Euroopa Sotsiaalfond/Eesti tuleviku heaks

Tudengid

UudisedSeminari teade

24. aprillil esineb Tartus J. Liivi 2 väliskülaline Paul Ziemann (Greifswaldi Ülikool) ettekandega "Optimal thickness of a cylindrical shell". Ettekanne algab kell 10:15.

Seminari teade

8.–10. mai toimub rahvusvaheline seminar "Algebra and its applications". Seminar toimub Otepääl Marguse Puhkekeskuses.

Kevadkooli teade

Doktorikooli kevadkool 22.–24. mail. Täpsem info esinejate ja ürituse toimumise kohta avaldatakse hiljem.

Doktoritöö kaitsmine

4. veebruaril 2015. a. kaitses Tarmo Metsmägi Tallinna Ülikoolis oma doktoritööd "Operators with the variation detracting property and the order of approximation in variation". Juhendaja: juhtivteadur Andi Kivinukk (Tallinna Ülikool). Oponendid: Anatolii Podkorytov (Saint Petersburg State University) ja Ants Aasmaa (Tallinna Tehnikaülikool).

Doktorikooli aastakonverents

6. jaanuaril 2015. a toimub Tartus J. Liivi 2-621 doktorikooli matemaatika aasakonverents.

Doktoritöö kaitsmine

17. detsembril 2014. a. algusega kell 14.15 kaitseb Tartus J. Liivi 2–405 Kerli Orav-Puurand doktoritööd „Central Part Interpolation Schemes for Weakly Singular Integral Equations“. Juhendajad: Prof. Arvet Pedas (TÜ matemaatika instituut) ja Akad. Prof. Emer. Gennadi Vainikko (TÜ matemaatika instituut). Oponendid: Prof. Emer. Rainer Kress (Georg-August-Universität Göttingen, Germany) ja Prof. Alastair Spence (University of Bath, UK).

Koolituse teade

16. detsembril kell 12:15–16 toimub Tartus J. Liivi 2-621 Eesti matemaatika ja statistika doktorikooli juhendamisalane koolitus. Koolituse eesmärk on doktorikooli doktorantide juhendamisalaste oskuste arendamine. Seminaril käistletavad teemad on: üliõpilaste lõputööde retsenseerimine, teadusartiklite retsenseerimine ja refereerimine. Kutsutud esinejad on: professor Eve Oja, dotsent Peeter Oja, dotsent Märt Põldvere, dotsent Raul Kangro, vanemteadur Valdis Laan, teadur Lauri Tart, lektor Märt Möls.

Intensiivkursuse teade

18.–19. detsembril toimub Tartus Eesti matemaatika ja statistika doktorikooli üritusena talveseminar "Tõenäosusteooria ja statistika aktuaalsed teemad". Loengutega esinevad tunnustatud teadlased/õppejõud prof. Lennart Bondesson ja prof. Dietrich von Rosen Rootsist.

Ettekande teade

17. detsembril esineb Tartus J. Liivi 2-403 kell 10:15–12:00 Prof. Emer. Rainer Kress (Georg-August-Universität Göttingen, Saksamaa) ettekandega "Iterative Methods in Inverse Obstacle Scattering".

Ettekande teade

16. detsembril esineb Tartus J. Liivi 2-122 kell 10:15–12:00 prof. Alastair Spence (University of Bath, Inglismaa) ettekandega "A new method for eigenvalue problems, with application to the computation of Jordan blocks and distance to instability".

Ettekande teade

12. novembril esines Tartus J. Liivi 2-405 kell 14:15–15.45 Alexandre Trovon de Carvalho (Professor at the Department of Mathematics, Federal University of Parana, Brazil) ettekandega "A Method of Galois Extension for Clifford Analysis and Applications to Quark Models".

Ettekande teade

29. oktoobril esines Tartus J. Liivi 2-405 kell 14.15–15.45 Elmo Tempel Tartu Obsrevatooriumist teemal "Universumi struktuuri ja galaktikate evolutsiooni uurimine matemaatiliste meetoditega". Ettekande video UTTV-s.

Ettekande teade

15. oktoobril esines Tartus J. Liivi 2-405 kell 14.15–15.45 Peter Mathé Berliinis asuvast WIAS-instituudist (Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics) teemal "Smoothness beyond differentiability". Abstract (pdf). Ettekande artikkel (pdf). Ettekande video UTTV-s.

Intensiivkursuse teade

06.–10. oktoobril on Tartus professor Richard M. Aron. Doktorikooli intensiivkursus "Algebras of analytic functions on infinite dimensional domains" toimub 6.–8. okt. Abstract (pdf). Kava (pdf). Esimese loengu video UTTV-s. Teise loengu video UTTV-s. Kolmanda loengu video UTTV-s.

Ettekande teade

Teisipäeval, 30. sept. kell 14.15 Liivi 2-111 toimunud seminaris esines Artur Sepp (Bank of America Merrill Lynch, London), kes tutvustas mõningaid matemaatilisi ja statistilisi meetodeid, mida ta kasutab oma töös kvantitatiivse analüütikuna. Ettekande video UTTV-s.

Ettekande teade

25. septembril 2014. a esines Tartus J. Liivi 2 Ott-Siim Toomet (TÜ majandusteaduskond) ettekandega „Eelistused, kasulikkuse funktsioon ja kuidas kauba hind mõjutab ostukoguseid“. Ettekande video UTTV-s.

Kooliesinemiste teade

Septembrikuus esinesid doktorikooli toel Tartu ja Tallinna mitmes koolis matemaatikat populariseerivate ettekannetega Heiki ja Ksenia Niglas.

Konverentsi teade

11.–12. septembril 2014. a toimub Tartus Soome-Eesti stohhastika seminar. Ürituse täpsem teade (pdf) ja kava (pdf).

Ettekande teade

Kolmapäeval, 03. septembril kell 14:15–16:00 esineb Tartus J. Liivi 2-403 prof. Johann Boos (FernUniversität in Hagen, Saksamaa). Ettekanne "The Theorems of Hahn and Schur – Proof Methods ".

Konverentsi teade

25.–28. augustil 2014. a toimus Tallinnas rahvusvaheline seminar Workshop of Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics.

Konverentsi teade

04.–09. augustil 2014. a toimus Tartus rahvusvaheline konverents 10th international Conference on Clifford Algebras and their Applications in Mathematical Physics.

Kevadkooli teade

Eesti matemaatika päevad toimuvad 25.–27. juunini Mulgimaal. XIV EMP veebileht

Kevadkooli teade

Doktorikooli statistika kevadkool toimus 6.–9. juunil Saaremaal. Kevadkool toimub traditsioonilise ürituse Pihla Päevad raames.

Ettekande teade

Teisipäeval, 3. juunil kell 14 esines Tartus J. Liivi 2-405 avaliku ettekandega prof. Rein Taagepera.

Intensiivkursuse teade

30.05.–04.06. toimus Tartus intensiivkursus Statistical Practice in Epidemiolog with R (SPE2014).

Kevadkooli teade

23.–25. mail 2014. a toimus Tehvandi Spordikeskuses doktorikooli matemaatika kevadkool.

Ettekande teade

Neljapäeval, 22. mail kell 10:15–12:00 esines Tartus J. Liivi 2-512 prof. Karl Petersen (university of North-Carolina, USA). Ettekanne "Some dynamical systems generated by reinforced random walks".

Ettekande teade

Kolmapäeval, 7. mail kell 12:15–14:00 esines Tartus J. Liivi 2-405 Märt Toots (Okinawa Institute of Science and Technology). Ettekanne "Elust Jaapanis läbi elektronmikroskoobi".

Ettekande teade

6. mail 2014. a esines Tartus inimgeograafia professor Rein Ahas. Ettekanne toimub J. Liivi 2-405 kell 12:15-14:00.

Konverentsi teade

25.-27. aprillil 2014. a toimus rahvusvaheline algebra seminar.

Ettekande teade

25. aprillil 2014. a esines Tartus J. Liivi 2 Kaie Kubjas (Aalto Science Institute) ettekandega "What is algebraic statistics?". Kokkuvõte (pdf). Ettekande video UTTV-s.

Ettekande teade

23. aprillil 2014. a esines Tartus J. Liivi 2 Prof. Csaba Szabo (Eötvös Lorįnd University, Budapest) ettekandega "The complexity of solving equations over finite groups and rings". Kokkuvõte (pdf). Ettekande video UTTV-s.

Konverentsi teade

21. aprillil 2014. a toimus Tartus TÜ raamatukogus doktorikooli partneri Eesti Statistikaseltsi 26. konverents "Statistikast ja elust" (prof. E.-M. Tiit - 80). Kava (pdf).

Ettekande teade

16. aprillil 2014. a esines Tartus J. Liivi 2 TÜ Eesti Geenivaramu vanemteadur Krista Fischer ettekandega "Suremuse analüüs TÜ Eesti Geenivaramu kohordis". Ettekannet filmiti ja see avaldatakse peagi UTTV-s.

EMS-i koosolek

15. märtsil 2014. a toimus Tallinnas doktorikooli partneri Eesti Matemaatika Seltsi koosolek.

Ettekande teade

14. märtsil 2014. a esines Tartus J. Liivi 2 TÜ magitrant R.-H. Oberg ettekandega "Matemaatika rakendused majandusteoorias: mänguteooria". Kokkuvõte (pdf). Ettekande video ja tekst.

Ettekande teade

13. märtsil 2014. a esines Tartus J. Liivi 2 MSI seminaris prof. K.-T. Eisele (Strasbourgi Ülikoolist Prantsusmaal) ettekandega "The Role of Time and Market-Consistent Risk Assesments in Solvency II". Kokkuvõte (pdf).

Ettekande teade

27. veebruaril 2014. a toimus Tartus J. Liivi 2-511 tõenäosusteooria seminar. Esinesid Dario Gasbarra (Helsingi Ülikoolist ettekandega "Applications of variational Bayes method") ja Alexey Koloydenko (Royal Holloway Ülikoolist Londonis ettekandega "Diffusion MRI").

Doktorikooli aastakonverents

3. jaanuaril 2014. a toimus Tartus J. Liivi 2-621 doktorikooli matemaatika aasakonverents. Ürituse kava (pdf).

Näituse teade

17.–20. dets. on Tartus J. Liivi 2 teaduskonna raamatukogus avatud Tartu Ülikooli matemaatikaajakirja Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica teemaline näitus.

Talvekooli teade

20.–21. detsembril toimub Pühajärvel matemaatilise statistika ja tõenäosusteooria talvekool. Välislektorid prof. Simo Puntanen (Tampere) ja Hansjoerg Albrecher (Lausanne).

Seminari teade

19. detsembril korraldab doktorikool matemaatika terminoloogia seminari. Esinevad Argo Mund (Eesti Keele Instituut), Mati Abel, Liina-Mai Tooding, Ene-Margit Tiit, jt. Seminar toimub Tartus J. Liivi 2-111 kell 12–14 ja jätkub VI korruse puhkeruumis kell 14–16. Video UTTV-s.

Seminari teade

18. detsembril korraldab doktorikool seminari "ACUT-120". Seminariga tähistatakse rahvusvahelise matemaatikaajakirja "Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica" eelkäija-ajakirja asutamise 120 aastapäeva. Seminar toimub Tartus J. Liivi 2 kell 13.15–16 (algus VI korruse puhkeruumis, jätkub kell 14.30 ruumis 403).

Intensiivkursuse teade

03.–10. detsembril on Tartus tõenäosusteooria professor Christian Houdré. Doktorikooli tõenäosusteooria intensiivkursus toimub 4.–6. dets.

Doktoritöö kaitsmine

25. novembril 2013.a. kell 14.15 kaitseb Tartus J. Liivi 2–405 Boriss Vlassov doktoritööd "Optimization of stepped plates in the case of smooth yield surfaces" (Astmeliste plaatide optimiseerimine siledate voolavuspindade korral) doctor of philosophy (matemaatika) kraadi saamiseks. Juhendaja: Jaan Lellep (professor, TÜ matemaatika instituut). Oponendid: Karoly Jarmai (professor, University of Miskolc, Hungary), Rimantas Kačianauskas (professor, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania).

Ettekande teade

TÜ matemaatika-informaatikateaduskond ja Eesti Matemaatika Selts tähistavad professor Gunnar Kangro 100. sünniaastapäeva. Neljapäeval, 21. novembril avatakse TÜ raamatukogus Gunnar Kangrole pühendatud näitus. Laupäeval, 23. novembril on kavas: 13–14.30 Raadi kalmistu külastamine; 15–18 ettekandekoosolek TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna majas; 18–21 koosviibimine.

Ettekande teade

24. oktoobril kell 14:15–16:00 esineb Tartus Tallinna Tehnikaülikooli teadur Olga Bershteyn.

Ettekande teade

17. oktoobril esineb Tartus algebraist Tamas Waldhauser Ettekanne toimub kell 14:15–16:00 J. Liivi 2-405. Ettekanne on suunatud kõigile matemaatika doktorantidele. Kõik huvilised on oodatud. The title of the talk is: Analysis on the two-element set. The abstract: After a short advertisement of universal algebra and clone theory, we introduce order-theoretic analogues of partial derivatives of pseudo-Boolean functions (i.e., real-valued multivariable functions defined on the set {0,1}). We study commutation properties of the corresponding "differential operators" and relate them to local monotonicity conditions. Ettekande slaidid (pdf)

Ettekande teade

12. septembril kell 16:15–18:00 esineb Tartus, J. Liivi 2-403 Dmitry Skorokhodov Dnepropetrovski Riiklikust Ülikoolist ettekandega "Optimal recovery of functionals and operators with realtion to approximate solution of PDE's".

Konverentsi teade

01.–06. septembril 2013 toimub Tartus professor Gunnar Kangro 100. juubelile pühendatud rahvusvaheline konverents Kangro-100, Methods of Analysis and Algebra International conference dedicated to the centennial of professor Gunnar Kangro.

Konverentsi teade

25.–27. augustil 2013 toimub Tartus rahvusvaheline konverents Optimization and Analysis of Structures.

Doktoritöö kaitsmine

28. augustil 2013. a. kell 12.15 kaitseb Tartus J. Liivi 2-403 Esta Kägo doktoritööd "Natural vibrations of elastic stepped plates with cracks" ("Pragudega elastsete astmeliste plaatide omavõnkumised"). Juhendaja Jaan Lellep (professor, TÜ matemaatika instituut), oponendid Aleksander Klauson (professor, Tallinna tehnikaülikool) ja Evgeny Barkanov (professor, Riga Technical University).

Doktoritöö kaitsmine

26. juunil 2013. a. kaitses Erge Ideon doktoritööd "Rational spline collocation for boundary value problems" (Rajaülesannete lahendamine ratsionaalsplainidega kollokatsioonimeetodil). Juhendaja Peeter Oja (dotsent, TÜ matemaatika instituut), oponendid Jaan Janno (professor, Tallinna Tehnikaülikool) ja Natalja Budkina (Dr. math., Riga Technical University).

Ettekande teade

5. juunil esinevad algebra seminaris Marju Purin ja Kosmas Diveris (St. Olaf College, USA). Ettekande aeg ja koht: 14:15–16:00 J. Liivi 2-202 Tartu.

Ettekande teade

3. juunil esineb Tartus Moldova akadeemik Mitrofan Choban ettekandega erinevatest tuletistest. Ettekande aeg ja koht: 10:15–12:00 J. Liivi 2-224 Tartu. Täiendav lugemismaterjal (pdf).

Konverentsi teade

30. mai – 2. juuni toimub Tartus professor Mati Abelile pühendatud rahvusvaheline konverents International Conference on Topological Algebras and their Applications.

Konverentsi teade

27.–30. mai toimub Tartus professor Gennadi Vainikkole pühendatud rahvusvaheline konverents Mathematical Modelling and Analysis (MMA2013). Approximation Methods and Orthogonal Expansions (AMOE2013).

Ettekande teade

23. mail esineb MSI seminaris Anton Grafström (Umea Ülikool, Rootsi) ettekandega Doubly Balanced Spatial Sampling Ettekande aeg ja koht: algus kell 10:15 J. Liivi 2-512 Tartu.

Ettekande teade

14. mail esineb MSI seminaris professor Carl-Erik Särndal ettekandega Balanced survey responce: does it lead to better estimates? Ettekande aeg ja koht: algus kell 14:15 J. Liivi 2-512 Tartu.

Kevadkool

17.–19. mail toimub Eesti matemaatika ja statistika doktorikooli finantsmatemaatika kevadkool.

Ettekande teade

16. mail (kell 14:15–16:00, Tartus, J. Liivi 2-403) esineb Tallinna Ülikooli vanemteadur Maria Zeltser ettekandega Monotoonsuse üldistamisest arvridade puhul.

Ettekande teade

21. märtsil (kell 16:15–18:00, Tartus, J. Liivi 2-405) esinevad koolimatemaatika olukorda tutvustava ettekandega Hele Kiisel ja Annika Paltsepp.

Ettekande teade

14. märtsil (kell 16:15–18:00, Tartus, J. Liivi 2-405) esinevad koolimatemaatika olukorda tutvustava ettekandega Tiit Lepmann ja Lea Lepmann.

Minikursuse teade

14.–18. jaanuaril toimub Tartus minikursus, lektor Andrei Toom

EMSDK matemaatika instituudi aastakonverents 2013

03. jaanuaril toimus Tartus J. Liivi 2-621 EMSDK aastakonverents. Ürituse kava (pdf)

Intensiivkursuse teade

14.–18. jaanuaril toimub Tartus intensiivkursus Cellular spaces, lektor prof. André Toom

Ettekande teade

KAHJUKS JÄÄB ETTEKANNE ÄRA! Doktorikooli seminaris esineb P. Miidla populaarteadusliku ettekandega Piilume antiikmaailma. Ettekanne toimub kolmapäeval, 19. detsembril kell 14:15–16:00 Tartus J. Liivi 2-402. Kõik osalejad on teretulnud!

Talvekool

Dk-i mat. statistika talvekool toimub 7.–8. dets. Pühajärvel. Lekotrid: emeriitprofessor Roger. B. Nelsen (Portland, USA), Short course in copulas, ning juhtivteadur Jaan Pelt (Tartu Observatoorium), Astronoomilised aegread.

Ettekande teade

03. detsembril esineb optimaalse juhtimise teooria seminaris Greifswaldi Ülikooli prof. Werner Schmidt ettekandega Maksimumprintsiibi piisavusest.

Uus esitlusvahend

Doktorikool soetas dokumendikaamera. Seda saab ühendada otse projektori külge või kasutada läbi arvuti. Nüüd on meil d.-kaamera, valgetahvel, pabertahvel ja sülearvuti; vajadusel saab neid laenutada. Laenutamiseks küsida koordinaatorilt.

Minikursuse teade

05. detsembril toimub Tartus rahvaloendusteemaline minikursus, lektor Tartu Ülikooli emeriitprofessor ja Statistikaameti vanemmetoodik Ene-Margit Tiit

Minikursuse teade

29.–30. novembril toimub Tartus funktsioonide lähendusteooria minikursus, lektor Tallinna Ülikooli professor Andi Kivinukk

Doktoritöö kaitsmine

16. novembril 2012. a. algusega kell 14:15 kaitseb Tartus, J. Liivi 2–403 doktoritööd Vitali RetØnoi, juhendaja prof. Maido Rahula

Ettekande teade

24. oktoobril toimub Tartus algusega kell 14:15 ruumis 612 P. Zusmanovichi (TTÜ) ettekanne "On the last paper of Theodor Molien"

Ettekande teade

24. oktoobril toimub Tartus algusega kell 14:15 ruumis 404 Darius Mačiūnase ettekanne "Genetic algorithm—effective tool for discovery of optimal design"

Konverentsi teade

Eesti Statistikaselts tähistab sünnipäeva konverentsiga "Uued suundumused statistikas" 27.–28. septembril 2012 Tartus. ESS20

Ettekande teade

06. juunil toimub Tartus algusega kell 12:15 ruumis 403 prof. O. Agratini ettekanne "Linear approximation processes"

Ettekande teade

30. mail toimus Tartus algusega kell 14:15 ruumis 405 prof. W. Żelazko (Poola Teaduste Akadeemia) ettekanne "On the problem of Fell and Doran"

Ettekande teade

25. aprillil toimub Tartus algebra seminaris algusega kell 12:15 ruumis 612 Wen-Fong Ke (Taivani Riiklik Cheng Kungi Ülikool) ettekanne "Planar near-rings"

Ettekande teade

17. aprillil toimub Tartus algebra seminaris algusega kell 10:15 ruumis 612 P. Zusmanovichi (TTÜ) ettekanne "On homomorphic images of direct products"

EMP 2012

27.–29.06.2012 toimuvad Eesti matemaatika päevad 2012

Kevadkooli teade

04.–06.05.2012 toimub doktorikooli kevadkool Otepääl

Ettekande teade

Jaanuaris toimub Tartus dr. R. M. Pérez-Tiscareńo ettekanne

Ettekannete teade

Jaanuaris toimuvad Tartus dr. P. Ntumba ettekandedProjekti üldinfo

Eesti matemaatika ja statistika doktorikool on «Inimressursi arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine» meetme «Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine» alameetme «Doktorikoolid» projekt.

Projekti üldine kirjeldus

Käesolev projekt on kavandatud doktoriõppe arendamiseks loodus- ja täppisteaduste valdkonnas matemaatika ja statistika õppesuunal.

Projekti eesmärgid ja sidusus

Doktorikool hõlmab kogu matemaatika ja statistika õppesuunas toimuva doktoriõppe Eestis. Matemaatikal ja statistikal on võtmeroll Eesti teadus- ja arendustegevuse seisukohalt oluliste loodus- ja inseneriteaduste arendamisel. Matemaatika mõtteviis on aluseks innovaatilise mõtteviisi kujunemisele.

Doktorikooli põhieesmärgiks on edendada rahvusvahelisel tipptasemel teadlaste ja spetsialistide ettevalmistust matemaatika, rakendusmatemaatika ja matemaatilise statistika alal, et tagada teaduspõhise Eesti arenguks vajalik potentsiaal selles valdkonnas nii kõrghariduse, teadustegevuse kui ka tootmise jaoks. Sellega täidetakse meetme üldeesmärki tugevdada teadmistepõhise ühiskonna arengut.

Matemaatika ja matemaatilise statistika doktoriastme õppekavad on Eestis olemas ainult Tartu Ülikoolis. Riiklik tellimus nendele — kokku 4 kohta aastas — on selgelt ebapiisav Eesti vajaduste jaoks, arvestades, et aastaks 2013 jõuavad pooled Eesti ülikoolide praegustest matemaatikaõppejõududest pensioniikka, samas on doktorikraadiga matemaatikud kõrgelt hinnatud nt infotehnoloogias, panganduses, kindlustuses, tippjuhtide ja -administraatoritena.

Sisuliselt matemaatika-alaseid doktoritöid on kaitstud ka Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis, kuid nende autorid on jäänud ilma süstemaatilisest õppekavapõhisest matemaatilisest üldharidusest. Projekt võimaldab kõigil sellel õppesuunal õppivatel doktorantidel osaleda doktorikoolis, aidates sel viisil oluliselt kaasa Eesti ülikoolide vahelise koostöö arendamisele kraadiõppe tasemel ning suurendades doktoriõppe efektiivsust.

Tartu Ülikoolil on matemaatika ja matemaatilise statistika suunas olemas rahvusvahelisel kõrgtasemel õppejõudude/teadurite kaader (sh 9 professorit ja 6 emeriitprofessorit), mis katab tasakaalustatult enamuse fundamentaalaladest ning tugineb kolmele edukale sihtfinantseeritavale teadusteemale (puhtast matemaatikast, rakendusmatemaatikast ja matemaatilisest statistikast).

Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi kaasamine laiendab doktoriväitekirjade temaatikat matemaatika ja rakendusmatemaatika piirialadele, lisades ka tehnikateaduste matemaatilise probleemistiku. See on oluline alus teadusmahuka tootmise arendamiseks Eestis.

Edukate üle-Soomeliste doktorikoolide ning Norra, Saksamaa ja Soome ülikoolide partnerlus Eesti doktorikooliga avab täiendavad võimalused tulevaste teadlaste ja õppejõudude rahvusvaheliseks suhtluseks juba doktoriõppe ajal ning võimaldab katta matemaatika ja statistika õppesuuna ka selliste oluliste tipptasemel kursustega, mis Eestis on seni veel esindamata. Sellega täidetakse alameetme eesmärki tõsta Eesti teaduse konkurentsivõimet ja tõsta doktorantide juhendamise kvaliteeti rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö kaudu.

Kasusaajad

Tõsiseim probleem matemaatika ja matemaatilise statistika valdkonnas Eestis on väga väike noorte tööleasumine akadeemiliste töötajatena. Tegemist ei ole mitte ainult Tartu Ülikooli, vaid ka teisi teadus- ja arendusasutusi puudutava küsimusega. Situatsioon on üsna kriitiline, kuna aastaks 2013 on pooled käesoleval hetkel töötavatest õppejõududest pensioniikka jõudnud, mistõttu on läbi doktorikooli võimalik suurendada doktorikraadi omavate noorte arvu ja motiveerida neid jätkama õppejõu või teadlase ametikohal.

Otsesed kasusaajad:

Doktorikooli doktorandid
Eesti matemaatika ja statistika doktorikool kaasab kõik Eestis matemaatika ja matemaatilise statistika õppekavadel õppivad doktorandid. 2009. aasta kevadsemestril on neid kokku 34. Doktorikooli käivitumisega on planeeritud matemaatika ja matemaatilise statistika õppekavadel õppivate doktorantide arvuks ligikaudu 50. Kui praegune riiklik tellimus nendele õppekavadele on ainult 4 kohta aastas, siis avanevad täiendavad võimalused Eesti ülikoolide loodusteaduste magistritel ning välismaal magistrikraadi kaitsnutel jätkata doktoriõppes Tartu Ülikooli matemaatika või matemaatilise statistika õppekaval, kusjuures nende magistritööde juhendajad saavad jätkata doktoritöö juhendajatena või kaasjuhendajatena. Doktorandid saavad kasu pea kõikide doktorikooli tegevuste läbi.
Talve- ja suvekoolid, intensiivkursused ja -praktikumid, konverentsid ja seminarid (vt tegevus 1) süvendavad doktorantide erialaseid teadmisi, laiendavad silmaringi ja soodustavad erialade vahelist suhtlemist. Doktorikool võimaldab maksta doktorantidele stipendiumi ning kaasata doktorantide juhendamisse rohkem tipptasemel õppejõude/teadlasi teistest Eesti ja välisriikide ülikoolidest ja asutustest (vt tegevus 3), mis motiveerib doktorante rohkem erialase teadus- ja õppetööga tegelema. Kindlasti on kasusaajaks riigieelarvelistel kohtadel ja atesteeritud doktorandid, kellele finantsvahendiste vähesuse tõttu ei saa 2008/2009 õppeaastal maksta riiklikku doktoranditoetust.
Doktoriõppekavade raames uute ainekursuste väljatöötamise ja olemasolevate ainekursuste arendamisega (vt tegevus 5) luuakse doktorantidele võimalus saada teadmisi pea kõikides matemaatika ja matemaatilise statistika erialade uurimissuundades tehtava teaduse kohta ning seda eelkõige seetõttu, et doktorikooli projekt võimaldab kaasata vastavate uurimissuundade tippteadlasi.
Doktorantide kaasamine teaduse populariseerimisega seotud tegevustesse (vt tegevus 6), erialadevahelise Eesti teaduskeele ja -terminoloogia arendamisega seotud tegevustesse (vt tegevus 7) ja ülikoolide ning era- ja avaliku sektori koostöösse (vt tegevus 8) annab doktorantidele vajalikud teadmised ja oskused edaspidiseks tööks õppejõuna/teadlasena või tippspetsialistina avalikus või erasektoris.
Teised doktorandid ja magistrandid
Teistele doktorantidele ja magistrantidele on avatud osavõtt kõikidest doktorikooli raames läbiviidavatest talve- ja suvekoolidest, intensiivkursustest ja -praktikumidest, konverentsidest ja seminaridest (vt tegevus 1), mis võimaldab neil saada laiendatud teadmisi eriala erinevate uurimissuundadest ning magistantide puhul ka ettevalmistusena doktoriõppesse astumiseks süvendada teadmisi enda eriala uurimissuunas.
Juhendajad ja õppejõud
Doktorantide juhendamise ja doktorantide õpetamisega seotud õppejõudude ning (kaas)juhendajate pädevus tõuseb koolitustel (vt tegevus 4), seminaridel, konverentsidel osalemisega, eriti aga loodava kaasjuhendamise programmi raames (vt tegevus 3).

Kaudsed kasusaajad:

Teadus- ja arendusasutused
Doktorikooli projekti elluviimisel tõuseb teadus- ja arendusasutuste jaoks vajalike õppejõudude/teadlaste tase ja tagatakse kõrgetasemeliste õppejõudude/teadlaste järelkasv.
Ettevõtted
Doktorikooli projekti elluviimisel suureneb avalikus ja erasektoris vajalike tipptasemel eriala spetsialistide arv.
Eesti riik
Teadmiste loomisel tagatakse ühiskonna jätkusuutlikkus ja teadmistepõhine ühiskond. Eelkõige suureneb teadus- ja arendustegevuses rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste inimeste arv. Seega aitab doktorikooli projekt kaasa Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007—2013 rakendamisele. Matemaatika ja matemaatilise statistika valdkonnas doktorikraadi kaitsnud (nende tööhõive on 100%) töötavad juba praegu ka era- ja avalikus sektoris, sh pangad, eraettevõtted, ülikooli juhtkond, mis selgelt aitab kaasa teadmistepõhise ühiskonna laiendamisele.

Veebilehte hooldab Rainis Haller, rainis . haller at ut . ee