Algebra ja geomeetria

MTMM.00.055


Lektor: vanemteadur Mart Abel.
Aeg: 2012. a. sügissemester. Teisipäeviti (v.a. 3. nädal) 12.15 Jakobi 2 ringauditooriumis ja 1., 2., 4. ja sealt edasi kõigil paaritutel nädalatel ka neljapäeviti 10.15 Liivi 2-111.

Tudengitel, kes on ainet "Algebra ja geomeetria" kuulanud varasematel aastatel (kevadsemestril 2010 või hiljem) ning on praktikumid sooritanud (s.t. eksamile pääsenud), on võimalus praktikumi punktid sellesse hooaega üle kanda ja praktikumides mitte osaleda. Selleks tuleb aga lektorile esitada vastavasisuline kirjalik avaldus hiljemalt 1. oktoobriks 2012. Kui eelmiste hooaegade tulemused on protokollides olemas, saab need üle kanda ja tudeng võib hakata juba eksamiks valmistuma. Kes soovib aga oma eelmiste hooaegade tulemusi parandada, võib praktikumides osaleda. Viimasel juhul eelmiste hooaegade tulemusi enam hiljem arvestada ei saa.

Praktikumideks valmistumiseks on saadaval ülesannete kogu kursuse "Algebra ja geomeetria" kontrolltöödeks valmistumiseks. Kogu sisaldab 231 ülesannet, vastuseid ja näidisülesandeid. Kogu võite küsida matemaatika-informaatikateaduskonna raamatukogust, praktikumide juhendajatelt või lektorilt. Motiveerimaks tudengeid kogudega iseseisvalt töötama, paneme iga kogust (2008. aasta või hilisemast versioonist) avastatud vea esmaavastamise ja korrektse lahenduse esitamise eest eksamiks ühe lisapunkti.
Kogude varasematest versioonidest juba avastatud vead (Iga uue vea esmaavastaja saab korrektse lahenduse esitamise korral eksamiks ühe lisapunkti).

Põhiline info (kaasaarvatud aineprogramm) on kättesaadav õppeinfosüsteemist.

Dots. Aivo Parringu koostatud loengukonspekt

Vanemteadur Valdis Laane koostatud sirge ja tasandi võrrandite tabel.
Doktorant Paul Tammo koostatud graaf eksamile pääsemise võimalikest variantidest.

Kokkuvõtvad tabelid loengus käsitletud teist järku pindadest.
Loengutes kasutatud slaidid

Elizabeth Stapel on koostanud maatriksite korrutamise animeeritud näiteid.
Professorid P. Bogacki ja G. Melrose (Old Dominion University, Norfolk, USA) on võrku üles riputanud mõningaid pilte ja animatsioone teist järku joontest ja teist järku pindadest (leidub huvitavat ka matemaatilise analüüsi kursuse jaoks).


EKSAMIINFO


Loengutes läbi tehtud tõestused
Kordamisküsimused

Eksam: 19. detsembril 2012 kell 8.00 Liivi 2-202 ja Liivi 2-224 ning 17. jaanuaril 2013 kell 9.00 Liivi 2-111.
Järeleksam: 29. jaanuaril 2013 kell 9.00 Liivi 2-111.
Konsultatsioon: 13. detsembril 2012 kell 10.15 Liivi 2-206 ja 15. jaanuaril 2012 kell 12.15 Liivi 2-405.
Arvestustöö neile, kel vähemalt üks kontrolltöö on sooritatud vähemalt 5 punkti peale, kuid teine on alla 5 punkti või mõlemate tööde eest on vähemalt 5 punkti, kuid kontrolltööde ja tunnikontrollide punktide summa on alla 15 punkti: 19. detsembril kell 8.15-10 Liivi 2-224. Arvestustöö sooritamisega (vähemalt 15 punkti 30-st) on võimalus pääseda eksamile ja saada praktikumide eest kaasa vaid minimaalsed 15 punkti. Arvestustööle ei lubata neid üliõpilasi, kes pole ühestki kontrolltööst kogunud vähemalt 5 punkti.

Eksamile tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav (pildiga) dokument, mille alusel eksamiruumi sisse lastakse.

Eksamitöö näidisvariandid aastatest 2006, 2007 ja 2008 .