Kandideerimine 2019

2019. aastal liitunud partnerettevõtted ja lähteülesanded

Kodulehekülg: http://www.statfinn.fi/homepage/
Tegevusvaldkond: kliiniliste ja epidemioloogiliste uuringute statistiline analüüs
Suhtluskeel: eesti/inglise
Positsioonide arv: 3
Kandideerimine õppekavadelt: matemaatika ja statistika
Lähteülesanded:
Statistician in register based drug research
The scope would be to act as a statistician in a multidisciplinary team on projects that study the usage and safety of drugs on the market.
As a statistician, you are responsible for the statistical analysis of complex data sets extracted from health care registers. The work includes writing statistical analysis plans, programming and reporting statistical analysis. During the internship, the student will be familiarized with the main statistical and computational concepts in register based drug research and will gain the ability to work as statistician within such projects.

Kodulehekülg: https://positium.com                                                             
Tegevusvaldkond: suurandmete analüütika
Suhtluskeel: eesti/inglise
Positsioonide arv: 1
Kandideerimine õppekavadelt: matemaatika ja statistika
Lähteülesanded:

 1. Ankrupunktide statistilised näitajad. Igale mobiilikasutajale on võimalik tuvastada mingid regulaarselt külastatavad paigad. Neid nimetatakse ankrupunktideks. Ankrupunktideks on näiteks kodu (peamine, sekundaarne), töö, kool, trenn, pood, jne. Tuvastamisel on vajalik määrata tõenäosused, et tegemist on ankrupunktiga ja mingit kindlat tüüpi ankrupunktiga. Kuidas defineerida ankrupunktide usaldusväärsus? Kas selleks on vaja teostada mingi uuring? Probleemideks, mis vajavad lahendamist on:
  1. Ankrupunkti usaldusväärsuse ja olulisuse määramine (kas on ankrupunkt ja kui tähtis on ankrupunkt sellele inimesele);
  2. Ankrupunkti funktsiooni usaldusväärsus ja olulisus (mis ankrupunkt on – kodu, töö, regulaarne, kui usaldusväärne see funktsioon on, kui oluline see on);
  3. Isiku toimingute ja mingis kohas viibimise ajaline ja ruumiline tihedus, regulaarsus (kuidas kirjeldada regulaarsust tunnusena – iga nädal, iga päev, iga teine neljapäev, kord kuus, iga kolmapäev ja neljapäev kl 9 jne);
 2. Individuaalsete ankrupunktide usaldusväärsuse ja olulisuse „summa“ peaks andma konkreetsete paikate usaldusväärsuse ja olulisuse. Kuidas seda määrata? Näiteks Pirita on koduankrupunktide usaldusväärsus 0,95; kesklinn 0,87.
 3. Kuidas arvutada nö sama-usaldusväärsuslikud piirkonnad punkt 2 põhjal. Soovime nt usaldusväärsust 0,9 – kuidas leida piirkondade (tsoonide) suurused ja ulatused (piirid), mis vastaksid kogu riigi ulatuses sellisele kriteeriumile?
 4. Valimi esinduslikkuse hindamine sõltuvalt tsoonide suurusest ja vastupidi. Kui „väikeseks“ me saame minna tsoonide määramisel, et olla veel usaldusväärne?
 5. Valimi ekstrapoleerimine üldpopulatsioonile. Kas ja kuidas kasutada operaatorite turuosasid, kas piisab ühes operaatorist (millised peavad olema siis operaatori valimi tunnused)? Kuidas kasutada referentsandmeid. Milliseid küsitlusuuringuid on vaja läbi viia, et kalibreerida, välja töötada paranduskoefitsientide maatriksid, et laiendada üldpopulatsioonile?
 6. Milliseid jaotusi, statistilisi teste saab, peab kasutama mobiiliandmete hindamisel?

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud TÜ matemaatika ja statistika esimese kursuse magistrandid.
Kandideerimisperiood on 2.-21. oktoober 2019.
Kandideerimiseks saata aadressile meelis.kaarik@ut.ee

 • motivatsioonikiri (1A4 ehk 1800 tähemärki; inglise või eesti keeles) - sh kirjeldada endale huvipakkuvat uurimissuunda ja põhjendada ettevõtte valikut
 • CV
 • Kirja märkida ettevõtte eelistus, oma nimi ja telefoninumber.

Lisaks CV-le ja motivatsioonikirjale arvestatakse ka akadeemilist edukust.
Peale avalduste esitamise perioodi lõppu toimuvad intervjuud TÜ matemaatika ja statistika instituudis ning ettevõtete juures, täpsed kuupäevad kuulutatakse välja jooksvalt.

Rektor Toomas Asser kõnepuldis

Sissejuhatavad tunnid

Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht