Õpiprogramm T-algebra 

on mõeldud põhiliselt  4.-8. klassi algebraülesannete lahendamise õppimiseks. Käsitleda saab järgmisi valdkondi:
Õpiprogramm on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel ja on Eesti koolides ja kodudes jm. tasuta kasutatav. 

Versioonid


Pildil on näha ühe lineaarvõrrandi lahendamist. Pilti näete suuremana, kui sellel klõpsate.Võrrandi lahendamine

Olemas on juba mitmed ülesandekogud, mida saate T-algebraga kasutada. 


T-algebra põhiautorid on:

Selle projektiga on põhiliselt projekti algusaastatel lähemalt või kaugemalt olnud seotud ka Tiina Lasn, Tiit Lepmann, Piret Luik, Maire Oja, Mart Oja, Anu Palu, Tiina Tennisberg, Eno Tõnisson,  Nadežda Velikanova.