Funktsionaalanalüüs I


Kood: MTPM.03.023.
Maht: 3 AP (30 tundi loenguid + 30 tundi praktikume + 60 tundi iseseisvat tööd).
Aeg: 2002./2003. õ.a. kevadsemester.
Lektor: Eve Oja.
Praktikumide juhendajad: Rainis Haller, Annemai Mölder.
Aineprogramm (sisaldab muuhulgas ajakava ja hindamiskriteeriume).
*Ülesannete esitamisajad (loengute alguses): *16 - 26.02, *19 - 05.03, *30 - 19.03, *50 - 02.04, *63 - 16.04, *84 - 07.05.
Kontrolltööde toimumisajad: 21.03 ja 16.05.


Eksamiteemad: .ps

Praktikumide ülesanded: .ps

Funktsionaalanalüüs I (MTPM.03.029; 4AP; alates 2004. aastast): eksamiteemad