Autor:
Kairi Ojasoo

Matemaatika ja statistika instituudi õpetajakoolituse sihtstipendium

Motiveerimaks matemaatika ja matemaatilise statistika bakalaureuseõppe üliõpilasi jätkama matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekaval, on neile suunatud õpetajakoolituse sihtstipendium kogusummas 4000 eurot.

Stipendiumile kvalifitseeruvad matemaatika ja matemaatilise statistika bakalaureuseõppe üliõpilased, kes planeerivad 2024. aastal astuda matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse.

Stipendium määratakse kvalifitseeruvate kandidaatide olemasolul kuni 15 bakalaureuse üliõpilasele. Välja makstakse see magistriõpingute nominaalõppeajal (2000 eurot õppeaastas, septembrist juunini 200 eurot kuus) ning seda nii esimesel kui ka teisel õppeaastal. 

Sihtstipendium määratakse lisaks matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppes taotletavale 400 eurosele õpetajakoolituse stipendiumile. Viimast tuleb igal semestril uuesti taotleda ning seda saavad 80% õppekava tudengitest, sihtstipendium seevastu määratakse kogu nominaalajaks.

Kandideerimiseks tuleb esitada taotlus ja motivatsioonikiri Meelis Käärikule (meelis.kaarik@ut.ee) hiljemalt 19. mail 2024

Lisainfot leiab stipendiumi statuudist ning instituudi kantseleist: ltms@ut.ee.

 

Stipendiumite nimekiri

3 inimest Delta rohelistel treppidel

E-kursuse kvaliteedimärgi saajad 2024

Klassiruumi pilt

Koolikülastused ja Delta õppehoone külastamine

MSI osalejad, Reedik Mägi

Euroopa matemaatilise geneetika konverents