Esileht

Osalejad

Ülesanded

Tehtud ülesanded

Käsiraamat

Skoobel
---------------

Jrk.

Järk

Ülesande kood

Algus

Lõpp

1

Sissejuhatus

010

09/10/2000

16/10/2000

Lähem info, lahendused

2

Kooli uurimine

020

16/10/2000

23/10/2000

Lähem info, lahendused

3

Kooli eesmärgid

030

30/10/2000

13/11/2000

Lähem info, lahendused

4

Eesmärkide väljavalimine

040

13/11/2000

21/11/2000

Lähem info, lahendused

5

Koolimaja planeerimine

050

22/11/2000

04/12/2000

Lähem info, lahendused

6

Õppekava puudused

060

15/01/2001

21/01/2001

Lähem info, lahendused

7

Kooli õppekava omapära

070

22/01/2001

05/02/2001

Lähem info, lahendused

8

Uute ainete väljavalimine

080

05/02/2001

12/02/2001

Lähem info, lahendused

9

Ainekavad

090

12/02/2001

25/02/2001

Lähem info, lahendused

10

Ainekavade arutamine

100

26/02/2001

05/03/2001

Lähem info, lahendused

11

Hääletus ainekavade kinnitamiseks

110

05/03/2001

12/03/2001

Lähem info, lahendused

12

Õpilaste koormuse planeerimine

120

11/03/2001

16/03/2001

Lähem info, lahendused

---------------