Algebra I, 1996.a. kevadsemester

Ptk.1. Algebralised põhistruktuurid (dvi) (ps)

Ptk.2. Lineaarne sõltuvus vektorruumides (dvi) (ps)

Ptk.3. Maatriksid (dvi) (ps)

Ptk.4. Lineaarvõrrandite süsteemid (dvi) (ps)

Ptk.5. Rühmad ja ringid (dvi) (ps)


Neid faile saab kätte ka anonüümse ftp-ga.