Algebra II

MTMM.00.040


Lektor: Valdis Laan.
Aeg: 2012. a. sügissemester.
Põhiline info (kaasaarvatud aineprogramm) on kättesaadav õppeinfosüsteemist.
Loengumaterjale. (Prof. Kalle Kaarli koostatud loenguslaidid)
Loengumaterjale. (Valdis Laane koostatud loengukonspekt)
Praktikumide materjale.
Kordamisküsimused.