Vahendid DVI-failide vaatamiseks ja trükkimiseks

DVI-failide ekraanil vaatamiseks ja trükkimiseks vajate nii vastavat tarkvara kui ka trükikirju. Tarkvara valikul tuleb lähtuda kasutatavast operatsioonisüsteemist (MS-DOS, Windows 3.1*, Windows 95, Windows NT), trükikirjade valikul aga printeritüübist -- täpsemad juhised leiate allpool toodud tabelitest.

Kui Teie kasutatavas arvutis on operatsioonisüsteemiks Linux vm. UNIX-i variatsioon, siis peaksid DVI-failide vaatamiseks-trükkimiseks vajaminevad vahendid sisalduma operatsioonisüsteemiga kaasasoleva tarkvara hulgas -- vastavate küsimustega pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

Kuidas pean toimima, et saaksin DVI-faile oma arvuti ekraanil vaadata või printerile trükkida?

  1. Kopeerige valitud tarkvara ja trükikirjad oma arvutisse (Netscape-i kasutajatel tuleb selleks teha vastaval viidal klõps parema hiireklahviga, valida ilmuvast menüüst "Save Link As..." ning näidata sobiv kataloog ja failinimi).

  2. Pakkige arhiivid lahti (PKUNZIP-i või mõne sobiva Windows'i utiliidi abil).

  3. Edasi toimige vastavalt failis LOE_MIND.TXT sisalduvatele juhistele.

  4. Kui olete DVIWIN-i edukalt installeerinud, siduge see Teie kasutatava WWW-browseriga (Netscape 3.0 kasutajatel tuleb selleks valida "Options"-menüüst "General Preferences..." ja edasi "Helpers" ning määrata MIME-tüübi application/x-dvi korral kasutatavaks rakenduseks DVIWIN) -- siis saate DVI-formaadis faile edaspidi mugavalt vaadata võrgus surfamise käigus.
Kui järgite täpselt juhiseid katalooginimede osas, siis piirdub installeerimine vaid arhiivis sisalduvate failide paigutamisega sobivatesse kataloogidesse ning ikooni loomisega DVIWIN mugavamaks käivitamiseks.

NB! Siin pakutavad trükikirjade komplektid võimaldavad vaadata ja trükkida kõiki selles serveris paiknevaid DVI-formaadis matemaatikaolümpiaadide materjale, kuid sisaldavad seejuures ainult miinimumkomplekti vajaminevaid kirju ning ei tarvitse seega olla piisavad muudest allikatest pärit DVI-failide vaatamiseks ja trükkimiseks. Täielikumad kirjade komplektid (mitte küll päris kõikide trükitiheduste jaoks) leiate näiteks aadressilt ftp://ftp.ut.ee/pub/tex/systems/msdos/emtex/ .

Programmi DVIWIN täiskomplekti koos dokumentatsiooni ja mitmesuguste lisavahenditega leiate aadressilt ftp://ftp.ut.ee/pub/tex/dviware/dviwin/ .

Programmid DVISCR, DVIHPLJ ja DVIDOT on osa programmipaketist emTeX, mis sisaldab TeX-i kompilaatori, vajalikud formaadi- ja abifailid nii plain TeX-i kui ka LaTeX-i jaoks, vahendid DVI-failide vaatamiseks ja trükkimiseks, trükikirjade generaatori METAFONT ja enamlevinud kirjade lähtetekstid ning hulga täiendavaid utiliite. Programmipaketi emTeX leiate aadressilt ftp://ftp.ut.ee/pub/tex/systems/msdos/emtex/ .

Tarkvara

Tarkvara valige vastavalt Teie arvutis kasutatavale operatsioonisüsteemile. MS-DOS-i jaoks mõeldud programme saab üldiselt edukalt kasutada ka Windows-i keskkonnas, kuid DVISCR töötab ainult üleekraanirezhiimis ja ei tarvitse käivituda Windows NT korral.

Programm Operatsioonisüsteem Funktsionaalsus
DVIWIN (32-bitine) Windows 95, Windows NT DVI-failide vaatamine ja trükkimine suvalisel printeril
DVIWIN (16-bitine) Windows 3.1* DVI-failide vaatamine ja trükkimine suvalisel printeril
DVISCR MS-DOS DVI-failide vaatamine
DVIHPLJ MS-DOS DVI-failide trükkimine laser- või 300dpi PCL-tindiprinteril
DVIDOT MS-DOS DVI-failide trükkimine nõel- või 360dpi ESC/P-tindiprinteril

DVIDRDOC.ZIP -- programmide DVISCR, DVIHPLJ ja DVIDOT täielik dokumentatsioon (ASCII, ingl.k.)

Trükikirjad

Trükikirjad tuleb valida vastavalt kasutatavale printerile. DVI-failide ekraanil vaatamiseks saab kasutada mistahes trükikirju, kuid parema tulemuse (eriti DVIWIN kasutamisel) annavad kirjad, mille horisontaalne ja vertikaalne trükitihedus on võrdsed või vähemalt lähedased.
Kui Te ei kavatse DVI-faile trükkida, vaid ainult ekraanil vaadata, siis valige trükikirjad
HPLASER või E180x180 (alla 4MB mäluga arvuti korral).

Trükikirjad Printeritüüp Trükitihedus Märkused
HPLASER Laseprinterid (HP, Epson, ...) 300x300 dpi Sobivad hästi ekraanil vaatamiseks
HPDESKJ 300dpi PCL-tindiprinterid (nt. HP DeskJet) 300x300 dpi
EPSONSTY 360dpi ESC/P-tindiprinterid (nt. Epson Stylus) 360x360 dpi
E360x360 24-nõelased nõelprinterid (nt. Epson LQ) 360x360 dpi Kõik 24-nõelased printerid ei võimalda sellist trükitihedust
E360x180 24-nõelased nõelprinterid (nt. Epson LQ) 360x180 dpi
E180x180 24-nõelased nõelprinterid (nt. Epson LQ) 180x180 dpi Sobivad hästi ekraanil vaatamiseks
E240x216 9-nõelased nõelprinterid (nt. Epson FX, LX), DVIDOT-ga kasutamiseks 240x216 dpi Windows'i printeridraiverid ei toeta sellist trükitihedust
E240x144 9-nõelased nõelprinterid (nt. Epson FX, LX) 240x144 dpi
E120x144 9-nõelased nõelprinterid (nt. Epson FX, LX) 120x144 dpi
E120x72 9-nõelased nõelprinterid (nt. Epson FX, LX) 120x72 dpi Nigel trükikvaliteet


Uve Nummert, uve@math.ut.ee
Viimati täiendatud: 16. märtsil 1997