Arvuteooria


Kood: MTMM.00.012.
Aeg: 2011. a. kevadsemester.
Maht: 6 EAP (32 t. loenguid + 32 t. praktikume).
Lektor: Valdis Laan.
Praktikumid: Valdis Laan.
Soovituslikud eeldusained: MTMM.00.038 Algebra I.
Hindamine: eksam.
Aineprogramm on kättesaadav õppeinfosüsteemist.
Kirjandus (dvi) (pdf)

Teemad

1. Jaguvus. Aritmeetika põhiteoreem.
2. Algarvud.
3. Kongruentsi mõiste ja lihtsamad omadused.
4. Jäägiklassiringid.
5. Arvuteoreetilisi funktsioone.
6. Tundmatut sisaldavad kongruentsid. Hiina jäägiteoreem.
7. Algjuur.
8. Lõplikud korpused.
9. Ruutjäägid.
10. Arvuvallad.


Loengukonspekt.

(dvi) (pdf)

Meenutusi algebra põhikursusest. (dvi) (pdf)


Praktikumide ülesanded

1. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
2. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
3. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
4. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
5. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
6. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
7. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
8. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
9. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
10. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
11. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
12. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
13. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
14. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
15. praktikumi ülesanded (dvi, pdf).
Eksamiülesannete näidisvariant (dvi, ps, pdf).