Algebra I

MTMM.00.038


Lektor: Valdis Laan.
Aeg: 2016. a. kevadsemester.
Põhiline info (kaasaarvatud aineprogramm) on kättesaadav õppeinfosüsteemist.

2016. a. loengukonspekt. (10.05.2016)
Praktikumide materjale.
Eestikeelsed algebraõpikud.
MathWiki (inglise keeles)
Lineaaralgebra õpiprogramm (Priit Kalda)
Nõuandeid algebra õppimiseks.

Kordamisküsimused eksamiks.
Eksamiküsimuste näidisvariant.