Ettekannete salvestusi


Salvestatud on ettekandeid, mis toimusid auditooriumis 111. See oli esimene kord seal salvestada ja kahjuks ei õnnestunud kõik kõige paremini. Ühelt poolt oli süsteemile etteantud ajakava, millest tegelikkus natuke erines. Nii on näiteks professor Jaak Vilo ettekande algus avamise failis ja Janika Kaljula ettekanne algab oma faili 9. minutil. Teine mure oli mikrofoniga. Kui me kraemikrofoni ei paigaldanud, siis salvestus heli vaikselt ning muutus kuuldavamaks alles pärast lisatöötlust, mis aga tõi kuuldavale ka kahinaid.

  Pealkiri Esinejad Slaidid, video, audio
Avamine Sissejuhatus
Tervitused
Õpilaste võistluste autasustamine
Organisatsioonilised küsimused
  Video, slaidid, audio
Plenaarettekanne Matemaatika ja maailma seostest, avara pilguga  Jaak Vilo Video, slaidid, audio
(päris algus eelmises failis)
Paralleelettekanne Interaktiivne tahvel matemaatika õpetamisel Allar Veelmaa Video, slaidid, audio
Arutelu-vestlusring Mis on GeoGebra instituut ja mis sellest saada võiks? Kristi Kreutzberg Video, slaidid, audio
Plenaarettekanne Matemaatika õppimisest Soomes ja rõõmust matemaatikas Hannu Korhonen Video, slaidid, audio
Plenaarettekanne   Tiigrimatemaatika. Uue ainekava köögipoolelt Sirje Pihlap Video, slaidid, audio
Paralleelettekanne T-algebra lisaprogrammid klassi töötulemuste uurimiseks Rein Prank Video, slaidid, audio
(lõpp järgmises failis)
Paralleelettekanne Lineaarvõrrandite lahendamisel tehtavate vigade iseloomu muutumine viie T-algebra tunni tulemusena Janika Kaljula Video, slaidid, audio
(alates 8.30)
Lõpetav sessioon    
Video, slaidid, audio


Ettekannete faile

 
Ettekanne Autor
Tiigrimatemaatika  (pptx) Sirje Pihlap
Võistlus "Märka matemaatikat enda ümber –  ruumilised kehad" (pptx) Kristi Kreutzberg, Sirje Pihlap, Sirje Sild
   
   


Ettekannete formaadid                       


Ettekandeid saab olema mitmesuguses formaadis nii tavaauditooriumis kui arvutiklassis. Ajaliselt oleksid need 25-minutilised või 50-minutilised. Ootame julgesti pakkuma ka võib-olla pisut ebatraditsioonilisi lahendusi. Võimalik esineda posterettekandega.

Oodatud on nii positiivsed, kui ka mitte nii positiivsed kogemused. Eriti tore oleks, kui ettekandes käsitletaks mingilgi moel selle konverentsi alapealkirja "Rõõm matemaatikaga tegelemisest". Samuti näiteid asjaoludest, mis aitavad huvi äratada ja huvi säilitada ning toetavad iseseisva mõtlemise arenemist.

Kõikide ettekannete ettevalmistamisel võib küsida abi konverentsikorraldajatelt!

Kui teil on ka pisuke mõte, et võiks esineda, siis andke aga (registreerimisel) teada.