Saateks                        


Arvuteid saab matemaatika õppimisel kasutada väga mitmeti - arvuti võib olla nii abiliseks kui segajaks. Kuivõrd me üldse tohime arvutit matemaatikaõppes kasutada ajal, kus paljud õpilased nagunii "elavad arvutis"? Nüüd siis matemaatikatunnis ka veel! Aga me peame - uus õppekava
suisa nõuab seda! Ja me tahame ju olla seaduskuulekad (või siis antud juhul määruskuulekad).

Las määrus jääb määruseks, tema ei õpeta ju noori inimesi. Aga õpetaja õpetab. Ja õpetaja on see, kes otsustab, mil viisil. Paraku pole ta oma otsustes aga päris vaba - raamistavaid tegureid on väga mitmeid: õppekava, tehniliste vahendite olemasolu, õpilaste ja õpetaja enda ettevalmistus jne. jne. Raamistavatest ja toetavatest teguritest, edust ja tagasilöökidest tahaks vahel kolleegide ja mõttekaaslastega rääkida. Ja selleks ongi konverents "Arvutid koolimatemaatikas" ellu kutsutud.

Seekord püüame eriliselt luubi alla võtta, millised on need asjaolud, mis aitavad huvi äratada ja huvi säilitada ning toetavad iseseisva mõtlemise arenemist. Mis roll siin võib olla arvutil? Tegemist on väga
keerulise temaatikaga. Pole siin võtta retseptiraamatut, milles näpuga järjeajamine tagaks alati suurepärase tulemuse.

Lisaks ettekannetele saab seekord panustada "kirjandite" kirjutamisega. Loodetavasti suhtuvad kõik sellesse täie tõsidusega, aga mitte liiga surmtõsiselt.

Olete konverentsile väga oodatud, et taaskord sammuke koos edasi minna! Olgem siis head ja tundkem koos rõõmu matemaatikaga tegelemisest! Nagu õppekava nõuab :-)

Korraldajate nimel
Eno Tõnisson