Autor:
Andres Tennus

Parimad välkkõnelejad rääkisid matemaatikast, majandusest ja märgaladest 

Tartu Ülikooli doktorantide kolme minuti loengute konkurss tõi kokku eri valdkondade noored teadlased. 28. septembril toimunud võistlusel osales 24 doktoranti 25 loenguga, millest 8 olid eesti- ja 17 ingliskeelsed. Kolm parimat eestikeelset osalejat saavad esindada Tartu Ülikooli Eesti Teaduste Akadeemia konkursil „Teadus 3 minutiga“. Parim ingliskeelne loeng esindab ülikooli rahvusvahelisel Coimbra grupi võistlusel. 

Eestikeelse konkursi esikolmik 

Matemaatika ja statistika instituudi matemaatika nooremteadur Hanna Britt Soots tutvustas oma loengus oskuslikult difusiooni mõistet ning selgitas selle nähtuse kasutusvõimalusi paljudes teistes teadus- ja eluvaldkondades, näiteks füüsikas, keemias ja bioloogias. 

Image
Hanna Britt Soots esitlust tegemas

Ökoloogia ja maateaduste instituudi geograafia osakonna liikuvusuuringute nooremteadur Martin Haamer tutvustas lähemalt, kuidas muuta mobiilpositsioneerimise andmete abil bussiliiklust paremaks ning kasvatada inimeste soovi sõita ühissõidukitega. 

Kliinilise meditsiini instituudi oftalmoloogia nooremteadur Laura Mauring käsitles loengus päriliku silmahaiguse geneetilisi tagamaid ning andis lootust, et tulevikus võiks selle tõve diagnoosimine ja ravivõimalused tänu teadlaste tööle paraneda.  

Ingliskeelse konkursi esikolmik 

Majandusteaduskonna majandusteaduse nooremteadur Elchin Aghazada selgitas, milline roll on riiklike institutsioonide tugevusel ja riigi laiemal kultuurilisel kontekstil ettevõtete innovatsioonivalmiduses.  

Image
Elchin Aghazada ettekannet tetemas

Ökoloogia ja maateaduste instituudi keskkonnatehnoloogia nooremteadur Isaac Okiti rääkis märgalade taastamisega seotud kitsaskohtade lahendamisest. Näiteks selgitas ta seda, kuidas taastada märgalasid nii, et need seoks võimalikult palju süsinikku, hoides metaani heitkoguse väiksena.  

Tehnoloogiainstituudi tehnoloogia nooremteadur Baiba Brumele tutvustas meie kõigi kehas leiduva valgu TRMT112 olemust ja toimemehhanisme. Tegu on molekuliga, milleta imetaja elada ei saa, samas on sel seos nii vähi, autismi kui ka Downi sündroomiga. 

Tänavu sai sõna sekka öelda ka publik, kes valis kõnede seast oma lemmiku. Publikuauhinna pälvis samuti keskkonnatehnoloogia nooremteadur Isaac Okiti.

Image
Doktorantide kolme minuti loengute konkursi parimad
Doktorantide kolme minuti loengute konkursi parimad (autor: Andres Tennus)

Publikule esitati mitmekesine valik populaarteaduslikke välkloenguid 

Konkursil osales doktorante igast ülikooli valdkonnast: loodus- ja täppisteaduste valdkonnast 14, sotsiaalteaduste valdkonnast 5, meditsiiniteaduste valdkonnast 3 ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast 2. Doktorandid tegid kolmeminutilise kaasahaarava eesti- või ingliskeelse ettekande, milles võeti kokku oma uurimistöö ajendiks olnud probleem, selle lahendamisviisid, esialgsed tulemused ja mõju. 

Žürii kiitis doktorantide põhjalikku ettevalmistust ja loengute kvaliteeti. „Oskus rääkida oma teadustööst nii, et valdkonnaväline kuulaja sellest aru saab ja sellega seoseid luua oskab, on teadlasele väga oluline. See annab hea eelduse nii eri valdkondi siduvaks teadustööks kui ka teadustöö tulemuste ühiskonda jõudmiseks,“ sõnas žürii liige, Tartu Ülikooli teaduskommunikatsiooni nõunik Piret Ehrenpreis.  

Võistluse žüriisse kuulusid veel ERR-i teadusportaali Novaator ajakirjanik Airika Harrik, Eesti Teaduste Akadeemia möödunudaastase konkursi finalist, Tartu Ülikooli mikrobioomika nooremteadur Kertu Liis Krigul, Postimehe teadusajakirjanik ja tõlkija Mariliis Kolk, usuteaduskonna nooremteadur Imar Koutchoukali ning õppeosakonna arendusnõunik Monika Tasa. 

Konkurss aitab doktorantide teadustööl jõuda laiema publikuni 

Eestikeelse võistluse esikolmik esindab ülikooli järgmise aasta alguses toimuval Eesti Teaduste Akadeemia konkursil „Teadus 3 minutiga“. Järgmistel kuudel ootavad doktorante ees teaduste akadeemia koolitused, kus lihvitakse populaarteadusliku artikli kirjutamise ja kaamera ees esinemise oskusi. Doktorantide kirjutatud artiklid avaldatakse teadusportaalis Novaator ja veebruaris kuulutatakse teaduste akadeemias saalis välja üle-eestilise lõppvõistluse viis finalisti. 

Parima ingliskeelse loengu videosalvestis saadetakse Euroopa ülikoolide koostöövõrgustiku Coimbra grupi rahvusvahelisele võistlusele. Seal valib rahvusvaheline hindamiskomisjon kõigi osalejate seast kolm parimat, kes saavad võimaluse esineda võrgustiku aastakonverentsi raames lõppkonkursil „3MT“. 

Kolme minuti loengute konkursil osalemine on noorele teadlasele suurepärane võimalus leida oma teadustööle laiemat avalikku kõlapinda, arendada oma esinemis- ja suhtlusoskust ning tutvuda teiste doktorantide tööga. Igast ettekandest valmis kohapeal videosalvestis. Osa loenguid avaldatakse ka ERR Novaatoris. 

Konkurssi korraldavad Tartu Ülikooli õppeosakond, turundus- ja kommunikatsiooniosakond ning rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond. 

Ürituse fotod. Autor Andres Tennus

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Delta building near Emajõgi

Tartu Workshop on Markov Modelling

Algebra uurimisrühm

Algebra uurimisrühm