Autor:
Andrea Rotenberg

Matemaatika ja statistika instituudi tudengite 2022. aasta praktikasuvi

Selle aasta suvel läbisid teiste seas praktika matemaatika II ja III kursuse bakalaureuseõppe tudengid Markus Vanatoa, Kristel Saul ja Robert Suigusaar. Markus oli praktikal ettevõtetes Eesti Gaas ja Bigbank, Kristel GScanis ning Robert Eesti Energia energiakaubanduse finantskauplemise osakonnas. 

Kuidas omale praktikakoha leidsid?

Markus: Ma olin rääkinud oma emale, et sooviksin minna suvel praktikale ja eelistaksin finantsalast tööd. Talle meenus üks vana töökaaslane, kes töötas Bigbankis, ning ta andis mulle tema kontakti. Kuna selle praktika läbimise ajaks jäi lõpuks ainult augusti kuu ja ma tahtsin veel midagi teha, siis mõtlesin juurde uurida. Mul tuli meelde, et mu sõbra ema töötas Eesti Gaasis, seega võtsin nendega ühendust ja sain ka sinna praktikakoha.

Kristel: Mu isa rääkis mulle, et Tallinnas Tehnopolis on üks äge start-up, kus arendatakse täiesti uut tehnoloogiat. Uurisin veidi GScani kohta ja kirjutasin neile meili, et uurida, kas nad tahaksid omale suveks praktikanti.

Robert: Sain Eesti Energias töötavalt tuttavalt soovituse kandideerida energiakaubanduse finantskauplemise osakonda, kuna seal saab tegeleda nii kvantitatiivse analüüsi kui ka finantsiga, mis mõlemad pakuvad mulle huvi. Kandideerimiseks saata ainult CV ja osaleda vestlusel osakonnajuhatajaga.

Millised olid Sinu ootused?

Markus: Eesti Gaasi osas teadsin ette, et ma saan tööd teha kodust ehk mul oli rohkem ajalist vabadust, et luua oma töögraafik. Lisaks sellele, varasema töökirjelduse järgi tundus, et tuleb huvitav kogemus.

Bigbanki praktikal lootsin piiluda pangandusmaailma siseasjadesse, et saada kogemusi, mida saaksin hiljem kasutada, sest ma olen huvitatud pangandusest.

Mõlema töökoha puhul tahtsin olla sellises kuldses tsoonis, kus ma saaksin tööga hakkama ja mul ei oleks igav.

Kristel: Esialgu oli raske midagi üldse oodata, sest see oli mu esimene “päris” töökoht ja müüontomograafia on nii uus valdkond, et mul polnud päris täpselt aimugi, millega nad tegelevad. Seega olid mu ootused üsna üldised - tahaks mugavat tooli, sõbralikku töökeskkonda ja normaalse hinnaga lõunat.

Robert: Lootsin, et töö on sisukas ja huvitav ning saan rakendada ülikoolis omandatud matemaatika- ja statistikateadmisi. Samuti tahtsin teada saada, kui hästi üldse finantssektoris töötamine mulle sobib. Kuna energiateema oli mu jaoks üsna uus ja tundmatu, siis konkreetseid ootuseid töö sisu kohta ei olnud.

Mis ülesannetega pidid tegelema ning mida praktikal õppisid?

Markus: Eesti Gaasis oli mu tööülesandeks kirjutada programm, mis töötleks algandmete faili ja väljastaks vastavaid graafikuid, mida kasutada ülevaateks või pakkumiste tegemiseks. Töö alguses mõtlesin, et ma teen seda Pythonis, aga leidsin, et R-iga on kergem seda teha. Ma polnud kunagi varem R-i kasutanud ja ma sain selle töö käigus päris hästi selgeks. See tuli mulle kasuks, sest augustiks pidin R-i nagunii Bigbanki jaoks selgeks õppima.

Bigbankis olin ma tööl Credit Risk Modelling Unitis, kus mu ülesandeks oli viia läbi klasteranalüüs nende ühel aktiivsel portfellil. Ka see oli minu jaoks uus teema ja õppisin väga palju.

Kristel: GScan tegutseb kahes linnas. Tartus on nende riistvara tiim, Tallinnas on IT inimesed. Meie meeskond oli üsna väike, uute algoritmide kallal töötas varem ainult üks ukraina päritolu tuumafüüsik. Temast sai minu ja Sanna (füüsika 2. a) juhendaja. 

Meie eesmärk oli rekonstrueerida 3D-esemed, nt kohvri või konteineri sisu. Müüontomograafias kasutatakse looduslikku kiirgust - igas minutis langeb ühele ruutsentimeetrile umbes 1 müüon. Ainet läbides ei peegeldu nad tagasi, vaid nende liikumise trajektoor muutub vastavalt aine omadustele - suurema aatomnumbriga keemilised elemendid põhjustavad suurema kõrvalekalde esialgsest teekonnast. Trajektoore rekonstrueerides on võimalik arvutada, millise kujuga objekte müüonid läbisid ja mis materjaliga tegu on. 

Minu ülesanne oli erinevate, juba olemasolevate algoritmide ideid omavahel kombineerida, ja uurida, kuidas tulemus muutub. Põgusalt uurisin ka vigade teket pildi rekonstrueerimisel. Paralleelselt koodi kirjutamisega lugesin teadusartikleid, et mõista füüsikat ja matemaatikat, mis meie algoritmide taga on.

Robert: Tegelesin peamiselt kahe suure projektiga:

1) Taastuvenergia - võib tekkida olukord, et kui on rohkem päikest või tuult, siis on elektri hind keskmisest madalam ja elektri müügist saadav tulu väheneb. Seetõttu saigi mu esimeseks ülesandeks uurida, kuidas mõjutab täiendava päikeseenergia lisandumine elektri hinda tervikuna, kui palju Eestis päikeseenergia võimsust üldse on ja mis hetkel kui palju elektrit päikesepaneelid toodavad. Selleks kasutasin mitmesuguseid andmeid nii päikeseenergia toodangu, elektri börsihinna kui ka ilma kohta. Visualiseerimiseks ja mudelite tegemiseks kasutasin R-i ja Excelit.

2) Põhjamaade elektrituru simulatsioon, mille eesmärk on prognoosida Eesti, Läti, Leedu ja Soome elektri hinda. Selleks on kirja pandud kõik nimetatud riikides asuvate tootmisvõimsuste andmed, tarbimine, ülekandevõimsused ja erinevad stsenaariumid. See toimib Exceli tabeli baasil, kus on kasutatud MATLABi ja VBA võimalusi. Tegin simulatsioonis palju muudatusi ja parandusi, uuendasin andmeid ja lõin uusi stsenaariume. Töö tulemusel muutusid ennustused päris palju ja see leidis ka reaalset rakendust - sain analüüsida erinevaid kriisistsenaariume ja saadud tulemuste põhjal tehti ka suurte summade eest tehinguid finantsturgudel.

Kokkuvõttes oli väga positiivne näha, et kuigi olin praktikant, siis minusse suhtuti kui võrdsesse, anti vastutusrikkaid ja mõjukaid ülesandeid ning minu tööl oli reaalne tulemus ja tulu. 

Mis jäi kõige eredamalt meelde?

Markus: Eesti Gaasis tundsin, et ma olin väga produktiivne, kui sain tööd teha kodust, omas tempos ning enda valitud ajal.

Bigbankist jäi meelde teatud professionaalsus. Ma tundsin, et siis olingi “päris” töökohal, see üheksast viieni kontoritöö.

Kristel: Hästi laias laastus jäi mulle meelde see, et mind ja mu panust hinnati kõrgelt ning minusse suhtuti tõsiselt, olgugi, et ma olen alles tudeng. GScani töökeskkond seadis lati väga kõrgele ja ma tean, kuidas ma tahan, et mind tulevastes töökohtades koheldaks. 

Üks vahva seik ka: meil on rahvusvaheline tiim ja seega käis töö peamiselt inglise keeles. Venelased ja ukrainlased rääkisid omavahel vene keeles ja mina jutustasin Sannaga eesti keeles. Et ma pidevalt ka vene keelt kuulsin, püüdsin oma oskustelt tolmu pühkida ja seda meelde tuletada. Esimene väike läbimurre oli siis, kui mul oli juhendajaga pooleli vestlus kokkamisest ja mulle ei meenunud sõna “vegetables”, mille asemel sujuvalt ütlesin hoopis “овощи”. Lisaks kogu sellele ägedale matemaatikale ja füüsikale, mida kahe kuuga juurde õppisin, sain korraliku keelepraktika kauba peale. 

Robert: Sel suvel elektriturul toimunu pakkus palju meeldejäävat ja enneolematut - just suve hakul sai alguse hindade peadpööritav kasv, mis tipnes 17. augustil Nord Pooli hinnarekordiga (4000 €/MWh). Elame erakordsel ajal, mil elektriturg saab rohkem tähelepanu kui kunagi varem ja oli väga huvitav selle kõige keskmes olla. Läksin kohati lausa nii hoogu, et lõpetasin töö alles kell 21 või 22, sest teha oli väga palju ja ülesanded olid nii huvitavad, et ei tahtnud neid pooleli jätta. Hästi jäi meelde meie nooruslik ja kokkuhoidev kollektiiv, mis andis kogu töökogemusele palju juurde ja tekitas kontoris meeldiva õhkkonna.

Mida soovitaksid teistele tudengitele, kellel praktika veel ees seisab?

Markus: Tuleb alustada koha otsimist varakult ja leppida kiiresti kokku praktika läbimise aeg, muidu võib see edasi nihkuda.

Kristel: Ma jätsin oma praktikakoha otsimise mõnevõrra viimasele minutile ja paljudesse kohtadesse oli juba kandideerimine lõppenud. Kevadsemestri alguses oleks hea juba hakata uurima, mis võimalusi on. 

Minule väga meeldis töötada väikeses firmas, seal on lihtsam tunda, et mu panus loeb ja see motiveerib hästi-hästi palju. 

Robert: Soovitan uurida täpsemalt, mida töö endast kujutab, sest pealtnäha sarnaste tööde puhul võib nende sisu olla väga erinev. Ühendust võiks võtta ka tuttavatega, kes antud ettevõttes töötavad. Praktikakoha valikul tasub arvestada, et väga palju oleneb juhendajast.

Õpe

Siit leiad pikema ülevaate matemaatika ja statistika instituudi õppekavade ülesehitusest ning õppivale tudengile kasulikku infot.

Sisseastumine

Kraad Tartu ülikooli matemaatika ja statistika instituudist tagab kiiresti muutuvas maailmas loogilise mõtlemise ja ratsionaalsete otsuste tegemise oskuse, konkurentsivõimelisuse maailma tööturul ...
Karjäärirännak

Karjäärirännak 2024