Interneti abil
teostatavad projektid
Eesti koolidele


In English Internet-based projects for Estonian schools

Interneti abil on võimalik õppida. See ei tähenda veel, et tavalised klassitunnid välja oleks suremas. Küll aga pakub Internet uusi võimalusi teadmiste edastamiseks kvalitatiivselt uuel tasemel. Järgnevalt on Sul võimalik tutvuda Eestis juba 1993. aastast õpilastele korraldatud simulatsioonimängude ja teiste Internetil baseeruvate projektiga.


SIMULATSIOONIMÄNGUD

TEISED PROJEKTID