Täiendusõpe

Matemaatika ja statistika instituut pakub kõigile huvilistele enesetäienduseks mikrokraadi- ning muid täiendusõppeprogramme, mis arendavad matemaatilist mõtlemist ning loovad ka hea praktilise matemaatika baasi.

Hetkel ei ole algavaid kursuseid.

Kitsa matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

04.03.2024 - 23.05.2024

Veebikursus annab kitsa matemaatika riigieksamiks valmistujatele hea võimaluse täiendada ülesannete lahendamise oskusi ning saada eksami kohta süstematiseeritud teadmisi ja praktilisi nõuandeid. Hind on 135 €.

Registreerumine on lõppenud.

Kontakt: Kerli Orav-Puurand, kerli.orav-puurand@ut.ee

 

Laia matemaatika riigieksamiks ettevalmistav lühikursus

05.03.2024 - 23.05.2024

Veebikursus annab laia matemaatika riigieksamiks valmistujatele hea võimaluse täiendada ülesannete lahendamise oskusi ning saada eksami kohta süstematiseeritud teadmisi ja praktilisi nõuandeid. Kursus on mahult väiksem kui laia matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus Hind on 135 €.

Registreerumine on lõppenud.

Kontakt: Kerli Orav-Puurand, kerli.orav-puurand@ut.ee

 

Matemaatiline maailmapilt

12.02.2024 - 01.09.2024

Ootame osalema gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilasi, kes soovivad juba enne ülikooli astumist omandada teadmisi loogikast (lausearvutusest) ja hulgateooriast. Need matemaatikasuunad on vajalikud matemaatilistest teadustekstidest arusaamiseks ning matemaatiliste tõestuste koostamiseks. Hind on 240 €.

Registreerumine on lõppenud.

Kontakt: Indrek Zolk, indrek.zolk@ut.ee

 

Ettevalmistus matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekavale astumiseks töötavatele matemaatikaõpetajatele

12.02.2024 - 01.09.2024

Bakalaureuseõppe lõpetanud, kes soovivad astuda matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekavale, kuid ei täida sisseastumiskriteeriumit eeldusainete osas (60 EAP matemaatika ja/või informaatika aineid). Kui õppija kuulub täiendusõppeprogrammi sihtrühma ning soovib astuda matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekavale, siis on kursus tasuta.

Registreerumine on lõppenud.

Kontakt: Evely Kirsiaed, evely.kirsiaed@ut.ee

 

Põhikooli matemaatikaeksamiks ettevalmistav kursus

16.01.2024 - 28.05.2024

Veebikursus annab matemaatikaeksamiks valmistujatele hea võimaluse täiendada ülesannete lahendamise oskusi ning saada eksami kohta süstematiseeritud teadmisi ja praktilisi nõuandeid. Hind on 160 €.

Registreerumine on lõppenud.

Kontakt: Sirje Pihlap, sirje.pihlap@ut.ee

 

Laia matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

30.11.2023 - 31.05.2024

Veebikursus annab laia matemaatika riigieksamiks valmistujatele hea võimaluse täiendada ülesannete lahendamise oskusi ning saada eksami kohta süstematiseeritud teadmisi ja praktilisi nõuandeid. Kursus on mahult suurem kui laia matemaatika riigieksamiks ettevalmistav lühikursus. Hind on 275 €.

Registreerumine on lõppenud.

Kontakt: Kerli Orav-Puurand, kerli.orav-puurand@ut.ee

Delta building near Emajõgi

Tartu Workshop on Markov Modelling

Auditoorium

Tartu Ülikoolis algab kitsa matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

Allikas: pixabay

Tartu Ülikoolis algab matemaatika riigieksamiks ettevalmistav lühikursus