Matemaatika ja statistika instituudi grandid

Jooksvad institutsionaalsed ja personaalsed uurimistoetused

 1. Poolrühmade ja muude struktuuride Morita teooria (1.01.2021−31.12.2025). Vastutav täitja professor Valdis Laan (PRG).
 2. Riski prognoosimise mudelid keerukates andmestruktuurides (1.01.2021−31.12.2025). Vastutav täitja professor Krista Fischer (PRG).
 3. Murruliste tuletistega diferentsiaalvõrrandite ning integraalvõrrandite ja mittekorrektsete ülesannete teoreetiline ja numbriline analüüs (1.01.2020-31.12.2024). Vastutav täitja professor Arvet Pedas (PRG).
 4. Statistiline modelleerimine varjatud Markovi mudelite abil ning mudelite valideerimine (1.01.2020-31.12.2024). Vastutav täitja vanemteadur Kristi Kuljus (PRG).

Lõppenud projektid

 1. Suure viilu fenomen Banachi ruumides ning selle rakendused Lipschitzi ruumide uurimisel (1.01.2020−31.12.2023). Vastutav täitja teadur Johann Langemets (PSG).
 2. Lõdvad monoidilised struktuurid ning küsimused pool-Abellikus raamistikus (01.07.2020−30.06.2022). Vastutav täitja teadur Ülo Reimaa (PUTJD).
 3. Banachi ruumi ühikkera geomeetriline struktuur ja seosed diameeter-2 omadustega (1.08.2018−31.07.2019). Vastutav täitja teadur Johann Langemets (PUTJD).
 4. Poolrühmade Morita ekvivalentsus (1.01.2017−31.12.2020). Vastutav täitja professor Valdis Laan (PUT).
 5. Geneetilised ja epidemioloogilised tegurid, mis mõjutavad üld- ja põhjus-spetsiifilist suremust Eesti rahvastikus (1.01.2017-31.12.2020). Vastutav täitja professor Krista Fischer (PUT).
 6. Matemaatiline statistika: teooria ja rakendused (01.01.2015-31.12.2020). Vastutav täitja professor Jüri Lember (IUT).
 7. Analüüsi, algebra ja geomeetria struktuursed probleemid ning rakendused arvutusmatemaatikas (01.01.2014-31.12.2019). Vastutav täitja professor Viktor Abramov (IUT).
 8. Permutatsioonikoodide matemaatilised alused (01.01.2018-31.12.2021). Vastutav täitja teadur Ago-Erik Riet (PSG).
 9. Singulaarsed murrulist järku tuletistega integro-diferentsiaalvõrrandid (1.12.2019−28.02.2021). Vastutav täitja teadur Kaido Lätt (PUTJD).
 10. Banachi ruumide ekstremaalne geomeetriline struktuur ning selle rakendused Lipschitzi funktsiooniruumide, Lipschitzi-vabade ruumide ja tensorkorrutiste uurimisel (1.01.2020-31.03.2021). Vastutav täitja professor Rainis Haller (PRG).

Õppetööalased grandid

 1. Hea õpetamise grant 2020. Vastutav täitja lektor Tiina Kraav.
 2. Hea õpetamise grant 2020. Vastutav täitja lektor Kaur Lumiste.
 3. Hea õpetamise grant 2017. Vastutav täitja teadur Johann Langemets.
 4. Hea õpetamise grant 2016. Vastutav täitja lektor Natalja Lepik.

  Naase
Delta building near Emajõgi

Tartu Workshop on Markov Modelling

Algebra uurimisrühm

Algebra uurimisrühm

MSI osalejad, Reedik Mägi

Rakendusstatistika uurimisrühm