Arvutusmatemaatika

Matemaatika ja statistika instituut kutsub kõiki huvilisi võtma osa arvutusmatemaatika täiendusõppeprogrammist, mis toimub ühe õppeaasta jooksul.

Toimumise aeg: 30.08.2021 - 28.08.2022

Maht: 624 akadeemilist tundi (24 EAP), kuid minimaalset läbitud kursuste mahtu ei ole fikseeritud.

Eesmärk: Anda matemaatilisi teadmisi ja oskusi ligikaudse arvutamise meetodite ja diferentsiaalvõrrandite alal.

Sihtrühm: Isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi ligikaudse arvutamise meetodite ja diferentsiaalvõrrandite alal. Positiivsetele tulemustele sooritatud aineid on võimalik tasemeõppes õppides VÕTA korras üle kanda. Kogu mooduli sooritamise korral on võimalik kandideerida matemaatika ja statistika instituudi bakalaureuseõppekavade vabadele õppekohtadele 2. semestril (väljaspool üldkonkurssi).

Õpiväljundid

Omandatakse järgmised kolm õpiväljundit:

  1. „Kõrgem matemaatika I” - lineaaralgebra, diferentsiaal- ja integraalarvutuse, diferentsiaalvõrrandite sissejuhatav kursus.
  2. „Diferentsiaalvõrrandid” annab ülevaate harilike diferentsiaalvõrrandite ja nende süsteemide analüütilistest lahendusmeetoditest.
  3. „Numbrilised meetodid” annab baasteadmised tänapäevastest arvutusmeetoditest vigade arvutamiseks, võrrandite ja võrrandisüsteemide ligikaudseks lahendamiseks, funktsioonide lähendamiseks ning numbriliseks diferentseerimiseks ja integreerimiseks.

Lisaks omandatakse järgmisest viiest väljundist üks:

  • „Matemaatiline modelleerimine” tutvustab matemaatilise modelleerimise aluseid ning meetodeid ja tarkvaralisi vahendeid mõnede reaalses elus ettetulevate ülesannete lahendamiseks.
  • Aine „Monte-Carlo meetodid” tutvustab juhuslike nähtuste simuleerimist arvutil, seoseid juhuslike suuruste vahel, juhuslikkuse kasutamist matemaatika, tõenäosusteooria ja statistika probleemide lahendamisel.
  • Aines „Diferentsiaalvõrrandite numbriline lahendamine” tutvustatakse diferentsiaalvõrranditega seotud ülesannete ligikaudseid lahendusmeetodeid ning lihtsamaid mudeleid mitmete reaalses elus ettetulevate probleemide lahendamiseks.
  • „Diferentsiaal- ja integraalvõrrandite numbriline lahendamine” annab ülevaate diferentsiaal- ja integraalvõrrandite olulisematest numbrilise lahendamise meetoditest.
  • „Optimiseerimismeetodid” annab üldise ettekujutuse kaasaegsetest optimiseerimismeetoditest.

Õppeained

Registreerumistähtaeg: 23.08.2021

Registreeru siin!

Auditoorium

Tartu Ülikoolis algab kitsa matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

Allikas: pixabay

Tartu Ülikoolis algab matemaatika riigieksamiks ettevalmistav lühikursus

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse kandideerimise kriteeriumid on muutunud