Autor:
Anette Kikkas

Pisut selle aasta lõputöödest: matemaatika ja statistika magistriõppe matemaatilise statistika eriala

Matemaatika ja statistika instituudis kaitsti edukalt matemaatika ja statistika magistriõppe matemaatilise statistika erialal neli magistritööd. Edukalt kaitsesid oma töö Joonas-Sander Tamm, Hanna Sõnajalg, Siim Viigand ja Saskia Kuusk. Loe lähemalt allpool.

Kaitsmine toimus 11. juunil. Palju õnne töö edukalt kaitsnutele!


Joonas-Sander Tamm uuris taimede saagikust ja stabiilsust mõõtvate statistikute erinevusi ja viis läbi genotüüpide stabiilsus- ja saagikusanalüüsi NOBALwheat projekti andmetel. Kasutades 19 erinevat statistilist meetodi valis 300 genotüübi seast välja kolm kõige saagikamat, stabiilsemat ja kliimaresistentsemat genotüüpi, mis on heaks algmaterjaliks sordiaretajatele edasiste nisusortide aretuseks.


Hanna Sõnajalg tutvustas statistiliselt ekvivalentsete argumenttunnuste kogumite leidmise (inglise keeles statistically equivalent signatures ehk SES) algoritmi. Algorithm tagastab omavahel ekvivalentsete tunnuste kogumid ja valides igast kogumist täpselt ühe tunnuse, jõutakse erinevate mudeliteni, mis võiksid anda sarnase täpsusega hinnanguid. Algoritmi testitakse Eesti geenivaramu metaboliitide andmetel. Lineaarse regressioonimudeli abil prognoositakse kehamassiindeksit ja logistilise regressioonimudeli abil suremust 5 aasta jooksul.


Saskia Kuusk tutvustas sihtkatse matkimise ideed ja teostas praktilise näite Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu andmetel. Sihtkatse matkimisel leidis, et kolesterooli alandavate ravimite määramine on seotud vähenenud müokardi- ja peaajuinfarktide ning kardiovaskulaarsurma riskiga. Samuti valideeriti südame-veresoonkonna haiguste riskiskoori mõju huvipakkuvate kardiovaskulaarsete sündmuste riskile, välja arvatud ainult kardiovaskulaarset surma käsitleva sündmuse puhul.

mata baka kaitsmised 2024

Pisut selle aasta lõputöödest: matemaatika bakalaureuseõpe

Stat baka lõpetajad 2024

Pisut selle aasta lõputöödest: matemaatilise statistika bakalaureuseõpe

Tudeng loengus

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile oodatakse lõputöid