Ülesandeid nuputamiseks

NB! Alates 1999/2000 õppeaastast on kõik uued materjalid pdf- ja postscript-failidena (dvi-formaadis faile enam ei ole)!
Varasemate õppeaastate materjalid on esialgu endiselt dvi- ja postscript-formaadis.

Viimati täiendatud: 31. oktoobril 2004
"Balti Tee 2004" võistkonna treeningvõistlus 31.10.2004 (Uus!)
"Balti Tee 2002" võistkonna treeningvõistlus 27.10.2002 (Uus!)

"Balti Tee 2004" võistkonna treeningvõistluse ülesanded: 31.okt.2004 (Uus!)
Ülesanded (pdf) (postscript) (gif: Ü1-5) (gif: Ü6-10) (gif: Ü11-15) (gif: Ü16-20)
Ülesanded koos vastuste ja lahendustega (pdf) (postscript) (gif: L1) (gif: L2) (gif: L3) (gif: L4) (gif: L5) (gif: L6) (gif: L7) (gif: L8) (gif: L9) (gif: L10) (gif: L11) (gif: L12) (gif: L13) (gif: L14) (gif: L15) (gif: L16) (gif: L17) (gif: L18) (gif: L19) (gif: L20)
Treeningvõistluse tulemused (HTML)
"Balti Tee 2003" võistkonna treeningvõistluse ülesanded: 26.okt.2003
Ülesanded (pdf) (postscript) (gif: Ü1-5) (gif: Ü6-10) (gif: Ü11-15) (gif: Ü16-20)
Ülesanded koos vastuste ja lahendusvihjetega (pdf) (postscript) (gif: L1) (gif: L2) (gif: L3) (gif: L4) (gif: L5) (gif: L6) (gif: L7) (gif: L8) (gif: L9) (gif: L10) (gif: L11) (gif: L12) (gif: L13) (gif: L14) (gif: L15) (gif: L16) (gif: L17) (gif: L18) (gif: L19) (gif: L20)
Treeningvõistluse tulemused (HTML)
"Balti Tee 2002" võistkonna treeningvõistluse ülesanded: 27.okt.2002 (Uus!)
Ülesanded (pdf) (postscript) (gif: Ü1-5) (gif: Ü6-10) (gif: Ü11-15) (gif: Ü16-20)
Ülesanded koos vastuste ja lahendusvihjetega (pdf) (postscript) (gif: L1) (gif: L2) (gif: L3) (gif: L4) (gif: L5) (gif: L6) (gif: L7) (gif: L8) (gif: L9) (gif: L10) (gif: L11) (gif: L12) (gif: L13) (gif: L14) (gif: L15) (gif: L16) (gif: L17) (gif: L18) (gif: L19) (gif: L20)
"Balti Tee 2001" võistkonna treeningvõistluse ülesanded: 28.okt.2001
Ülesanded, vastused ja lahendusvihjed (pdf) (postscript) (gif: Ü1-5) (gif: Ü6-10) (gif: Ü11-15) (gif: Ü16-20) (gif: L1) (gif: L2) (gif: L3) (gif: L4) (gif: L5) (gif: L6) (gif: L7) (gif: L8) (gif: L9) (gif: L10) (gif: L11) (gif: L12) (gif: L13) (gif: L14) (gif: L15) (gif: L16) (gif: L17) (gif: L18) (gif: L19) (gif: L20)
Treeningvõistluse tulemused (HTML)
8 ülesannet mitmest valdkonnast: IMO-2001 võistkonna harjutusülesannete 3.komplekt
Ülesanded (pdf) (postscript) (gif)
8 ülesannet mitmest valdkonnast: IMO-2001 võistkonna harjutusülesannete 2.komplekt
Ülesanded (pdf) (postscript) (gif)
8 ülesannet mitmest valdkonnast: IMO-2001 võistkonna harjutusülesannete 1.komplekt
Ülesanded (pdf) (postscript) (gif)
Ülesanded ja lahendused (pdf) (postscript) (gif: L1) (gif: L2) (gif: L3) (gif: L4) (gif: L5) (gif: L6) (gif: L7) (gif: L8)
10 ülesannet mitmest valdkonnast: TTK ülemastme koduülesannete 1.komplekt
Ülesanded (pdf) (postscript) (gif)
TTK ülemastme õppesessiooni materjalid: 25.-26.nov.2000
Elementaarne arvuteooria (Härmel Nestra) (pdf) (postscript)
Jaguvus (gif: 1) (gif: 2) (gif: 3)
Jäägiga jagamine (gif: 1) (gif: 2)
Kongruentsid (gif)
Positsioonilised arvusüsteemid (gif: 1) (gif: 2)
Suurim ühistegur ja vähim ühiskordne (gif: 1) (gif: 2) (gif: 3) (gif: 4) (gif: 5) (gif: 6)
Kanooniline esitus (gif: 1) (gif: 2)
Graafidest (Uve Nummert) (pdf) (postscript)
Mis on graafid? (gif)
Graafi tippude astmed (gif)
Teed ja tsüklid. Graafi sidusus (gif)
Puud (gif)
Kahealuselised graafid (gif)
Olümpiaadiülesandeid graafidest (gif)
Kombinatoorikaülesannete lahendamine värvimiste abil (Kati Metsalu) (pdf) (postscript)
Invariandid (gif)
Värvimised (gif)
Ülesandeid (gif)
Ülesandeid võrratuste kohta (Indrek Zolk) (pdf) (postscript)
Reaalarvu ruudu mittenegatiivsus ja lihtsad teisendused (gif) (gif)
Keskmiste vahelised võrratused ja Cauchy võrratus (gif)
Avaldiste liikmeti võrdlemine ja matemaatiline induktsioon (gif)
"Balti Tee 2000" võistkonna treeningvõistluse ülesanded: 29.okt.2000
Ülesanded (pdf) (postscript) (gif: 1-5) (gif: 6-10) (gif: 11-15) (gif: 16-20)
Vastused ja lahendusvihjed (pdf) (postscript) (gif: 1-2) (gif: 3-5) (gif: 6-8) (gif: 9-10) (gif: 11-13) (gif: 14-15) (gif: 16-17) (gif: 18-20)
"Balti Tee 99" võistkonna treeningvõistluse ülesanded: 26.okt.1999
Ülesanded (pdf) (postscript) (gif: 1-5) (gif: 6-10) (gif: 11-15) (gif: 16-20)
Vastused ja lahendusideed (pdf) (postscript) (gif: 1-3) (gif: 4-5) (gif: 6) (gif: 7-8) (gif: 9-10) (gif: 11-13) (gif: 14-15) (gif: 16-17) (gif: 18-19) (gif: 20)
9 algebraülesannet "Balti Tee 99" võistkonna treeningkogunemiselt
Ülesanded (pdf) (postscript) (gif)
Vastused ja lahendusideed (pdf) (postscript) (gif: 1-3) (gif: 4-6) (gif: 7-9)
"Balti Tee 98" võistkonna treeningvõistluse ülesanded: 31.okt.1998
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif: 1-10) (gif: 11-15) (gif: 16-20)
Jan Villemsoni valitud 5 ülesannet teemal "Punktid tasandil"
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif)
Lahendused (dvi) (postscript) (gif: 1) (gif: 2) (gif: 3) (gif: 4) (gif: 5)
11 ülesannet 1994. ja 1996.a. "Balti Tee" võistlustele pakutute hulgast
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif)
17 ülesannet Jaapani 1996. ja 1997.a. olümpiaadidelt
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif: 1-11) (gif: 12-17)
5 ülesannet Iraani 1997.a. olümpiaadidelt
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif)
24.okt.1997 peetud "Balti Tee '97" võistkonna treeningvõistluse ülesanded
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif: 1-10) (gif: 11-20)
Treeningvõistluse tulemused (HTML)
Ülar Kahre valitud 8 ülesannet erinevate maade olümpiaadidelt
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif)
Lahendused (dvi) (postscript) (gif: 1-2) (gif: 3) (gif: 4) (gif: 5-6) (gif: 7) (gif: 8)
7 ülesannet Sloveenia 1997.a. olümpiaadidelt
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif)
Lahendused (dvi) (postscript) (gif: 1-3) (gif: 4) (gif: 5) (gif: 6) (gif: 7)
Kolm valikut lõbusaid nuputamisülesandeid Reimo Palmilt (nüüd koos vastustega!)
Loogikaülesanded (HTML)
Ülesanded tõenäosusteooriast (HTML)
Problemaatilised lood vanadest "Pähklipurejatest" (HTML)
10 ülesannet 1994. ja 1996.a. "Balti Tee" võistlustele pakutute hulgast
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif)
Lahendused (dvi) (postscript) (gif: 1-3) (gif: 4-5) (gif: 6-7) (gif: 8-10)
4 veidi teistmoodi ülesannet
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif)
Lahendused (dvi) (postscript) (gif: 1) (gif: 2-3) (gif: 4)
Õppesessioonist osavõtjate treeningvõistluse ülesanded: 30.nov.1996
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif)
Lahendused (dvi) (postscript) (gif: 1) (gif: 2-3) (gif: 4)
Õppesessioonist osavõtjate treeningvõistluse ülesanded: 1.dets.1996
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif)
Lahendused (dvi) (postscript) (gif: 1-2) (gif: 3-4)
17 ülesannet mitmest valdkonnast
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif: 1-10) (gif: 11-17)
Jaapani 1995.a. matemaatikaolümpiaadi I vooru ülesanded
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif)
Lahendused (dvi) (postscript) (gif: 1-2) (gif: 3) (gif: 4) (gif: 5) (gif: 6) (gif: 7) (gif: 8-9) (gif: 10) (gif: 11) (gif: 12)
11 ülesannet mitmest valdkonnast
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif)
Lahendused (dvi) (postscript) (gif: 1-2) (gif: 3) (gif: 4-6) (gif: 7-8) (gif: 9-11)
5 ülesannet mitmest valdkonnast
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif)
Lahendused (dvi) (postscript) (gif: 1) (gif: 2) (gif: 3-4) (gif: 5)
20 ülesannet mitmest valdkonnast
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif: 1-5) (gif: 6-10) (gif: 11-15) (gif: 16-20)
7 ülesannet diskreetsest matemaatikast
Ülesanded (dvi) (postscript) (gif)
10 ülesannet algoritmidest
Ülesanded (ASCII) (dvi) (postscript)


Uve Nummert, uve@ut.ee