Matemaatikahariduse keskus

Matemaatikahariduse keskus loodi 2019. aasta septembris. Keskuse eesmärk on matemaatikaõpetaja ameti ja õpetajakoolituse populariseerimine ning magistrikraadiga õpetajate arvu suurendamine. Laiema eesmärgi alaeesmärkidena nähakse matemaatika didaktika uurimisrühma loomist, õpetajakoolituse õppekavade arendamist ja matemaatikaõpetamise eesmärkide ülevaatamist.

Matemaatikahariduse keskuse koosseis:

 

Kursused:

 

Uuringud

 1.  Rozgonjuk, D., Kraav, T., Mikkor, K., Orav-Puurand, K., & Täht, K. (2020). Mathematics anxiety among STEM and social sciences students: the roles of mathematics self-efficacy, and deep and surface approach to learning. International Journal of STEM Education, 7(1), 1-11.
 2. Loid, K., Täht, K., & Rozgonjuk, D. (2020). Do pop-up notifications regarding smartphone use decrease screen time, phone checking behavior, and self-reported problematic smartphone use? Evidence from a two-month experimental study. Computers in Human Behavior, 102, 22-30.
 3. Rozgonjuk, D., Sindermann, C., Elhai, J. D., & Montag, C. (2020). Fear of missing out (FoMO) and social media’s impact on daily-life and productivity at work: do WhatsApp, Facebook, Instagram and Snapchat use disorders mediate that association?. Addictive Behaviors, 106487.
 4. Silm, G., Pedaste, M., & Täht, K. (2020). The relationship between performance and test-taking effort when measured with self-report or time-based instruments: A meta-analytic review. Educational Research Review, 100335.
 5. Silm, G., Must, O., & Täht, K. (2019). Predicting performance in a low-stakes test using self-reported and time-based measures of effort. TRAMES: A Journal of the Humanities & Social Sciences, 23(3).


Artiklid

 1. Täht, K., Mikkor, K., Aaviste, G., & Rozgonjuk, D. (2023). What motivates and demotivates Estonian mathematics teachers to continue teaching? The roles of self-efficacy, work satisfaction, and work experience. Journal of Mathematics Teacher Education, 1-20.
 2. Rozgonjuk, D., Konstabel, K., Barker, K., Rannikmäe, M., & Täht, K. (2023). Epistemic beliefs in science, socio-economic status, and mathematics and science test results in lower secondary education: a multilevel perspective. Educational Psychology, 43(1), 22-37.
 3. Rozgonjuk, Dmitri; Täht, Karin; Vassil, Kristjan (2021). Internet use at and outside of school in relation to low- and high-stakes mathematics test scores across three years. International Journal of STEM Education, 8. DOI: 10.1186/s40594-021-00287-y.
 4. Silm, Gerli; Must, Olev; Täht, Karin; Pedaste, Margus (2021). Does test-taking motivation predict test results in a highstakes testing context? Educational Research and Evaluation, 1−27. DOI: 10.1080/13803611.2021.1949355.
 5. Johanson, Marje; Pedaste, Margus; Pastak, Merlin; Täht, Karin; Sõrmus, Maarja; Jukk, Hannes (2021). Matemaatikapädevuse hindamine Eesti e-tasemetöödega. Eesti Haridusteaduste Ajakiri = Estonian Journal of Education, 9 (2), 100−126. DOI: 10.12697/eha.2021.9.2.05.
 6. Pedaste, M., Palts, T., Kraav, T., Orav-Puurand, K. Kori, K, Sõrmus, M, Kivisoo, K. (2020). Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. M. Pedaste (Toim.). Üldpädevused gümnaasiumis (159−199). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
 7. Kraav, Tiina (2019). Maailma parim kool? Pihlap, Sirje; Kraav, Tiina (Toim.). Koolimatemaatika XLVI (5−9). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
 8. Pihlap, Sirje (2019). Ideid viimastelt Põhja- ja Baltimaade GeoGebra konverentsidelt. Koolimatemaatika XLVI, XLVI: XLVI Eesti matemaatikaõpetajate päevad, Kuressaare, 8. – 9. november 2019. Toim. Sirje Pihlap, Tiina Kraav. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 27−29.
 9. Postov, Rita; Jukk, Hannes (2019). GeoGebra dünaamilised töölehed põhikooli statistikas ja tõenäosuses. Pihlap, Sirje; Kraav, Tiina (Toim.). Koolimatemaatika (30−35). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
 10. Täht, K.; Rozgonjuk, D. (2019). Õppimisest ja õpilaste heaolust tehnoloogiarikkal ajal. Koolimatemaatika, XLVI: XLVI Eesti matemaatikaõpetajate päevad, Kuressaare, 8. – 9. november 2019. Toim. Sirje Pihlap, Tiina Kraav. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.