Täiendusõppeprogramm LTMS.TK.043 „Ettevalmistus matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse astumiseks“

Ootame matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekavale ka neid õppijaid, kel ei ole läbitud 60 EAP väärtuses matemaatika- ja/või informaatikaalaseid eeldusaineid. Selle tarvis oleme loonud ettevalmistusprogrammi matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse astumiseks. 23/24 õppeaastal toimub see ettevalmistuskursus vaid kevadel, kuid alates järgnevast õppeaastast on võimalik programmiga liituda juba sügisel.

Täidate matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekavale kandideerimise eeldusainete nõude, kui olete läbinud 18 EAP ulatuses aineid järgmisest loetelust:

Tegemist on bakalaureuseõppe ainetega, mis on vaja läbida enne matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõpingute lõppu, st tegemist on n.ö. absoluutse miinimumiga, mis on ühelt poolt eeldus matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppes õppimiseks, samas paljud tudengid läbivad neid aineid magistriõpingute jooksul. Täiendõpet läbides saate need ained VÕTA alusel üle kanda oma magistriõpingutesse.

 

Kandideerimine

Sihtrühmale - bakalaureuseõppe lõpetanud, kes soovivad astuda matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekavale, kuid ei täida sisseastumiseks vajalike eeldusainete nõuet - on täiendõpe tasuta, teistele rakendub registreerimislehel toodud hind.

 

Täiendusõppesse kandideerimiseks peate

  1. registreeruma ÕIS-s. Registreerumise tähtaeg on 05.02.2024.
  2. saatma programmijuhile (evely.kirsiaed@ut.ee) motivatsioonikirja. Motivatsioonikirjas
  • põhjendage, miks soovite astuda matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse.
  • märkige varasem haridus.
  • märkige, kui palju ja millised matemaatika ja informaatika aineid olete läbinud.
  • märkige, kas ja milline on teie varasem õpetamiskogemus.
  • tehke esialgne valik, milliseid ained soovid kevadsemestri jooksul läbida.

Vajadusel võtab vastuvõtukomisjon teiega ühendust, et täiendavaid küsimusi küsida või vestluse aeg kokku leppida.

 

Korraldus

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppes toimub õpe sessioonõppe vormis reedeti ja laupäeviti. Ka täiendusõppeprogrammis oleme me üritanud seda järgida. Iga aine toimumiste kohta kõige täpsema info leiate ÕIS-ist. Seal on toimumised kirjas nädalate kaupa: õppetöö algab 24. nädalal ehk 12. veebruariga algaval nädalal ning lõppeb 39. nädalal, eksamisessioon algab 40. nädalal ehk 3. juunil. Tunniplaani planeerimisel võiks olla abi järgmisest tabelist (NB! järgnev tunniplaan ei sisalda eksameid ja järeltöid)

 

Image
Tunniplaan.png

 

Üks 6 EAP aine tähendab 8 tundi iganädalast tööd ja seda 20 nädalat järjest, seega 18 EAP täiendõppe edukaks läbimiseks peaksite te iga nädal 3 tööpäeva õpingutele pühendama. Sõltuvalt teie eelnevast ettevalmistusest ja võimetest võib see aeg olla lühem, aga ka oluliselt pikem. Ka õppeaineti on kuluv aeg pisut erinev.