Loengukonspektid Arvutipraktikumid

Algebra II

1997.a. sügissemester
48 t. loenguid + 16 t. praktikume + 8 t. arvutipraktikume
3 ap., kirjalik eksam
Lektor: Mati Kilp
Eeldusaine: "Algebra I"
On otseseks jätkuks kursusele "Algebra I" (5 ap.).

Kursuse esimeses pooles uuritakse ühe ja mitme muutuja polünoomide ning nende juurte omadusi ja käsitletakse mõningaid seejuures loomulikult esiletulevaid ringide klasse. Seejärel vaadeldakse üldisi skalaarkorrutisega vektorruume ning bilineaar- ja ruutvorme ja vastavaid funktsionaale. Tõestatakse teoreem maatriksi Jordani normaalkujust ja näidatakse meetod selle leidmiseks. Kursuse lõpuosas vaadeldakse lõplikke ja lõplikult moodustatud Abeli rühmi.
Arvutipraktikumides kasutame ülesannete lahendamiseks arvutialgebrapaketti Maple.


Loengukonspektid

Selleaastaste loengute konspekti WWW-s ei ole, küll aga leiate siit 1995. aasta (Uve Nummert) loengute materjalid. Need on aine õppimisel täiesti kasutatavad, erinevused on peamiselt esitusstiilis ja teemade järjestuses. Üksikud teemad on ka kuulunud mõnel aastal kursusesse "Algebra I" ja mõnel aastal kursusesse "Algebra II".

Arvutipraktikumid