Autor:
Matemaatika ja statistika instituut

Mikrokraadiprogramm „Matemaatika ja informaatika didaktika“

Mikrokraadiprogramm  „Matemaatika ja informaatika didaktika“ on täiendusõppeprogramm, mis on loodud selleks, et koolides matemaatika- ja/või informaatikaõpetajana töötavad õpetajad saaksid oma didaktikaalast pädevust täiendada.

Kahe semestri jooksul tutvutakse hariduspsühholoogia olulisemate teemadega, informaatika õpetamisega eri vormides ja vanuseastmetes ning gümnaasiumi ja põhikooli matemaatika õpetamise metoodikaga.

Õpetajatöö on kõige austavam ja vastutusrikkam amet, mis ei piirdu vaid aine õpetamisega. Õpetaja vormib õpilasest inimese, keda ühiskond ootab ja vajab. Vaid õpetaja, kes teeb oma tööd armastuse ja andumusega ning kellel on väga head erialased teadmised Tartu Ülikoolist, tuleb toime selle suurülesande eeskujuliku lahendamisega.

Kerli Orav-Puurand, aine „Matemaatika diadaktika gümnaasiumile“ õppejõud

Toimumisaeg: 04.09.2023–01.09.2024

Toimumiskoht: Tartu linn

Maht: 15 EAP-d

Hind: 1500 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Sihtrühm:
1) koolide matemaatika- ja/või informaatikaõpetajad, kes soovivad oma didaktikaalast pädevust täiendada.
2) isikud, kes plaanivad edaspidi kandideerida matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppesse ning soovivad aine- ja valdkonnadidaktika ained juba eelnevalt ära kuulata. Positiivsetele tulemustele sooritatud aineid on võimalik tasemeõppes VÕTA korras üle kanda.

Eesmärk: süvendada matemaatika- ja informaatikaõpetaja tööks vajalikku aine- ja valdkonnaspetsiifilist pädevust.

Sisu

Mikrokraadiprogramm koosneb viiest ainest.

Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi läbinu:

1. mõistab õppimise ja õpetamise teooriate põhiseisukohti ning läheneb aine õpetamisele tõenduspõhiselt;
2. tunneb oma valdkonna didaktika rahvusvahelisi arengusuundi ja oskab neid rakendada aineõpetuse praktikas;
3. oskab kavandada ja läbi viia aineõpet, pidades silmas kaasaegse õpikeskkonna võimalusi, lõimingu põhimõtteid, hariduslikke erivajadusi ja turvalisust, ning suudab õpilastele selgitada õpitava aine vajalikkust;
4. oskab juhendada õppijate uurimis-, praktilist ja (või) loovtööd, arvestades oma ainevaldkonna uurimistöö meetodeid ja eetikat;
5. oskab ennast ja oma tegevust aineõpetajana mõtestada ja suudab lõimida õpetaja läbivaid kompetentse aine- või valdkonnaspetsiifilise õppetööga.

Nõuded lõpetamiseks: minimaalset läbitud kursuste mahtu ei ole fikseeritud, aga läbitud ainete maht kajastub tunnistusel.

Registreerumistähtaeg: 20.08.2023

Loe rohkem

Registreeru

Auditoorium

Tartu Ülikoolis algab matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

Hulktahukad riiulilt

Mikrokraadiprogramm „Matemaatika didaktika“