Ajakava                       

(25. jaanuari seisuga.)

neljapäev, 27. jaanuar
0. osa
  004 003
16.00-16.55 Eeltöötuba
GeoGebra
Annika Kinnas
(Reelika Leopard)
Eeltöötuba - Venekeelne sessioon
GeoGebra
Marina Lepp
17.00-17.55 Eeltöötuba
T-algebra
Janika Kaljula
(Eva-Mari Luts) (vene k. Nade˛da Velikanova)
 
18.00-18.55 Eeltöötuba
WIRIS
Carita Hommik
(
Eva-Mari Luts)
Eeltöötuba - Venekeelne sessioon
WIRIS
Marina Lepp
reede, 28. jaanuar 
I osa
  Fuajee, kohvik  111
9.30-10.00 Registreerimine. Tee ja kohv  
10.00-11.10   Avamine
Tervitused
Õpilaste võistluste autasustamine
Sütitav-rahustav sissejuhatus Eno Tõnisson
11.10-12.00   Plenaarettekanne
Jaak Vilo
Matemaatika ja maailma seostest, avara pilguga
12.00-12.30 Lõuna, Mitmesugust tegevust üle maja. Jälgige silte.  
reede, 28. jaanuar 
II osa
  Fuajee (kohvik) 404 111 405

403

Arvutiklassis 203
12.30-13.00

Lõuna, Mitmesugust tegevust üle maja. Jälgige silte.

         
13.00-13.55   Õpetaja
Matemaatika kursuse tugi MOODLE kursusena (minu positiivne ja negatiivne kogemus)
Liile Jõgi
Interaktiivne tahvel matemaatika õpetamisel
Allar Veelmaa
 

Mängud
Matemaatika kui arvutimäng
Piret Luik

Venekeelne sessioon
GeoGebra + õuesõppimise tund (kogemustest ja rõõmust Valga Gümnaasiumis)
Eva Tšepurko
GeoGebra funktsioonid tuletisega
Sirje Sild
Õpetaja
Matemaatika-õpetuse näitlikustamise võimalused põhikoolis
Mare Mõisa

Mängud
WOW
Joel Edenberg
 

Venekeelne sessioon
Использование компьютера во внеклассной работе и на уроках математики и экономики
Galina Knjazeva
14.00-14.55   Õpetaja
Loomisrõõm olevat see kõige suurem rõõm!
Anne Küüsmaa
Arutelu-vestlusring
Mis on GeoGebra instituut ja mis sellest saada võiks?
Kristi Kreutzberg


Mängud
Pokker
Tauno Palts
Venekeelne sessioon 
Использование блога на уроках математики
Anna Semjonova
Nimekaart freespingiga
Urmas Buhvestov
Mängud
Mängude teemaline arutelu
Venekeelne sessioon 
Исследование влияния использования компьютера на уроках геометрии на успеваемость и мотивацию учащихся
Tatjana Tambovtseva
15.00-15.25

Läbirääkimised, kohtumised jms.

         

reede, 28. jaanuar 
III osa

15.30-18.00 Ekskursioonid
  • Emajõe kool
  • Logica
  • Webmedia
  • AHHAA veel avamata keskus
  • Kaitseväe ühendatud õppeasutus
  • Hugo Treffneri Gümnaasium
  • Tartu Lennujaam

Eelregistreerumiseks saata kiri aadressil triinuar@ut.ee

18.30-22.00 Koosviibimine Kutsehariduskeskuses
Kutsehariduskeskuse tutvustus
Koosviibimine
(Kopli 1A)

laupäev, 29. jaanuar
IV osa

  Fuajee, kohvik 111 404 224 Arvuti-klassis 003 Arvutiklassis 004 Arvutiklassis 203
8.00-8.55             Varastele ärkajatele
Arvuti teeb teisiti - no ja siis!
Eno Tõnisson
9.00-10.00   Plenaar-ettekanne
Hannu Korhonen
Matemaatika õppimisest Soomes ja rõõmust matemaatikas
         
10.00-10.30 Kohv, tee, Mitmesugust tegevust üle maja. Jälgige silte.            
10.15-10.35
Venekeelne sessioon

Использование программы Т-алгебра на уроках математики в основной школе
Svetlana Velikanova
10.30-11.25     Arutelu-vestlusring
Järgmine õppekava
MatDid leht
Hannes Jukk
Tuulelohe
Tauno Palts
GeoGebra + õuesõpimise tund (kogemustest ja rõõmust Valga Gümnaasiumis) 
Eva Tšepurko
10.40-11.25
Venekeelne sessioon

Использование программы Geogebra на уроках стереометрии
Natalja Sazonova
WolframAlpha
Marika Anissimov
11.30-12.25   Plenaar-ettekanne
Sirje Pihlap
Tiigri-matemaatika. Uue ainekava köögipoolelt
         

12.30-13.00

Lõuna,
Mitmesugust tegevust üle maja. Jälgige silte.
           

laupäev, 29. jaanuar
V osa

  Fuajee, kohvik 111 405 Arvutiklassis 203

Arvutiklassis 004

13.00-13.30 Lõuna jätkub. Mitmesugust tegevust üle maja. Jälgige silte.  
 
    13.00 - 14.25
E-materjal 80 minutiga
Laine Aluoja
13.30-14.25  

 

T-algebra lisaprogrammid klassi töötulemuste uurimiseks
Rein Prank
Erinevaid võimalusi tundide/konsultatsioonide läbiviimiseks veebis (ehk Kuidas jõudsin online tundideni)
Jüri Kurvits
Stereomeetria
Sirje Sild
14.30-15.25  

 

Lineaarvõrrandite lahendamisel tehtavate vigade iseloomu muutumine viie T-algebra tunni tulemusena
Janika Kaljula
Arutelu-vestlusring
Lähemad ja kaugemad eesmärgid. Mida ikkagi on vaja?
Õuna ruumala. Integraali rakendusi elulistes ülesannetes
Kaido Kariste
Wiris - selle plussid ja miinused ning kuidas neid enda jaoks ära kasutada
Carita Hommik
 
15.30-16.00   Lõpetav sessioon (Sirje Pihlap, Eno Tõnisson)