Tööstusmagistrantuur pakub tudengile võimaluse ühildada akadeemilised teadmised praktilise töökogemusega

Sel õppeaastal sõlmiti matemaatika ja statistika instituudis kvantitatiivse analüüsi tööstusmagistrantuuri praktikalepingud Haigekassa ja Positiumiga. Haigekassasse läks praktikale magistrant Kadi Kilgi ja Positiumi läks praktikale magistrant Brigitta Rebane. Tööstusmagistrantuuri praktika kestab 3 semestrit ning lõpeb juunis 2022. Loe tudengite esmamuljeid tööstusmagistrantuurist. 

Kadi Kilgi, kindlustus- ja finantsmatemaatika magistrant
Mina olen praktikal Eesti Haigekassas. Hetkel on minu ülesanded seotud integreeritud õppega, mis tähendab, et kahes aines saan koolis õpitud teadmisi ka kohe andmete peale rakendada. Valmimas on statistiline mudel, millega hinnata statiinide kasutamise mõju infarktiriskile, ning mudel, millega leida patsiendid, kellel on hospitaliseerimise risk suur. Lisaks saan juba praegu tutvuda lõputöö teema ja andmetega.

Brigitta Rebane, matemaatika ja statistika magistrant
Mina olen Brigitta ja ma osalen matemaatika ja statistika tööstusmagistrantuuri programmis. Tutvustan teile lühidalt, mis on tööstusmagistrantuur ning millega mina tegelen. Tööstusmagistrantuur on integreeritud õpe partnerettevõtte juures. Esiteks saan rakendada koolis õpitud meetodeid pärisandmetel. Teiseks on mul juba teisest semestrist teada lõputöö uurimissuund, mille suunas vaikselt liigun. Kolmandaks saab ettevõttes muidugi ka väärtusliku töökogemuse.

Veidi lähemalt Positiumist ehk ettevõttest, kus ma töötan. Koostöös mobiilioperaatoritega on Positiumi töödelda mobiilpositsioneerimise  andmed. Olge mureta, mobiilpositsoneerimise teel kogutud andmed on pseudonümiseeritud ning konkreetse isikuga neid andmeid ei ole võimalik seostada! Operaatorid salvestavad oma süsteemides iga kasutaja jaoks kõnetoimingute teostamise kellaaja ning antenni asukoha. Sellised tegevused on vajalikud operaatorile selleks, et klientidele esitada näiteks arveid aga ka selleks, et oma teenust paremini planeerida. Samas teadlased saavad sellist infot kasutada selleks, et uurida rahvastiku liikumist, teha selle baasil turismistatistikat. Samuti on võimalik andmete põhjal paremat linnaruumi planeerida.

Mina hakkan varsti aga tegelema ankrumudeliga, mis nende andmete põhjal leiab inimestele olulisi tegevuskohti. Viimasteks on näiteks kodu, töö ja muud tihedalt külastatavad kohad. Teave selle kohta, kus paiknevad inimeste kodud ja tööd võimaldab näiteks paremini planeerida ühistranspordi liinivõrku - seda võimalust on kasutanud ka Tartu linn.

Siiani olen töötanud Positiumis juba veidi üle kuu. Kuna minu tööpäevad on neljapäev ja reede, siis see aeg on minu jaoks väga kiiresti lennanud. Senini olen tegelenud suuresti mobiiliandmete ja nende geograafia tundmaõppimisega. Kusjuures kuulan kuni semestri keskpaigani enda õppekavale lisaks kahte geograafia ainet, et teemaga end eriti kiiresti kurssi viia. Ülejäänud ained on matemaatika ja statistika magistriõppekavast. Kui kedagi täpsemalt huvitab, võin kirjutada enda õppekavast ja korraldusest ehk järgmine kord!

Arusaadavalt käib töö praegu kodukontoris, kuid väga loodan, et varsti on võimalik ka päriselt kontoris töötada. Lisaks kõigele on Positiumil maaliliste vaadetega kontor kui ka väga toetav ja sõbralik kollektiiv.

Lisasin postitusele ka pildid kodukontorist, kuna praktika ootele ei jää ja töö saab ikka tehtud! Samas on ka Positiumi kontorist nii lahedad vaated, et patt oleks ka see jagamata jätta!

Image
image

Foto: Gerttu Pilsas

Tutvu lähemalt kvantitatiivse analüüsi tööstusmagistrantuur võimalustega siin

Lisateave: Meelis Käärik, tööstusmagistrantuuri koordinaator, meelis.kaarik@ut.ee

Õpe

Siit leiad pikema ülevaate matemaatika ja statistika instituudi õppekavade ülesehitusest ning õppivale tudengile kasulikku infot.

Sisseastumine

Kraad Tartu ülikooli matemaatika ja statistika instituudist tagab kiiresti muutuvas maailmas loogilise mõtlemise ja ratsionaalsete otsuste tegemise oskuse, konkurentsivõimelisuse maailma tööturul ...
Karjäärirännak

Karjäärirännak 2024