Autor:
Andres Tennus

Matemaatika ja statistika instituuti tunnustati õppekvaliteedi edendamise auhinnaga

19. jaanuaril toimunud konverentsil „Õppejõult õppejõule 2023: määramatuse ilu õpetamisel“ andis õppeprorektor Aune Valk üle 2022. aasta õppeteo ja õppekvaliteedi edendamise auhinnad. Õppekvaliteedi edendamise auhinna sai loodus- ja täppisteaduste valdkonna matemaatika ja statistika instituut.

Auhinnaga avaldatakse matemaatika ja statistika instituudile tunnustust kolmeaastase süsteemse ja järjekindla õppekvaliteedialase töö eest. Kolme aasta eest loodud strateegiaplaani üks alussambaid oli õppekavade areng: siht oli vaadata üle kõik instituudi bakalaureuse- ja magistriõppekavad, määrata kindlaks õpirajad ning kaasajastada õppeaineid. Õpiradade loomise ja visualiseerimise eesmärk anda üliõpilastele terviklik ülevaade õppimisvõimalustest. Strateegiakavas on määratud tegevus ka edasiseks arenguks.

Õppekvaliteedi arendamisse on järjekindlalt kaasatud nii instituudi töötajad kui ka üliõpilased. Õppejõude julgustatakse oma õpetamist analüüsima ja häid kogemusi jagama. Viimane on eriti oluline alustavatele õppejõududele ja ka üliõpilastele, kes on paljude õppeainete praktikumijuhendajad. Üliõpilaste õpetamisoskuste arendamiseks toimuvad korrapärased koosolekud, kus arutatakse õpetatava üle ja antakse soovitusi. Igakuistel töötajate nõupidamistel keskendutakse õppekvaliteeti puudutavatele teemadele. Toimuvad iga-aastased töötajate väljasõiduseminarid, kus on hea võimalus vaadata tagasi möödunud aastale ja teha plaane tulevikuks.

Õppeprorektor Aune Valgu sõnul teeb rõõmu väga süsteemne, eesmärgipärane ja mitmekülgselt läbi mõeldud tegevus õppekvaliteedi arendamisel. „Arendustegevusse on kaasatud nii instituudi töötajad kui ka õppejõud, toimitakse õppiva organisatsioonina – jagatakse oma kogemust ja õpitakse kolleegi tehtust. Selgelt on paigas ka selle ja järgmiste aastate tegevus õppekvaliteedi arendamisel,“ märkis Valk.

Õppekvaliteedi edendamise auhinnaga tunnustatakse ülikooli instituuti, kolledžit või valdkonda edukalt kavandatud ja kolme aasta jooksul ellu viidud tulemusliku õppekvaliteeti toetava tegevuse eest töötajate ja üliõpilaste koostöös. Õppekvaliteedi edendamise eest antav rahaline preemia on 30 000 eurot.

Aasta õppetegude kohta saab lugeda siit.