. Harry-Anton Talvik. Simulatsioonprogramm "KENO-LOTO". Juhendaja K. Pärna.
 10. Monika Unt. Hinnangud tagasipanekuga valikudisaini korral. Juhendaja I. Traat.
 11. Natalja Jedomskihh. Ettevõtete finantsnäitajate prognoosimineJuhendaja A.-M. Parring.
 12. Liile Jõgi. Eesti aktsiaturu parameetrite hindamisestJuhendaja R. Kangro.
 13. Eva Kessler. Ravimi efektiivsuse hindamine sagedustabelite põhjal. Juhendaja K. Fischer.
 14. Tatjana Kirilina. Olekuruumi mudelid ja protseduur STATESPACE (vene keeles). Juhendaja M. Viil.
 15. Annika Krutto. Pensionikindlustuse matemaatilised mudelid. Juhendaja T. Kollo.
 16. Jüri Kuzmin. Üldistatud lineaarsed mudelid. Rakenduslik näide sotsioloogilisele andmestikule. Juhendaja E.-M. Tiit.
 17. Kristi Lehto. Eesti laste antropoloogiliste mõõtude kasvumudelid esimese 13 elukuu vältel. Juhendaja E.-M. Tiit.
 18. Aimar Puru. Statistika seletav sõnastikJuhendaja M. Vähi.
 19. Marek Tuul. Lünklike rändevaatluste statistiline analüüs hallhane (Anser anser) näitel. Juhendaja T. Möls.

Semestritööd 2000

 1. Sirje Kiiber. Sagedustabeli koostamine SPSS vahenditega. Juhendaja M. Vähi.
 2. Kersti Kriisk. Gini kordaja ja temaga seotud mõisted. Juhendaja E.-M. Tiit.
 3. Kristi Lehto. Eesti laste antropoloogiliste mõõtude kasvumudelid esimese 13 elukuu vältel. Juhendaja E.-M. Tiit.
 4. Jane Jostov. Esmatutvus statistikapaketiga SPSS. Juhendaja A.-M. Parring.
 5. Aimar Puru. Dispersioonanalüüs statistikapaketiga SPSS. Juhendaja M. Vähi.
 6. Marek Tuul. Hallhanede (Anser anser) loendamisandmete eeltöötlemise metoodika. Juhendaja T. Möls.
 7. Agnes Matthiessen. Dispersioonanalüüsi eelduste mõju uurimine. Juhendaja A.-M. Parring.
 8. Valeri Koort. Optsioonide hindade arvutamine simulatsioonimeetodiga. Juhendaja R. Kangro.
 9. Olga Gorjajeva. Empiirilise andmestiku esmasanalüüsi vahendid. Antropomeetriline andmestik. Juhendaja S. Koskel.
 10. Anu Iher. Õppevahend jaotuste tihedusfunktsioonide tundmaõppimiseks (WWW-vahendusel). Juhendaja A. Rääbis.
 11. Randel Veerits. Meditsiiniuuringutes 2*2 sagedustabelite juures kasutatavad katseplaanid ja seosekordajad. Juhendaja M. Möls.
 12. Natalia Gluškova. Eesti rahvastiku suremustrendi analüüs elutabelite põhjal. Juhendaja T. Kollo.
 13. Vairo Raja. Statistiline andmetöötlus veebibrauseriga. Juhendaja M. Viil.
 14. Jevgeni Rjabinin. Multinomiaal- ja hüpergeomeetriline jaotus valikudisainidena. Juhendaja I. Traat. 
 15. Anne Selart. Suremuse mudelid eakatele. Juhendaja T. Kollo.

 

1999

Doktoritööd

Krista Fischer. Structural Mean Models for Analyzing the Effect of Compliance in Clinical Trials. Struktuurse keskmise mudelid tegeliku ravi mõju analüüsil kliinilistes katsetes. Juhendajad Els Goetghebeur ja Tõnu Kollo. Oponendid Niels Keiding ja Ene-Margit Tiit.

Jüri Lember. Consistency of Empirical k-centres. Empiiriliste k-tsentrite mõjususJuhendaja Kalev Pärna. Oponendid Alfredas Račkauskas ja Riho Lepp.

Magistritööd 1999

 1. Birgit Strikholm. Modelling time-varying seasonality in quarterly industrial production series. Ajas muutuva sesoonsuse modelleerimine kvartaalsetes tööstustoodanguindeksi ridades. Juhendajad Timo Teräsvirta ja Martin Viil.
 2. Agne Soome. Rahvastikustatistika õpik. Juhendaja E.-M. Tiit.

Bakalaureusetööd 1999

 1. Andres Kütt. Eesti aktsiaturu statistiline analüüs: börsikrahhi mõjud. Juhendaja K. Pärna.
 2. Inga Jakoreva. Reliaabluse hindamine pakettidega STATISTICA, SAS ja SPSS. Juhendaja E. Käärik.
 3. Margit Nerman. Statistikat EXCELi diagrammide abil. Juhendaja A.-M. Parring. .
 4. Tatjana Obidina. Valikudisaini sõltuvuskarakteristikud. Juhendaja I. Traat.
 5. Katre Seema. Regressioonikordajate asümptootiline jaotus. Juhendaja A.-M. Parring.
 6. Siret Tamm. Diskriminantanalüüs. SegamudelidJuhendaja S. Koskel.
 7. Jelena Tšernõšova. Täielike ja osaliste järjestuste korrespondentsanalüüsJuhendaja K. Pärna.
 8. Eva Tühis. Black-Scholes'i mudeli kasutatavusest optsioonide hindamisel Eesti tingimustes. Juhendaja R. Kangro (RMI).
 9. Ragnar Õun. Eesti rahvastiku muutused XX sajandi esimesel poolel ja mittetäpselt teadaolevate rahvastikusündmuste hindamine. Juhendaja E.-M. Tiit.
 10. Marina Jagolnikova. Maksimaalse entroopia printsiip ja mõned alumised tõkked entroopiale. Juhendaja K. Pärna.
 11. Natalja Jurevitš. Klasteranalüüsi hierarhilised meetodidJuhendaja A.-M. Parring.
 12. Jelena Boldõreva. Dispersioonanalüüsi segamudelite uurimine statistilise modelleerimise abil.Juhendaja T. Nahtman.
 13. Ergo Jõepere. Kõrguse ja rinnasdiameetri päritavuse uurimine harilikul männil. Juhendaja T. Möls.
 14. Artur NovekRahvastikustatistika sõnastik. Juhendaja E.-M. Tiit.
 15. Zanna Petritševa. Juhuslike elementide ruumidJuhendaja J. Lember.
 16. Margus Pihlak. Mitmemõõtmeliste jaotusfunktsioonide lähendamineJuhendaja T. Kollo.
 17. Heti Pisarev. Erinevate meetodite võrdlus puude aastarõngaste laiuse prognoosimiselJuhendaja K. Fischer.
 18. Virgi Puusepp. Sõltuvusstruktuuride analüüs nulle sisaldavate korrelatsioonimaatriksite abil. Juhendaja E.-M. Tiit.
 19. Annika Randmets. Patsiendi koostöö kliinilises katses ja puuduvad andmedJuhendaja K. Fischer.
 20. Inge Ringmets. Segu komponentide määramine graafiliste meetoditegaJuhendaja T. Kollo.

Semestritööd 1999

 1. Siret Tamm. Andmetöötlus ja diskriminantanalüüsJuhendaja S. Koskel.
 2. Margit Nerman. EXCELi kasutamine matemaatilise statistika õpetamisel gümnaasiumisJuhendaja A.-M. Parring.
 3. Julia Bõtšinskaja. Järjekorrasüsteemid M/G/1 j M/G/k. Juhendaja K. Pärna, retsensent M. Viil.
 4. Ergo Jõepere. Kõrguse ja rinnasdiameetri päritavuse uurimine harilikul männil. Juhendaja T. Möls.
 5. Dimitri Sestopalov. Programm ARLK-protsesside auto- ja osaauto-korrelatsioonide arvutamiseks.Juhendaja M. Viil.
 6. Eva Kessler. Ravimi efektiivsuse hindamine meditsiinilistes katsetes. Juhendaja K. Fischer.
 7. Tatjana Kirilina. Pöördautokorrelatsioonifunktsioon (vene k.). Juhendaja M. Viil.
 8. Artur Novek. Rahvastikustatistika sõnastiku infotehnoloogiline skeemJuhendaja E.-M. Tiit.
 9. Annika Randmets. Patsiendi koostöö kliinilises katses ja puuduvad andmed. Juhendaja K. Fischer.
 10. Anne Reitsak. Jaotuse kesklõikJuhendaja K. Pärna.
 11. Svetlana Bizjajeva. Shansside suhe. Juhendaja E. Käärik.
 12. Eneli Reimets. Tehingusignaalide genereerimine lõikamismudeliga SAS süsteemi abilJuhendaja K. Pärna.
 13. Anne-Liis Rämson. Aktsiahindade päevasisese dünaamika uurimine Hansapanga aktsiate põhjal. Juhendaja K. Pärna.
 14. Annika Krutto. Suremustabelite võrdlemineJuhendaja T. Kollo.
 15. Kristiina Rajaleid. Suurima tõepära hinnangu jaotus lihtsas faktoranalüüsi mudelis. Juhendaja I. Traat.

  

1998

 Magistritööd 1998

 1. Säde Koskel. Empiirilise andmestiku statistilise analüüsi strateegia antropomeetrilise materjali näitel. Juhendaja E.-M. Tiit.
 2. Anneli Kukk. Hinnangu dispersioon samade marginaaljaotustega valikudisainide klassil. Juhendaja I. Traat.
 3. Anne Pirn. Elukindlustusmatemaatika I. Juhendaja T. Kollo.
 4. Hele-Liis Viirsalu. Mitmemõõtmeliste sõltuvusstruktuuride esitusest C-korrelatsiooni-maatriksite kaudu. Juhendaja E.-M. Tiit.

Bakalaureusetööd 1998

 1. Kaire Ruul. Korrelatsioonimaatriksi jaotuse lähendamine. Juhendaja T. Kollo
 2. Tarmo Kiivit. Aktsiahindade juhuslikkuse kontroll Eesti Hoiupanga näitel. Juhendaja M. Viil.
 3. Meelis Käärik. Jaotuste k-tsentrite koondumine ja karakteristlikud funktsioonid. Juhendaja K. Pärna.
 4. Andres Kütt. Eesti aktsiaturu statistiline analüüs: börsikrahhi mõjud. Juhendaja K. Pärna.
 5. Külli Laanet. Regressioonimudeli valiku meetodid. Juhendaja K. Fischer.
 6. Kandela Puss. Loote ja vastsündinu kaalu prognoosimine ultrahelimõõtmiste põhjal. Juhendajad E.-M. Tiit, H. Kaarma.
 7. Agne Soome. Rahvastiku muutumise mudelid. Juhendaja E.-M. Tiit.
 8. Gabriel Villers. Optimaalsed tunnuskomplektid lünkliku andmestiku korral. Juhendaja T. Möls.
 9. Kristi Kuljus. Geomeetriliste kvantiilide arvutamine. Juhendaja T. Kollo.

Semestritööd 1998

 1. Kristi Kuljus. Mitmemõõtmelised geomeetrilised kvantiilid. Juhendaja T. Kollo.
 2. Inge Ringmets. Segu jaotus ja selle parameetrite hindamine momentide meetodil. Juhendaja T. Kollo.
 3. Külli Laanet. Klassikalise regressioonanalüüsi eeldused. Juhendaja K. Fischer.
 4. Elsa Leiten. Järkstatistikute jaotusestJuhendaja I. Traat.
 5. Jelena Tšernõšova. Kvalitatiivsete andmete analüüs lineaarsete meetodite abil. Juhendaja K. Pärna.
 6. Jelena Boldõreva. ANOVA uurimine statistilise modelleerimise abilJuhendaja T. Nahtman.
 7. Marina Jagolnikova. Vastsündinu antropomeetriliste tunnuste analüüsJuhendaja S. Koskel.
 8. Margus Pihlak. Ekstremaalsete väärtuste jaotusfunktsioonidJuhendaja T. Kollo.
 9. Katre Seema. Mitmemõõtmeliste andmestike graafiline kirjeldamine statistikapaketis S-Plus for Windows 3.3. Juhendaja A.-M. Parring.
 10. Gabriel Villers. Tunnuste optimaalne rühmitamine lünkliku andmestiku korral mitmemõõtmelises analüüsis. Juhendaja T. Möls.
 11. Liile Jõgi. Optsioonide hindamisest. Juhendaja R. Kangro.
 12. Harry-Anton Talvik. Õpiprogramm “Loto”. Juhendaja K. Pärna.
 13. Tatjana Obidina. Maatriksseoseid. Juhendaja I. Traat.
 14. Monika Unt. Astmeridade jaotustest. Juhendaja I. Traat.
 15. Zanna Petritševa. Mõõtuvus üldistes ruumides. Juhendaja J. Lember.
 16. Eva Tühis. Black-Scholes’i mudeli kasutatavusest optsioonide hindamisel Eesti tingimustes. Juhendaja R. Kangro. 

1997

Magistritööd 1997

 1. Eve Aruvee. Sesoonsuse modelleerimine ökoloogias. Juhendaja T. Möls.
 2. Svetlana Dudkina. Crameri laostumistõenäosuse hindamine (vene k.). Juhendaja T. Kollo.
 3. Tanel Kaart. Dispersioonikomponentide ja päritavuskoefitsiendi hindamine loomapopulatsioonides.Juhendaja T. Möls.
 4. Kadri Meister. Valikudisaini mõju hinnangute jaotusele. Juhendaja I. Traat.
 5. Olga Rõkunova. The asymptotic distribution of the sample correlation coefficient. Juhendaja A.-M. Parring
 6. Jaanus Sibul. Tihedusfunktsiooni mitmemõõtmeline lähendamine. Juhendaja T. Kollo.

Bakalaureusetööd 1997

 1. Liia Kirnmann. Kasumianalüüs ja kasumi jaotamine elukindlustusseltsisJuhendaja T. Kollo.
 2. Karin Kukk. Rahuldamata nõuete reservid kahjukindlustusesJuhendaja T. Kollo.
 3. Kaari Orav. Juhuslike suuruste summa lähendamisest kogukahju näitel. Juhendaja T. Kollo.
 4. Liivi Halling. Sissejuhatus longituudanalüüsi. Juhendaja E.-M. Tiit.
 5. Merle Kurvits. Elukestusanalüüs ühe riskifaktori puuduvate väärtuste korral (insultide andmestiku näitel). Juhendaja K. Lapp
 6. Tõnis Maldre. Eesti rahvastiku stohhastiline prognoosJuhendaja E.-M. Tiit.
 7. Märt Möls. Comparing and Predicting Compliance with a once a day and twice a day prescription of blood pressure reducing drugs. Juhendaja E. Goetghebeur.
 8. Triin Ojamaa. Sesoonsete aegridade analüüsi meetod X-11 ja selle kasutamine SAS-süsteemis. Juhendaja M. Viil.
 9. Kaja Orav. Lineaarne regressioonanalüüs paketiga SPSS. Juhendaja A.-M. Parring.
 10. Raine Ränkel. Liithinnang korduvuuringu korral rakendusega leibkonnauuringule. Juhendaja I. Traat
 11. Airi Viiart. Tasandilise punktihulga lähendamine ringidegaJuhendaja K. Pärna

Semestritööd 1997

 1. Inga Jakoreva. Reliaabluse hindamine.  Juhendaja E. Käärik.
 2. Natalja Jedomskihh. Determinatsioonikordaja üldistused. Juhendaja A.-M. Parring.
 3. Natalja Jurevitš. Korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi alused. Juhendaja A.-M. Parring.
 4. Kandela Puss. Loote kasvu mudel ultraheli mõõtmiste põhjalJuhendaja E.-M. Tiit.
 5. Kaire Ruul. Jaotuse lähendamine mitmemõõtmelise normaaljaotusega. Juhendaja T. Kollo.
 6. Jüri Kuzmin. Lineaarne regressioonanalüüs ja  SAS/insight. Juhendaja S. Koskel.
 7. Meelis Käärik. Jaotuse lähendamine lõpliku hulgaga ja karakteristlikud funktsioonid. Juhendaja K. Pärna.
 8. Virgi Puusepp. Sündimuse nihke mudel. Juhendaja E.-M. Tiit.
 9. Eva Rauba. Tasakaalustamata dispersioonanalüüsi ülesande lahendamine SAS-süsteemis. Juhendaja M. Vähi. 
 10. Ragnar Õun. Rahvastiku struktuuri hindamine lünklike andmete ja mittestabiilse rahvastikumudeli korral. Juhendaja E.-M. Tiit. 

1996

Magistritööd 1996

 1. Anneli Soom. Kvalitatiivsete tunnuste vahelise seose visualiseerimine. Juhendaja L.-M. Tooding.
 2. Dagne Kivisild. Korrelatsioonimaatriksi kumer-ekstremaalne ja kumer-kvaasiekstremaalne lahutus. Juhendaja E.-M. Tiit.
 3. Märt Möls. Comparing and predicting compliance on one per day and twice per day regimeJuhendaja Els Goetghebeur (Limburgi ülikool, Belgia).

Bakalaureusetööd 1996

 1. Marika Guralnik. Omaväärtusanalüüsil põhinevate struktuuriindeksite kasutamine taksonoomias. Juhendaja T. Möls.
 2. Hele-Liis Helemäe. Mitmemõõtmelised sõltuvusstruktuurid. Juhendaja E.-M. Tiit.
 3. Martin Viil. Sesoonse libiseva keskmise ühiklahendi testimine. Juhendaja Pentti Saikkonen (Helsinki ülikool).
 4. Jane Liinev. Kovariatsioonimaatriksi funktsioonide uurimine. Mitmemõõtmeliste jaotuste karakteristikud ning nende kasutamine modelleerimisprotsessis. Juhendaja T. Kollo.
 5. Hardi Kampus. Autoregressiivse protsessi ohje. Juhendaja K. Pärna.
 6. Anneli Kukk. Kalibreerimishinnang valikuuringus. Juhendaja I. Traat.
 7. Helen Paut. Rahvaloenduse tulemuste statistilisi hinnanguid. Juhendaja K. Ääremaa.
 8. Ulvi Tormila. Kordusmõõtmised. Juhendaja E. Käärik.
 9. Kadri Vaino. Lapse pea mudel. Juhendaja E.-M. Tiit.
 10. Hanno Valdmann. Kolmefaktorilise dispersioonanalüüsi hierarhiline ja hierarhilis-ristseoseline mudel. Juhendaja M. Vähi.
 11. Maria Zeltser. Kujundusmaatriks ja selle üldistused. Juhendaja T. Kollo.
 12. Tatjana Nahtman. Overview of multiplicity adjustment methods. Juhendaja E. Lesaffre (Limburgi ülikool, Belgia).
 13. Katrin Parv. Riskitunnuste prognoosimine erinevates füüsilise aktiivsuse klassidesJuhendaja E. Käärik.
 14. Anne Pirn. Surevustabelite koostamisest Eesti andmetel. Juhendaja T. Kollo.
 15. Rait Põllendik. Programm DISAIN valikuuringu andmete analüüsiks ja meetodite võrdlemiseks.Juhendaja I. Traat.
 16. Birgit Strikholm. Dünaamiline regressioon. Pärnu lahe näide. Juhendaja M. Viil.
 17. Holger Tamm. Geograafiliste andmestike analüüs aegrea multiplikatiivse mudeli abil. Juhendaja A.-M. Parring.

 1995

 Magistritööd 1995

 1. Rain Oks. Aegridade analüüs personaalarvutil programmipaki STATGRAPHICS abilJuhendaja M. Viil.
 2. Jaano Inno. Statistiline valikuuring rakendusega Eesti pere-eelarve uuringule. Juhendaja I. Traat. 
 3. Martin Viil. Sesoonse libiseva keskmise ühiklahendi testimine. Juhendaja P. Saikkonen (Helsinki ülikool).

 

1994

Magistritööd 1994

 1. Jüri Lember. Tõenäosusjaotuse lähendamine ruutkaofunktsiooni põhjal. Juhendaja K. Pärna.
 2. Ene Käärik. Juhusliku vektori indeksfunktsioonide esitused. Juhendaja E.-M. Tiit.
 3. Kadri Hiob. Matemaatiline statistika. Algkursus koolidele. Juhendaja E.-M. Tiit.
 4. Ain Rääbis. Programmipakett STATKOOLJuhendaja E.-M. Tiit.
 5. Maie Thetloff. Metoodika laste antropomeetrilise arengu statistiliseks analüüsiks. Juhendaja E.-M. Tiit.
 6. Krista Lapp. Comparative study of aerosols used in the veterinaryJuhendaja J. Lindsey (Limburgi ülikool, Belgia).
 7. Tatjana Nahtman. Overview of multiplicity adjustment methods. Juhendaja E. Lesaffre (Limburgi ülikool, Belgia).

 

1993

Magistritööd 1993

 1. Tarmo Koll. Pindalade ühtlaselt mõjusad hinnangud juhuslike sirgete abil. Juhendaja K. Pärna.
 2. Mare Vähi. Dispersioonanalüüsi protseduuride testimine täpse valimi abil. Juhendaja E.-M. Tiit.

Aasta

Nimi

Töö

Pealkiri

Juhendaja

1993

Nadežda Bazunova

Diplomitöö

Lie väli naturaalses, adapteeritud ja invariantses baasis.

Prof. M. Rahula

 

Lilla Dovner

Diplomitöö

Ajasarnased poolsümmeetrilised pinnad ruumis E^5.

Prof. Ü. Lumiste

 

Siiri Drenkhan

Diplomitöö

Ortogonaalridade absoluutne summeeruvus.

Dots. H. Türnpu

 

Piia Heinsoo

Diplomitöö

Summeeruvustegurid koosinusridade koondumise uurimisel ruumis L.

Dots. M. Tõnnov

 

Jelena Hopp

Diplomitöö

Tensorkorrutis polügoonidest üle Ð-ringide.

Dots. V. Fleischer

 

Kaja Lõuna

Diplomitöö

Summeerimismenetluste sisalduvus ja summeeruvustegurid tugeva summeeruvuse korral.

Dots. V. Soomer

 

Tiit Mauer

Diplomitöö

Kaspoidsed singulaarsused.

Prof. M. Rahula

 

Kaidi Palmiste

Diplomitöö

Maatriksteisendused maatrikside jadaga määratud jada ruumidesse.

Dots. E. Kolk

 

Natalja Petrova

Diplomitöö

Multiplikatiivsete süsteemidega määratud ridade koonduvus.

Dots. H. Türnpu

 

Terje Sinik

Diplomitöö

Multiplikatiivsete süsteemide produktsüsteemide aproksimatiivsed omadused.

Dots. H. Türnpu

 

 

 

 

 

1994

Terje Hõim

Diplomitöö

Mõõdu järgi kiirusega koonduvuse probleeme.

Dots. H. Türnpu

 

Jelena Matina

Diplomitöö

Ortogonaalridade summeeruvus peaaegu kõikjal. (vene keeles)

Dots. H. Türnpu

 

Arvo Vennola

Diplomitöö

Parempoolsete S-polügoonide mitmesuguste lameduste ning tingimuste (P) ja (E) vahelised seosed.

Prof. M. Kilp

 

 

 

 

 

1995

Airi Kelk

Bakal.töö

Vektorruumi lineaarkujutused.

Dots. A. Parring

 

Marek Schapel

Bakal.töö

Afiinsete teisenduste üheparameetrilised alamrühmad ja nende orbiidid.

Prof. Ü. Lumiste

 

 

 

 

 

1995

Jelena Filonenko

Magistritöö

Poolparaleelsed ruumisarnased pinnad pseudoeukleidilises ruumis.

Prof. Ü. Lumiste

 

Lilla Dovner

Magistritöö

Poolparaleelsed ajasarnased pinnad ruumis  E_k^n.

Prof. Ü. Lumiste

 

Terje Hõim

Magistritöö

Mõõdu järgi kiirusega koonduvus ja summeeruvus.

Dots. H. Türnpu

 

Hannes Jukk

Magistritöö

Jadaruumide topologiseerimine summaruumi abil.

Prof. T. Leiger

 

Valdis Laan

Magistritöö

Monoidide homoloogilisest klassifikatsioonist.

Prof. M. Kilp

 

Kaia Rammulus

Magistritöö

Vektorväärtustega jadade ruumide beta-kaasruumid.

Prof. T. Leiger

 

Toomas Susi

Magistritöö

Afiinse rühma jätkatud operaatorid ja polünoomide algebralised invariandid.

Prof. M. Rahula

 

 

 

 

 

1996

Tõnis Eelma

Bakal.töö

Maple’i kasutamine matemaatilise analüüsi õpetamisel.

Dots. R. Roomeldi

 

Rainis Haller

Bakal.töö

M(r,s)-võrratus.

Prof. E. Oja

 

Viktoria Ivanova

Bakal.töö

Shodimost< po plotnosti i posledovatel<nostnõe metodõ summirovaniy.

Dots. E. Kolk

 

Indrek Kaldo

Bakal.töö

Superalgebrad ja nende rakendused supersümmeetrilises kvantmehaanikas.

V.-tead. V. Abramov

 

Marit Kikas

Bakal.töö

Ruumi R^n+1 n-pinnad.

Dots. A. Parring

 

Diana Sokolova

Bakal.töö

Ortogonaalridade summeeruvus.

Dots. H. Türnpu

 

Maria Zeltser

Bakal.töö

Simple double sequence spaces.

Prof. T. Leiger

 

Jelena Tšupik

Bakal.töö

Ortogonaalridade koonduvus peaaegu kõikjal.

Dots. H. Türnpu

 

Kalle Vilbaste

Bakal.töö

Projektiivsed polügoonid.

Prof. M. Kilp

 

 

 

 

 

1996

Nadežda Bazunova

Magistritöö

Diferentsiaalvõrrandite geomeetriast.

Prof. Ü. Lumiste

 

Eno Tõnisson

Magistritöö

LOGO süsteem ja selle kasutamine koolimatemaatikas.

Dots. J. Afanasjev

 

 

 

 

 

1997

Ain Iro

Bakal.töö

Topoloogilise vektorruumi jada Knoppi tuum.

Dots. L. Loone

 

Vladimir Kutšmei

Bakal.töö

Maksimaalsed paarikaupa ortogonaalsete ladina ruutude hulgad.

Prof. K. Kaarli

 

Natalia Saealle

Bakal.töö

Funktsionaalridade koonduvus ja summeeruvus peaaegu kõikjal.

Dots. H. Türnpu

 

 

 

 

 

1997

Maria Zeltser

Magistritöö

Simple double sequence spaces and the solid topology.

Prof. T. Leiger

 

 

 

 

 

1998

Mart Abel

Bakal.töö

Topoloogilised lõikekujutuste algebrad.

Dots. M. Abel

 

Larissa Aljabjeva

Bakal.töö

Koonduvus peaaegu kõikjal ja ruumis L-1.

Dots. H. Türnpu

 

Andrei Filonov

Bakal.töö

Harilike diferentsiaalvõrrandite sümmeetriad.

Prof. M. Rahula

 

Svetlana Hvostova

Bakal.töö

Lineaarkujutuste kanooniline dekompositsioon.

Prof. M. Rahula

 

Uku Lõhmus

Bakal.töö

(-1,1)-Superalgebrad.

Dots. R. Roomeldi

 

Aleksandra Narotšnaja

Bakal.töö

Viete’i kuupkujutised.

Prof. M. Rahula

 

Natalja Zaitseva

Bakal.töö

Cartani jaotus ja esimest järku harilikud diferentsiaalvõrrandid.

Prof. M. Rahula

 

 

 

 

 

1998

Rainis Haller

Magistritöö

James’i refleksiivsuskriteerium ja M(r,s)-võrratused.

Prof. E. Oja

 

 

 

 

 

1999

Jane Albre

Bakal.töö

Mõningaid tulemusi korpuste lõplike laiendite kohta.

Prof. K. Kaarli

 

Olga Bogdanova

Bakal.töö

Gradientnoe otobrazenie ploskosti v ploskost<.

Prof. M. Rahula

 

Ülar Kahre

Bakal.töö

Omadus (M) Lorentzi jadaruumides.

Prof. E. Oja

 

Olesja Kisselevitš

Bakal.töö

Osobennosti "skladka" i "sborka" pri otobrazenii ploskosti v ploskost<.

Prof. M. Rahula

 

Irina Korabljova

Bakal.töö

Sfäär Skui sile muutkond.

Dots. V. Abramov

 

Kati Metsalu

Bakal.töö

Endoprimaalsetest Abeli rühmadest.

Prof. K. Kaarli

 

Dmitri Tseluiko

Bakal.töö

Sistemõ uravnenij Pfaffa v involqcii.

Prof. M. Rahula

 

Jelena Udaltsova

Bakal.töö

Primenenie principa ravnomernoj ograniÞennosti i teorii summiruemosti.

Dots. V. Soomer

 

 

 

 

 

1999

Mart Abel

Magistritöö

Gelfand-Mazuri algebrate lõikeesitused.

Dots. M. Abel

 

Indrek Kaldo

Magistritöö

Supermuutkonnad, üldistatud Grassmanni ja Cliffordi algebrad.

Dots. V. Abramov

 

Vladimir Kutšmei

Magistritöö

Orthomorphisms of abelian groups.

Prof. K. Kaarli

 

Tarmo Metsmägi

Magistritöö

Absoluutne summeeruvus Rieszi menetlusega.

Dots. H. Türnpu

 

Olga Panova

Magistritöö

Lokaalselt pseudokumerad ruumid.

Dots. M. Abel

 

Natalia Saealle

Magistritöö

Shodimost< i summiruemost< poÞti vsqdu.

Dots. H. Türnpu

 

Marek Schapel

Magistritöö

Probleemide väljad koolimatemaatikas.

Dots. T. Lepmann

 

 

 

 

 

1999

Jelena Ausekle

Doktoritöö

Compactness of operators in Lorentz and Orlicz sequence spaces.

Prof. E. Oja

 

Valdis Laan

Doktoritöö

Pullbacks and flatness properties of acts.

Prof. M. Kilp

 

Märt Põldvere

Doktoritöö

Subspaces of Banach spaces having Phelps' uniqueness property.

Prof. E. Oja

 

 

 

 

 

2000

Julia Dovõdenko

Bakal.töö

Modul<-funkcii i  r-võpuklõe funkcii.

Dots. V. Soomer

 

Velve Kaik 

Bakal.töö

Baire-i teoreem.

Prof. E. Oja

 

Kersti Kivisoo

Bakal.töö

Normi diferentseeruvus.

Prof. E. Oja

 

Kaimor Kuusmets

Bakal.töö

Kospoidsed singulaarsused lõikes tasandiga.

Prof. M. Rahula

 

Antti Linno

Bakal.töö

Banachi püsipunkti printsiip.

Prof. E. Oja

 

Kristel Mikkor

Bakal.töö

Teoreem üksteisesse sisestatud hulkadest.

Prof. E. Oja

 

Eve Muru

Bakal.töö

Liikumiste klassifikatsioon.

Lekt. A. Parring

 

Annemai Mölder

Bakal.töö

Lebesgue’i funktsioonid ja funktsionaalridade summee­ru­vus.

Dots. H. Türnpu

 

Elo-Kai Niilo

Bakal.töö

Joonte ja pindade kõrgemat järku kontakt.

Prof. M. Rahula

 

Kati Tabur

Bakal.töö

Elliptilise kõvera punktide rühm.

Lekt. V. Laan

 

Rael Tenson

Bakal.töö

Cardano kujutused.

Prof. M. Rahula

 

Inga Vellend

Bakal.töö

Rogers-Hölderi võrratus.

Prof. E. Oja

 

Boriss Vlassov

Bakal.töö

Koosinusrea koonduvuse tingimused L-meetrikas.

Dots. M. Tõnnov

 

 

 

 

 

2000

Andrei Filonov

Magistritöö

Diferentsiaalvõrrandite sümmeetriate geomeetriline  tõl­gen­­damine.

Prof. M. Rahula.

 

Ain Iro

 

Magistritöö

Lokaalselt kumera ruumi elementide jada tuum.

Dots. L. Loone

 

Uku Lõhmus

Magistritöö

Baeri radikaali nilpotentsus (-1,1)-algebras, mis rahuldab maksimaal­suse tingimust ideaalidele.

Dots. R. Roomeldi

 

Natalja Zaitseva

Magistritöö

Cartani jaotus dzettide kihtkonnas ja diferentsiaal­võrran­di­te geomeetria.

Prof. M. Rahula

 

Hillar Uudevald

Magistritöö

Kunsti geomeetria.

Dots. T. Lepmann

 

 

 

 

 

2001

Erki Larm

Bakal.töö

Kujutused koolimatemaatikas.

Prof. M. Rahula

 

Jevgeni Lušin

Bakal.töö

Topeltjadade ruumide sisalduvusteoreemid.

Prof. T. Leiger

 

Svetlana Maslenikova

Bakal.töö

Euleri integraalid ja nende rakendamine.

Dots. V. Soomer

 

Vitali Retšnoi

Bakal.töö

Singulaarsused “volt” ja “korts” algebraliste pindade valgustamisel.

Prof. M. Rahula

 

Viktoria Sergina

Bakal.töö

Weingarten’i kujutus ja hüperpinna kõverus.

Dots. V. Abramov

 

Aivi Värv

Bakal.töö

Separaablid ruumid.

Prof. E. Oja

 

Hannes Lepp

Bakal.töö

Vektorvälja voog, invariant ja kanooniline parameeter tasandil.

Prof. M. Rahula

 

 

 

 

 

2001

Dmitri Tseluiko

Magistritöö

Monge-Ampére operaatorid lõplike ja lõpmatute džettide struktuuris.

Prof. M. Rahula

 

 

 

 

 

2001

Maria Zeltser

Doktoritöö

Investigation of double sequence spaces by soft and hard analytical methods.

Prof. T. Leiger

 

 

 

 

 

2002

Ragnar Fortuna-Juks

Bakal.töö

Kujutuste ja endomorfismide iteratsioonid.

Em.prof. M. Rahula

 

Veronika Grigorjev

Bakal.töö

Veronese kujutused.

Em.prof. M. Rahula

 

Aile Jair

Bakal.töö

Reaalarvud.

Dots. A. Parring

 

Vadim Kutuzov

Bakal.töö

Singulaarsused polünoomide ruumis seoses Viete’i kujutustega.

Em.prof. M. Rahula

 

Joosep Lippus

Bakal.töö

Alamruumide täiendatavus.

Prof. E. Oja

 

Riivo Must

Bakal.töö

k-inverssed poolrühmad ja ühemõõtmeliste jaotus-poolrühmade konstrueerimine.

Prof. M. Kilp

 

 

Tuuli Susi

Bakal.töö

Vektori pöördeaksiomaatika.

Lektor A. Parring

 

Tanel Tärgla

Bakal.töö

Green’i seosed kategooriatel.

Lektor V. Laan

 

Kerli Viidebaum

Bakal.töö

Muutkonnad ja tensorid.

Dots. V. Abramov

 

Tarmo Vikat

Bakal.töö

Lokaalid ja nende morfismid.

Lektor V. Laan

 

 

 

 

 

2002

Kristel Mikkor

Magistritöö

Nõrgalt kompaktsete operaatorite faktoriseerimine.

Prof. E. Oja

 

Annemai Mölder

Magistritöö

Moodulite ja phi-funktsioonide abil defineeritud jadaruumid.

Dots. E. Kolk

 

 

 

 

 

2002

Rainis Haller

Doktoritöö

M(r,s)-inequalities.

Prof. E. Oja

 

 

 

 

 

2003

Aleksandr Liivapuu

Bakal.töö

Lorentzi rühm.

Dots. V. Abramov

 

Olga Liivapuu

Bakal.töö

H. Weyli kalibratsiooniprintsiip ja Yang-Millsi väljateooria.

Dots. V. Abramov

 

Kerstin–Oudekki Loone

Bakal.töö

Bonsalli tuum pidevate lineaarsete operaatorite ruumis.

Dots. L. Loone

 

Ragnar Pärli

Bakal.töö

Bifurkatsioonid ja singulaarsused.

Em.prof. M. Rahula

 

Nikita Salnikov

Bakal.töö

Monoidide amalgaam, stabiilsus ja lamedus.

Prof. M. Kilp

 

Lenneli Sundja

Bakal.töö

Pind ja pinna kõverus.

Dots. V. Abramov

 

Aleksei Zakževski

Bakal.töö

Hüperpinna lokaalsest struktuurist.

Dots. V. Abramov

 

Kirill Tripolski

Bakal.töö

Ruumi bs ühest üldistusest.

Tead. M. Zeltser

 

Heli Tuopi

Bakal.töö

Kalibratsiooniväljade teooriad.

Dots. V. Abramov

 

 

 

 

 

2003

Kersti Kivisoo

Magistritöö

Simonsi võrratuse üldistus.

Prof. E. Oja

 

Jevgeni Lušin

Magistritöö

Maatriksite jadaga määratud summeerimismenetlused.

Prof. T. Leiger

 

Vitali Retšnoi

Magistritöö

Kujutuste teooria põhiprobleeme.

Em.prof. M. Rahula

 

Kati Tabur

Magistritöö

Ühesus polügoonide injektiivsusega seotud omadustes.

Lekt. V. Laan

 

 

 

 

 

2003

Mart Abel

Doktoritöö

Structure of Gelfand-Mazur algebras.

Prof. M. Abel

 

Vladimir Kutšmei

Doktoritöö

Affine completeness of some Ockham algebras.

Prof. K. Kaarli

 

 

 

 

 

2004

Jelena Beljakova

Bak.töö

O differencial<no-geometriчeskih strukturah giperpoverhnosti.

Dots. V. Abramov

 

Kinnas, Signe

Bak.töö

Kumerad funktsioonid arvteljel ja normeeritud ruumis.

Dots. V. Soomer

 

Kuld, Kristi

Bak.töö

Joonte geomeetria ja sellega seotud teadlased.

Dots. V. Abramov

 

Pundonen, Deivi

Bak.töö

Pind, pinna kõverus ja pinna kanooniline teljestik.

Dots. V. Abramov

 

Tart, Lauri

Bak.töö

Kimbud ja Grothendiecki toposed.

Van.tead. V. Laan

 

Vessin, Ingrid

Bak.töö

Logaritmiliselt kumerad funktsioonid.

Dots. V. Soomer

 

Morozova, Natalja

Bak.töö

Svojstvo metriчeskoj approksimacii.

Prof. E. Oja

 

 

 

 

 

2004

Riivo Must

Magistritöö

Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi.

Prof. M. Kilp

 

Olga Bogdanova

Magistritöö

Vektorvälja sümmeetriad tasandil ja nende rakendused harilike diferentsiaalvõrrandite lahendamisel.

Em.prof. M. Rahula

 

Joosep Lippus

Magistritöö

Projektorid kompaktsete operaatorite ruumile.

Prof. E. Oja

 

Hannes Lepp

Magistritöö

Lineaarrühma tensorkorrutised.

Em.prof. M. Rahula

 

 

 

 

 

2005

Vaiki Aunin

Bak.töö

Banachi ruumide projektiivse tensorkorrutise loomulik sisestus.

Prof. E. Oja

 

Marje Johanson

Bak.töö

Kompaktsete operaatorite M-ideaalid ja M(r,s)-võrratust rahuldavad ideaalid.

Prof. E. Oja

Teadur R. Haller

 

Karin Kivi

Bak.töö

Hulkade ja funktsioonide r-kumerus.

Dots. V. Soomer

 

Agnessa Kroon

Bak.töö

Kuidas Rogersi võrratusest sai Hölderi võrratus.

Prof. E. Oja

Lektor M. Põldvere

 

Esta Kägo

Bak.töö

Diferentsmeetodi koonduvus Laplace’i võrrandi jaoks mittesileda lahendi korral.

Van.teadur U. Kangro

 

Katre Paabo

Bak.töö

Kvaasilineaarsed topoloogilised ruumid, mis on defineeritud vektorbornoloogia abil.

Prof. M. Abel

 

Pille Penjam

Bak.töö

Distribuutorite võrduslamedus.

Van.teadur V. Laan

 

Indrek Zolk

Bak.töö

Godefroy-Saphari teoreemi üldistus.

Parof. E. Oja

 

Ethel Vaaks

Bak.töö

Operaatori spekter ja Bonsalli tuum Hilberti ruumis.

Dots. L. Loone

 

 

 

 

 

2005

Aile Jair

Magistritöö

Lookused, nende konstrueerimine dünaamilise geomeetria tarkvara abil.

Dots. T. Lepmann

 

Lauri Tart

Magistritöö

Subobject classification and geometric morphisms of partially ordered acts.

Van.teadur V. Laan

 

Nikita Salnikov-Tarnovski

Magistritöö

On flatness properties of S-posets.

Prof. M. Kilp

 

Heli Tuopi

Magistritöö

Gradueeritud q-diferentsiaalalgebra ja selle rakendused taandatud kvanttasandil.

Dots. V. Abramov

 

 

 

 

 

2005

Natalia Saealle

Doktoritöö

Convergence and summability with speed of functional series.

Dots. H. Türnpu,

Prof. T. Leiger

 

 

 

 

 

2006

Oliver Ait

Bak.töö

I-koonduvus Banachi ruumis.

Dots. E. Kolk

 

Mari-Liis Kadak

Bak.töö

Baire’i teoreemi rakendusi.

Prof. E. Oja

Lekt. M. Põldvere

 

Oleg Košik

Bak.töö

Faktoriseeruvad inverssed monoidid.

Prof. K. Kaarli

 

Veiko Lehto

Bak.töö

Gälbalgebrad ja nende lõikeesitus.

Van.t. M. Abel

 

Aleksei Lissitsin

Bak.töö

Operaatorite hulga poolt defineeritud aproksimatsiooniomadus.

Prof. E. Oja

 

Peeter Puusemp

Bak.töö

Projektiivse spetsiaalse lineaarrühma lihtsus.

Prof. K. Kaarli

 

Ago-Erik Riet

Bak.töö

Conditional Disclosure of Secrets.

Prof. H. Lipmaa

Prof. K. Kaarli

 

 

 

 

 

2006

Maksim Ivanov

Magistritöö

Kolmnurgaga seotud lõikude geomeetria põhitulemused ja nende tõestusmeetodid.

Dots. E. Abel

 

Indrek Zolk

Magistritöö

Banachi ruumi kommuteeruv aproksimatsiooniomadus.

Prof. E. Oja

 

Ingrid Vessin

Magistritöö

Moodulfunktsioonidega määratud jadaruumid ja tugev summeeruvus.

Dots. V. Soomer

 

 

 

 

 

2006

Kristel Mikkor

Doktoritöö

Uniform factorization for compact subsets of Banach spaces of operators.

Prof. E. Oja

 

Olga Panova

Doktoritöö

Real Gelfand-Mazur algebras.

Prof. M. Abel

 

Annemai Raidjõe

Doktoritöö

Sequence spaces defined by modulus functions and superposition operators.

Dots. E. Kolk

Aasta Töö Autor Pealkiri Juhendaja
1950 Dissertatsioon Gabovitš, J. Periodicheskie "neprerõvnõe drobi võsših irracional'nostej. H. Jaakson
1951 Diplomitöö Einasto, Liia Kolmandat järku lineaarne homogeenne diferentsiaalvõrrand, mille kõik iseärased punktid on regulaarsed. G. Kangro
1951   Leinemann, E. Lineaarse integraalvõrrandi taandamine lineaarsele algebralisele võrrandisüsteemile. G. Kangro
1952 Diplomitöö Prinits, Olaf Newtoni meetodi laiendamine mittelineaarsetele integraalvõrranditele. G. Kangro
1952 Diplomitöö Lumiste, Ülo Kiireima languse meetod ja tema rakendus mittelineaarse integraalvõrrandi lahendamisel. G. Kangro
1952 Diplomitöö Nikolajeva, Marina Maatriksarnetuse rakendus lineaarsete integraalvõrrandite süsteemide puhul. G. Kangro
1953 Auhinnatöö Kaasik, Ülo Funktsionaalvõrrandite lahendamine üldistatud Newtoni meetodiga. G. Kangro
1953 Diplomitöö Mikfeldt, Meeri Mittelineaarsete võrrandite lahendamine kiireima languse meetodiga. G. Kangro
1953 Diplomitöö Mihkelsoo, Heldur Lineaarsete operaatorite analüütiline esitus. G. Kangro
1953 Diplomitöö Laarmann, Jaak Voronoi summeerimismenetlus. G. Kangro
1953 Diplomitöö Kõrtsini, Eveline Euler-Knoppi summeerimismenetlus. G. Kangro
1953 Diplomitöö Kull, Ivar Voronoi menetlusega summeeruvate ridade korrutamine. G. Kangro
1954 Diplomitöö Espenberg, H. Summeeruvustegurid harilike ridade puhul. G. Kangro
1954 Diplomitöö Sulbi, Lembit Analüüsi meetodite rakendusi ridadeteoorias koonduvus- ja hajuvustunnuste tuletamiseks. G. Kangro
1954 Dissertatsioon Einasto, Liia Lineaarse diferentsiaalvõrrandi lahendamisest irregulaarse punkti ümbruses. H. Jaakson
1955 Konverentsi ettekanne Baron, Simson O mnoziteljah summiruemosti dlja dvojnõh rjadov. G. Kangro
1955   Baron, Simson Võvod priznakov shodimosti dvojnõh chislovõh rjadov s polozitel'nõmi chislami. I. Kull
1955 Diplomitöö Tamme, Enn Pöördoperaatori reaksarenduse kasutamine funktsionaalvõrrandite ligikaudsel lahendamisel. Ü. Kaasik
1955 Diplomitöö Jürimäe, Endel Funktsionaalanalüüsi meetodid kahekordsete ridade teoorias. G. Kangro
1955 Diplomitöö Tamme, Leida Sümmeetrilise tuumaga Fredholmi teist liiki integraalvõrrandi omaväärtuste leidmisest. H. Jaakson
1956 Diplomitöö Baron, Simson Mnoziteli summiruemosti dlja dvojnõh rjadov, summiruemõh metodom Chezaro G. Kangro
1956   Tiit, Ene Steinitzi teoreemi üldistus. G. Kangro
1956 Diplomitöö Meius, Anton Pöördinterpolatsiooni kasutamisest võrrandite lahendamisel. L. Võhandu
1957 Diplomitöö Zak, S. Sistemõ nachal'nõh uslovij dlja nekotorõh topologicheskih kart klassa S H. Jaakson
1957 Diplomitöö Jarcev, J. O simmetricheskih reshenijah. H. Jaakson
1957 Diplomitöö Jamsa, Irma Algtingimuste süsteeme antud topoloogilisele kaardile klassist A. H. Jaakson
1958 Diplomitöö Köstner, Liilia Topoloogilise kaardi ühevärviprobleem. H. Jaakson
1958 Diplomitöö Puusepp, Maimu Viis-, kuus- ja seitsenurkadest koosnevate topoloogiliste kaartide moodustamine ja nende lahendite uurimine. H. Jaakson
1958 Diplomitöö Hansen, Helgi Karakteristikute võrrandi lahendite konstrueerimine ja nende rakenduste uurimine. H. Jaakson
1958 Diplomitöö Karrin, Eve Topoloogilise kaardi astaku miinimumi probleem. H. Jaakson
1958 Diplomitöö Ott, Juta Topoloogilise kaardi kahevärvi sümmeetrilised lahendid. H. Jaakson
1958 Dissertatsioon Tamme, Enn Majorantprintsiip iteratsioonimeetodite üldises teoorias. G. Kangro
1958 Diplomitöö Jõgi, Aksel Iteratsioonimeetodite koonduvus mitteanalüütilise operaatori korral. Ü. Kaasik
1958 Diplomitöö Toss, Elviira Viis- ja kuusnurkadest koosnevate topoloogiliste kaartide moodustamine ja nende lahendite uurimine. H. Jaakson
1959 Diplomitöö Karing, Lembit Taandumatud topoloogilised kaardid astakuga kaks. H. Jaakson
1959 Dissertatsioon Baron, Simson Mnoziteli summiruemosti dlja dvojnõh rjadov. G. Kangro
1959 Diplomitöö Mitt, Evi Trigonomeetria kursuse ülesehitus keskkoolis. E. Jürimäe
1959 Diplomitöö Piirimäe, L. Minimaalhüperpinnad astakuga 2 neljamõõtmelises eukleidilises ruumis R_4. Ü. Lumiste
1959 Dissertatsioon Jürimäe, Endel Üldistatud summeerimismenetluste mõningaist omadusist. G. Kangro
1960 Diplomitöö Paomets, Tõnu Topoloogilised kaardid astakuga üks. G. Kangro
1960 Diplomitöö Oper, Mati Tatchelli teoreemi üldistus kahekordsetele ridadele. E. Reimers
1960 Diplomitöö Tõnnov, Margus Jada summeeruvustegurid Rieszi kaalutud keskmiste menetluste puhul. G. Kangro
1960 Diplomitöö Jürgenson, R. Diferentsiaalvõrrandi lahendamine lähedase võrrandiga asendamise teel. E. Tamme
1960 Diplomitöö Tammeste, Rein Järjendanalüüsist. L. Võhandu
1960 Diplomitöö Mauer, Ingrid Topoloogilise kaardi astaku sõltuvus kaardi järgust ja struktuurist. H. Jaakson
1960 Võistlustöö Mullari, Rünno Pinna peasihtide uurimine Ü. Lumiste
1960 Diplomitöö Lasn, Enn Maatriksite vähimate omaväärtuste leidmisest iteratsioonimeetodiga. L. Võhandu
1961 Diplomitöö Vainikko, Gennadi Galjorkini meetodi täpsusest. E. Tamme
1962 Dissertatsioon Vihmann, Frederik Obobsennõe mnoziteli summiruemosti. G. Kangro
1962 Diplomitöö Päll, Vaike Eestikeelne matemaatika-alane kirjandus 1795-1917. Bibliograafia. Ü. Lumiste
1962 Diplomitöö Mansu, Ilmi Eesti matemaatikute tööd geomeetria aluste alal. Ü. Lumiste
1963 Dissertatsioon Mullari, Rünno Issledovanija po teorii mnogomernõh poverhnostej Evklidova prostranstva. Ü. Lumiste
1963 Dissertatsioon Tiit, Ene Ridade ümberjärjestamisest. G. Kangro
1964 Võistlustöö Türnpu, Heino Abstraktsed koonduvus- ja summeeruvustegurid alpha järku Rieszi menetluse jaoks. G. Kangro, S. Baron
1964 Diplomitöö Parring, Aivo Elektromagnetiliste ruumide geomeetriast. Ü. Lumiste
1964 Dissertatsioon Rahula, Maido K differencial'noj geometrii võsšego porjadka. Ü. Lumiste
1964 Diplomitöö Kolde, R. Einsteini ruumide holonoomiarühmadest. Ü. Lumiste
1964 Diplomitöö Türnpu, Heino Fourier ridade absoluutne summeeruvus. G. Kangro
1965 Diplomitöö Palge, Anne Mõned poolpidevate maatriksteisenduste klassid. E. Jürimäe
1965 Diplomitöö Riives, Kaarin Eukleidiliste liikumiste alamrühmadest ja nende orbiitidest. Ü. Lumiste
1965 Diplomitöö Kolk, Enno Summeeruvustegurid üldistatud absoluutse Cesaro summeeruvuse jaoks. G. Kangro
1965 Diplomitöö Alapuu, P.  Ühest mu-kaarde formaalsest mudelist. M. Kõiv
1966 Diplomitöö Abel, Mati O mnoziteljah psi-shodimosti. G. Kangro
1966 Diplomitöö Aladjev, Viktor Nekotorõe primenenija principa maksimuma. Ü. Lumiste
1967 Diplomitöö Sikk, Leiki Tuumasisalduvus ja translatiivsus. G. Kangro
1967 Diplomitöö Orlov, V. Vektornõe polja I teorii raspredelenij. Ü. Lumiste, M. Rahula
1967 Diplomitöö Veeber, Ellen Universaalsete algebrate mitmekohalised endomorfismid ja m-poolrühmad. J. Hion
1967 Dissertatsioon Espenberg, Harri Mnoziteli summiruemosti dlja metoda Eulera-Knoppa. G. Kangro
1967 Diplomitöö Laretei, Anne Tauberi tüüpi tuumateoreemid. G. Kangro
1968 Diplomitöö Peil, V. Ortogonaalridade absoluutne summeeruvus Voronoi-Nörlundi menetlusega. H. Türnpu
1968 Diplomitöö Soomer, Virge Maatriksmenetluste perfektsusest antud summeeruvuskiiruse korral. G. Kangro
1968 Diplomitöö Tsirk, A. I. Formalizacija otdel'nõh võskazõvanij. A. Tauts
1968 Diplomitöö Klauks, Hans Vektorid koolimatemaatikas. Ü. Lumiste
1968 Diplomitöö Aua, H. Kubatuurvalemite ekstremaalülesanded. S. Baron
1968 Diplomitöö Kolde, Anne Konformsete teisenduste rühma alamrühmade orbiite. Ü. Lumiste
1968 Diplomitöö Sepping, Anu Kahekordsete ridade summeeruvustegurid. S. Baron
1968 Diplomitöö Laumets, Tiina Taylori summeerimismenetluse summeeruvustegurid. T. Sõrmus
1969 Diplomitöö Litvinenko, S. N. Summirovanie dvojnõh integralov metodom Chezaro. S. Baron
1969 Diplomitöö Ehasalu, J. Kolmevalentse loogika valemite normaalkujud. A. Tauts
1969 Diplomitöö Linnamägi, Sirje Menetluste klassi A^alpha, beta summeeruvustegurid. S. Baron
1970 Diplomitöö Köbas, Marge Zermelo mõttes saavutamatute hulkade aksiomaatika. A. Tauts
1970 Diplomitöö Kelder, T. Koonduvus suunatud perede abil. G. Kangro
1970 Diplomitöö Lepp, Riho Ühtlase koonduvuse struktuur suunatud peredega. G. Kangro
1971 Diplomitöö Kivinukk, A. Funktsioonide lähendamiskiirus summeeritud Fourier' reaga G. Kangro
1971 Võistlustöö Martin, Eve Ortogonaalridade summeerimine Euler-Knoppi menetlustega. G. Kangro
1971 Diplomitöö Zingfeld, L. Teoremõ Tauberova tipa dlja proizvedeniy Koši rjadov. E. Reimers
1971 Diplomitöö Fljaišer, A. Ob orbitah v A_3 I odnorodnõh prostranstvah obrazovannyh imi. Ü. Lumiste
1971 Diplomitöö Kroon, Jaak Ühest ülesannete klassist kontekstivabade keelte valdkonnas. A. Tauts
1971 Diplomitöö Roomeldi Raul O kol'coidah, v kotorõh vse mul'tiplikativnõe podpolugruppõ s nulem … J. Hion
1971 Diplomitöö Püssa, Tiia Mõned sirgete kaheparameetriliste parvede klassid kolme- ja neljamõõtmelises eukleidilises ruumis. L. Tuulmets
1971 Diplomitöö Nechaeva, J. O priblizhenii funkcij dvuh peremennõh dvojnõmi ortogonal'nõmi rjadami. S. Baron
1971 Diplomitöö Vernitskaja, Lidija Mnozhiteli absoljutnoj summiruemosti dlja proizvedenija metodov Rissa. S. Baron
1971 Võistlustöö Vaatman, V. Mõned Tauberi teoreemid T. Sõrmus
1971 Diplomitöö Täht, M. Teoremõ o mnozhiteljah summiruemosti dlja metodov A^alpha beta. S. Baron
1971 Diplomitöö Engel, L. Osaliselt rekursiivsed funktsioonid ordinalidel. A. Tauts
1971 Diplomitöö Maasikas, I. Kongruencija izotropnõh ploskostej v prostranstvah 1R_4. Ü. Lumiste
1971 Diplomitöö Kressa, Indrek Formaalne pidevus A. Tauts
1971 Dissertatsioon Bel'ko, I.V. Issledovanie polugrupp v gruppah Puankare i Galileja i sootvetstvujushih odnorodnyh prostranstv. A.S. Fedenko
1972 Diplomitöö Pedastsaar, K. Merceri teoreemi üldistusi Banachi ruumi jadadele. T. Sõrmus
1972 Diplomitöö Lepmann, Tiit Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika eriala üliõpilaste edukuse analüüs (AA 1946-1966 sisseastunud). E. Jürimäe
1972 Diplomitöö Leppik, Sirje Üldistatud Fourier ridade koonduvusest peaaegu kõikjal. H. Türnpu
1972 Diplomitöö Martin, Eve Operaatorbaasid topoloogilistes vektorruumides. G. Kangro
1972 Diplomitöö Lõhmus, K. Rieszi menetluste ekvivalentsus. H. Türnpu
1972 Diplomitöö Kirillov, B.V. Issledovanie p-skhodimosti. E. Reimers
1972 Diplomitöö Fljaisher, Vladimir Ob endomorfizmah svobodnõh poligonov. J. Hion
1972 Diplomitöö Saluäär, Tõnu Intereeritud menetluste ekvivalentsusest. H. Türnpu
1972 Diplomitöö Groger, L. Mnozhiteli summiruemosti dlja Chezaro-ogranichennõh dvojnõh integralov. S. Baron
1972 Diplomitöö Nazarov, F. Slabo-bezuslovnaja summiruemost'. H. Türnpu
1972 Diplomitöö Täht, T. Summeerimisbaasid ja nende üldistused. G. Kangro
1972 Diplomitöö Belousov, J. Mnozhiteli f-summiruemosti dlja Chezaro-summiruemõh i Chezaro-ogranichennõh dvojnõh rjadov. S. Baron
1972 Diplomitöö Lepmann, Lea Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetanud matemaatikute kontingendi analüüs. E. Jürimäe
1972 Diplomitöö Merivoo, M. Peyerimhoffi teoreemi üldistusi. H. Türnpu
1973 Diplomitöö Koppel, T. Kõrgema kooli automatiseeritud informatsioonisüsteem stipendiumi määramiseks. E. Jürimäe
1973 Diplomitöö Helemäe, Lia Erikallakuga ja üldhariduslike koolide lõpetanute õppetulemuste võrdlev analüüs. T. Sõrmus
1973 Diplomitöö Goncharenko, J. Prostranstva Orlicha. M. Tõnnov
1973 Diplomitöö Kiisküla, Tõnis Menetluste sisalduvus peaaegu summeeruvuse korral. E. Reimers
1973 Diplomitöö Kask, J. Deduktsiooni otsing intuitsionistlikus loogikas. A. Tauts
1973 Diplomitöö Mašurjan, M. Invariantõ summiruemosti i množestvo soveršenstva poluneprerõvnogo metoda summirovanija, sohranjajušego skhodimost'. E. Jürimäe
1973 Diplomitöö Nikulina, N. Dvumernõe poverhnosti s uslovijami na vektor srednih kriviznõ v eklidovom prostranstve R_5. Ü. Lumiste
1973 Dissertatsioon Riives, Kaarin Svjaznõe polugruppõ Li dviženij i ih orbitõ v Evklidovõh prostranstvah R_4 i R_5. Ü. Lumiste
1973 Diplomitöö Vooglaid, Aare Kontekstis sõltuv eelnevusanalüüs. M. Tombak
1973 Diplomitöö Raup, Avo Mittestandardne mudel aritmeetilise keele interpreteerimiseks. A. Tauts
1973 Diplomitöö Meressoo, Toomas Kihiline hulgateooria. A. Tauts
1973 Diplomitöö Ežova, A. Raschet na EVM elektrofizicheskih i elektricheskih parametrov kremnevõh silovõh ventilej. V. Grigorenko
1973 Diplomitöö Lošenkova, N. Teoremõ tauberova tipa dlja matrichnõh metodov summirovanija dvojnõh rjadov. E. Reimers
1973 Diplomitöö Liias, U. Multiplikaatorid Banachi ruumides. M. Tõnnov
1973 Diplomitöö Selliov, Leevi Astmeoperaatorid ja astmenõrk koonduvus. H. Türnpu
1973 Dissertatsioon Gojhman, V.E. Strukturnye voprosy polej summiruemosti reguljarnyh matric. A. A. Melencov
1973 Dissertatsioon Volkova, N.I. Teoremy tauberova tipa i teoremy vkljuchenija dlja matrichnyh metodov summirovanija rjadov. K.M.Slepenchuk
1974 Diplomitöö Kuuse, L. Deduktiivsed süsteemid lõpmatute valemite jaoks mitteklassikalises loogikas. A. Tauts
1974 Diplomitöö Heeringson, E. Mõningaid A-väärtustega funktsioonialgebrate omadusi. M. Abel
1974 Diplomitöö Miidla, Peep Hulgateooria ülesehitus kategooriate baasil. A. Tauts
1974 Dissertatsioon Bakusova, S.M. Aproksimativnye svojstva linejnyh operatorov, nepreryvnyh otnositel'no slabyh topologij. A. A. Melencov
1974 Dissertatsioon Toger, A.V. O nekotoryh harakteristikah slozhnosti kompaktov gladkih funkcij. puudub
1975 Diplomitöö Vidil, Vilma Registreeritavate faktorite osa õppeedukuse prognoosimisel. E. Jürimäe
1975 Dissertatsioon Parring, Aivo Mnogoobrazija simplekticheskih ploskostej affinno-simplekticheskogo prostranstva i ih vnutrennie svjaznosti. Ü. Lumiste
1975 Diplomitöö Riispere, Rein Ob ekvivalentnosti metodov Chezaro dlja dvojnõh ortogonal'nõh rjadov. S. Baron
1975 Diplomitöö Samarüütel, Ü.  Tauberi tüüpi teoreemidest kahekordsete ridade maatriksmenetluste korral. G. Kangro
1975 Diplomitöö Goncharenko, J. K. Dvojnõe raznosti. S. Baron
1975 Diplomitöö Nurga, Peeter Intuitsionistliku loogika valemite normaalkuju. A. Tauts
1975 Diplomitöö Nisamedtinov, R. n-kohaliste lihtrekursiivsete funktsioonide R. Robinsoni algebra mõningaid omadusi. A. Tauts
1975 Diplomitöö Nigul, A. Oraakliga masinad. A. Tauts
1975 Diplomitöö Trifonov, P. Loenduvnormeeritud ruumides ja kahekordsete jadade lineaarteisendustest. S. Baron
1976 Diplomitöö Podlipski, O. O summirovanii proizvedenija rjadov po Koši. E. Reimers
1976 Diplomitöö Loide, Indrek Vektorruumi genereerimine ühtlase struktuuri poolt ja saadud ruumi geomeetri uurimine. A. Tauts
1976 Diplomitöö Lippus, Jüri Funktsionaalridade tugevast summeeruvusest peaaegu kõikjal. H. Türnpu
1976 Diplomitöö Lorents, T. Üldrekursiivsete funktsioonide algebra mõningaid omadusi. A. Tauts
1976 Diplomitöö Hämarik, Ülle-Mari Eriklasside õpilaste huvid ja edasised plaanid. E. Jürimäe
1976 Diplomitöö Mikkov, Peeter Lebesque'i funktsioonide osast integraalide peaaegu kõikjal koonduvuse uurimisel. H. Türnpu
1976 Konkursitöö Aunina, Anna Summiruemost' funkcional'nyh rjadov pochti vsjudu. H. Türnpu
1976 Diplomitöö Anohina, T. Obobshenie Tauberovyh teorem na dvojnye rjady. E. Reimers
1977 Diplomitöö Lepik, Mare Osaliselt rekursiivse funktsiooni graafiku genereeritavus. A. Tauts
1977 Diplomitöö Habicht, Juhan Täieliku lineaarse rühma mõningatest alamrühmadest. K. Kaarli
1977 Diplomitöö Rossiina, N. Mnozhiteli absoljutnoj summiruemosti v posledovatel'nosti dlja metoda vzveshennyh srednih Rissa. S. Baron
1977 Diplomitöö Rips, Andrus Tugevalt diferentseeruvate vektorväärtustega funktsioonide algebra. M. Abel
1977 Diplomitöö Sarv, Laur Tasandil liikuva punktikogumi trajektooride salvestamine ja taastamine. V. Nurmela
1977 Diplomitöö Aun, Anne Funktsionaalridade summeeruvus peaaegu kõikjal. H. Türnpu
1977 Diplomitöö Metsalu, Pille Matemaatilise analüüsi alused peano aksiomaatika mittestandardse mudeli põhjal. A. Tauts
1977 Diplomitöö Uba, Jaak Majandite põhivahendite arvestuse automatiseeritud süsteemi andmearhiiv. M. Krull
1977 Diplomitöö Sokmann, Kaie Matemaatika sisseastumiseksamite hinded ja seos esimese semestri töötulemustega (1976.a. materjalide põhjal). E. Jürimäe
1978 Diplomitöö Korberg, O. O refleksivnosti prostranstv mnozhitelej summiruemosti. M. Tõnnov
1978 Dissertatsioon Kaljulaid, Uno Treugol'nye proizvedenija i stabil'nost' predstavlenij. B.I. Plotkin
1978 Diplomitöö Mustkivi, Peeter Lõplik-aditiivse nihkeinvariantse mõõdutotaalsus. A. Tauts
1978 Diplomitöö Valk P. alpha-iteracija i 2-rekursivnye funkcii. A. Tauts
1978 Diplomitöö Talpsepp, Endel Automaatide enesepaljundamise ja evolutsiooni küsimusi. A. Tauts
1978 Diplomitöö Fleiderviš, M.S. Geometrija gamil'tonovyh rassloenij. A. Parring
1979 Diplomitöö Lasberg, L. Kiirusega summeeruvustegurid Cesaro menetluse korral. S. Baron
1979 Dissertatsioon Mirzojan, V. Podmnogoobrazija s parallel'nymi fundamental'nymi formami vysšego porjadka. Ü. Lumiste
1979 Diplomitöö Lasberg, K. Džetiteooria ja mittelineaarsed diferentsiaalvõrrandid. Ü. Lumiste
1979 Dissertatsioon Leiger, Toivo Vkljuchenie FK-prostranstv. H. Türnpu
1980 Diplomitöö Talviste, M. Banachi ruumiga seotud maatriksteisendused. E. Kolk
1980 Diplomitöö Kaima, Heljo 2-paaridest projektiivses ruumis P_4. L. Tuulmets
1980 Diplomitöö Metsmägi, Tarmo O znachenii funkcij Lebega dlja summiruemosti i sil'noj summiruemosti funkcional'nyh rjadov pochti vsjudu. H. Türnpu
1980 Diplomitöö Kadak, T. Koonduvustegurid Woronoi-Nörlundi summeeruvusmenetluse korral kahekordsete ridade jaoks. E. Reimers
1980 Diplomitöö Tibar, S. Multiplikaatorid kiirusega summeeruvuse korral. V. Soomer
1980 Diplomitöö Õunapuu, L. Tugevalt diferentseeruvate vektorväärtustega funktsioonide mõningaid omadusi. M. Abel
1980 Diplomitöö Aasmaa, A. Grothendiecki ja Farrelli teoreemide üldistused. M. Abel
1981 Diplomitöö Raadik, H. Tauberi teoreemid faktoriseerivate summeerimismenetluste ühe klassi jaoks. E. Reimers
1981 Diplomitöö Siim, Mare Lebesque'i funktsioonid ja tugev summeeruvus. H. Türnpu
1981 Konkursitöö Metsmägi, Tarmo O znachenii funkcij Lebega dlja summiruemosti i sil'noj summiruemosti funkcional'nyh rjadov pochti vsjudu. H. Türnpu
1981 Diplomitöö Viigi, Aita Jadade summeerimine maatriksjadaga määratud summeerimismenetlusega. V. Soomer
1981 Konkursitöö Aasma, A. Obobshenie teorem Grotendika i Farrella. M. Abel
1981 Diplomitöö Siim, Mati Lebesque funktsioonid ja funktsionaalrea kiirusega koonduvus. H. Türnpu
1981 Diplomitöö Sepp, Toomas Kiirusega summeeruvus Banachi ruumis. T. Leiger
1981 Diplomitöö Abramov, Viktor Kalibrovochnye modeli. Ü. Lumiste
1981 Diplomitöö Kokk, Katrin Pidevus analüüsi alusena E. Jürimäe
1982 Diplomitöö Pasovs, K. Topoloogiliste algebrate topoloogilised otselahutused. M. Abel
1982 Diplomitöö Kokk, A. Algebral c(x,a) defineeritud c(y,c)-väärtustega homomorfismide kirjeldus. M. Abel
1982 Diplomitöö Silem, Heiki Banachi algebra X(A) esitus vektorväärtusega funktsioonide algebrana. M. Abel
1982 Diplomitöö Tamm, Alar Wiener-Hopfi paar- ja nelikoperaatorid. R. Lepik
1982 Diplomitöö Käbin, L. Matemaatilise analüüsi praktikumi metoodika analüüs. E. Reimers
1982 Diplomitöö Käärd, A. Diferentsskeemide uurimine Wiener-Hopfi operaatorite abil. R. Lepik
1982 Konkursitöö puudub Ocenivanie smeshenija v diskriminantnom analize. puudub
1982 Konkursitöö puudub Eksperimental'noe issledovanie raspredelenij celevyh funkcij v klasternom analize. puudub
1983 Diplomitöö Punning, Rita Lebesque'i funktsioonid ja funktsionaalridade kiirusega summeeruvus. H. Türnpu
1983 Diplomitöö Loite, Kersti Lebesque'i funktsioonid ja funktsionaalridade tugev kiirusega summeeruvus. H. Türnpu
1983 Diplomitöö Kriisa, Tatjana Maatriksmenetluse asendatavus ja summeeruvusvälja olulised hulgad. E. Jürimäe
1983 Diplomitöö Kõiv, K. Asendajate jadaga (alpha_y) koonduvate ridade ruum ja astmega alpha(x) integreeruvate funktsioonide ruum. M. Tõnnov
1983 Diplomitöö Erit, E. Maatriksmenetluste sisalduvus maatriksite jadaga määratud tugeva summeeruvuse korral. V. Soomer
1983 Diplomitöö Olup, T. Statistiliselt koonduvate reaalarvuliste jadade hulk. E. Kolk
1983 Dissertatsioon Pallas, Lembit Absoljutnaja summiruemost' funktsional'nyh rjadov. H. Türnpu
1983 Diplomitöö Rinne, M. Jadade konvolutsioonkorrutisest. E. Oja
1983 Diplomitöö Saks, A. Moodulite afiinsest täielikkusest. M. Kilp
1983 Diplomitöö Saks, M. Polünomiaalsed funktsioonid rühmadel. K. Kaarli, U. Kaljulaid
1984 Diplomitöö Puu, R. Testid joonintegraalide, pindintegraalide ja väljateooria elementide kohta mitmepuldise automatiseeritud kontrollsüsteemi "RITM- 2M" E. Jürimäe
1984 Diplomitöö Sild, S. Regulaarsetest polügoonidest ja monoididest. M. Kilp
1984 Diplomitöö Susi, R. Translatiivsed summeerimismenetlused. E. Reimers
1984 Diplomitöö Vokksepp, T.-H. Kontrolltestid funktsiooni tuletise ja tema rakenduste kohta. E. Jürimäe
1984 Diplomitöö Savi, Ene Kontrolltestid üldiste funktsionaalridade ja astmeridade kohta automatiseeritud kontrollsüsteemi "RITM-2M" jaoks. E. Jürimäe
1984 Diplomitöö Veskioja, A. Ideaalid polünoomide ringoidis. K. Kaarli
1984 Diplomitöö Taperson, Heldena Jada pseudokoonduvus ja tema venituste summeeruvus. E. Kolk
1984 Diplomitöö Viljamaa, M. Ajakiri "Horisont" matemaatika populariseerijana. E. Reimers
1984 Diplomitöö Bõstrova, T. Polugruppõ endomorfizmov proektivnõh poligonov. V. Fljaisher
1984 Diplomitöö Saarne, A. Kahemõõtmelise sümplektilise pinna uurimine sümplektilises ruumis S_p_4. A. Parring
1985 Diplomitöö Kipper, Viive Elementide teguriteks lahutuvus topoloogilistes algebrates. M. Abel
1985 Diplomitöö Õunapuu, Tiina Alt tõkestatud segatuumaga funktsionaalridade koonduvus ja summeeruvus peaaegu kõikjal. H. Türnpu
1985 Diplomitöö Rokka, H. Diferentsskeemide lahenduvuse ja stabiilsuse uurimine diskreetsete Wiener-Hopfi operaatorite abil. R. Lepik
1985 Diplomitöö Ilus, Elna Kõrgemat järku menetluste ekvivalentsus funktsionaalridade klassis. H. Türnpu
1985 Diplomitöö Hein, K. Jada osajadade, ümberjärjestuste ja venituste summeeruvus Banachi ruumis. E. Kolk
1985 Diplomitöö Hütt, Kalmer Hajuvate jadade summeerimine Banachi ruumis. E. Kolk
1985 Diplomitöö Trull, A. Cesaro menetluse baasil konstrueeritud jadamenetlused. L. Loone
1985 Diplomitöö Dreier, Margus Konstantse kõveruse ja väändega jooned mitteeukleidilistes ruumides. Ü. Lumiste
1985 Diplomitöö Varusk, I. Peaaegu lõikepositiivsed maatriksid. T. Leiger
1985 Diplomitöö Allik, Olev Neljamõõtmelise eukleidilise punkti-ruumi kahemõõtmeliste pindade klassifitseerimine invariantide järgi. A. Parring
1985 Diplomitöö Kriis, T. Ideaalidest polünoomide ringoidis. K. Kaarli
1986 Diplomitöö Paal, H. Maatriksite jadaga määratud tugev summeeruvus ja multiplikaatorid. V. Soomer
1986 Diplomitöö Kaldoja, U. Programmeeritud õpetamine. E. Jürimäe
1986 Diplomitöö Kaasik, I. Summeeruvustegurid funktsionaalridade klassis. H. Türnpu
1986 Diplomitöö Nõlvak, A. Pingul tingimatud Schauderi lahutused. E. Oja
1986 Diplomitöö Mäeunt, A. Cesaro lõikesummeeruvusega ja Cesaro lõiketõkestatusega jadaruumide omadusi. M. Tõnnov
1986 Diplomitöö Annus, A. Summeerimismenetluste absoluutne ekvivalentsus. E. Reimers
1986 Diplomitöö Ahun, T. Koonduvate jadade ruumiga seotud maatriksteisendused üldistatud jadaruumides. E. Kolk
1986 Diplomitöö Klaar, K. Mertensi teoreemi üldistamine kiirusega juhule. E. Oja
1986 Diplomitöö Baronov, S. Jadaruumiga 1 seotud maatriksteisendused. E. Kolk
1986 Diplomitöö Maasik, M. Maatriksite mõningaid omadusi kiirusega summeeruvuse korral. T. Leiger
1986 Diplomitöö Lohberg, M. Kongruentside kommuteerumine universaalalgebrates. K. Kaarli
1986 Diplomitöö Kuuse, L. Voronoi-Nörlundi menetlusega määratud jadamenetlus. L. Loone
1987 Diplomitöö Leuska, H. Obobshennaja teorema predstavlenija Rissa i ee primenenie v funktsional'nom analize. H. Türnpu
1987 Diplomitöö Kull, A. Ridade korrutamise üldisest käsitlusest. H. Türnpu
1987 Diplomitöö Virkus, Age Summeerimismenetluste kiirusega sisalduvus funktsionaalridade klassis. H. Türnpu
1987 Diplomitöö Laumets, M. Hölderi menetluste kiirusega sisalduvus ortogonaalridade klassis. H. Türnpu
1987 Diplomitöö Aava, L. Helly teoreem vahelsusgeomeetrias. Ü. Lumiste
1987 Diplomitöö Eglit, Malle Caratheodory teoreem vahelsusgeomeetrias. Ü. Lumiste
1987 Diplomitöö Pähklimets, R. Kahemõõtmeliste sümplektiliste pindade uurimine sümplektilises ruumis S_p_4. A. Parring
1987 Diplomitöö Usberg, M. Maltsevi funktsiooni olemasolust teatud ekvivalentsivõrede korral. K. Kaarli
1988 Diplomitöö Plakso, K. Operaatormaatriksitega summeeruvusest Banachi ruumis. T. Leiger
1988 Diplomitöö Jürgens, A. Rühmateooria elementide tutvustamine rubiku kuubiku abil. K. Kaarli
1988 Diplomitöö Remma, T. Eksponent- ja logaritmifunktsioon.  E. Reimers
1988 Diplomitöö Timushev, V. Fiksirovannye idealy v kvaternionnyh topologicheskih modul'-algebrah. M. Abel
1988 Diplomitöö Klaas, T. Toeplitzi lõiked jadaruumides ja Fourier ridade ruumides. M. Tõnnov
1989 Diplomitöö Soosalu, K. Maatriksmenetluste sisalduvus tugeva summeeruvuse korral. V. Soomer
1989 Diplomitöö Kivisto, L. Hausdorffi menetluse baasil konstrueeritud jadamenetlused. L. Loone
1989 Diplomitöö Arandi, T. Üldistatud Nörlundi menetlus ja selle baasil konstrueeritud jadalised menetlused. L. Loone
1989 Diplomitöö Kass, P. Summeeruvate ridade korrutamine. E. Reimers
1989 Diplomitöö Niinepuu, K. Tugev summeeruvus ja multiplikaatorid. V. Soomer
1989 Diplomitöö Timmermann, R. Euler-Knoppi menetluse baasil konstrueeritud jadamenetlus. L. Loone
1989 Diplomitöö Aava, Urmas Üldistatud kaalutud keskmiste menetlus. T. Leiger
1989 Diplomitöö Rjazin, Jevgeni Kooskõlaliste funktsioonide laienevus tõkestatud Abeli rühmades. K. Kaarli
1989 Diplomitöö Kalamees, K. Afiinselt täielikud moodulid üle mõningate arvuringide. K. Kaarli
1990 Diplomitöö Reino, T. Mittenegatiivse regulaarse maatriksiga määratud statistiline koonduvus Banachi ruumis. E. Kolk
1990 Diplomitöö Lember, Tiina Ühtlase tõkestatuse printsiibi rakendusi. H. Türnpu
1990 Diplomitöö Stoicescu, G.-K. Summeerimismenetluse sisalduvus funktsionaalridade klassis. H. Türnpu
1990 Diplomitöö Heinsaar, M. Cauchy korrutise summeeruvuskiirus Cesaro teoreemis. E. Oja
1990 Diplomitöö Häng, M. Cauchy korrutise koonduvusest ja tema koonduvuskiirusest. E. Oja
1990 Diplomitöö Kamenik, Eha Maatriksteisendused koonduvuskiirustega määratud jadaruumides. T. Leiger
1990 Diplomitöö Tamm, Taimi Summeerimine operaatormaatriksitega Banachi ruumides. T. Leiger
1990 Diplomitöö Priimus, A. Summeeruvustegurid peaaegu summeeruvuse korral. V. Soomer
1990 Diplomitöö Rämmer, A. Maatriksite paarispermanent U. Kaljulaid
1991 Diplomitöö Laast, I. Kahekordsed astmeread. E. Reimers
1991 Diplomitöö Uudeküll, L. Stieltjesi integraali üldistus. E. Reimers
1991 Diplomitöö Ambos, A. Cesaro menetluse baasil konstrueeritud jadamenetlused. L. Loone
1991 Diplomitöö Pärtel, S. Eukleidiliste puutujatasanditega pinnad pseudoeukleidilises ruumis E^1_4. A. Parring
1991 Diplomitöö Gorodetskaja, L.A. Elementy teorii grupp na primere "tetraedr rubika". K. Kaarli
1992 Diplomitöö Loit, V. Koosinus- ja siinusrea koonduvusest. M. Tõnnov
1992 Diplomitöö Lepa, H. Lebesque'i funktsioonid ja funktsionaalridade summeeruvus peaaegu kõikjal. H. Türnpu
1992 Diplomitöö Uuemaa, K. Boreli summeerimismenetlusest. E. Jürimäe
1992 Diplomitöö Fast, Tatjana O znachenii funkcij Lebega dlja issledovanija summiruemosti i sil'noj summiruemosti funkcional'nyh rjadov pochti vsjudu. H. Türnpu
1992 Diplomitöö Sussi, S. Multiplikaatorite omadusi lõikesummeeruvusega ruumide korral. M. Tõnnov
1992 Dissertatsioon Aasma, A. Maatriksmenetluste summeeruvusväljade ja absoluutse summeeruvuse väljade maatriksteisendusele. M. Abel
1992 Diplomitöö Tõnisson, M. Pseudoeukleidilise ruumi E^1_4 pooleukleidiliste puutujatasanditega pindadest. A. Parring