Autor:
Andrea Rotenberg

Tööstusmagistrantuuris saab läbida õppekava tööülesannete toel

Tööstusmagistrandid Kaari Kuus ja Artur Tuttar räägivad lähemalt oma kogemustest tööstusmagistrantuuris. Artur läbib praktika If Kindlustuses ning Kaari on praktikal Swedbankis. Artur ja Kaari on mõlemad kindlustus- ja finantsmatemaatika tudengid. 

Miks kandideerisid tööstusmagistrantuuri programmi?

Artur: Kui astusin enda magistri erialale (kindlustus- ja finantsmatemaatika), teadsin, et tahan saada aktuaariks. Olin kohe algusest peale huvitatud sellel alal praktilisest kogemusest ning mul vedas, et tööstusmagistri programmis pakuti just aktuaaria praktikat nii Swedbankis kui ka If Kindlustuses. Ettevõtete pakutud uurimissuunad olid väga huvitavad, mistõttu programmi kandideerimise otsust oli kerge teha. Samuti motiveeris kandideerima töötustusmagistris saadav stipendium.

Kaari: Tahtsin põimida õppimise töökogemusega, et saada päriselt aru, millega tegelevad minu haridusega inimesed. Lisaks meeldis väga idee, et võin lõputöö siduda ettevõttega ning saada väga praktiliselt kasulik lõputöö.

Millised on sinu igapäevased tööülesanded?

Artur: Kasutan masinõpet liikluskindlustuse andmetel, et olemasolevaid mudeleid parendada. Eelnevalt ette seatud ülesandeid (näiteks raportite tegemine) mul ei ole. Pigem sean igapäevaselt väljakutseid endale ise, näiteks kui on vaja mõni mudel või koodijupp tööle saada, andmeid parandada jne. Lisaks andmeanalüüsile, mudeldamisele ja masinõppe rakendamisele kuulub töö juurde teaduskirjanduse otsimine, lugemine ja vajadusel refereerimine. Sel sügisel on eesmärk ka esimesed magistritöö peatükid kirja saada. Kokkuvõttes võin öelda, et iga päev töötan selle nimel, et minu magistritöö valmis saaks.

Kaari: Konkreetseid ülesandeid, mida teen igapäevaselt, ei ole. Pigem töötan erinevate väikeste projektide kallal. Alguses oli ka väga palju sissejuhatust ettevõttesse ning üldistesse kindlustustoimingutesse.

Mis on olnud meeldejäävamad kogemused seoses tööstusmagistrantuuriga?

Artur: Töökeskkond If Kindlustuses on äge! Kõik inimesed, kellega siin ettevõttes kokku olen puutunud, on väga sõbralikud ja abivalmid. Isegi, kui olen ainus “aktuaar” Tartu kontoris, siis töökaaslastega leian alati vestlusteemasid.

Uurimistöö teema “puhastamine” ja sobiva teaduskirjanduse otsimine oli kindlasti kõige raskem väljakutse, kuid kui lõpuks leidsin viited ja ideed, kuidas enda uurimisprobleemi lahendada, olin taas valmis uuteks väljakutseteks.

Samuti oli mul võimalus osaleda EAJ konverentsi korraldamises, kust sain suure hulga erialaseid teadmisi, mida oli hea kohe tööstusmagistris rakendada.

Kaari: On päris palju meeldejäävat, mulle meeldib Swedbanki Delta kontor ja seal on toredad kolleegid. Väga tore oli päev, mille sain veeta Tallinna kontorites, kus sain näha veel teisigi kolleege, kes töötavad kindlustuses, ja tutvuda millega nemad tegelevad. Huvitav oli näha, kuidas üks kindlustusnõue tegelikult meieni jõuab ja kuidas seda töödeldakse ning millised olid erinevad väikesed pettused, mida inimesed üritavad toime panna.

Miks on tööstusmagistrantuur kasulik?

Artur: Tööstusmagistrantuur annab võimaluse saada kogemust erialasel tööl, olgu see andme-, aktuaariteaduse või finantsvallas. Kogemused on ainus asi, mille põhjal saad aru, mida sulle meeldib või ei meeldi teha. Tööstusmagistri suurim pluss minu jaoks on see, et saab juba varakult hakata mingit uurimisküsimust põhjalikult käsitlema ning kogu magistrantuuri läbimise protsess muutub nauditavamaks. Samuti kulub igale (magistri)tudengile ära tööstusmagistrantuuri igakuine stipendium.

Kaari: Minu jaoks tegi kõik õpitu palju selgemaks ja kergem on valdkonnaga suhestuda. Kui koolipingis kuulasin kahjukindlustusmatemaatika ainet, siis tundus see kõik kuidagi nii matemaatiline ja natuke sürreaalne. Ettevõttes sain päriselt aru, kuidas need asjad toimivad ja et õpetatavaid meetodeid kasutatakse ja need on täiesti toimivad. Tekkis lausa selline “heureka!” moment. 

Artur: Suhtlemisoskuse areng on number üks. Kui oskad enda eriala nii hästi, et tunned end selles üsna mugavalt, siis õpi sellest rääkima ka teiste erialade inimestele. Tehnilisi oskusi saab alati vajadusel juurde õppida, kui ülikoolis saadu pole piisav. Tartu Ülikool andis mulle väga hea aluse, millele masinõppe oskusi juurde õppida, kuid oskust õppida oma uurimise tulemusi ja analüüsi selgitama nii erialaselt kui ka erialaväliselt on üsna raske.

Kaari: Igasugune tööalane kogemus on väga kasulik ja eriti tööstusmagistrantuuriga on võimalik kõik õpitav endale palju selgemaks saada, sest on olemas otsene väljund, kus seda rakendatakse. Saad olla kasulik ettevõttele ja samas arendada enda oskuseid ning ammutada uusi kogemusi. Tööstusmagistrantuuri lõpuks valmib ka hea lõputöö. 

Image
Image
mata baka kaitsmised 2024

Pisut selle aasta lõputöödest: matemaatika bakalaureuseõpe

Stat baka lõpetajad 2024

Pisut selle aasta lõputöödest: matemaatilise statistika bakalaureuseõpe

Tudeng loengus

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile oodatakse lõputöid