Vahendid PostScript-failide vaatamiseks ja trükkimiseks

PostScript-failide ekraanil vaatamiseks ja trükkimiseks suvalisele (s.t. mitte-PostScript) printerile läheb Teil vaja programme GhostScript (PostScript-i interpretaator) ja GSView (kasutajaliides). Tarkvara versiooni valikul tuleb lähtuda kasutatavast operatsioonisüsteemist (Windows 3.1*, Windows 95, Windows NT) Kui soovite lisaks selles serveris olevatele olümpiaadiülesannetele vaadata-trükkida ka muid PostScript-faile, siis vajate lisaks eelnimetatud tarkvarale ka PostScript-trükikirjade komplekti.

Kui Teie kasutatavas arvutis on operatsioonisüsteemiks Linux vm. UNIX-i variatsioon, siis peaksid PostScript-failide vaatamiseks-trükkimiseks vajaminevad vahendid sisalduma operatsioonisüsteemiga kaasasoleva tarkvara hulgas -- vastavate küsimustega pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

Kuidas pean toimima, et saaksin PostScript-faile oma arvuti ekraanil vaadata või printerile trükkida?

  1. Kopeerige valitud tarkvara (ja soovi korral ka trükikirjad) oma arvutisse (Netscape-i kasutajatel tuleb selleks teha vastaval viidal klõps parema hiireklahviga, valida ilmuvast menüüst "Save Link As..." ning näidata sobiv kataloog ja failinimi).

  2. Paigutage arhiivid ühte kataloogi (nt. C:\GHOST) ja pakkige lahti (PKUNZIP-i või mõne sobiva Windows'i utiliidi abil).
    NB! PKUNZIP käivitage kindlasti võtmega -d. Lahtipakkimise tulemusena peavad Teil lähtekataloogis olema alamkataloogid nimedega GSVIEW ja GS4.03, mis sisaldavad vastavalt GSView ja GhostScript-i koosseisu kuuluvad failid. Kui installeerisite ka trükikirjad, peavad need paiknema kataloogi GS4.03 alamkataloogis FONTS.

  3. Käivitage GSView ja vastake Teile esitatavatele küsimustele (keeleks valige inglise keel, ülejäänud küsimustele vastake jaatavalt). Neid küsimusi näete ainult GSView esmakordsel käivitamisel.

  4. Kui GSView annab Teile installeerimise käigus veateate GhostScripti puudumise kohta, seadke kataloogide struktuur vastavusse punktis 2 kirjeldatuga, kustutage Windows-i kataloogist (tüüpiliselt C:\WINDOWS või C:\WINNT) fail GSVIEW32.INI või GSVIEW16.INI ning käivitage GSView uuesti.

  5. Kui olete GSView edukalt installeerinud, siduge see Teie kasutatava WWW-browseriga (Netscape 3.0 kasutajatel tuleb selleks valida "Options"-menüüst "General Preferences..." ja edasi "Helpers" ning määrata MIME-tüübi application/postscript korral kasutatavaks rakenduseks GSView) -- siis saate PostScript-formaadis faile edaspidi mugavalt vaadata võrgus surfamise käigus.

NB! Programmide GhostScript ja GSView täiskomplektid (koos lähtetekstide, dokumentatsiooni ja mitmesuguste lisautiliitidega) leiate näiteks aadressilt ftp://ftp.online.ee/pub/mirror/winsock-l/WWW-Browsers/Players/GhostView/.

Tarkvara

Tarkvara valige vastavalt Teie arvutis kasutatavale operatsioonisüsteemile.

Programm Operatsioonisüsteem
GhostScript (32-bitine) Windows 95, Windows NT
GSView (32-bitine) Windows 95, Windows NT
GhostScript (16-bitine) Windows 3.1*
GSView (16-bitine) Windows 3.1*

Trükikirjad

Selles serveris paiknevate PostScript-formaadis olümpiaadiülesannete vaatamiseks ja trükkimiseks pole trükikirjade installeerimine vajalik, küll aga võib neid vaja minna muudest allikatest pärit PostScript-failide korral.
Uve Nummert, uve@math.ut.ee
Viimati täiendatud: 16. märtsil 1997