Arvutid koolimatemaatikas 2011

Elu meie ümber muutub pidevalt, tekivad uued kogemused, võimalused ja mõtted. 2009. aasta jaanuaris toimus konverents "Arvutid koolimatemaatikas 2009". Sellest ajast on päris palju muutunud. Näiteks on vastu võetud uus õppekava, milles matemaatikaõpet on rohkem arvutitega seostatud.

Niisiis ongi paras aeg taas kokku saada ning kogemusi ja mõtteid jagada. "Arvutid koolimatemaatikas 2011" toimub 27.-29. jaanuaril Tartus, Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna õppehoones Liivi 2.

Konverents on eelkõige mõeldud matemaatikaõpetajatele. Oodatud on ka kõik teised, kel selle temaatika vastu huvi on. Oodatud on nii need, kes juba arvutit matemaatikatundides kasutanud on, kui ka need, kes (veel?) ei ole kasutanud. Rõõm oleks kohtuda nii nendega, kes eelmisel korral osalesid, aga ka nendega, kes siis polnud.

Päevakava on väga mitmekesine. Käsitleme õppekavaga seonduvat - õppekavast on laenatud konverentsi alapealkirigi: "Rõõm matemaatikaga tegelemisest". Aga põnevuse pärast lisame "!?" - "Rõõm matemaatikaga tegelemisest!?" Tegelikult käsitleme ka laiemaid ja kitsamaid teemasid. Arutame näiteks üldse koolimatemaatika koha üle. Millised on need asjaolud, mis aitavad huvi äratada ja huvi säilitada ning toetavad iseseisva mõtlemise arenemist. Mis roll siin võib olla arvutil?
Eriti oodatud on osalejate ettekanded enda positiivsetest aga ka muidu õpetlikest kogemustest. Ja mis on seekord eriline - ootame osalejailt "kirjandeid".

27. jaanuari õhtupoolikul toimuvad eeltöötoad neile, kes pole varem programmidega GeoGebra, WIRIS ja T-algebra eriti kokku puutunud. Neil osalemine annab  ettevalmistuse järgmiste päevade ettekanneteks ja töötubadeks. Samal ajal toimuvad ka töörühmade avalikud koosolekud.

Konverentsi põhikava algab 28. jaanuaril kell 10.00. Plaanis on plenaarettekandeid ja paralleelsessioone, erinevat laadi tegevusi. Reede õhtupoolikul toimuvad ekskursioonid. Üritus lõpeb 29. jaanuaril kell 16.00.