Tulemused (27.05.2011)
Osaleja 1 2 3 4 5 6 Summa
Kairi Kangro - 20 - 20 7 2 49
Toomas Krips 4 20 - 2 2 7 35
Heiki Niglas - 0 20 2 2 8 32
Kristiina Rahkema 4 20 4 2 - 2 32
Tanel Pärnamaa 4 2 - - - - 6
Karen Atabekjan - - - - 4 2 6
Kaspar Märtens - - - 2 0 2 4
Martin Menert - 0 2 - 0 2 4